2018 m. gruodžio 28 d., penktadienis

O gal tai greičiau mūsų aukščiausios valdžios nepilnavertiškumo eilinis įrodymas ..?  Povilas Gylys. AR TAI- DAR VIENA FINANSINĖ BOMBA PO LIETUVOS EKONOMIKOS PAMATAIS?

Tokią grėsmę pastebi ne Lietuvos ekonomikos “ekspertai” iš komercinių bankų ar rinkos evangelistų instituto, bet britų analitikai.

Apie mūsų ekonominę žurnalistiką nekalbu – jos neturime.

 Klausimas adresuojamas teisės mokslus baigusiam Vitui Vasiliauskui, premjerui Sauliui Sverneliui, finansų ministrui Viliui Šapokai.

O gal ir Prezidentė turi ką nors tuo klausimu pasakyti?

Trumpai paaiškinu galimai nusikalstamos schemos esmę: Lietuvos bankas išduoda licenciją tarptautiniu mastu veikiančiai finansų institucijai Revolut ir, kadangi šiuo metu europinė indėlių draudimo sistema neveikia, o vargu ar veiks, riziką prisiimame mes – nesėkmės atveju Lietuva apdraudžia europinio masto finansinę veiklą.

Finansinis “milžinas” Lietuva prisiima atsakomybę už tarptautiniu mastu vykdomą veiklą.

Anglijos bankas to nedaro, tačiau mūsų centrinis bankas demonstruoja drąsą.
Kažkada panašią “kliurkę” padarė mažytė Islandija. 

Po to sekė finansinė krizė, politinė revoliucija ir sprendimą priėmusių aukštų pareigūnų sodinimas už grotų.

Kartojam Islandijos “sėkmės” istoriją?

2018 m. gruodžio 25 d., antradienis

Kas gali būti......................
Tyrimas pradėtas VSD informacijos pagrindu. 


Bylą tiria VSD ir Kriminalinės policijos biuras, kontroliuoja prokuratūra,

Pareiškė Generalinis prokuroras apie A. Paleckio ir Ko valstybei pavojingą veiklą.

     Tokiu būdu yra  akivaizdu, kad po Valstybės saugumo departamento „reformos“ valstybės institucijos, kurios paskirtis – saugoti Lietuvos Respublikos suverenitetą ir jos konstitucinę santvarką, nebėra.Valstybės saugumo departamentas užsiima žvalgyba, policija užsiima  tyrimu, prokuratūra kontrole .....Tai pirma.Antra, kuo gi kaltinama ši kompanija, koks Baudžiamojo  kodekso  straipsnis jai taikomas ??


Ogi   119 straipsnis. Šnipinėjimas


2. Tas, kas vykdydamas kitos valstybės ar jos organizacijos užduotį pagrobė, pirko ar kitaip rinko arba perdavė informaciją, kuri yra Lietuvos Respublikos valstybės paslaptis, arba kitą užsienio valstybės žvalgybą dominančią informaciją.


baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki penkiolikos metų.
                                   ---------------Taigi  tas, kas vykdydamas kitos valstybės   organizacijos -  pvz. Rusijos paukščių apsaugos sąjungos  (Союз охраны птиц России)  užduotį   rinko arba perdavė, pvz. kiek gandrų lizdų yra kuriame nors Lietuvos kaime, gali būti baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki penkiolikos metų.


  O kad tokia informacija atseit gali dominti užsienio žvalgybą, tai, jau kas paneigs, kad  čia mūsų spectarnyboms tik reikia šiek tiek fantazijos................


Todėl šia proga ir tenka priminti  „teroristės“ Eglės Kusaitės bylą, kur  jai buvo pritaikytas Baudžiamojo  kodekso  250 straipsnis. Teroro aktas. -  dalyvavimas bendrininkų  grupėje rengiant  susisprogdinimą strateginės reikšmės objekte.


Betgi tas   „strateginės reikšmės objektas“ tai  radosi Rusijoje, Čečėnijoje ....


O Generalinė prokuratūra, kuri, kaip sakoma, iš paskutiniųjų stengėsi nuteisti E. Kusaitę,  pripažino, kad jos tardyme  dalyvavo ir Rusijos saugumo darbuotojai...................


