2016 m. sausio 30 d., šeštadienis

Deja tikėtis esminių pokyčių šalies valdyme netenka, nes valdžią rinks ne piliečiai, o liaudis pagal Užkalnį ..
Sveikatos apsaugos ministrė viešai pareiškė, kad ji kadaise yra davusi  medikams kyšį.

Tai sužinojusi Specialiųjų tyrimų tarnyba netruko reaguoti,  pasikvietė ministrę, pareikalavo  pasiaiškinti.

Po to Specialiųjų tyrimų tarnyba atstovas spaudai pareiškė, kad iš tiesų 2011 metais buvo nusikalstamos veikos požymių –mažos vertės kyšio davimas, tačiau kadangi ši veika padaryta daugiau kaip prieš tris metus, yra suėjęs senaties terminas, todėl ikiteisminis tyrimas negali būti pradėtas.

Be to ministrė, kaip liudytoja yra apklausta  Šiaulių ligoninės byloje.

Netrukus Jos Kilnybe D. Grybauskaitė paskelbė ministrei  tradicinį, šabloninį  nuosprendį:„Situacija iš tiesų labai nemaloni. Vertinu  labai blogai tai kas vyksta.
 Manyčiau kad dabar kas vyksta turėtume suprasti, kad dabar yra du lygiai atsakomybės.
 Vienas yra juridinis, tai ką daro teisėsauga. Ir yra politinės atsakomybės lygis, atsakomybės klausimas.
 Manyčiau kad šioje situacijoje ministrė turėtų trauktis“.

Ją paskubėjo palaikyti  „grupė  partijos draugų“  ir vienas Seimo narys, kuris džiaugiasi, kaip sakoma, "kada kaimyno karvė nudvesia..."   Socdemų ruporas Lietuvos rytas irgi ilgai netruko: „ „ Lietuvoje kyšius duoda net ministrai“, Korupcijos šešėlių temdoma R. Šalaševičiūtė traukiasi..“

Betgi labai jau panašiai vykdavo susidorojimai kruvinais  Stalino valdymo    laikais ......


Vadovaujantis sveiko proto logika akivaizdu, kad sąžininga ministrė kažkuo tai neįtiko socdemų partijai ir Jos Kilnybei.

Matyt taip, kaip jiems neįtiko buvęs ministras V. Andriukaitis, bandęs kovoti su ligoninių vadovų korupcija.

Kaip konservatoriams ir Jos Kilnybei neįtiko tuometinis ūkio ministras D. Kreivys, bandęs kovoti su valstybinių įmonių vadovų korupcija.

Kaip socdemams ir Jos Kilnybei neįtiko ūkio ministrė B. Vėsaitė, kuri pareiškė, kad nesitaikstys su korupcija energetikos srityje.

Kaip paniškai nugąsdino valdžią Viešųjų pirkimų tarnybos vadovas Ž. Plytnikas, bandęs įvesti tvarką viešuosiuose pirkimuose, per kuriuos kasmet išplaunama ~  1 milijardą eurų .....

Užtat socdemams ir Jos Kilnybei pvz.  tinka susisiekimo ministras, kurio valdymo laikais Lietuvos jūrų laivininkystės kompanija LISCO buvo privesta prie bankroto ( 56,66 % akcijų valdė LR susisiekimo ministerija).

Tyli šioje vietoje Jos Kilnybė, tyli Specialiųjų tyrimų tarnyba, tyli prokuratūra .....

 Sumoje, vertinant tokią informaciją sistemiškai ir kompleksiškai, vadovaujantis sveiko proto ir elementaraus padorumo  logika, atsistatydinti visų pirma turėtų Jos Kilnybė, kuri de fakto parenka ministrus, valdo premjerą.

Betgi Jos kilnybė vadovaujasi visai kita logika, ta logika,  kuri tinka ir patinka liaudžiai.

Sumoje  rezultatas - Lietuvos liaudies   prezidentinė respublika – toks de fakto yra mūsų šalies valdymo modelis,

Neužilgo Seimo, o po to prezidento rinkimai.

   Deja tikėtis esminių pokyčių šalies valdyme netenka, nes valdžią  rinks ne piliečiai, o liaudis pagal Užkalnį ..

