2015 m. kovo 31 d., antradienis

Vilniaus miesto valdžia jau suformuota ......

 
 
 penkios partijos ir  visuomeninis komitetas „Lietuvos sąrašas“ pasirašė koalicijos Vilniaus savivaldybės taryboje sutartį,  jau paskirti vicemerai ir administracijos direktorius.

Tokiu būdu vicemerais bus:  teistas; iš darbo už „nešvarias rankas“  išvarytas;   valstybės griovimo profesionalų partijos atstovas .... 

    Na o administracijos direktoriumi bus  iš ties ypatingai spalvinga asmenybė, kokios šiame poste dar nematė Vilnius -  įmonių organizavimo ir vadybos magistras,   baigęs Asociacijos „Baltic Institute of Coporate governance“ nepriklausomų valdybos narių kursą ir ISM vadovų programą ...... , turintis beveik dvidešimt metų vadovavimo skirtingoms įmonėms ( aviacijos, parodų ir konferencijų, logistikos, gamybos ir projektų valdymo srityse)  patirties.

Vienu žodžiu „–„labai aukšto rango vadybininkas“, kaip teigia liberalai.

Pasirodo,  kad „labai aukšto rango vadybininku“ D. Aleksandravičius tapo vadovaudamas „Litexpo“, kurio vadovu jį paskyrė tuometinis, valstybės griovimo profesionalų partijos paskirtas, ūkio ministras.

 Pažymėtina, kad prieš tai buvęs ūkio ministras D. Kreivys nesutiko D. Aleksandravičių  skirti „Litexpo“ vadovu ......

„Litexpo“ D. Aleksandravičius  vadovavo nuo 2011 metų gruodžio mėn. iki 2013 metų balandžio mėn.

Liberalai teigia, kad tai jis „Litexpo“  iš nuostolingos  padarė pelninga .....

Meluoja, kaip yra įprasta,  liberalai, kurių nuostata yra  aukščiau valstybės interesų statyti  asmeninius interesus

Litexpo“ tik vienus 2011 metus buvo nuostolinga ir tai tik dėl „Snoro“ banko žlugimo.

Jeigu jau ką laikyti  D. Aleksandravičiaus nuopelnu, tai tą,  kad „Litexpo“  jis  nespėjo nustekenti, nes tuometinė ūkio ministrė B. Vėsaitė jį  greitai perprato ir gražiai  paprašė leisti „Litexpo“ pailsėti  ....

Paskutiniu metu  D. Aleksandravičius   buvo „Avia Solutions Group“ priklausančios  tarptautinės antžeminių aviacijos paslaugų bendrovės „Baltic Ground Services“ vadovas.

Kadangi apie jo nuopelnus šiai bendrovei nutylima, reikia manyti, kad jų tenai ir nebuvo ..... kaip ir „Litexpo“ ....

Tai patvirtina kad ir www.15min.lt straipsnis „Vilniaus miesto pinigus valdys buvęs „Litexpo“ vadovas Darius Aleknavičius“.

Tokiu būdu sumoje , sprendžiant pagal jo biografiją,  Vilniaus savivaldybėje jis, ko gero,  sudarys kompaniją vienai Tarybos narei kaip „barbis devyndarbis...“

    Tokiu būdu naujas administracijos direktorius kelia sau tikslą, kad „Vilniaus savivaldybė ir jos turtas būtų valdomi efektyviai, kad gyventojams ir verslui būtų teikiamos skaidrios, aukštos kokybės viešosios paslaugos, o darbuotojai aiškiai žinotų savo tikslus ir būtų atsakingi už rezultatą“.

 Kaip yra pasakęs vienas žymus mąstytojas „Dideli įsipareigojimai auklėja“.

Todėl ir tikėkimės kad bent taip ir bus.

   Na o kas link jo valdomų Vilniaus miesto pinigų, tai labai vietoje klausimas – o  kam gi tada  trys vicemerai, ir ką gi tokiu atveju jie veiktų ...?

    O sumoje kas paneigs, kad po 5 partijų ir visuomeninio komiteto Vilniaus  valdymo,  labai tikėtina, kad  bus galima pasakyti, kad Kauno meru buvo ubagų karalius, o Vilniaus „šimašius“ ...., nes iš esmės Vilnių valdys ne prezidentės favoritas, o Prezidentūra ....


T. y. žodis „šimašius“ , labai tikėtina, taps atitinkama bendrine sąvoka.


.

Tikėtina, kad ponas buvęs politinis kalinys nesupyks ant „jau nukvakusių piliečių“ už jų tokį „nukvakusį supratimą“ ...

Aloyzas Sakalas   2014 m. rugpjūčio 12 d.  www.delfi.lt straipsnyje  „Toks klausimas kyla atidžiau susipažinus su šio centro veikla“ , prisistatęs save  Socialdemokratų partijos nariu,  užsipuola   Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovę, kadangi,  perskaitęs  2012 metais Centro publikuotą „KGB patikimų asmenų sąrašą“, jisai  atseit pradėjo  nebesuprasti ar Centre dirba mokslininkai, ar atsitiktiniai žmonės ..........

A. Sakalas teigia, kad  sovietmečiu visi tie, kas  turėjo leidimus  dirbti su slaptais dokumentais, buvo KGB patikimi asmenys, kad tokiais   asmenimis buvo  visų sovietinių  įmonių ir įstaigų vadovai, jų kadrų skyrių darbuotojai, visi teisėjai ir prokurorai, ir dargi ..... marksistinių disciplinų dėstytojai .....

Jo nuomone, tai  žino kiekvienas dar nenukvakęs pilietis .........

Tikrai taip, sovietmečiu įstaigose, gamyklose buvo įvestos saugumo grupės.

Pvz. 1964 metais, siunčiami į Minsko skaičiavimo gamyklą įsisavinti tenai  gaminamų skaičiavimo mašinų, privalėjo turėti III saugumo grupę.Tačiau yra, kaip yra - „jau nukvakę piliečiai“ gerai žino, kad šių saugumo grupių turėjimas visiškai nieko bendro neturi su KGB patikimais asmenimis.


„Jau nukvakę piliečiai“ žino, kad KGB agentų klasifikacija buvo sekanti:


Ø  Patikimi asmenys.

Ø  Agentai.

Ø  Archyviniai agentai.

Ø  Agentai ypatingam laikotarpiui.
„Jau nukvakę piliečiai“  žino, kad Centro interneto svetainėje apie KGB patikimus asmenis (доверенные лица) rašoma:


Nuo 1952 m. sovietinio saugumo agentūros tinklą papildė patikėtiniai.


 Pagal 1983 m. liepos 4 d. SSRS KGB pirmininko įsakymą Nr. 00140 patikėtiniai nepriskiriami slaptų bendradarbių – agentų – kategorijai. 
Patikėtiniai nepasirašydavo pasižadėjimo bendradarbiauti kaip agentai, būdavo tik žodinis susitarimas. 
Todėl jie buvo neoficialūs, be jokių raštiškų įsipareigojimų saugumo talkininkai, neturėjo slapyvardžių. 
Dokumentuose jie buvo žymimi inicialais, kartais ir tikrosiomis pavardėmis. 
Tai rodo, kad jie nebuvo taip įslaptinti kaip KGB agentai. 
Lietuvos Respublikos asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatyme (1999 m. lapkričio 23 d. Nr. VIII-1436) jie įvardyti kaip slapti bendradarbiai. 
Patikėtinių parinkimas nereikalavo didelių KGB pastangų ir dokumentinio formalizmo. 
Duomenų apie patikėtinius KGB griežtai neįslaptindavo ir neužvesdavo jiems specialių bylų. Slapyvardžius jiems suteikdavo tik tada, kai jie tapdavo agentais, tačiau tai nebuvo itin dažnas reiškinys. 
Už užduočių įgyvendinimą patikėtiniai, kaip ir agentai, galėjo būti paskatinti piniginiu atlygiu. 
Šie talkininkai pasižymėjo lojalumu sovietų režimui, o jų ryšys su KGB buvo grindžiamas pasitikėjimo santykiais. 
Dažniausiai jie atlikdavo kai kurias agentų funkcijas (informacijos teikimas apie KGB dominusius žmones, sekimas, įtakos darymas). 
Išskirtiniais atvejais jie galėjo būti įtraukti į konkrečių kontržvalgybinių užduočių vykdymą. 
Tokiais atvejais jie turėdavo pateikti rašytines ataskaitas. 
Patikėtiniai ne visada žinodavo, kokiam tikslui buvo naudojama jų teikiama informacija.„Jau nukvakę piliečiai“  taip pat žino, kad, ką gi veikė KGB patikimi asmenys, rodo KGB dokumentai:

