2013 m. balandžio 18 d., ketvirtadienis

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkui teikia teisinio "likbezo" pamoką

 

      BUITINIŲ    VARTOTOJŲ    SĄJUNGA
                  Nepriklausoma, todėl valdžios neremiama,  visuomeninė organizacija
                                           Visuomenės informavimo priemonės valdytoja   
Kodas 300572367;  Žirmūnų g. Nr. 104-106 , Vilnius, 09121          8-686-65887,8-5-2764865,antanasm@iti.lt ,  

  
******************************************************************************

  2013 05 02

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkui teikia teisinio "likbezo" pamoką

2013-04-22  Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas išplatino pareiškimą „AR BUS APGINTI DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKAI NUO ŠILUMININKŲ“ .

Jis teigia:
Suprantama, kad DAR VIENAS PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ PASLAUGĄ, KURI YRA NETIEKIAMA, kelia didelį gyventojų pasipiktinimą.
Galbūt ši problema nebūtų tokia aktuali, jei bent mokestis už nešildomas bendrojo naudojimo patalpas būtų simbolinis.
  Tačiau šilumos tiekėjai šiose situacijose nesikuklina ir gyventojams už nešildomas bendrojo naudojimo patalpas atsiunčia sąskaitas, kurios šią žiemą siekė iki 50 Lt.
  Nenuostabu, kad tokios sąskaitos UŽ PASLAUGAS, KURIOS YRA NETIEKIAMOS, piktina daugiabučių namų gyventojus, ypač gaunančius mažas pajamas.“

 
 Taigi, pagal Seimo nario pareiškimą,  egzistuoja  du mokesčiai už nesuteiktas paslaugas.

Sprendžiant pagal pranešimo tekstą, tai turėtų būti kažkoks kitas  neteisėtas šilumos tiekėjų nustatytas mokestis.

 Akivaizdu, kad imti mokesčius už nesuteiktas paslaugas yra tikras kriminalas.

 (Žinoma, jeigu tai ne SGD terminalo statybos akivaizdžiai  neteisėtas mokestis, nustatytas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ................ )

  

  Todėl, sumoje  Kainų komisiją paprašėme pagal savo kompetenciją:


Ø  Nustatyti kas yra tas kitas papildomas mokestis už paslaugą, kuri yra netiekiama (taip pranešime).

Ø  Nedelsiant imtis priemonių šiems abiems  neteisėtiems mokesčiams nutraukti ir gražinti vartotojams neteisėtai išreikalautas sumas.

Ø  Nubausti pagal savo kompetenciją, ir (arba)   perduoti teisėtvarkos organams tuos šilumos tiekėjus, kurie tuos mokesčius nustatė.

Ø  Apie tai mus informuoti.


 O štai ką atsakė Kainų komisija:o