--------------------------------------------
P.s.

Jos Ekscelencijalietuviškai Jos Kilnybe.


Liaudis pagal Užkalnį:
Žmonės per amžius protingėjo, o liaudis nepasikeitė.

Kol vieni iš tos pačios šaikos jai kabina „makaronus ant ausų“, kiti krausto jos kišenes ....

2016 m. sausio 28 d., ketvirtadienis

Penkių politikos veikėju propagandinis triukas ..................
    Sausio 22 d.    Valdas Adamkus, Vytautas Landsbergis, Gabrielius Landsbergis, Eligijus Masiulis, Ramūnas Karbauskis  pasirašė kreipimasi į  Lietuvos Vyriausybę dėl Astravo AE, kuriame raginama „padaryti viską, kad Baltarusijos Astravo atominės elektrinės (AE) statyba nedelsiant būtų sustabdyta“, o taip pat imtis priemonių neįsileisti į Lietuvą nesaugioje AE pagamintą elektros energiją.

  Betgi  kas liečia nesaugios AE, kurią stato rusiškas kapitalas, elektros energijos neįsileidimą,  tai čia viskas dviejų pasirašiusių kreipimąsi rankose, nes  rusišką energiją tiekia  AB „INTER RAO Lietuva“, kurios vadovą žiniasklaida laiko konservatorių partijos finansiniu rėmėju ....

 O kas liečia Astravo AE statybos istoriją, tai prie jos tikrai reikia detaliau apsistoti.

  Baltarusijos AE statybai buvo pradėta ruoštis dar 1990 metų pradžioje.

   Baltarusijos  Mokslų akademija pasiūlė  daugiau kaip 70 AE statybai tinkamų aikštelių, kurių dauguma dėl įvairių priežasčių buvo atmestos.

    2006 metais prie AE statybos buvo grįžta ir parinkti keturi galimi AE statybos vietos variantai, kur Astravo statybos aikštelė buvo laikoma rezervine.

Tačiau 2008 metais buvo nuspręsta AE statyti Astravo rajone, t.y. Neries baseine.Tokiu būdu tuometinis LR prezidentas V. Adamkus ( 2004 07 12 -2009 07 12 ), save laikantis gamtosaugos specialistu, neabejotinai turėjo imtis priemonių, kad Baltarusijos AE nebūtų statoma Neries upės baseine.

Na  ir kas yra girdėjęs, kad jis ką nors yra nuveikęs, kad Baltarusijos AE būtų statoma kitoje vietoje ????
 Dar nepradėjus AE  statybų,   2009 rugsėjo 15 d.  Baltarusijos prezidentas A. Lukašenka buvo atvykęs į Vilnių  ir susitiko su prezidente D. Grybauskaite.

Ar buvo kalbama apie Baltarusijos AE statybą,    viešos informacijos užtikti nepavyko.

O kitais metais D. Grybauskaitė lankėsi Baltarusijoje.

Žiniasklaida rašo, kad buvo aptarti klausimai, susiję su bendradarbiavimu energetikos srityje.

O  ar buvo susitikime  kalbama apie Baltarusijos AE statybą – tyla ...

Beje, o kurgi tuo metu  buvo visi penki kreipimosi autoriai, juo labiau kad  D. Grybauskaitė yra V. Landsbergio valdoma ..............


O 2010 metų kovo 26-27 dienomis premjeras A. Kubilius lankėsi Maskvoje ir dvi valandas kalbėjosi su tuometiniu Rusijos premjeru V. Putinu.

Dvi valandas skirti  limitrofinės valstybės premjerui – tikrai labai jau   retas atvejis Rusijos vadovų praktikoje !!!!

Rusijos Užsienio ministerija taip informavo apie šį susitikimą:
   Rusijos ir Lietuvos vadovai pasikeitė nuomonėmis apie tolesnį prekybinį, ekonominį ir investicinį bendradarbiavimą, pirmoje eilėje energetikos, transporto ir žemės ūkio srityse.