Beje šiuo metu galiojančiame  Baudžiamojo  kodekso 250 straipsnyje  strateginės reikšmes objektas pakeistas į „strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turintis  objektas“.
    O vis tiktai įdomu, kaipgi  šnipinėjimo problemą sprendžia kitų valstybių Baudžiamieji  kodeksai:


RUSIJA - Baudžia už informacijos, sudarančios valstybės paslaptį, perdavimą kitoms valstybėms.


BALTARUSIJA - Baudžia už  informacijos, kuri  turi valstybės paslapčių,  perdavimą, pagrobimą, surinkimą ir saugojimą tikslu perduoti užsienio valstybei.

 LATVIJA - Baudžia už valstybės paslaptį turinčios, neskelbtinos informacijos perdavimą, o taip pat  pagrobimą

-------------------------------

Popiežiaus Pranciškaus Kalėdų žinia Romai ir pasauliui


‘‘Gimęs Viešpats teatneša geresnius laikus mylimai Ukrainai, trokštančiai sulaukti vis dar vėluojančios tvarios taikos.
Tik taika ir pagarba visų tautų teisėms leis atsitiesti po patirtų kančių ir atkurti oraus gyvenimo sąlygas visiems piliečiams.
 Esu artimas to regiono krikščionių bendruomenėms ir meldžiuosi, kad jos sugebėtų užmegzti broliškus ir draugiškus tarpusavio santykius.‘‘

Taip skelbia Romos Popiežius.

O tuo tarpu Rusijos žiniasklaida pastoviai kartoja ir kartoja, kad Ukraina atseit  ruošiasi pulti separatistines Rusijos išlaikomas „respublikas“.

 Vadovaujantis sveiko proto logika tai turėtų būti suprasta, kad tos „respublikos“ labai jau gali išprovokuoti  didelį konfliktą, kuris sudarytų pretekstą Rusijai atvirai įvesti savo kariuomenę tų „respublikų“  atseit  „teisėtai išrinktai valdžiai“ prašant.

I r tai yra labai  tikėtina.

Nes   nuo Maskvos nepriklausoma Ukrainos stačiatikių bažnyčia    iš esmės likviduos Maskvos įtakos agentų sistemą.

O tai Rusijos prezidentą  labai supykdė ir  žemina.

Pažymėtina, kad Romos  Popiežius du kartus buvo priėmęs Rusijos prezidentą, ir  ... abu kartus V. Putimas vėlavo po pusvalandį ...

O koks buvo  V. Putino interesas, viešos informacijos nėra.

Pažymėtina ir, kad  po vieno susitikimo Romos Popiežius aerouoste labai intymiai bendravo su  Rusijos ortodoksų bažnyčios vadovu, kuris iš esmės yra V. Putino pavaldinys.

 
Tokiu būdu Romos Popiežius galėjo ką nors gero palinkėti ir Rusijai, valdomai jam gerai pažįstamo V. Putino ..

.

Izraelio karinė doktrina

 Судороги израильской военной доктрины

Появление С-300 в Сирии в корне меняет оборонную стратегию Израиля
Михаил Ошеров
22 декабря 2018  17:00 Отправить по email
Основные положения военной доктрины государства Израиль были сформулированы достаточно давно. Военная доктрина государства Израиль была разработана в 1949 году, после победы Израиля в Войне за независимость, специальным комитетом под руководством генерала Хаима Ласкова, выходца из Белоруссии. Ее тезисы не только полностью отразили стратегию и тактику действий боевых организаций «Хагана», «Иргун» и ЦАХАЛ во время Войны за независимость, но и определили действия израильской армии в будущем.

Основные положения военной доктрины Израиля таковы:

"Население Израиля уступает по численности странам-соседям, и в обозримом будущем Израиль будет вынужден всегда вести войну против противника, превосходящего его в живой силе.

Небольшая территория, сильно изрезанные границы и близость инфраструктуры и крупных городов к линии фронтов лишает государство Израиль всякой стратегической глубины.
В самой узкой зоне расстояние от Средиземного моря до границы (на тот момент иорданской) составляет всего лишь 14 километров.

Естественные барьеры для обороны (широкие реки и озера, возвышенности) в приграничных районах Израиля отсутствуют.
Израиль не имеет возможности вести долгую войну.

Война приводит к необходимости мобилизовать огромный процент населения.

В таких условиях экономика государства перестанет функционировать уже через несколько недель после начала боевых действий.

