2023 m. birželio 30 d., penktadienis

Apie tai turėtų būti kalbama NATO šalių vadovų susitikime Vilniuje.

  

  Vokietijos pasirengimas Lietuvoje nuolat dislokuoti apie 4.000 Vokietijos ginkluotųjų pajėgų (Bundesvero) karių nepažeidžia Rusijos ir NATO steigiamojo akto akto, trečiadienį, birželio 28 dieną, sakė oficialus Berlynas.

Dokumentas, pasirašytas 1997 metų gegužę, negali būti "ribojantis veiksnys stiprinant Šiaurės Atlanto aljanso rytinį flangą", sakė oficialus Vokietijos užsienio reikalų ministerijos atstovas.

Susitarime išvardijamos numatomos saugumo sąlygos, sakė Berlynas.

 Pastaraisiais metais Rusija ne kartą juos pažeidinėjo, pasiekdama agresijos karą, pridūrė Vokietijos užsienio reikalų ministerija.

Rusijos karinė invazija į Ukrainą yra "akivaizdi priešingybė" Steigiamajam aktui, sakė Vokietijos vyriausybės atstovas .Steffenas Hebestreitas.

Todėl Berlynas "šiuo metu negali laikyti savęs saistomu" šiuo dokumentu, pridūrė jis.

 Tuo pat metu Vokietijos kancleris Olafas Scholzas yra įsitikinęs, kad NATO neturėtų nutraukti sutarties.

Derybos su Maskva dėl galimo naujo susitarimo "šiuo metu yra bergždžios", sakė Hebestreit.

Skelbia:

https://www.dw.com/ru/berlin-razmesenie-postoannyh-sil-bundesvera-v-litve-ne-narusit-akt-rossia-nato/a-66061200?maca=rus-newsletter_ru_russland-4414-xml-newsletter&r=97278591039969484&lid=2590384&pm_ln=208376

 

Mano gi nuomone ši sutartis  su Rusija yra niekinė, nes ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIS  jokių NATO sutarčių su kokiomis nors ne NATO  valstybėmis nenustato.

NATO sutartis  nustato:

9 straipsnis 

Šalys įsteigia Tarybą, kurioje kiekvienai iš jų yra atstovaujama, svarstyti klausimams, susijusiems su šios Sutarties įgyvendinimu.

 Tarybos veikla organizuojama taip, kad ji galėtų bet kuriuo metu nedelsiant susirinkti.

 Taryba įsteigia tokias pagalbines institucijas, kokios yra būtinos.

 Pirmiausia ji įsteigia gynybos komitetą, kuris rekomenduoja 3 ir 5 straipsnių įgyvendinimo priemones.

 

Aplamai akivaizdu, kad nes ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIS, pasirašyta 1949 m. balandžio ketvirtą dieną Vašingtone, juo labiau po TSRS subyrėjimo, blaiviai mąstant turėtų būti peržiūrėta,

Lygiai taip pat NATO Generalinio sekretoriaus postas yra neteisėtas.

Apie tai turėtų būti kalbama NATO šalių vadovų susitikime Vilniuje.

Tiktai kas išdrįs tai pasiūlyti .......

 Todėl ir belieka pasakyti –Eik tu nato ....

 

 

 .

2023 m. birželio 28 d., trečiadienis

Kas paneigs, kad mūsų valdžia, maskuodamasi rusofobija, vykdo Rusijai naudingą užsienio politiką?

 

Taigi klausausi diskusijų per LRT radiją apie Lietuvos saugumą ir vienkart klausytojų pasisakymų.

Po informacijos, kad su Baltarusija iš abiejų pusių vyksta žmonių judėjimas   apsipirkti, kad baltarusiai prie sienos palieka dviračius ir pėsti kertą sieną, kad PKK Vagner  kovotojai tokiu pat būdu gali patekti į Lietuvą, paskambino klausytoja Aldona ir kone verkdama kvietė lietuvius saugoti savo valstybės sieną.

  nė kiek neabejoju ponios Aldonos nuoširdumu.

 Taip pat akivaizdu, kad ji piktinasi Lukašenkos ręžimu.

Vienkart manau, kad ponia  Aldona yra klasikinis    Vakarų  propagandos aukos pavyzdys.


Kad būtų aišku - grįžkime atgal į Antro pasaulinio karo laikus.

1939 metai- TSRS užpuola Suomiją.

Tuometinė Tautų Lyga paskelbia ją agresore.

Toliau TSRS kartu su Vokietija užpuola Lenkiją.

Taip pat Rumuniją –atima iš jos Besarabiją, dabartinę Moldovą.

Toliau aneksuoja visas tris Pabaltijo šalis.

Sudaro draugystės  sutartį su nacistinę Vokietija.

Na, o kad Vokietija TSRS turėjo tankų,   lėktuvų, cheminio  ginklo bandymo poligonus  negalėjo Vakarams  būti visiška paslaptis.

Kaip ir tai   tai, koks žiaurus  teroras vyksta TSRS viduje, Vakarams tikrai  buvo ne paslaptis.

Ir štai Vokietija užpuola Europą, po to ir TSRS.

Na ir kaip gi  elgiasi Vakarai?

Taigi vienoje pusėje Hitleris, kitoje Stalinas – kaip sakoma, broliai dvyniai.

Ir štai Vakarai nusprendžia užmiršti kas yra Stalinas ir suteikia TSRS visokeriopą pagalbą – JAV teikia pagalbą pagal lendlizą.

Taigi TSRS gauna maistą, lėktuvus, automobilius, ištisas  gamyklas ......

(Ukrainai tiktai pasvajoti apie tokią pagalbą,)

Toliau Vakarai kartu su Stalinu nugali Hitlerį,  pasidalina Europą.

Surengia Niurnbergo procesą, kuriame vertinant JAV ir Anglijos karinius nusikaltimus bombarduojant civilinius objektus, Raudonosios armijos  vokiečių žudynes ir mainius moterų prievartavimus, vieni nusikaltėliai teisė kitus.

Na o mus  Vakarai žadėjo greit, greit išvaduoti .....

Ir daug kas tuo tikėjo, kaip neabejotinai dabar  tiki ponia Aldona, kad NATO (tie patys Varai) ją apgins.

 

O dabar sugrįžkime į dabartį –  į Rusijos ir Baltarusijos problemą.

Kai  Rusija dar tik aneksavo Krymą ir okupavo Donbasą.

(Na, tarkime, Vakarams  Rusija yra  didžiulė grėsmė – JAV  prezidentas Putiną yra pavadines žudiku, o mūsų prezidentė jį viešai  prilygino Hitleriui.)

Ir nors  Rusija ir Baltarusija yra pagal sutartį sąjunginė valstybė, tačiau Lukašenka  kol kas sėkmingai priešinosi jos sudarymui, dargi nepripažno Krymo   aneksijos.

Ir jeigu Putiną galima sumoje priartinti prie Hitlerio, tai Lukašenkai iki Stalino  vis tiktai nėra šansų.

Taigi situacija kone  analogiška kaip su Hitleriu ir Stalinu.

Taigi blaiviai mąstant, darant prielaidą kad Rusija yra Vakarų civilizacijos priešas, jų tikslas  būtų  silpninti Rusiją,  trukdyti sukurtu sąjunginę valstybę .

Tam reiktų ne izoliuoti Lukašenką, o jam padėti jam  atsilaikyti prieš Putiną.

Tačiau buvo  padaryta priešingai.

Ir čia geras klausimas –Kodėl?

Atsakymas visiškai paprastas ir akivaizdus –kad padėti Rusijai, kuri iki pernai metų birželio buvo NATO oficialus  strateginis partneris, kuriai Vakarai padėjo  kraujuje paskandinti Ičkerijos nepriklausomybę, padėjo  nuo Gruzijos atplėšti Abchaziją ir P. Osetiją, jos naudai  sulaužė Budapešto memorandumą, kai Rusija aneksavo Krymą, okupavo Donbasą......

O kai akivaizdu tapo, kad Rusija puls Ukrainą, Vakarų atstovybės iš Kijevo paniškai pabėgo , siūlydamos išvežti kartu ir Ukrainos prezidentą.

O   Rusija per Vakarų tikslingai sankcionuotą  Baltarusiją puolė Kijevą.

Taigi sumoje, sistemiškai ir kompleksiškai vertinat Vakarų ir Rusijos  santykius, yra akivaizdu ir nepaneigiama, kad kas liečia Baltarusiją, tai ji buvo  tikslingai  Vakarų  stumiama į Rusijos, kaip sakoma, glėbį.

 

O ką gi šiuo klausumu nuveikė mūsų valdžia?

Ogi ji  nuosekliai, nuo pat Astravo AE (kurią TATENA pripažino saugia) blokados vykdė Baltarusijos stūmimo Į Rusijos glėbį politiką visiškai nepaisydama Lietuvos valstybės interesų.

Ir štai ką  rezultate turime:

Baltarusijos siena iš  esmės tapo Rusijos siena su visomis iš to mūsų šaliai sekančiomis pasekmėmis.

Plius migrantų  pastovi grėsmė

 

Vertinant tai, kad ES sankcijos Baltarusijai buvo priimtos  su mūsų valdžios pritarimu, kas iš to seka ???

Ar gi  ne tai, kad mūsų valdžia, maskuodamasi rusofobija,  vykdo Rusijai naudingą užsienio politiką?

Kad šito nesuvokia ponia Aldona akivaizdu.

Kad to nesuvokia mūsų visuomenė, taipogi.

 

Ir vertinant situaciją sistemiškai ir kompleksiškai,  pasitelkus sveiko proto logiką, viso to ištakų reikia ieškoti  Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdyje, kurio vadovybę suformavo KGB.

 .

 

 

 


2023 m. birželio 23 d., penktadienis

Prieš 82 metus buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė

    

Prieš  82 metus 1941 m. birželio 23 d. 9 val. 28 min. LAF Vyriausiojo štabo vardu Leonas Prapuolenis iš Kauno radiofono paskelbė, kad atkuriama laisva ir nepriklausoma Lietuvos valstybė.

 

Dėmesio! Dėmesio! Kalba Kaunas! Nepriklausoma Lietuva!

Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas

Susidariusi Laikinoji ir naujai atgimstančios Lietuvos vyriausybė šiuo skelbia atstatanti laisvą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Prieš viso pasaulio tyrąją sąžinę jaunoji Lietuvos valstybė entuziastingai pasižada prisidėti prie Europos organizavimo naujais pagrindais.

Žiauraus bolševikų teroro iškankinta lietuvių tauta ryžtasi kurti savo ateitį tautiniais vienybės ir socialinio teisingumo pagrindais.

.

Taip pat buvo pranešta ir apie Lietuvos  laikinąją vyriausybę, vadovaujamą Juozo Ambrazevičiaus- Brazaičio.

 

Lietuvos laikinosios vyriausybės nutarimais buvo atnaujintas Lietuvos Respublikos įstatymų veikimas, atkurtos administracinės institucijos – ministerijos, apskričių, valsčių ir miestų savivaldybės, organizuojama policija.

Parengta TSRS okupacijos (1940–41) padarinius naikinančių teisinių aktų  – iš viso apie 100 įstatymų, nutarimų, potvarkių

 

.

2023 m. birželio 22 d., ketvirtadienis

Prieš 82 metus,

 

Prieš  82 metus, 1941 m. birželio 22 d., sekmadienį, 3:15 val. ryte, prasidėjo Vokietijos-Sovietų Sąjungos karas.