Kadangi Astravo AE statybą finansuoja Rusija ir Rusija pardavinės dalį AE gaminamos elektros energijos, o AE statybos grunto darbai buvo pradėti tiktai  2011 metų pabaigoje, taigi  bandyti įkalbėti perkelti Baltarusijos AE statybą į kitą vietą dar buvo nevėlu.
  Betgi greičiau taip, negu ne, kad   kalbėjo Rusijos premjeras, o mūsų premjeras tik klausėsi ir nuolankiai linkčiojo galva, kaip kad būna susitikimuose su prezidente D. Grybauskaite.

Vadovaujantis sveiko proto logika, buvo  kalbama ir apie SGD terminalo statybą ir jo tokį pajėgumą, kad reikalui esant užtikrintų Karaliaučiaus srities poreikius,  buvo kalba apie elektros jungtis su Lenkija ir Švedija, kurios turi  užtikrinti   pirma Karaliaučiaus srities, o vėliau Astravo AE, elektros energijos pardavimą.

Tačiau,   kokius nurodymus gavo A. Kubilius, viešos informacijos nėra.....

Pažymėtina, kad TS rinkiminė programa deklaravo:
........................................
Lietuvos elektros energetikos sistema į Europos UCTE sistemą galės būti
visavertiškai integruota tik tokiu atveju, jeigu jos atskiro reaktoriaus (generavimo bloko)
galingumas bus optimalus ir proporcingas palyginus nedidelei Baltijos elektros energijos
perdavimo sistemai.

Lietuvos nacionalinė energetikos strategijoje numatytas naujos
atominės elektrinės atskiro bloko optimalus, apie 800 MW, galingumas atitinka tarptautinės
atominės energijos agentūros IAEA nustatytą maksimalaus galingumo sąlygą, yra pagrįstas
ekspertų atliktais Baltijos elektros perdavimo sistemos stabilumo sąlygų įvertinimais.

Nėra jokių objektyvių kliūčių – nei techninių, nei ekonominių, nei jokių kitokių
kliūčių – statyti atominę elektrinę su optimalaus dydžio reaktoriais.

Tik tokia atominė elektrinė galės užtikrinti Lietuvos-Baltijos elektros perdavimo sistemos savarankišką stabilų darbą, jos integraciją į sinchroniškai veikiančią europinę UCTE elektros perdavimo valdymo sistemą bei realią Lietuvos elektros energetikos nepriklausomybę nuo Rusijos sistemos, elektros energijos mainus su pastarąja palaikant per įrengtus perdavimo linijų srovės keitiklius.

Naujoji elektrinė turėtų turėti daugiau, bet optimalios galios reaktorių.

 Pirmiausia gali būti statomi du optimalaus dydžio reaktoriai, o ne vienas dvigubai didesnis. Atsižvelgiant į tai, kad pirmoji naujosios AE eilė su dviem optimalios galios reaktoriais (2 x 800 MW) tegalės būti pastatyta 2016-2018 m., būtina nagrinėti galimybę po to statyti jau naujos kartos mažo galingumo reaktorius, kurių pramoninę gamybą Japonijos firmos planuoja iki tol įsisavinti.
.................................
 
Priešinsimės visiems galimiems mėginimams „apeiti” nuo minėtų rizikos veiksnių apsaugančias
sąlygas, tokius mėginimus traktuosime kaip nusikalstamas prieš Lietuvos saugumą pastangas, kuriomis siekiama vėl bent pusei amžiaus įstumti ją į naują energetinę priklausomybę nuo Rusijos.

.............................................................................


  Na ir kurgi  tada buvo visi penki kreipimosi autoriai, kada  dedant "nusikalstamas prieš Lietuvos saugumą pastangas"   konservatoriai bandė pastatyti Ignalinos AE su vienu galingu reaktoriumi, tuo "siekdami vėl bent pusei amžiaus įstumti Lietuvą į naują energetinę nepriklausomybę nuo Rusijos" ???

Tokia tad yra Astravo AE statybos ir mūsų valdžios reakcijos, istorija ....

 O ką realiai dar galima  būtų padaryti dėl Astravo AE saugumo ?

Tuo tikslu būtina  nedelsiant pradėti vykdyti aktyvią, pilietinę, mūsų šaliai naudingą užsienio  politiką tiek Baltarusijos, tiek Rusijos atžvilgiu, žinoma prieš tai į tam tikrą vietą pasiuntus liberastinę - kosmopolitinę publiką a la Zinger ir Ko.


Betgi ar tai  Lietuvos liaudies respublikoje yra realu? ......

2016 m. sausio 27 d., trečiadienis

Kas yra tas "korupcijos suvokimo indeksas" .....

 Prezidentūra pranešė:

 Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė ketvirtadienį, sausio 28 d., 13 val. su atsakingų institucijų vadovais aptars „Transparency international“ paskelbtą korupcijos suvokimo indeksą ir rekomendacijas Lietuvai, šalies pažangą kovoje su korupcija ir tarsis, kaip užtikrinti atsakomybės už korupciją neišvengiamumą.
Lietuvos pažangą kovoje su korupcija rodo gerėjantis korupcijos suvokimo indeksas. 
Šiandien, „Transparency international“ paskelbtais duomenimis, mūsų šalis per metus iš 39 vietos pakilo į 32. 
      Efektyviau kovojama su stambiąja korupcija viešuosiuose pirkimuose ir sveikatos sektoriuje – vien tik pernai ikiteisminių tyrimų sveikatos apsaugos srityje pradėta dvigubai daugiau nei 2014-aisiais, aktyviau kovojama ir su korupcija savivaldoje.
**************************************************

O Prancūzijos „Veolia“ grupė, pasaulinė tvaraus resursų valdymo lyderė, sausio 26 dieną pateikė prašymą tarptautiniam investicinių ginčų arbitražui (ICSID) Vašingtone dėl investicinio ginčo prieš Lietuvos Respubliką nagrinėjimo.

„Veolia“ reikalauja atlyginti žalą, patirtą dėl nesąžiningo Lietuvos elgesio ir kompanijos investicijų Lietuvoje nusavinimo.

Beveik 20 metų Lietuvoje dirbanti „Veolia“ yra tarp pagrindinių užsienio investuotojų ir didžiausia Prancūzijos investuotoja šalyje.


     Deja nėra tokio tarptautinio teismo, kuris nagrinėtų jau kelis metus besitęsiantį valdžios institucijų ir jai tarnaujančių žiniasklaidos priemonių terorą prieš šį užsienio investuotoją.

  Kaip ten bebūtų, betgi  šio  valdžios vykdomo teroro tikslas yra užvaldyti šalies šilumos ūkį, išvaryti iš šalies "kalakutų" nedovanojančią užsienio bendrovę.

 Na ir ką gi reiškia tas "korupcijos suvokimo indeksas", kada liaudis nesuvokia, kad "dovanos" medikams yra tik korupcijos liūno  menkutė balutė, kada liaudis nesuvokia, kad korupcijos ištakos prasideda Seime ir Prezidentūroje, kad asignavimų  Krašto apsaugos ministerijai padidinimą lėmė ne rūpinimasis šalies saugumu, o "otkatai", kada liaudis nesuvokia, kad didžiausia korupcija tenai, kur uždaros valdžios institucijos.

Tarkime, kad tas "indeksas" tinka Vakarų valstybėms, kur egzistuoja pakankamai aktyvi visuomenė, kur aktyvi nepriklausoma žiniasklaida.

Betgi mūsų šalyje dominuoja liaudis pagal Užkalnį, o valdžiai tarnaujančios žiniasklaidos priemonės aktyviai vykdo žmonių mastymą slopinančią propagandą.

Todėl  "korupcijos suvokimo indeksą" - statistikos rodiklį, tenka apibūdinti senu, pasiteisinusiu apibrėžimu:

Yra trys melo rūšys:

Melas,
Žiaurus melas.
Statistika.


.................

2016 m. sausio 26 d., antradienis

Į tą pačia vietą tik aukštesniu lygiu .....Lietuvos žinių žurnalistui Arvydui Jockui susidarė įspūdis, kad šalyje pradėtas keistokas verslo modelis, kada valdžia, kaip sakoma, įvaro į kampą savivaldybės įmones ir po to pasiūlo jas pusvelčiui nupirkti.

