2016 m. sausio 28 d., ketvirtadienis

Penkių politikos veikėju propagandinis triukas ..................
    Sausio 22 d.    Valdas Adamkus, Vytautas Landsbergis, Gabrielius Landsbergis, Eligijus Masiulis, Ramūnas Karbauskis  pasirašė kreipimasi į  Lietuvos Vyriausybę dėl Astravo AE, kuriame raginama „padaryti viską, kad Baltarusijos Astravo atominės elektrinės (AE) statyba nedelsiant būtų sustabdyta“, o taip pat imtis priemonių neįsileisti į Lietuvą nesaugioje AE pagamintą elektros energiją.

  Betgi  kas liečia nesaugios AE, kurią stato rusiškas kapitalas, elektros energijos neįsileidimą,  tai čia viskas dviejų pasirašiusių kreipimąsi rankose, nes  rusišką energiją tiekia  AB „INTER RAO Lietuva“, kurios vadovą žiniasklaida laiko konservatorių partijos finansiniu rėmėju ....

 O kas liečia Astravo AE statybos istoriją, tai prie jos tikrai reikia detaliau apsistoti.

  Baltarusijos AE statybai buvo pradėta ruoštis dar 1990 metų pradžioje.

   Baltarusijos  Mokslų akademija pasiūlė  daugiau kaip 70 AE statybai tinkamų aikštelių, kurių dauguma dėl įvairių priežasčių buvo atmestos.

    2006 metais prie AE statybos buvo grįžta ir parinkti keturi galimi AE statybos vietos variantai, kur Astravo statybos aikštelė buvo laikoma rezervine.

Tačiau 2008 metais buvo nuspręsta AE statyti Astravo rajone, t.y. Neries baseine.Tokiu būdu tuometinis LR prezidentas V. Adamkus ( 2004 07 12 -2009 07 12 ), save laikantis gamtosaugos specialistu, neabejotinai turėjo imtis priemonių, kad Baltarusijos AE nebūtų statoma Neries upės baseine.

Na  ir kas yra girdėjęs, kad jis ką nors yra nuveikęs, kad Baltarusijos AE būtų statoma kitoje vietoje ????
 Dar nepradėjus AE  statybų,   2009 rugsėjo 15 d.  Baltarusijos prezidentas A. Lukašenka buvo atvykęs į Vilnių  ir susitiko su prezidente D. Grybauskaite.

Ar buvo kalbama apie Baltarusijos AE statybą,    viešos informacijos užtikti nepavyko.

O kitais metais D. Grybauskaitė lankėsi Baltarusijoje.

Žiniasklaida rašo, kad buvo aptarti klausimai, susiję su bendradarbiavimu energetikos srityje.

O  ar buvo susitikime  kalbama apie Baltarusijos AE statybą – tyla ...

Beje, o kurgi tuo metu  buvo visi penki kreipimosi autoriai, juo labiau kad  D. Grybauskaitė yra V. Landsbergio valdoma ..............


O 2010 metų kovo 26-27 dienomis premjeras A. Kubilius lankėsi Maskvoje ir dvi valandas kalbėjosi su tuometiniu Rusijos premjeru V. Putinu.

Dvi valandas skirti  limitrofinės valstybės premjerui – tikrai labai jau   retas atvejis Rusijos vadovų praktikoje !!!!

Rusijos Užsienio ministerija taip informavo apie šį susitikimą:
   Rusijos ir Lietuvos vadovai pasikeitė nuomonėmis apie tolesnį prekybinį, ekonominį ir investicinį bendradarbiavimą, pirmoje eilėje energetikos, transporto ir žemės ūkio srityse.

Kadangi Astravo AE statybą finansuoja Rusija ir Rusija pardavinės dalį AE gaminamos elektros energijos, o AE statybos grunto darbai buvo pradėti tiktai  2011 metų pabaigoje, taigi  bandyti įkalbėti perkelti Baltarusijos AE statybą į kitą vietą dar buvo nevėlu.
  Betgi greičiau taip, negu ne, kad   kalbėjo Rusijos premjeras, o mūsų premjeras tik klausėsi ir nuolankiai linkčiojo galva, kaip kad būna susitikimuose su prezidente D. Grybauskaite.