Deja apie KGB agentus ypatingam laikotarpiui ir apie KGB archyvinius agentus Centre informacijos nėra ....


„Jau nukvakusių piliečių“ nuomone   A.Sakalas, kadaise vadovavęs Seimo Etikos ir procedūrų komisijai, turėtų atsiprašyti Centro vadovės   ir pripažinti savo nekompetenciją, žinoma jeigu jis taip nesielgė sąmoningai.


„Jau nukvakusių piliečių“  nuomone, vertinant tai, kad buvęs politinis kalinys ėmėsi itin uoliai ginti paskutinio Lietuvos partizano nužudyme dalyvavusį buvusį KGB darbuotoją, labai jau tikėtina, kad ir KGB patikimus asmenis jis gina sąmoningai.


Deja yra, kaip yra - „jau nukvakusiems piliečiams“,   dėl jų smetoniško bendravimo normų supratimo, apibūdinant  tokį buvusio politinio kalinio elgesį, niekaip neišeina elgtis pagal sovietinio bendravimo normas panaudojant    jo paties  straipsnyje pavartotą terminą – „nukvakęs pilietis“.O sumoje, tai kas    paneigs, kad vadovaujantis sveiko proto logika, „jau nukvakusiems piliečiams“ toks jo elgesys  gali būti  panašus  kad ir į KGB archyvinio agento elgesį ......


Tikėtina, kad  ponas buvęs politinis kalinys  dėl to labai jau nesupyks ant  „jau nukvakusių piliečių" ......
 ***********************************************

P.S.
Ponui A.Sakalui vadovaujant Vilniaus sąjūdžio tarybai   laikraštis "Respublika" buvo veltui atiduotas "koncernui TTL" .......

2015 m. kovo 30 d., pirmadienis

Čia ir vėl reikia prisiminti Užkalnį ...
 .
Lietuvos respublikos Valstybės saugumo departamentas Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime, Vilnius 2015 teigia:

Rusijos spectarnybos verbuoja Lietuvos piliečius, kurie lankosi Rusijoje.2014 m. FSB apklausinėjo ir verbavo Rusijos Lietuvos sieną kertančius Lietuvos piliečius,Rusijoje dirbančius Lietuvos verslininkus, lietuviško kapitalo įmonių darbuotojus bei teisėsaugos pareigūnus.FSB Rusijos teritorijoje dažniausiai veikia agresyviai, taiko psichologinį spaudimą, pateikia fiktyvius arba tikrus kaltinimus pažeidus Rusijos įstatymus, grasina apriboti verslo galimybes ir kitaip šantažuoja.
Lietuvos piliečiams sutikus bendradarbiauti, FSB pasiūlo ir finansinį atlygį.
  
Vertinant situaciją Rusijoje, tai yra visiškai suprantama.


Lygai taip pat yra suprantama, kad Lietuvos pilietis, vienos politinės partijos vadovas, pats ir jo sūnus turintys verslą Rusijoje, nuvykęs į Rusiją turėjo būti Rusijos spectarnybų verbuojamas.


O kadangi jų verslas vystosi sėkmingai, vadovaujantis sveiko proto logika,  galima suprasti, kad jis  buvo užverbuotas.


Čia ir klausimas – o kas toliau ????


Toliau akivaizdžiai politizuotas teismo procesas ir lygtinė bausmė tam partijos vadovui .....


