2017 m. sausio 25 d., trečiadienis

Prezidentūros globojamos institucijos laukia bankrotas,, o valstiečiai delsia ....Kainų komisija pranešė:

KOMISIJA VYKDYS TEISMO SPRENDIMĄ DĖL UAB „VILNIAUS ENERGIJA

Komisija vykdys  Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – Teismas) sprendimą dėl UAB „Vilniaus energija“ nustatytų bazinių kainų perskaičiavimo.

Komisija Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą gavo tik 2017 m. sausio 24 d. apie 19 val., todėl plačiau komentuoti galimų Komisijos sprendimų negali.

Dėl Teismo sprendimo įvykdymo būdo ir proceso Komisijoje bus nuspręsta artimiausiu metu.

Preliminariu vertinimu, šio Teismo sprendimo vykdymas susijęs su įpareigojimu Komisijai iš naujo įvertinti 2010–2015 metų UAB „Vilniaus energija“ sąnaudas, būtinas šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklai vykdyti. (BVS> Šios veiklos Vilniaus energija nevykdo, nes fiziškai negali jos  vykdyti, tačiau centralizuotai paruošto karšto vandens kainą Kainų komisija nustato, o šilumos tiekėjas ją taiko .... O karštas vanduo ruošiamas pastatų šilumos punktuose.)

Po išsamios analizės Komisija priims atitinkamus sprendimus.
                                                    ---------------------

O žiniasklaida mirga marga   antraštėmis: Vilniečiai už šilumą galėjo permokėti apie 100 mln. eurų

O Kainų komisija teisinasi, kad jai matote per mažai galių ...... nes  pati rengia sau kainų nustatymo metodikas, pati jas tvirtina, pati jas taiko, pati baudžia už jų neteisingą taikymą ... pati nustato šilumos kainas ... tiktai negali šilumos tiekėjų sodinti į kalėjimą ...

Sumoje, jeigu LVAT  sprendimas  yra neskundžiamas, ir žiniasklaida teisi, tai visiškai vietoje klausimas – kas gi turi vartotojams atlyginti tą 100 milijonų eurų ??

Šilumos tiekėjas, ar Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija  ????

Ar iš viso ši Prezidentūros globojama institucija, jos Komisijos nariai, yra už ką nors, bent kiek atsakingi.

Ar bent kiek už tai yra atsakingas ir Seimas, ir  Prezidentūra, abu labu parinkę ir paskyrę Komisijos vadovus ??
                                           
Sumoje yra visiškai nesuprantama, kodėl Seimas delsia, o Prezidentė neragina,  priimti įstatymą dėl Infrastruktūrų reguliavimo tarnybos įsteigimo, prie gerai veikiančios  Ryšio reguliavimo tarnybos prijungiant susikompromitavusią Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją ir tuometinio Prezidentūros protežė nustekentą Valstybinę energetikos inspekciją.

Argi valstiečiams dar mažai problemų ir jie nori prisiimti sau kaltę už morališkai bankrutavusios valdžios institucijos, kurios vadovus skiria Seimas,   veiklą ir bankrotą?

Matyt dar iš tikro mažai ....

Na o Prezidentūra tyli, nes jos tikslas, kas paneigs,  yra leisti valstiečiams save kompromituoti.


Nesenai matėme, kaip narsus ir principingas  buvo Seimo pirmininkas Valstybinės tarnybinės etikos komisijos vadovo atžvilgiu.

Todėl nekantriai lauksime,kaip gi
jis reaguos į Kainų komisijos "bankrotą" ....

.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą