2018 m. gruodžio 10 d., pirmadienis

Baltarusijos prezidentas savo šalies saugumu rūpinasi taip, kaip mūsų valdžia mūsų šalies saugumu nesirūpina.


  Prieš porą savaičių, pasibaigus Vyriausybės pasitarimui premjeras Saulius Skvernelis pareiškė, kad Vyriausybė nieko negali padaryti, kad sumažintų energijos kainas.

Kiek ankščiau Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius išsakė savo nuomonę, kad elektros kainos ateityje didės, nes  siekiai riboti elektros tiekimą iš Rytų lems pasiūlos sumažėjimą, tuo pačiu ir didesnes kainas. 

Pasak jo, sinchronizacijos su ES tinklais  kaštai taip pat persikels ant vartotojų pečių.

 Tokiu būdu išeina, kad už elektros kainų didėjimą turime būti „dėkingi“ mūsų šalies aukščiausioms  valdžioms..

Visų pirma prezidentei, kuri nepadarė absoliučiai nieko, kad Baltarusijos AE būtų statoma kitoje vietoje.

 O  juk Baltarusijos prezidentas buvo atvykęs į Lietuvą tada,  kai dar jos AE statybos vieta nebuvo apspręsta.

 Tai pirma.

  Antra, ir kas paneigs, kas akivaizdu  -  Baltarusijos prezidentas savo šalies saugumu rūpinasi taip, kaip mūsų valdžia mūsų šalies saugumu nesirūpina.

  Taigi, vadovaujantis sveiko proto  logika, mums reikia bijoti ne Astravo AE, o savo aukščiausios valdžios....................

  Reikia bijoti ir  valstybinio reguliatoriaus -  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos.

  Štai vien Valstybinis reketas iš jos „malonės“ tik Vilniaus šilumos vartotojams kas mėnesį atsieina ~ 3 milijonus eurų.

O visos Lietuvos ...... ?????

   Jeigu Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijos „specialistams“  šilumos pridėtinė vertė yra „ kažkokia tai filosofinė kategorija“, tai kaipgi jie sugeba  teisingai apskaičiuoti investicijų grąžą ir tuo pačiu teisingai nustatyti energijos kainas ???

 Argi galima pasitikėti Kainų komisija, kada jos „specialistai“ yra  įsitikinę, kad  šilumos tiekėjas gali parduoti  centralizuotai paruoštą karštą vandenį jo neruošdamas ir neturėdamas priemonių kaip jį tiekti, ir  turi teisę reikalauti už tai mokėti ..... ???

    O kuo paaiškinti tai,  Klaipėdos gamtinių dujų vartotojai , naudodami kaloringesnes SGD terminalo dujas,   moką už jas tokią pat kainą, kaip  naudojantys Gazpromo dujas ????

   Štai prieš kelis metus  Kainų komisija buvo išaiškinusi, kad šilumos tiekėjo pelnas nepriklauso nuo jo parduoto šilumos kiekio.

Todėl Kainų komisija buvo paprašyta informacijos ar šis išaiškinimas tebegalioja be pakeitimų.

 Į tai buvo gautas atsakymas:

Pažymėtina, kad nors Išaiškinime minimą normatyvinio pelno sąvoką pakeitė  investicijų grąžos sąvoka, išaiškinime pateiktas paaiškinimas, kad taikoma  šilumos energijos kainodaros sistema užtikrina, jog šilumos tiekėjo pelnas nepriklauso nuo realizuotos šilumos energijos kiekio tebėra aktualus.
  Taip pat Komisija atkreipia dėmesį, kad Komisijos tinklalapyje minėtas   išaiškinimas nėra skelbiamas.
Atnaujintas išaiškinimas dėl šilumos tiekėjo realizuoto šilumos kiekio ir pelno   tarpusavio sąveikos bus skelbiamas, esant rinkos dalyvių poreikiui.


O į klausimą: Ar šiuo metu taikoma geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo kainodaros sistema užtikrina, kad  geriamo vandens tiekėjo pelnas nepriklauso nuo realizuoto geriamo vandens kiekio.

buvo  gautas atsakymas:
Komisija paaiškina, kad vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“, 45.8 papunkčiu investicijų grąža priklauso nuo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, paviršinių nuotekų tvarkytojo reguliuojamo turto apimties.

Štai taip ...............

Beje elektros kainas (tarifus)  nustato pats elektros  energijos tiekėjas, o Kainų komisija tik jas formaliai patvirtina. 

O kad elektros energijos tiekėjų pelnas priklauso nuo parduotos elektros energijos kiekio, kas paneigs.... 

   Ir visa tai sumoje vadinasi valstybiniu kainų reguliavimu įgyvendinant Konstitucijos nuostatą Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei“ ??????

Beje to valstybinio reguliatoriaus veiklos auditas taip nė karto nebuvo atliktas ...... 

Kodėl ???

Ir kas paneigs, kad ir į kitų metų Valstybės kontrolės planą jis nebus įtrauktas, nors ir šiai valdžios institucija yra pateikta pakankamai informacijos, suteikiančios pagrindą tai atlikti  ....

  O tuo tarpu sumoje mūsų valdžiai turėtų butų aišku ir savaime suprantama, kad buitinis vartotojas, vaizdžiai tariant,  už viską moka iš tos pačios piniginės.

   Todėl,  jeigu  jau valdžia prisipažįsta esanti  neįgali    įtakoti elektros kainų, tai kodėl  gi ji nesiima priemonių pvz.  kad ir  pribaigti „Valstybinį reketą“  ir tuo pačiu papildyti buitinių vartotojų piniginę ???

 Kodėl ...????


.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą