2017 m. lapkričio 30 d., ketvirtadienis

Sveikatos apsaugos ministerija kalta dėl Valstybinio reketo ...

Sveikatos apsaugos ministrui   Aurelijui Verygai       
            2017 07 21    Nr. 4                    
  Žiniai: Energetikos ministerijai
                 Seimo Sveikatos reikalų  komitetui
                      Vyriausybės kanceliarijai

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 24:2017 „GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI“  IR KITŲ TEISĖS AKTŲ
  

  LIETUVOS HIGIENOS NORMA  HN 24:2017 „GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI“ nustato:

          40.3. Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir dezinfekuojama, kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto arba kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legionelioze.
40.4. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 1 000, bet mažiau nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, vandens tiekimo sistema valoma ir padaroma nekenksminga, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Atlikus vandens tiekimo sistemos valymą ir kenksmingumo šalinimą, atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas legionelėms nustatyti.
40.5. Atliekant trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, laisvojo chloro koncentracija sistemą užpildančiame geriamajame vandenyje keturias valandas turi būti 50 mg/l. Sistemą užpildančio geriamojo vandens temperatūra neturi būti didesnė kaip 30 0C. Baigus trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol laisvojo chloro koncentracija jame neviršija 1 mg/l.
40.6. Apie planuojamą karšto vandens dezinfekciją, jos tikslus, trukmę ir būtinas saugos priemones karšto vandens tiekėjas prieš dvi dienas privalo raštu informuoti vartotojus.

      Tuo tarpu  karštas vanduo iš esmės ruošiamas daugiabučiuose namuose, o likusi  pusė Visagino miesto greit nuo centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo pereis prie karšto vandens ruošimo daugiabučiuose namuose. 

       Taigi greit centralizuotai paruošto karšto vandens tiekėjas liks tik kur ne kur dar nuo sovietmečio vegetuojančiose  mažose šildymo sistemose.

   O  daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemos su karšto vandens ruošimo įrenginiais yra  daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektai, kuriuos prižiūri (eksploatuoja)  daugiabučių namų savininkų pasirinkti prižiūrėtojai.

Tokiu būdu įpareigojimai karšto vandens tiekėjui, kurio   šiais atvejais nėra, neatitinka realios situacijos.

Vienkart tenka nusistebėti, kad iki šiol ministerija nėra patvirtinusi Legionelės dezinfekcijos tvarkos
(kas privalo (gali) ją atlikti, kada atlikti, kaip ji atliekama, kas atsakingas už jos rezultatus ir t.t.).

 Štai higienos norma nustato, kad  dezinfekcija atliekama „po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto“.

 Betgi prie ko čia karšto vandens tiekėjas, kurio  nėra ....

  O tokiais atvejais, kaip taisyklė, dezinfekcija neatliekama, nes nėra teisės aktais nustatyta, kas už tai atsakingas, kas gali ją atlikti.
  
  Nes  nėra tokių teisės aktų, kurie  daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams nustatytų pareigas ar teises atlikti terminę ar kitokią legionelių dezinfekciją.

  Kitas vertus ir kokia gi ir kam nauda iš tokios dezinfekcijos, kurią pvz. atliko Šaulių šilumos tiekėjas – 360 –ties daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (Priedas 1),  siūlydamas kitų   daugiabučių namų valdytojams ją atlikti, ir  vienkart pakeldamas šilumnešio temperatūrą visam mieste.

Kad tokia dezinfekcija yra iš srities akcija-atrakcija, akivaizdu ir nepaneigiama, nes sveikatos apsaugos institucijos joje nedalyvauja.

O kad  tokiu atveju iš „Valstybinio reketo“ (neteikiamos centralizuotai paruošto karšto vandens veiklos) nauda  šilumos tiekėjui yra akivaizdi, tai kas paneigs.

 Sumoje yra akivaizdu, kad dėl viso to kalta yra ministerija, neparengusi atitinkamų dezinfekcijos teisės aktų.

  Todėl, viešojo intereso gynimo tikslu, prašome atitinkamai patikslinti higienos normą ir patvirtinti Legionelės terminės dezinfekcijos vykdymo teisės aktus, kad Energetikos ministerija galėtų parengti savo atitinkamus teisės aktus.

Vienkart prašome mus informuoti apie priimtus  konkrečius sprendimus situacijai pašalinti.

O Seimo Sveikatos reikalų komitetą prašome paraginti sveikatos ministrą atsakingai vertinti šią problemą.

      Buitinių vartotojų sąjungos  prezidentas                   Antanas Miškinis
 


Priedas 1

2017 m. lapkričio 29 d., trečiadienis

Bandos instinktas ....


    Seimo narė dr. Aušra Maldeikienė gauna Buitinių vartotojų sąjungos informaciją kaip Asociacijos Viešasis interesas vadovė, kaip ir kitos vartotojų asociacijos.

 Jeigu ponia dr. Aušra daugiau nebeturi "jokio ryšio su ta organizacija",  kurią ji sukūrė tikėdamasi pakliūti į ES, kaip vartotojų asociacijų atstovė, tai  vien iš savigarbos turi pasirūpinti, kad ši asociacija nebebūtų reklamuojama.

Taigi čia savigarbos reikalas, ir kas paneigs, kad jos, tos savigarbos jai tikrai  trūksta.

Tuo tarpu medicina tvirtina, kad savigarbos deficitas yra signalas, kad su žmogaus psichika gali būti problemų.

 Mes labai džiaugiamės, kad dr, Aušra sugeba susigaudyti įstatymuose ir visuomenės veikimo logikoje.

Todėl ir prašome paaiškinti, kodėl ponia dr. Seimo narė moka "Valstybinio reketo" mokestį ?

Ar todėl kad nesusigaudo įstatymuose, ar todėl, kad visi tą mokestį moka .... vaizdžiai tariant, suveikia avių bandos instinktas ....

Beje  ponia dr. Seimo nare,  žmogų nuo gyvulio irgi skiria savigarbos jausmas ...............

Taigi ... taigi .....


******************************
Nuolatinis jūsų nesugebėjimas susivokti įstatymuose ir visuomenės veikimo logikoje, žinoma, nestebina.
Tai nuolat patvirtina jūsų nesibaigiantis rašinėjimas, kuris nesulaukia JOKIO atgarsio nei visuomenėje, nei Seime.
Neturiu vilties, kad galiausia ką nors suprasite, bet kartoju, aš jau daugiau, kaip metai neturiu JOKIO RYŠIO su ta organizacija (o jei turėčiau man už tai grėstų apkalta, kaip žmogui neįvykdžiusiam Konstitucijos nuostatų), ir pakeisti jos telefonus Registrų centre galiu lygiai tiek pat, kaip bet kuris  bomžas prie konteinerio ar, tarkime, jūs. 
Kreipkitės į Registrų centrą

Kita vertus, žmogų nuo gyvulio skiria gėdos jausmas.
 Nuolatinis terorizavimas laiškas, kuriuos be jokios prasmės rašinėjate, kelia įvairių minčių, ar jums ta gėda yra pažįstama. .
Labai siūlau eilinį kart pasiskųsti Seimo Etikos ir procedūrų komisijai. 
Gal jie sugebės jums paaiškinti, kad gėdos stygius žmogų paverčia nežmogumi.

Beje,daugelis Seimo narių sako iš karto laiškus išvalantys, kai pamato, kad rašote jūs. 
Ateityje taip elgsiuosi ir aš, nes nebemanau, jog esate vertas atsako ir gebate suvokti savo veiksmus bei jų pasekmes

Pagarbiai
dr. Aušra Maldeikienė


2017 m. lapkričio 21 d. 12:59, Antanas Miškinis <antanas1940@gmail.com> rašė:
Gerbiama ponia, dar kartą aiškinu, kad siunčiama ne Jums, o asc. Viešasis interesas.

Pakeiskite viešojoje erdvėje šios  asociacijos e-mailą.

A.Miškinis

2017.11.21 12:52, Aušra Maldeikienė rašė:
Gerb.pone, 

nemkote išvalyti adresato, kurus nepageidauja būti trukdomas?

Auśra Maldeikienė

2017-11-20 14:49 "Antanas Miškinis" <antanas1940@gmail.com> rašė:


--
******************************
*****************************************-

2017 m. lapkričio 23 d., ketvirtadienis

Kada ministras būna be vienos kojos ...

 
 "Ministras be politinės komandos -ministras be vienos kojos" - tai kandidato į   ūkio ministrus   27 metų parlamentaro Virginijaus Sinkevičiaus  žodžiai.

Savo darbą ministerijoje jis pradėtų nuo politinės komandos formavimo.

Kaip sakoma, gera pradžia- pusė darbo.

Ir tik džiaugtis reikia, kad šalyje taip mąstantys politikai ateina į valdžią.

 Dabar apie tai, ką rašo žiniasklaida apie sveikatos ministrą A. Verygą:

"Žmonės apie Aurelijų Verygą: „Žiaurus dalykas. Ką patarti tokiam d----ui?"

Taigi ką  gi jam patarti ?? 

Ogi pasiklausyti ką sako kandidatas į ūkio ministrus.

Betgi A. Verygos komanda ne taip jau maža:

Viceministrai – 3
Padėjėjai - 5
Patarėjai – 3
Ministerijos kancleris -1
-------------------------------------
Viso : 12 personų.


Tiktai, pašnekėjus su jo patarėjais, susidaro nuomonė, kad tai yra nevaldoma gaivalinė jėga, kuri pasireiškia jauniems žmonėms juos priartinus prie aukštos valdžios ir palikus juos be prižiūros.

Turėdmas tokią skaitlingą komandą ministras turėtų žinoti, kas dedasi ir ministerijoje, ir jai pavaldžiose institucijose.

O   sveikatos apsaugos viceministrės Aušros Motiejūnienės–Bilotienės ir  ministro patarėjo Dano Bakšos atsistatydinimas rodo kokia yra ta sveikatos apsaugos ministro komanda, jeigu pastarasis  su viceministre bendrauja per patarėją .....

Taigi deja yra, kaip yra ...

Štai pvz. ministerija iš esmės nevykdo teisės aktų stebėsenos, o ministras apie tai neinformuotas.

Tokiu būdu ir gaunasi konfuzas su receptiniais - nerecpetiniais vaistais, nes atitinkamų teisės aktų stebėsenos nei buvo, nei yra ....

Kad  Valstiečių ir žaliųjų sąjungos vadovas  Ramūnas Karbauskis gina savo vyriausybės narį, tai yra normalu.

Tačiau kada pastarasis šnekai, kad tai  ne Sveikatos ministerija nustatinėja, kurie vaistai turi būti pardavinėjami su receptais, o kurie – be, kad "tai nustato importuotojai, tos įmonės, gaminančios produkciją".

Rodo, ne tiktai tai, kad pastarasis nežino, kad tai  Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos ministerijos kompetencija.

 Jo pasakymas, kad   "paaiškėjo, kad mūsų vaistinėse masiškai pažeidinėjami įstatymai ir vaistai, kuriems reikia receptų, pardavinėjami be jų", rodo kad jis tame nemato ministro kaltės ir vargu ar suvokia kame gi viso to esmė.

O iš esmės, tai gal daug vaistų padaryti receptiniais be reikalo ???

 Vadovaujantis sveiko proto logika reiktų nedelsiant patikrinti ar nėra tokių vaistų,kurie be reikalo padaryti receptiniais.

Kas taip, tai taip - įstatymų privalu laikytis.

Tačiau ir Seimas, ir premjeras, ir sveikatos ministras turėtų nepamiršti, kad įstatymų paskirtis yra viešojo intereso tenkinimas.

O sumoje tai,kas paneigs, labai jau sveikatos ministras panašus į ministrą be vienos kojos ....

 Tiesa visada maloniai besišypsantį ....


.

2017 m. lapkričio 22 d., trečiadienis

Siūlome išbandyti ...............???!!!!!

  Apie receptinius ir nereceptinius vaistus

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
2017 11 22

  Jau kelios savaitės viena aktualiausių diskusijų temų – vaistai. Jų daugiau ar mažiau, dažniau ar rečiau, receptinių ar įsigyjamų be recepto vartojame visi. 

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) pareiga – užtikrinti, kad žmogų pasiektų tik saugūs ir kokybiški vaistiniai preparatai.

Taip pat, kad informacija apie juos būtų tiksli ir teisinga.

Kaip teigia VVKT vadovas Gintautas Barcys, visose Europos Sąjungos valstybėse narėse yra taikomi tokie patys kriterijai, klasifikuojant vaistinius preparatus į receptinius ir nereceptinius.

O šiuos kriterijus reglamentuoja ES teisės aktai.

„Būtent gamintojai rekomenduoja, ar vaistas bus receptinis, ar ne, o galutinis sprendimas priimamas registracijos metu.

Ir tokie sprendimai yra priimami ne atsitiktinai, o rūpinantis žmonių sveikata, saugant juos nuo perdozavimo, netinkamo vaistų vartojimo ir galimų neigiamų pasekmių“, - teigė G. Barcys.

Jo teigimu, dauguma receptinių vaistų turi ir nereceptinius analogus, tik mažesnėse pakuotėse ir su mažesniu veikliosios medžiagos kiekiu.

Išsiaiškinti, ar reikalingas preparatas yra receptinis ar nereceptinis, žmogus gali labai paprastai – tereikia užeiti į šią svetainę:

 
 https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications.

Į paieškos laukelį įvedus vaisto pavadinimą arba veikliąją medžiagą, iš karto pateikiama visa aktuali informacija. 
 
Pacientas norėdamas sužinoti, ar vaistinis preparatas yra nereceptinis, tą gali matyti pagal pakuotės žymėjimą. Ant pakuotės turi būti parašyta, kad tai yra nereceptinis vaistinis preparatas.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2017 m. lapkričio 21 d., antradienis

Viltis miršta paskutinė ......    

                     
Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai                                                   2017 11 20   Nr. 27
    

Kopija: Energetikos ministerijai
                      AB Vilniaus šilumos tinklai
                            DNSB Nr. 290 pirmininkui
                              Vilniaus apygardos prokuratūrai


 Žiniai: Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
                Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijai
                  Seimo Ekonomikos komitetui
                     Seimo Energetikos komisijai
                       Seimo nariui D. Kreiviui (viešai pareiškusiam Seime, kad jis“ tik­rai dėl šio rei­ka­lo tu­riu               pa­kan­ka­mą kom­pe­ten­ci­ją...“).
                            Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai
                               Žiniasklaidos priemonėms
                                    Šilumos tiekėjams
                                              

DĖL AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI SĄSKAITŲ UŽ ŠILUMĄ  

  
   AB Vilniaus šilumos tinklai sąskaitose už šilumą už 8, 9, 10 mėnesius (Priedas 1)   atsirado iki šiol nesutiktas rekvizitas    Šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu“.
   
  Tuo tarpu Šilumos ūkio įstatymas nustato:
20. Nepaskirstytasis karšto vandens kiekis viršijantis leistinas apskaitos prietaisų paklaidas skirtumas tarp geriamojo vandens karštam vandeniui paruošti kiekio, išmatuoto daugiabučio namo įvade, ir butų karšto vandens skaitiklių rodmenų sumos.
   Tačiau esmė tame, kad pastate Žirmūnų g. Nr. 104, kuriame aš gyvenu, kur yra 120 butų, vienas buto savininkas neleido įrengti savo bute karšto vandens apskaitos prietaiso su nuotoliniu parodymų nuėmimu ir jam šilumos tiekėjas skaičiuoja karšto vandens sunaudojimą pagal normas.

O  jo  sunaudotą su karštu vandeniu (kas viršija karšto vandens normą) šilumą  AB Vilniaus šilumos tinklai paskirsto visiems namo butų savininkams.

   Taigi   apie nepaskirstytą karštą vandenį Šilumos ūkio įstatymo prasme, vadovaujantis sveiko proto logika,  nereikia net užsiminti, nes tai nieko bendro neturi su apskaitos prietaisų parodymų paklaidomis.

  Kad tai akivaizdžiai ir nepaneigiamai visiškai nesiderina su sveiko proto logika yra akivaizdu ir nepaneigiama, o ir tiek Civilinis kodeksas, tiek  Šilumos ūkio įstatymas, tiek Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės tokio nonsenso, kaip apmokėti už ne savo sunaudotą produktą, neįteisina.

 
       Vadovaujantis sveiko proto logika yra akivaizdu ir nepaneigiama, kad jeigu buto savininkas neleidžia įrengti karšto vandens apskaitos prietaiso savo bute, tą  reikia vertinti kaip jo  atsisakymą vartoti karštą vandenį,  arba aiškų ketinimą  jį vogti ........

  Tokiu būdu šiam šilumos vartotojui    šilumos tiekėjas visa tai turėjo nuodugniai ir prieinamai išaiškinti.

O taip pat tą patį padaryti  ir bendrijos pirmininkui.

    Šis šilumos vartotojas ir šilumos tiekėjo, ir bendrijos pirmininko , turėjo būti perspėtas, kad  jeigu jis neleis įrengti karšto vandens  apskaitos prietaiso savo bute, tai turės  pasirinkti vieną iš dviejų:

Ø  Arba   apmokėti skirtumą tarp geriamo vandens apskaitos prietaiso, įrengto prieš karšto vandens ruošimo įrenginį, parodymo, ir butų karšto vandens apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų nuėmimu parodymų sumos.

Ø  Arba karšto vandens tiekimas jam bus atjungtas.

  Taigi jeigu  šilumos tiekėjas ir bendrijos pirmininkas tai būtų atlikę, šis šilumos vartotojas tikrai nebūtų tapęs „šilumos vagimi“ ( pasak  Būsto rūmų prezidento J. Antanaičio).   

 Tokiu būdu, kas paneigs, kad  AB Vilniaus šilumos tinklai be „Valstybinio reketo“ dalyvio tapo ir „šilumos vagių“ stogu,  nes Šilumos tiekimo vartojimo taisyklės skaičiuoti sunaudotą karštą vandenį pagal normas leidžia tiktai bendrabučio tipo daugiabučiuose namuose .
 
 Vienkart tenka Komisijai pakartotinai priminti, kad AB Vilniaus šilumos tinklai  pateikiamose sąskaitose už šilumą it toliau nėra Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyto rekvizito:  Butui priskirtas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti“.

     Vienkart  mums visiškai yra nesuprantamas ir visiškai nepateisinamas Kainų komisijos delsimas,   Energetikos ministerijai vykdomas spaudimas, kada AB Vilniaus šilumos tinklai  Šilumos – pirkimo pardavimo sutartis    Nr. 2250460 su buitiniu šilumos vartotoju, 2017 m. gegužės 24 d. (Priedas 2)  nustato:

 


   Todėl, vadovaujantis sveiko proto logika, yra akivaizdu ir nepaneigiama, kad jeigu  tiekėjas tiekia šilumą karštam vandeniui ruošti, tai sąskaitoje neišvengiamai turi būti ir atitinkamas rekvizitas.

   Betgi pasirodo Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijai tai suvokti tiesiog yra neprieinama, arba ji, kas paneigs, tyčia vykdo nusikalstamą veiką .....

   Be to AB Vilniaus šilumos tinklai sąskaitose už šilumą nėra nurodyta:

5. Duomenys apie bendrą visame pastate šilumos suvartojimą ir šilumos paskirstymą:

Ø  Gyvenamojo namo butų ir kitų šildomų patalpų naudingasis (sąlyginis) plotas __ m2 arba tūris ___ m3

Ø  Butų (patalpų) savininkų pasirinktas (taikomas pagal standartines sąlygas) šilumos paskirstymo buitiniams šilumos vartotojams metodas – ___


Tuo tarpu  Šilumos ūkio įstatymas nustato:

Buitiniam šilumos vartotojui išrašytoje sąskaitoje (mokėjimo pranešime) turi būti pateikta tiksli, aiški ir išsami informacija, kuria remdamasis šilumos tiekėjas apskaičiavo vartotojo mokesčio dydį už jo suvartotą šilumos kiekį patalpoms šildyti ir šilumos kiekį karštam vandeniui ruošti bei karšto vandens temperatūrai palaikyti.

 Pateiktos informacijos privalo pakakti, kad vartotojas galėtų pasitikrinti, ar teisingai jam apskaičiuoti mokesčiai.


    Todėl pakartotinai prašome nedelsiant imtis priemonių teisingumui atstatyti, juo labiau, kad tai liečia ne mane vieną, ne vien tik mano gyvenamo namo šilumos vartotojus, o ir kitus Vilniaus miesto šilumos vartotojus, ir ko gero visos šalies šilumos vartotojus.

               
Vienkart turime atsakingai pažymėti, kad Kainų komisijos, kaip valdžios institucijos, konstitucinė priedermė yra ginti viešąjį interesą, ko ji akivaizdžiai ir nepaneigiamai daugeliu atveju nedaro.

   Ypatingai tai liečia „Valstybinį reketą“  (neteikiamos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo paslaugos kainų nustatymas), kuris šilumos vartotojams kasmet atsieina ~ 5 milijonus eurų (energetikos eksperto R.Z. paskaičiavimu), o   šilumos tiekėjams neša atitinkamą pelną.

Pelną iš nevykdomos veiklos ..... !!!!?????
 
 
Antanas Algimantas  Miškinis
                    Vilnius - 09121, Žirmūnų g. Nr. 104  bt. 106,   ak 2250460
Tel.8 5 276 48 65, 8-686-65-887,  e-mail -  antanas1940@ gmail.com,                       
                    .