2013 m. spalio 26 d., šeštadienis

Radiatorius nešildė ......visą praėjusį šildymo sezoną.......


Nepriklausoma, todėl valdžiios nemėgstama,  visuomeninė organizacija

  

...... prasidėjus naujam šildymo sezonui   ....... radiatorius ir toliau nešildo ......


Kiek šiame name (Priedas 1)  pristatyta papildomų radiatorių, kaip sakoma, vienas ponas Dievas žino .....

Kad šiame name nėra šildymo sistemos aprašo - greičiau taip, negu ne.

Kad namo sildymo ir karšto vandens sistema neprižiūrima - tikėkimės išdrįs patvirtinti VEI Klaipėdos skyriaus inspektoriai.

 Ir, kadangi Šilumos ūkio įstatymas nustato:

 31 straipsnis. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų (eksploatuotojų) atestavimas
1. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojus (eksploatuotojus) energetikos ministro nustatyta tvarka atestuoja ir atitinkantiems šio įstatymo reikalavimus atestatus išduoda Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos.

2. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, nustačiusi, kad pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) veikla neatitinka šio įstatymo reikalavimų, ir atsižvelgdama į pažeidimo trukmę, pažeidimo sukeltas pasekmes, atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes, gali energetikos ministro nustatyta tvarka sustabdyti ar panaikinti atestato galiojimą ir (ar) skirti iki 10 procentų jo metinių pajamų dydžio piniginę baudą.

 vadovaujantis sveiko proto logika, atsižvelgdama į pažeidimo trukmę,VEI  turėtų sustabdyti atestato galiojimą ir nubausti kokių 2 procentų metinio pajamų dydžio bauda.

Panašiai turėtų pasielgti ir savivaldybės administracija, nes akivaizdu, kad jos paskirtas administratorius nesuvokia savo pareigų.

 Beje administracija turėtų pasirūpinti, kad šio namo gyventojams būtų suteikta informacija apie bendrojo naudojimo objektus - viena ar kita forma pateiktas namo bendrojo naudojimo objektų aprašas pagal AM nustatytą formą.

 Na o "Vakarų ekspresui" tai gera proga  atlikti žurnalistinį tyrimą, koks gi iš esmės yra miesto DN šilumos ir šildymo sistemų priežiūros stovis.

Vienkart visų šilumos vartotojų vardu gera proga "padėkoti"  vienam, nevienareikšmiškai vertinamam, hiperaktyviam,   itin geros apie savo intelektą  nuomonės,    Seimo nariui, kurio dėka Šilumos ūkio įstatyme atsirado nuostata:

  " Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų periodinius patikrinimus dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams ne rečiau kaip kartą per ketverius metus atlieka Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos."


 .....ne rečiau kaip kartą per ketverius metus ..............   Štai taip ....

 Va kad taip šis veikėjas pasiūlytų -  algą Seimo nariams mokėti ne kas mėnesį, o ne rečiau kaip kartą per ketverius metus  - ir tiek, kiek dabar jie gauna per mėnesį .....


Nes kitaip, kaip sakoma, SOTŪS ALKANŲ NESUPRANTA .....


************************************************************************************
 Priedas 1VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS

KLAIPĖDOS SKYRIAUS VIRŠININKUI

VIKTORUI ALEKNAI


Pil. SAULIUS DAUSKORDAS
gyv. Rumpiškės g-vė 28-14
KLAIPĖDA


SKUNDAS

2013m. spalio mėn. 25d.

Laba diena, kreipiuosi dėl gyvenamųjų patalpų šildymo problemų bei su tuo susijusiu apmokėjimo klausimu. Minėtu adresu bute gyvena mano dukra su šeima , kurioje du mažamečiai vaikai (11mėn. ir 2m. 4mėn.).

Butas yra 4 aukšte iš 5-ių, bendras plotas 44,11 kv.m. , kambarys kuriame radiatorius nešildo ~18,4 kv.m.

Radiatorius nešildė nuo 2012m. gruodžio pabaigos iki 2013m. šildymo sezono pabaigos.

 Prasidėjus naujam šildymo sezonui 2013m. radiatorius ir toliau nešildo.

Namą administruoja UAB "Vėtrungės būstas", vadybininkė Lina Kuzmarskienė. 

Buvo kreiptasi į vadybininkę bei klientų aptarnavimo centrą dėl neveikiančio radiatoriaus (mokesčiai AB "Klaipėdos energijai" sumokėti).   

Vadybininkė L.Kuzmarskienė per visą likusį šildymo sezoną iniciavo net 2 "komisijas" iš kurių mus aplankė tik viena prieš šildymo sezono pabaiga 2013m. balandžio mėn. .

 "Komisiją" sudarė: UAB "Vėtrungės būtas" atstovai Lina Kuzmarskienė ir Benediktas Pocius bei UAB "Mano būstas" šilumininkas (nors buvo žadėta pakviesti ir savivaldybės bei AB "Klaipėdos energija" atstovus, o apie VEI inspektorių nebuvo net užsiminta).

 Buvo žodžiu pažadėta problemą išspręsti iki naujo šildymo sezono 2013m. pradžios, nes "pakentėkite, tuoj šildymo sezonas baigsis, nieko jau nespėsim padaryti".

2013m. rugpjūčio mėn. 02d. vėl turėjo ateiti komisija iš  UAB "Vėtrungės būstas" patikrinti butų (nr. 2, 6, 10, 14, 18)  per kuriuos eina probleminis šilumos stovas radiatorių sekcijų skaičiaus.

 Nors telefonu buvo suderinta diena ir laikas dėl patikrinimo, deja "komisijos" lankymosi metu "buvo nuspręsta mūsų netrukdyti" apie tai mums nepranešus. Patikrinimo dokumentų su išvadomis taipogi neteko pamatyti ar gauti.

Prasidėjus naujam šildymo sezonui 2013m. spalio mėn. 15d. dėl neveikiančio radiatoriaus iškart pranešta klientų aptarnavimo centrui bei sekančią dieną susitikta su namo vadybininke L.Kuzmarskiene. 

Vėl paprašė laukti kol pašalins problemą, nurodant maksimalų 2 savaičių terminą. Kadangi ji nebeatsako į telefono skambučius, manau nėra ko laukti žadėto termino pabaigos. 

Susiekiau telefonu su "Buitinių vartotojų sąjungos" prezidentu A.Miškiniu, kurio patartas kreipiuosi į Jūsų vadovaujamą VEI padalinį.

Prašau atlikti tyrimą, inspekciją ar patikrinimą dėl namo administruojančios UAB "Vėtrungės būstas" neveiksnumo-bejėgiškumo užtikrinti gauti tinkamas šildymo paslaugas iš tiekėjo AB "Klaipėdos energija" už kurias bus mokama ARBA padėti sumažinti buto šildymo kaštus ryšium su nepilnai suteikiama paslauga (radiatoriai vonioje, virtuvėje ir kitame kambaryje šildo).

Skundo kopijas išsiunčiu:
Valstybinės energetikos inspekcijos Klaipėdos teritorinio skyriaus viršininkui Viktorui Aleknai;
Valstybinės energetikos inspekcijos Klaipėdos teritorinio skyriaus vyriausiajam inžinieriui-inspektoriui (šilumai) Antanui Katinui;
Nepriklausomos asociacijos Buitinių vartotojų sąjungos prezidentui Antanui Algimantui Miškiniui.

Prašau informuoti mane apie Jūsų veiksmus bei tyrimų rezultatus el. paštu gediminas1977@gmail.com , arba telefonu 860605047 .
*************************************************************************