Tuo pačiu metu  , Sovietų Sąjungos aneksuotoje  Lietuvoje  prasidėjo 1941 m. birželio sukilimas.

  Nors  i sukilėliai dar neturėjo ginkluotos kontrolės visame Kaune, bet nutarta nedelsti su Lietuvos nepriklausomybės skelbimu

2023 m. birželio 21 d., trečiadienis

Jo kilnybės homilija savo garbintojams.

 

 Vakar mūsų šalies prezidentas Seime perskaitė metinį pranešimą, kaip tai nustato LR Konstitucijos

 

84 straipsnis

Respublikos Prezidentas:;

18) daro Seime metinius pranešimus apie padėtį Lietuvoje, Lietuvos Respublikos vidaus ir užsienio politiką;

 

O kadangi LR Konstitucinis teismas yra išaiškinęs, kad Lietuva yra parlamentinė respublika, bei LR Konstitucija nustato:

 

5 straipsnis
Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas.
Valdžios galias riboja Konstitucija.

 

Tai Prezidento metinis pranešimas iš esmės turi būti jo ataskaita Seimui apie tai, ką jis nuveikė  tai, ką jam nustatė LR Konstitucija.

Visų pirma  kaip jis Lietuvos valstybės interesų labui  sprendė pagrindinius užsienio politikos klausimus.(Santykiai su Kinija, Baltarusija)

 

Deja Prezidento metinis pranešimas iš esmės buvo  ne jo veiklos ataskaita, o jo kilnybės pamokslas ....., kaip vyskupo homilija tikintiesiems.

Kad šios Prezidento homilijos liekamoji vertė Seimo ir Vyriausybės veiklai i yra  visiškai niekinė, neberta net įrodinėti.

Čia reikia sutikti su žiniasklaidos nuomone, kad ji yra  skirta Prezidento elektoratui.

 

Bet gi kaip visas tas performansas atrodo iš šono, užsieniečių akimis  ….

Belieka Seimui  tik pareikšti apgailestavimą, kad jis šiuo atveju tapo Šępos teatro scena, o Seimo nariai aktoriais ....

 

Taigi dar kartą teisus energetikos ekspertas –Runkelių respublika .... ir pačiu aukščiausiu lygiu.

  


2023 m. birželio 20 d., antradienis

–„Gimę šliaužioti skraidyti negali“.

 

 Perskaitęs žemiau pateiktą LR Prezidento dekretą prisiminiau gerbiamo energetikos eksperto išakytą nuomonę,  kad virstame runkelių respublika.

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

DĖL MALONĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR MALONĖS PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 23 punktu (  84 straipsnis
Respublikos Prezidentas: s, 23) teikia malonę nuteistiesiems;)

 

1 straipsnis.

1. S u d a r a u šios sudėties Malonės komisiją nuteistųjų malonės prašymams preliminariai svarstyti ir pasiūlymams teikti:

Lietuvos Respublikos Prezidento patarėjas Teisės grupėje (Komisijos pirmininkas);

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas;

Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas;

Lietuvos Respublikos teisingumo ministras;

Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras;

Lietuvos kriminologų asociacijos atstovas;

Lietuvos kalinių globos draugijos atstovas;

Lietuvos Carito atstovas.

2. P a v e d u Respublikos Prezidento kanceliarijos darbuotojui arba karjeros valstybės tarnautojui malonės klausimais atlikti Malonės komisijos sekretoriaus funkcijas.

3. N u s t a t a u, kad Malonės komisijos posėdžiuose vietoj Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro gali dalyvauti jų įgalioti atstovai.

 

2 straipsnis.

Tvirtinu Malonės prašymų nagrinėjimo nuostatus (pridedama).“

 

Respublikos Prezidentas                             Gitanas Nausėda

 

 

Ir turiu jam visiškai pritarti – runkelių respublikai turi vadovauti runkelis, ką ir patvirtina šis   dekretas.

 Visų pirma  šis dekretas  yra visiškas teisinis niekalas ir visiškai tinka Prezidento teisinės nekompetencijos įrodymu.

Tai kas liečia jam nepavaldžių priesaiką Lietuvai davusių valstybės pareigūnų prievartinis  įtraukimas į komisiją, kaip ir visuomeninių organizacijų.

O vadovauti šiai komisijai paskyrimas Prezidento tarno tai, kaip sukis besisuk,  akivaizdus noras kitus komisijos narius  pažeminti.

Ką galima paaiškinti Prezidento nepilnavertiškumo komplekso recidyvu.

 

 Taigi sumoje kas paneigs, kad normalus šalies vadovas, prieš suteikdamas malonę nuteistiesiems, vietoje tokio niekinio  dekreto, mandagiai raštu   paprašytų dekrete minimus asmenis nuomonės apie amnestuoti ketinamus asmenis.

Ir čia man prieš akis pasirodo nemirtingas vaizdelis, kada mūsų šalies vadovas, išlipęs iš amerikiečių tanko vieną į kitą nusivalo rankas, tarsi išlindęs  iš atliekų konteinerio.

Todėl ir  visiškai būtų natūralu, jeigu jis sloguojančią nosį nusivalytų rankove  .......

 

Taigi teisus buvo proletarinis  rašytojas Maksimas Gorkis –„Gimę šliaužioti skraidyti negali“.

 

.

 


2023 m. birželio 15 d., ketvirtadienis

Eikit jūs visi nato .....

 

Ukraina plūsta kraujais nuo Rusijos oro antskrydžių.

Tas pats ir su nuo oro neuždengtu, artilerijos stokojančiu kontrpuolimu.

Ir visa tai NATO ramiai stebi, ir laukia,  kada Ukrainos kontrpuolimas i6sikvėps.

Štai tokia natūroje ir yra NATO valstybių krikščioniška moralė.

Kaip ir mūsų valdžios, atsisakiusios padėti Ukrainai bent dviem haubicomis.

Štai tokia yra mus valdančios e Tėvynės sąjungos -Lietuvos krikščionys demokratai krikščioniška moralė.

Kaip ir Vilniaus vyskupijos kurijos, kurios kancleris apkaltintas pedofilija.

 

O mane tuo tarpu nudžiugino Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, pranešusi, kad    pratęsia mano ginčo su AB Vilniaus šilumos tinklai  nagrinėjimą iki liepos  6 dienos.

O skundas Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai  buvo patektas vasario 27 dieną.

Ir skundo esmė tame, kad AB Vilniaus šilumos tinklai, pardavę mano daugiabučiam savo šilumos punktą 2022 metų sausio mėnesį, benutraukia karšto vandens pardavimo sutarties, nepakeičia šilumos pardavimo sutarties.

Taigi aš ginusi nuo AB Vilniaus šilumos tinklai, kaip ginasi Ukraina nuo Rusijos tiek pat laiko.

Ir nors, kaip matote, esu visiškai teisus, teisingo sprendimo nesitikiu..

 

Taigi jeigu sovietmečiu buvo populiaru keiktis rusiškai –„ идите вы нахуй“, tai dabar nusikeiksiu  lietuviškai  - eikit jūs visi  nato.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2023 m. birželio 4 d., sekmadienis

„ Įprotis daryti nuodėmes pašalina kaltės jausmą.“

 

 Taip atrodo Kijeve numušta rusiška raketa „Kinžal“.

Sienų storis apie 5 cm.

Numušama tiesioginiu pataikymu.

Taip veikia sistema „Patriot“.

Savaime suprantama, kad Rusija nesitikėjo, kad šios raketos bus numušamos.

Iš kitos pusės vien jau krentantis toks metalo gabalas yra pavojingas.

Kaip ir kitų tipų numuštų raketų dalys.