Jam toks įspūdis susidarė žvelgiant į Panevėžio kogeneracinės elektrinės istoriją.

Tačiau, vertinant valdžios veiksmus sistemiškai ir kompleksiškai,  yra akivaizdu, kad šalies energetikos srityje  yra nuosekliai realizuojamas socialistinis ūkio valdymo modelis.

Ir tuo visiškai nereikia stebėtis, kadangi faktiškai šalies ūkio valdymui itin didelę įtaką daro D. Grybauskaitė su savo sovietinių laikų palikimo šleifu.

O  visos valdžiusios ir valdančios partijos tuo yra suinteresuotos, nes valstybinės įmonės yra jų, taip sakant, ir ėdyklos, ir girdyklos.

O liaudžiai  prieinamai suvokiamas to  pavyzdys yra Lietuvos elektrinės pirčių kompleksas,  kaip ir sovietmečiu, taip ir visą nepriklausomybės laikotarpį,  išlaikomas iš elektros energijos vartotojų mokamų mokesčių.


 Tiesa po Kainų komisijos audito panašu, kad  įvyko esminiai pokyčiai: Seimo nariai, ištisi jo komitetai, aukšti valdžios veikėjai jau daugiau čia nebelėbauja ...


Tiesa ir tai kad už šį auditą buvusi Kainų komisijos pirmininkė, kaip sakoma, gavo „vilko bilietą“..... nežiūrint to, kad ir kaip ji stengėsi pataikauti valdžiai, pvz. kad ir  su „valstybinio reketo“ mokesčiu . ... 

Kaip sakoma, „mauras atliko savo darbą, mauras gali ir numirti ...“

 Beje valdžios sprendimas padaryti kogeneracines elektrines nuostolingomis labai jau susišaukia su pokario bolševikinėmis priemonėmis, kovojant su tais šalies ūkininkais, kurie nestojo į kolchozus.

Sumokėję uždėtus metinius  mokesčius ūkininkai tikėjosi, kad toliau jie galės ramiai dirbti.

Tačiau valdžia netrukus, uždėjai naujus, o juos sumokėjus – trečius.

Ir taip trys mokesčiai už tuos pačius metus ....!!!!!

Taip, kaip tai aprašo M. Šolochovas "Pakeltoje velėnoje".

Ir kas gi beliko ūkininkams: arba bėgti į miestus, arba stoti į kolchozus.

Beje kas bėgo į miestus, dauguma jų liko neišvežti į Sibirą ...

Tai istorija, betgi ne taip jau ir sena, ir ją mena valdžios, ir jai tarnaujančios žiniasklaidos,  UAB ,,Vilniaus energija“  vykdytas ir tebevykdomas persekiojimas.

 Taigi istorija, kaip sakoma,  kartojasi, ir, kaip teigia dialektinio materializmo spiralinis visuomenės vystymosi dėsnis ,-  į tą pačią vietą tik aukštesniu lygiu ....

Ir labai jau simboliška, kad  tai vyksta valdant buvusiems sovietiniams partokratams, nomenklatūrai,  sovietiniams docentams,  profesoriams  ir jų palikuonims .....


Kas Energetikos ministerijoje vykdo teisingumą Lietuvos respublikos vardu: ministras, ar jo patarėjas ??Į mūsų  prašymą:

*Pateikti konkrečią informaciją apie sostinės šilumos ūkyje  susiklosčiusias   situacijas, kai šilumos vartotojai nukentėjo dėl to, kad  šilumos tiekėjas savo ir susijusių įmonių interesus vertino labiau nei šilumos vartotojų

susietą su energetikos ministro grasinimui stebėti (bejeTIK) AB "Vilniaus energija" veiklą, gavome atsakymą:


 Betgi LR Konstitucija nustato:

v  Asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
v  Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai.
v  Teismas priima sprendimus Lietuvos Respublikos vardu


 O Konkurencijos tarybos sprendimas yra apskųstas teismui.

Todėl, vadovaujantis sveiko proto logika, kyla klausimas, ar tai nėra spaudimas Teismui ??


   Ryšium su tuo, Visuomenės informavimo įstatymo žiniasklaidos priemonėms nustatytais terminais, ministerija yra paprašyta  informacijos:

v  Kas   šiuo atveju ministerijoje sugalvojo   Lietuvos respublikos vardu   vykdyti teisingumą:

    Ø  Ministras,

     Ø  Ar jo patarėjas Mantas Dubauskas, kuris mums patvirtino, kad ministerijos pranešimą rengė jis pats.


 ********************************************************************* 


2016 m. sausio 25 d., pirmadienis

Ar energetikos ministras pritaria "valstybiniam reketui".....?
 Laiškas energetikos ministro patarėjui Mantui Dubauskui:

    Pranešime  „Energetikos ministerija: privatus verslas negali užkrauti savo problemų šilumos vartotojams“ Jūs rašėte:

**Mes atidžiai seksime, ar „Vilniaus energija“ nebandys pasinaudoti susidariusia situacija ir nepadidins kitų kaštų, susiedama juos su savo sprendimu uždaryti TE-3.


Tarkime, tai yra gal ir visai neblogas dalykas,  kad  Jūs su ministru stebėsite UAB ,,Vilniaus energija“  veiklą po TEC-3 uždarymo, nes tai iš esmės  reiškia Valstybinės kainų ir energetikos KONTROLĖS komisijos veiklos kontrolę.

   Taip sakant bus vykdoma KONTROLĖS    KONTROLĖ........ ir jei ji bus iš esmės vykdoma, tai bus tikrai didelė nauda.

 Nes jeigu jau Jūs su ministru stebėsite Kainų komisijos veiklą, tai atkreipiame Jūsų dėmesį ir prašome apie tai informuoti ministrą, kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimais vyksta „VALSTYBINIS REKETAS“.

   Nes nors ir daugiabučiuose namuose karšto vandens ruošimas vyksta tenai įrengtuose šilumos punktuose, nors už jo ruošimą pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams yra atlyginama per šilumos punktų priežiūros (eksploatavimo) mokestį, daugiabučių namų šilumos vartotojai yra priversti mokėti neteikiamos paslaugos – Kainų komisijos nustatytą centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo  mokestį (kainą).

[Šilumos tiekėjams Šilumos ūkio įstatymas draudžia prižiūrėti (eksploatuoti) daugiabučiuose namuose esančius šilumos punktus. Išimtinais atvejais jie gali būti daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų, įskaitant šilumos punktus,  prižiūrėtojais tačiau tiktai kaip samdomi asmenys.]

    Vilniuje situacija yra tiesiog beviltiškai  tragikomiška, nes šilumos tiekėjas UAB ,,Vilniaus energija“  šilumos punktų, kuriuose daugiabučiuose namuose ruošiamas karštas vanduo, nuo 2012 metų pradžios savo nuosavybėje nebeturi .............. o neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens kainą mokėti reikalauja, o šilumos vartotojai ją moka ....


    Ryšium su tuo, Visuomenės informavimo įstatymo žiniasklaidos priemonėms nustatytais terminais, prašome   informacijos:

Ø  Ar ministras pritaria „valstybiniam reketui“ ?

Ø  Jeigu ne, tai  ar bus imtasi priemonių jį  nutraukti ?


.


2016 m. sausio 23 d., šeštadienis

Be komentarų - Vakarų pašvinkusi liberastinė moralė, nuo kurios bėgama į Islamo valstybę ....


Už tokias šlykštynes musulmonai urodus siunčia į aną pasaulį.
Liberastai ir pseudokatalikai  tai vadina saviraiškos laisve.......
.................................................................

2016 m. sausio 22 d., penktadienis

„Kas gi nutiko Prezidentei, kad po jos valdas nebaudžiamas „ganosi“ energetikos ministras ?“Vyriausybė Energetikos ministerijos teikimu nuo sausio 1 dienos panaikino kogeneracinių elektrinių gaminamos elektros energijos rėmimą.


Tai padarė nežiūrint to, kad Energetikos ir Elektros energetikos įstatymai nustato šių elektrinių gaminamos elektros energijos ir (arba) sąnaudų jai gaminti  rėmimą.