Спор Израиля с соседними государствами состоит не в урегулировании границ, а в том, что противник не принимает самого факта существования еврейского государства.
Противники Израиля будут вести войну на уничтожение.

Полностью уничтожить врага на поле боя практически невозможно.
Принимая во внимание географическое положение Израиля, а также значительный перевес противника в военной технике и живой силе,

Израиль может рассчитывать на победу только в случае быстрого выведения из строя военной инфраструктуры противника".

В 2015-м году начальник генерального штаба израильской армии Гади Айзенкотт опубликовал новый документ на эту тему, повторяющий и уточняющий тезисы 1949-го года.

В изложении сайта 9-го канала израильского телевидения этот документ выглядит примерно так:
"Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Гади Айзенкот опубликовал уточненную военную доктрину.

Документ под названием "Стратегия ЦАХАЛа" обозначает стратегические цели армии еврейского государства, угрозы национальной безопасности и действия, направленные на преодоление угроз и достижение целей.

В документе представлены изменения, которые будут произведены в армии на фоне новой ситуации на Ближнем Востоке.

Например, усовершенствование маневренных возможностей пехоты, увеличение оперативных опций в период между войнами, усиление киберподразделения, акцент на разведку и сохранение авиационного и морского преимущества.
Приводим основные выдержки из документа.

Таковы национальные цели с точки зрения израильской армии:
1.Обеспечение продолжения существования Израиля, защита его территориальной целостности и безопасности его жителей.
2. Защита ценностей Израиля как государства еврейского и демократического, дома еврейского народа.
3. Защита социальной и экономической мощи Израиля.
4. Укрепление международного и регионального статуса Израиля, в том числе через стремление к миру с соседними странами.

Угрозы госбезопасности:
1. Государства: Иран, Ливан и Сирия.
2. Организации, действующие при поддержке государств: ХАМАС и "Хизбалла".
3. Организации, действующие самостоятельно: "Всемирный джихад", "Исламский джихад", "Исламское государство" и другие им подобные.

Принципы национальной безопасности:
Сдерживание, еще раз сдерживание, защита и решительная победа. Опираемся на оборонную стратегию.
Она призвана обеспечивать существование Израиля путем создания эффективного механизма сдерживания врагов, нейтрализации угроз, и в случае возможности — отсрочка военных действий.

Победить врага одной только защитой нельзя.
В случае войны она должна базироваться на таком наступательном усилии, которое приведет к ясной победе над противником.

Задействование военной силы должно соответствовать политическим целям государства и международным законам ведения войны.

Стратегическое сотрудничество с США и другими ключевыми странами. Укрепление статуса Израиля на региональной арене. Следование мирным соглашениям и налаживание сотрудничества с умеренными странами.
Сохранение относительного преимущества в разведке, технологии и кадровом составе. Поддержание длительных периодов затишья и перемирия.
Укрепление сдерживающей силы.

Основные внешние угрозы:
Враг стремится навязать исламскую власть разным странам Ближнего Востока, в том числе Израилю.
Рассчитывает истощить общество.
Трудности в отношениях с западным миром, где идет подрыв легитимации Израиля.

Оперативная ситуация:
Сокращение угроз со стороны конвенциональных государственных армий на фоне роста угроз от негосударственных движений и террористических организаций.
Усиление угрозы израильскому тылу.
Далее в документе повторяется, что основная стратегия — предотвращение войны и сдерживание врага.
Принцип: защищать и побеждать. Региональное и международное сотрудничество против врага".
---

Приношу извинения за большие цитаты. Вкратце можно сформулировать основной тезис израильской военной доктрины – постоянная агрессия против соседей.
Или, говоря другими словами, война без потерь на чужой территории.
Основанием такой агрессии для израильских руководителей служит небольшая территория страны и трудности для её населения в случае возможного военного конфликта.
Этот тезис небольшой территории страны является лишь прикрытием для агрессии.

Соседнее государство Ливан имеет территорию с географической площадью в два раза меньше, чем площадь территории государства Израиль, но государство Ливан никогда не нападало на своих соседей для защиты от угроз, исходящих с их территорий, в то время, как государство Израиль дважды нападало на Ливан – в 1982-м – 1983-м годах и в 2006-м году, а также в 1980-е годы оккупировало часть территории государства Ливан.