Vadovaujantis sveiko proto logika, buvo  kalbama ir apie SGD terminalo statybą ir jo tokį pajėgumą, kad reikalui esant užtikrintų Karaliaučiaus srities poreikius,  buvo kalba apie elektros jungtis su Lenkija ir Švedija, kurios turi  užtikrinti   pirma Karaliaučiaus srities, o vėliau Astravo AE, elektros energijos pardavimą.

Tačiau,   kokius nurodymus gavo A. Kubilius, viešos informacijos nėra.....

Pažymėtina, kad TS rinkiminė programa deklaravo:
........................................
Lietuvos elektros energetikos sistema į Europos UCTE sistemą galės būti
visavertiškai integruota tik tokiu atveju, jeigu jos atskiro reaktoriaus (generavimo bloko)
galingumas bus optimalus ir proporcingas palyginus nedidelei Baltijos elektros energijos
perdavimo sistemai.

Lietuvos nacionalinė energetikos strategijoje numatytas naujos
atominės elektrinės atskiro bloko optimalus, apie 800 MW, galingumas atitinka tarptautinės
atominės energijos agentūros IAEA nustatytą maksimalaus galingumo sąlygą, yra pagrįstas
ekspertų atliktais Baltijos elektros perdavimo sistemos stabilumo sąlygų įvertinimais.

Nėra jokių objektyvių kliūčių – nei techninių, nei ekonominių, nei jokių kitokių
kliūčių – statyti atominę elektrinę su optimalaus dydžio reaktoriais.

Tik tokia atominė elektrinė galės užtikrinti Lietuvos-Baltijos elektros perdavimo sistemos savarankišką stabilų darbą, jos integraciją į sinchroniškai veikiančią europinę UCTE elektros perdavimo valdymo sistemą bei realią Lietuvos elektros energetikos nepriklausomybę nuo Rusijos sistemos, elektros energijos mainus su pastarąja palaikant per įrengtus perdavimo linijų srovės keitiklius.

Naujoji elektrinė turėtų turėti daugiau, bet optimalios galios reaktorių.

 Pirmiausia gali būti statomi du optimalaus dydžio reaktoriai, o ne vienas dvigubai didesnis. Atsižvelgiant į tai, kad pirmoji naujosios AE eilė su dviem optimalios galios reaktoriais (2 x 800 MW) tegalės būti pastatyta 2016-2018 m., būtina nagrinėti galimybę po to statyti jau naujos kartos mažo galingumo reaktorius, kurių pramoninę gamybą Japonijos firmos planuoja iki tol įsisavinti.
.................................
 
Priešinsimės visiems galimiems mėginimams „apeiti” nuo minėtų rizikos veiksnių apsaugančias
sąlygas, tokius mėginimus traktuosime kaip nusikalstamas prieš Lietuvos saugumą pastangas, kuriomis siekiama vėl bent pusei amžiaus įstumti ją į naują energetinę priklausomybę nuo Rusijos.

.............................................................................


  Na ir kurgi  tada buvo visi penki kreipimosi autoriai, kada  dedant "nusikalstamas prieš Lietuvos saugumą pastangas"   konservatoriai bandė pastatyti Ignalinos AE su vienu galingu reaktoriumi, tuo "siekdami vėl bent pusei amžiaus įstumti Lietuvą į naują energetinę nepriklausomybę nuo Rusijos" ???

Tokia tad yra Astravo AE statybos ir mūsų valdžios reakcijos, istorija ....

 O ką realiai dar galima  būtų padaryti dėl Astravo AE saugumo ?

Tuo tikslu būtina  nedelsiant pradėti vykdyti aktyvią, pilietinę, mūsų šaliai naudingą užsienio  politiką tiek Baltarusijos, tiek Rusijos atžvilgiu, žinoma prieš tai į tam tikrą vietą pasiuntus liberastinę - kosmopolitinę publiką a la Zinger ir Ko.


Betgi ar tai  Lietuvos liaudies respublikoje yra realu? ......

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą