2022 m. gruodžio 27 d., antradienis

KVARTETAS ...........

 

Prezidento kanceliarijos kanclerei      Agilai Barzdienei   

  2022-12-27  Nr.3

 

DĖL   Bendro Lietuvos Respublikos Prezidento ir Vokietijos Federacinės Respublikos kanclerio komunikato, 2022 06 07

 

Pastaruoju metu mūsų valdžios viršūnėse vyksta tikras  kvarteto pagal Krylovo pasakėčią

Išdykėlė beždžionė, ožys mekionė, lokys ir asilas paikys įsigeidė sugrot kvartetą...

 

 

pasirodymas, iššauktas     Bendro Lietuvos Respublikos  Prezidento ir Vokietijos Federacinės Respublikos kanclerio komunikato.

Žiūrint į jį tiesiog nežinau ką ir daryti –ar graudžiai verkti, ar isteriškai juoktis[E1] .

Taigi užsienio reikalų ministras, krašto apsaugos ministras, Seimo NSG komiteto pirmininkas, Premjerė aiškinasi kaip gi čia yra su ta vokiečių brigada ,kurios buvimą Lietuvoje  atseit nustatė Bendras Lietuvos Respublikos Prezidento ir Vokietijos Federacinės Respublikos kanclerio komunikatas.

O aš, kaip visada panašiais  atvejais, pradėjau ieškoti to nelemto komunikato.

Visų pirma pasitikslinau,  kas yra  „komunikatas“.

Visuotinė lietuvių enciklopedija aiškina -   komunikãtas (lot. communicatus – praneštas), oficialus pranešimas, pareiškimas, pvz., vyriausybės pranešimas apie tarptautines derybas, valstybių sudarytas sutartis ir kita.

Taigi jau pagal pavadinimą tas nelemtas komunikatas tėra bendras pranešimas.

Kai tuo tarpu Prezidento interneto svetainė skelbia - Prezidentas ir Vokietijos Kancleris paskelbė komunikatą, kuriuo įsipareigojama didinti Vokietijos karines pajėgas Lietuvoje.

 Betgi nei LR Konstitucija, nei Prezidento įstatymas  nesuteikia Prezidentui teisės  pasirašyti kokius tai bendrus tarpvalstybinius  įsipareigojančius komunikatus.

 

O LR Konstitucija nustato, kad Prezidentas  pasirašo Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teikia jas Seimui ratifikuoti.

Todėl, mano nuomone, ko gero tas kvartetas koncertuoja ne be reikalo.

Taigi pabandžiau Prezidento interneto svetainėje surasti šį komunikatą.

Deja radau tik informaciją apie jį, pasirašytą Prezidento komunikacijos grupės ….

Kadangi šis komunikatas negali būti slaptesnis už

LIETUVOS R ESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ VYRIAUSYBĖS  SUSITARIMĄ DĖL BENDRADARBIAVIMO GYNYBOS SRITYJE

 

kuris skelbiamas Seimo teisės aktų bazėje,  prašau:

1.      Šio komunikato internetinės nuorodos, arba jo elektroninio teksto.

 2.      Nurodyti koks teisės aktas, jo konkreti jo nuostata  suteikia Prezidentui teisę  pasirašinėti tokius tarpvalstybinius įsipareigojančius  komunikatus.

 3.      Kodėl Komunikato teksto nėra nei  Prezidento internetinėje svetainėje, nei Seimo teisės aktų bazėje.

 

 

Antanas Miškinis

 

..


 [E1]

2022 m. gruodžio 26 d., pirmadienis

Geras klausimas –Koks iš esmės skirtumas.......

 https://www.dw.com/ pranešė, kad Turkija tariasi su Rusija, kad ji atidarytų Sirijos oro erdvę antpuoliams prieš tenai gyvenančius kurdus.

 

Tokiu būdu NATO šalis tariasi ar tai su teroristine valstybe, ar tai  su valstybe terorizmo sponsore (taip įvairiose žiniasklaidos priemonėse vadinama Rusija), kad ji leistų vykdyti kurdų tautos genocidą ......

Ir greičiausiai atgimstanti Osmanų imperija susitars su Rusijos imperija.

N nes tai, ką vykdo Rusijos imperija  prieš ukrainiečius, vykdo NATO šalis  atgimstanti Osmanų imperija  prieš kurdus.

Ir priežastis iš esmės tapati:

  • Osmanai kurdus laiko turkais.

  • Rusijos imperija ukrainiečius laiko rusais.

Ir tai beje ne vienintelis atvejis, o dviejų imperijų pakankamai  abipusiai naudingo bendradarbiavimo sistema, tai dviejų imperijų bendradarbiavimo kasdienybė.

Tarkime mūsų liaudžiai, kuri tiki,  kad NATO juos apgins, toks NATO šalies elgesys yra nežinomas.

Betgi   mūsų šalies vadovui. Seimo NSG komitetui, krašto apsaugos ministrui, kariuomenės vadui tai tikrai yra gerai žinoma.

Tačiau jie, tvirtindami, kad NATO mus apgins, elgiasi taip pat, kaip Putinas,  tvirtindamas, kad NATO puola Rusiją.

 Tuo tarpu  tą Rusijos liaudį, kuri tiki Putinu, konservatorių Mozė viešai pavadino zombiais, o vienas Rusijos disidentas  - „bydlomase“ .....

 Betgi, pasitelkus sveiko proto logiką, koks gi iš esmės skirtumas tarp mūsų liaudies, aklai  tikinčios mūsų valdžia, ir Rusijos liaudies, tikinčios Putinu ????

 

O jei kas mano kitaip, būsiu dėkingas už pareikštą  nuomonę.

 

 

 

 

 

 

 

2022 m. gruodžio 24 d., šeštadienis

Sveikinimas

 

  Š. v. Kūčių vakarą linkiu jaukumo ir ramybės, 

Šv. Kalėdų rytą - džiaugsmo bei pakilios nuotaikos, 

Tuo metu kada mes su savo artimaisiais  susėsime, prie gausaus šventinio stalo, prisiminkime Ukrainos karius, kovojančius ir žūstančius už  savo Tėvynės laisvę, ir už Vakarų pasaulio ramybę, ir nuo žiauraus karo kenčiančius Ukrainos gyventojus.

Palinkėkime Jiems stiprybės ir ištvermės iškęsti tai, prie ko rambūs Vakarai yra prisidėję.

Garbė kovojančiai Ukrainai, garbė jos didvyriams kariams, garbė valstybei, išsirinkusiai tokį savo vadovą !!!!!

 Ištvermės ir kantrybės Ukrainos PREZIDENTUI.

,