В последние годы государство Израиль постоянно совершало акты агрессии против Сирии и постоянно провоцировало Сектор Газа на локальные конфликты.

Судя по данным, опубликованным в израильской прессе, Израиль за последние 5 лет с 2013- года совершил более 100 нападений на Сирию.

Сирия за эти годы ни разу не нападала на государство Израиль. Сирийские ПВО успешно отражали атаки израильских ракет и самолётов.

Огнём сирийских систем ПВО было сбито большинство ракет, много беспилотных летательных аппаратов и один израильский самолёт Ф-16.
В последние дни, после постановки в Сирии на боевое дежурство сирийских систем ПВО С-300 количество израильских нападений на Сирию резко сократилось, во время последнего нападения все израильские ракеты, выпущенные по Сирии, были сбиты и уничтожены сирийскими системами ПВО в воздухе.

Все последние годы государство Израиль периодически воевало с Сектором Газа. Все конфликты государства Израиль с Сектором Газа происходили примерно по одной и той же схеме.
 Всё начиналось после израильской провокации. Либо это были какие-либо террористические действия израильского спецназа на территории Сектора Газа, либо это был израильский ракетный удар по какой-либо цели в Секторе Газа.

Палестинцы начинали ответный огонь – и начиналась перестрелка.

Военные и политические руководители государства Израиль фактически рассматривают любую потенциальную угрозу для государства Израиль как уже осуществлённую агрессию и отвечают агрессией.

Грубо говоря, движение «Хизбалла» ещё не развернуло системы ПВО, но государство Израиль бомбит объекты на сирийской территории, на которых могут быть складированы установки ПВО для предположительной передачи «Хизбалле».

 Сирия ещё не построила атомный реактор и не ввела его в действие, но израильские лётчики разбомбили недостроенный объект, преодолев систему ПВО Сирии.

На международном дипломатическом языке превентивное нападение для отражения какой-либо угрозы всё равно является нападением, актом военной агрессии и международным преступлением.

В последние годы и месяцы система ПВО Сирии постоянно работала по отражению израильских нападений. В конце концов, после одного из них, завершившегося потерей российского самолёта Ил-20,
Россией было принято решение о поставке в Сирию систем ПВО С-300, о чём сирийское руководство просило все последние годы.
 Сейчас израильские нападения на Сирию прекратились, и Сирия под защитой своих систем ПВО может укреплять и развёртывать любые объекты на своей территории.

Возможно, что через некоторое время государство Ливан также сможет развернуть полноценную систему ПВО, которая позволит защитить ливанское небо от продолжающейся до сих пор израильской агрессии и полётов израильской авиации в ливанском небе.

В нынешней ситуации отсутствия абсолютной безнаказанности Израиля при совершении авиационных ударов и других актов агрессии, государство Израиль будет вынуждено строить оборону своей так же, как и все остальные государства – на территории своей страны.

Это означает, что Израиль будет вынужден считаться с соседними государствами, в первую очередь, с Сирией и Ливаном и, возможно, будет вынужден сесть за стол переговоров о прекращении оккупации сирийских и палестинских территорий.

Также вероятно то, что государству Израиль придётся пересмотреть свою военную доктрину нападений на соседние государства и перейти к доктрине обороны своей страны на своей территории, без совершения актов превентивных нападений и агрессии против соседних стран.

.

2018 m. gruodžio 17 d., pirmadienis

Kultūros ministerijai gali vadovauti poetas modernistas ....
2018 m. gruodžio 17 d.
   
14:00     Prezidentė susitiks su pateiktuoju kandidatu į kultūros ministrus
    Mindaugu Kvietkausku.  **************************************************
Mindaugas Kvietkauskas (g. 1976 m. gegužės 25 d.) – Lietuvos literatūrologas, poetas, mokslų daktaras.