Tai padarė nežiūrint to, kad šiuo metu nėra nustatyta tvarka patvirtintos Energetikos strategijos.


Kokiu tikslu tai buvo padaryta, rodo  BNS paviešinta informacija, kad   Energetikos įmonių holdingas „Lietuvos energija“ derasi su Panevėžio savivaldybe   dėl   Panevėžio termofikacinės elektrinės  perėmimo.  


Taigi pirma valdžia nutaria neberemti kogeneracinių elektrinių, o po to tos pačios valdžios valdoma „Lietuvos energija“ siūlo jas perimti.


Vadovaujantis sveiko proto logika, sumoje, kas paneigs, kad tai yra aukščiausio lygio valstybinis (valdžios) reketas.


Ir visi tyli .... tyli ir  Prezidentė, taip sakant,  „zyliojanti“ po užsienio renginius, kuriuose pagal kompetenciją turi dalyvauti Premjeras .....


 Tyli ir garsūs „nepriklausomi“  energetikos ekspertai ......


Na,  tarkime, kai kas bando netylėti, bet tas netylėjimas greičiau primena ar tai stenėjimą, ar tai mekenimą ....


Štai  Petras Narkevičius, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, postringauja, kad jis, atseit, galėtų padėti, bet jo, matote, Panevėžio valdžia neprašo ....... Štai taip, toks jau yra tas mūsų liaudies Seimas.....


Kritęs į prostraciją ir impotenciją ..... 


 Tuo tarpu jeigu  Seimas nevykdo LR Konstitucijos nuostatos: Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė ........................ tai,, kaip sakoma, gamta nemėgsta tuštumos ir  valstybės valdžią vykdo energetikos ministras .........


                                   O kuo gi užsiima žiniasklaida ??


   Štai viena žiniasklaidos priemonė, kaip sakoma, rimtu veidu,  svarsto, kaip mažai valstybei (suprask Lietuvai) atgrasyti Rusiją?


  Jos nuomone artilerija (16  vokiečių nustekentų haubicų,  plius 3 atsarginėms dalims)  turėtų gerokai sumažinti priešo pajėgų mobilumą ir sustumti jas į tas vietoves, kur gintis yra patogu.
  
Todėl galime ramiai miegoti, nes Rusija dabar tai žino ir todėl tikrai mūsų nepuls ....Vienkart tikrai būtų įdomu sužinoti, o kas gi nutiko Prezidentei, kad  po jos valdas nebaudžiamas  „ganosi“ energetikos ministras ?

Ir ką  veikia VSD ir kitos spectarnybos ???
,


2016 m. sausio 21 d., ketvirtadienis

Visuomenė turi žinoti, kaip gyvena kita Lietuva ....

Kiek dar tęsis nesąmonės?  - Vakarų eksprese klausia viena Palangos gyventoja.

Ji piktinasi didelėmis  šilumos kainomis ir tuo, kad nebegalės rinkti savo Seimo nario.

Ji mano, kad šiluma visur turi kainuoti vienodai, kaip elektra, kaip dujos

Manyti  tai galima,  tiktai kažin ar  ji pati  tausiai naudoja tą brangią šilumą

Betgi tokia galimybė, vienoda šilumos kaina visoje šalyje,  yra.

Bereikia tiktai, kad valstybei (iš esmės valdžiai) priklausytų visas  šalies šilumos ūkis.

Beje pradžia, dideliam liaudies ir Prezidentūros džiaugsmui, bus padaryta Vilniuje, išvarius Prancūzijos firmą,  grynai bolševikiniu būdu jai  "atsidėkojant"   už sutvarkytą   Vilniaus šilumos ūkį.

Viena šilumos kaina, na tai dar tolima perspektyva.

Betgi yra kita šilumos kainų problema - tai šilumos kainų viešumo problema.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija viešina tiktai 54 didesnių šilumos tiekėjų kainas ir tik jomis smaginasi žiniasklaida.

   Betgi Šilumos tiekėjų asociacijos duomenimis yra dar ~300 šilumos tiekėjų, kuriems kainas nustato savivaldybės, ir apie jas  informuoja Kainų komisiją.

Taigi yra, taip sakant, kita Lietuva .....

Runkelių Lietuva ....

Išmirštanti Lietuva .....

Valdžios akimis - gyvi lavonai ....... ir tiek ...


Valdžiai  visiškai nerūpi kokiame stovyje tenai šilumos ūkis, kokios ten šilumos kainos, ar teisingai apskaičiuojami mokėjimai už šilumą.

Kainų komisija tiktai su džiaugsmu informuoja, kad iš kitos Lietuvos šilumos vartotojų skundų negauta ...............

Kadangi Kainų komisija pagal Šilumos ūkio įstatymą privalo turėti informaciją apie kitos Lietuvos šilumos tiekėjų kainas, tenka jos paprašyti šios informacijos ir ją paviešinti.


Visuomenė turi žinoti, kaip gyvena kita Lietuva ....


.


2016 m. sausio 19 d., antradienis

Alkoholikus gydymui - į Krymą....*******************************

Аксенов: Крым внес предложение разрешить лечение вином в санаториях

(обновлено: )31153
Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о разрешении продажи вина на территории санаторно-курортных учреждений Крыма.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Крым сформировал и представил на федеральный уровень предложение по введению энотерапии – метода лечения виноградными винами, который планируется использовать в крымских санаториях, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

В августе сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о разрешении продажи вина на территории санаторно-курортных учреждений. Аксенов тогда предложил разрешить лечение вином в санаторно-курортных учреждениях РФ.
"Поручение президента должно быть выполнено, предложение (на федеральный уровень) внесли. Надо добиться положительного результата", — сказал Аксенов на заседании крымского правительства.
В свою очередь министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий подчеркнул, что работа по этому вопросу ведется.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>>

2016 m. sausio 18 d., pirmadienis

"Balanos gadynė" .....
   2015 metų gruodžio 14 d. Valdovų rūmuose Lietuvos ir kaimyninių valstybių vadovams simboliškai įjungus tarptautines „LitPol Link“ ir „NordBalt“ jungtis 
prasidėjo nauja energetikos era, įtvirtinanti Lietuvą Europos elektros erdvėje – tą dieną skelbė Energetikos   ministerija savo interneto svetainėje.

  
Tačiau praėjo mėnesis, o tos naujos energetikos eros kaip ir nėra ....

Jeigu „naujos energetikos eros"  pradžia laikyti Vilniaus TEC-3 uždarymą, tada nauja energetikos era prasidėjo 2016 metų sausio 1 dieną.

Era be energetikos strategijos, be jos metinių planų,  be atitinkamų VIAP paskaičiavimų, su iki šiol neveikiančia NORDBALT elektros jungtimi ...

  Liaudiškai tariant, nusispjaunant ant Energetikos įstatymo nuostatos, kad    elektros energijos, kuri gaminama bendro elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse, gamyba ir (ar) vartojimas  yra skatinama, taip, kad  visos šalies kogeneracinės jėgainės nuo 2016 01 01 Vyriausybės ir Energetikos   ministerijos dėka buvo padarytos nuostolingomis ......

Taigi  pompastišku energetiniu  šou Valdovų rūmuose...... buvo paskelbta  "nauja energetikos era" ...

Tokiu būdu sumoje  turime:
  • nepagrįsto galingumo SGD terminalą, 
  •  nepamatuotai didelę SGD kainą, 
  • uždarytą elektros ir šilumos jėgainę, kuri galėjo gaminti  ~10 šaliai reikalingos elektros, 
  •  Prezidentės valstybiniais apdovanojimais pamalonintus buvusį ir esamą energetikos ministrus ....


 Kaip taisyklė, turime ir panašius  elektros energijos srautus:Todėl ir klausimas – ko dar mums reikia, ko trūksta iki visiškos energetinės nepriklausomybės.

Vadovaujantis mūsų valdžios logika išeitų, kad visiška energetinė nepriklausomybė bus pasiekta tada, kada   elektros energijos  ir gamtinių dujų nebenaudosime, arba neapsimokės jas naudoti ...


Taip sakant, tada, kada ateis „balanos gadynė“ ...... 


.