Atrodytų, kad teisingumas triumfuoja.


Tačiau, sumoje vertinant situaciją, vadovaujantis sveiko proto logika, teisminis šio į asmens persekiojimas   tėra   eilinė latentinė priemonė    konservatorių rusofobiškam  elektoratui mulkinti.


Čia ir vėl tenka prisiminti Užkalnį: 


Žmonės per  amžius  protingėjo, o liaudies  protas nepakito: jis  liko turgaus žioplių lygyje, kai vieni iš tos pačios šaikos rodo  jai primityvius triukus, o kiti   krausto jos kišenes...
.

Už Lietuvos energetinį saugumą turi mokėti visi šalies gyventojai, o ne didžiąja dalimi – centralizuotai besišildantys Vilniaus miesto gyventojai. Šilumos tiekėjų vertinimu, neteisinga, kad geopolitinį SGD terminalo projektą priversti dengti išimtinai šilumos vartotojai, didžiąja dalimi – centralizuotai besišildantys Vilniaus miesto gyventojai. 
  Už Lietuvos energetinį saugumą, SGD terminalą, turi mokėti visi šalies gyventojai, o ne tik centralizuotai besišildantieji
 „Terminalas garantuoja visos šalies energetinį saugumą, tačiau mokėdami aukštesnes šilumos kainas iš esmės jį išlaiko vien centralizuotai besišildantieji. Mūsų manymu tai – neteisinga, terminalo, kuris yra ne ekonominis, o geopolitinis projektas,  išlaikymas turėtų tekti visiems šalies gyventojams“, -
  teigė Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Vytautas Stasiūnas. 
Jis teigia, kad  centralizuotai tiekiamos šilumos, gaminamos iš gamtinių dujų, vartotojai  per terminalo mokestį (taip vadinamą saugumo dedamąją, kuri įskaičiuota į gamtinių dujų perdavimo tarifą) ir vykdydami įstatymais numatytą prievolę vartoti brangias terminalo dujas, 2015 metais sumokės papildomai virš 40 mln. eurų.

 Daugiau nei 24 procentus  visų per terminalą atplukdomų brangių dujų suvartojama Vilniuje, todėl vilniečiai, lyginant su kitais miestais, už terminalo išlaikymą moka daugiausiai. Skaičiuojama, kad per 2015-uosius vilniečiai už terminalo išlaikymą ir terminalo dujas papildomai sumokės apie 10 mln. eurų.

  Šilumos tiekimo įmonės nuo šių metų sausio 1 dienos yra įstatymais įpareigotos pirkti ir vartoti brangias per terminalą atplukdomas dujas.
 Vilniuje 2015 m. 65 proc. visų dujų privalomai perkama iš SGD terminalo, nuo balandžio iki lapkričio SGD dujos Vilniuje sudarys 100 proc. visų sunaudojamų dujų.

 Gamtinių dujų kaina perkant jas iš SGD terminalo yra 32,59 Eur/MWh, tuo tarpu kai GET Baltic gamtinių dujų biržoje siūloma pardavimo kaina  - apie 22 Eur/MWh, o „Lietuvos dujų tiekimas“ viešai deklaravo, kad 2015 m. kovo mėn. iš jų perkamos gamtinės dujos kainuos tik apie 18 Eur/MWh.

  SGD terminalo išlaikymo (Gamtinių dujų papildoma saugumo dedamoji)  - 2,15 Eur/MWh,  ji prisideda prie visų Lietuvoje parduodamų gamtinių dujų kainų, nepaisant jų šaltinio.
  Iš tikro, kodėl gi Vilniaus šilumos vartotojai turi būti SGD terminalo prožekto, kaip sakoma, atpirkimo ožiai ??

Todėl naujo Vilniaus mero Remigijus Šimašiaus garbės reikalas yra nedelsiant imtis priemonių šiai neteisybei pašalinti.
  Juo labiau,  kadangi Remigijus Šimašius, kaip ir SGD terminalas,  yra Prezidentūros projektai.yra Prezidentės favoritas, todėl