Biografija

2000 m. Mindaugas Kvietkauskas Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas.
1999–2002 m. dirbo žurnalo „Metai“ redakcijoje. 20022003 m. studijavo judaiką Oksfordo universiteto Hebrajų ir judaikos studijų centre.
2005 m. pradėjo dėstyti Vilniaus universitete; 2006 m.  apgynė daktaro disertaciją „Ankstyvasis literatūrinis Vilniaus modernizmas, 2015 m. – docentu.
Nuo 2008 m. dirba Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, 2008–2018 m. buvo šios įstaigos direktorius.[1]

Veikla

Pagrindinės Mindaugo Kvietkausko tyrimų sritys – daugiakalbė ir šiuolaikinė Lietuvos literatūra, žydų kultūra Lietuvoje.
Nuo 2006 m. kasmet organizuoja literatūros studentų ir dėstytojų seminarą „Literatūros salos“, nuo 2008 m. – Klasikos skaitymus Lietuvių literatūros ir tautosakos institute.
Yra Nacionalinių kultūros ir meno premijų komiteto narys, Lituanistikos plėtros komisijos prie LR Vyriausybės narys, Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos prie LR Seimo narys. Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2012 m.[2]

Bibliografija

Mokslinės monografijos
  • Vilniaus literatūrų kontrapunktai: Ankstyvasis modernizmas 1904–1915 (2007 m.)
  • Lietuviškieji Česlovo Milošo kontekstai (su Viktorija Daujotyte, 2011 m., lenkų kalba – 2014 m.)
Sudaryti leidiniai
  • Tokią gražią kartą man atsiuntei… (Šatrijos Raganos šeimos atvirlaiškių rinkinys, su Birute Speičyte, 2002 m.)
  • Czesławo Miłoszo kūryba: modernioji LDK tradicijų tąsa (2012 m.)
  • Transitions of Lithuanian Postmodernism. Lithuanian Literature in the Post-Soviet Period (2011 m.)
  • Tolimas sapnas (Salomėjos Nėries poezijos rinktinė, 2016 m.)
Vertimai
Kūrybos rinkiniai
  • Rabi (eilėraščiai, 1998 m.)
  • Uosto fuga (esė, 2016 m.)

Tai tu mums, vade, davei,.......................


 --------------------------------------
 Kadangi opozicijos balsas sunkiai girdimas, aiškina Mykolo Romerio universiteto (MRU) docentas Virginijus Valentinavičius, D. Grybauskaitė tampa kone vieninteliu stabilumo ir saugumo garantu. „

                     ************************************************

 Našlaičių globėjau!
Laimės nešėjau!
Lovio viešpatie! Virpa širdis,
Kai žvelgiu aš į budrią,
Į valdingą ir gudrią,
Tavo akį it saulė,
Draugas Napoleonai!
Tai tu mums, vade, davei,
Ką mėgsta visi gyvuliai,
Sočiai pilvą prigrūsti, ant šiaudų kiek nusnūsti;
Gyvis mažas ar didis
Trokšta gardo ramybės,
Tu valdai iš aukštybės,
Draugas Napoleonai!
Jei turėčiau žinduklį,
Dar nespėjus jam ūgtelt
Sulig buteliu pintu arba sulig kočėlu,
Jis išmokti turėtų
Tau paklusti, kriuksėtų
Net gimtinė skambėtų:
„Draugas Napoleonai!
**********************************
 P.S. Visa tai niekaip tarpusavyje nesusiję.
Tai, kaip sakė buvęs aplinkos ministras, Seime pristatydmas Vyriausybės parengtą Įstatymo projektą:
"tai ne mano, tai vieno žmogaus nuomonė.."

.

.

2018 m. gruodžio 16 d., sekmadienis

Tu valdai iš aukštybės, Draugas Napoleonai!


 
   Žiniasklaida mėgaujasi tuo, kad Seimo pirmininkas pokalbyje su Žinių radijo laidų vedėju, buvusiu konservatorių premjero „adjutantu“  Ridu Jasiulioniu   tiesiogine prasme suprato  posakį „gyvulių ūkis“.

   Galima ir sutikti, kad žemės ūkio mokslų profesorius yra neskaitęs Džordžo  Orwell knygos „Gyvulių ūkis“, tačiau tai tikrai ne bėda, ar kokia tai nelaimė.

   Esmė tame, kad valstiečių partija nė iš tolo nepanaši į  Orwell „Gyvulių ūkį“.

Ir kas paneigs, kad ji dėl to ir  yra taip puolama   tų politinių jėgų,   kurių elitas prie sovietų, kaip sakoma,  ropinėjo keturiomis, o dabar atsistojo ant dviejų ...

O perskaičius  Džordž Orwell „Gyvulių ūkis“  bus nesunku suprasti, kas atitinka ką  ..................


.