Tiktai klausimas – kiek sistemų „Patriot patiekta Ukrainai?

Ir kodėl tik po metų karo.

Taigi štai taip natūroje atrodo Budapešto memorandumas NATO viršūnių susitikimo Vilniuje šviesoje.

 Ir kas paneigs, kad Vakarai bijo Ukrainos pergalės, nes jos dėka Rusijoje į valdžią gali arba  ateiti „prigožinai“, „strelkovai“,   „rusiško socializmo šalininkai“ ar pan., arba Rusijoje kiltų didelė, didelė  „смута„.

 Na o tuo metu mūsų šalies vadovas pareiškia: 

Šiuo metu mums brangų laiką Ukraina laimi milžiniška kaina.

 Neturime teisės jo švaistyti. 

Būtina padaryti viską, kad Rusija niekada nedrįstų išbandyti NATO valstybių sienų ir ryžto duoti atsaką..

Dabar Ukraina apsaugo mūsų žmones nuo tokio baisaus likimo, kuris ištiko Bučos, Mariupolio, Bachmuto – pratęskite patys – žmones.

Jei mes prarasime Ukrainą, Europa gali tapti kita auka.

 

Viskas atrodytų gražu ir nuoširdu.

Tačiau yra kaip yra – iki praeitų metų birželio Rusija buvo NATO strateginis partneris.

Taigi ir mūsų valdžios ......

Na o sankcijos  Baltarusijai atvėrė Rusijai tiesioginį kelią į Kijevą, sąlygojo taikių žmonių žudynes.

Ir kaip suprasti panišką Vakarų ambasadų bėgimą iš Kijevo į Lvovą, o po to namo ....

Ir argi Vakarai  ( kaip ir mūsų valdžia)  tokiu būdu neprisidėjo  prie   Bučos, Mariupolio, Bachmuto ...... žžudynių ........

 

O gal kas mano  kad taip  mūsų prezidentas dirba gerai – kaip teigia jo gerbėjai.

O aš tai  pritariu lotynams, kurie sakė –„ Įprotis daryti nuodėmes pašalina kaltės jausmą.“

 

....

 

 

 

 


2023 m. birželio 2 d., penktadienis

Išsipūtę daiktai yra supuvę.

 

Taip vadinamas „čekiukų skandalas“ artėja į pabaigą – Seimas greit priims atitinkamą įstatymą, nustatantį konkrečias išmokas savivaldybių tarybų nariams.

IR viskas .....????

Panašu, kad taip.

Jeigu taip, tai  rodo, kad pilietinės visuomenės nėra.

Iš kitos pusės ir taip nebūtų nutikę, jei ji būtų.

Na o jeigu viską iš eilės, tai klausimas –kodėl nepasidomėta kaip ši problema sprendžiama pvz. kaimyninėje Lenkijoje, kur važiuojame apsipirkti ?

Geras klausimas ar ne ??

Na o toliau tai pagal Vietos savivaldos įstatymą kiekvienoje savivaldybėje yra:

1.Antikorupcinė  komisija.

2.Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba

3.Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

 

Taigi, lyg galima būtų pasakyti –„devynios auklės –vaikas be galvos“.

Betgi Antikorupcinės komisijos nariai yra patys savivaldybės tarybos nariai...

Taigi šis posakis netinka –tinka „paleistos pelės į aruodą...“

Na o kas gi tada katinas ???

Išeitų kad  draugas Tapinas     .....

Na o katinai tai aplamai gudrūs – jie nesuinteresuoti, kad  pelės išnyktų….

Ir taip tikrai nenutiks, nes kaip matome savivaldybių vidaus veikla kaip  yra iš esmės nekontroliuojama taip ir liks tokia.

Taigi iš esmės vyksta režisieriaus  Tapino spektaklis  pagal Šekspyro pjesę  Daug triukšmo dėl nieko“.

 

O kaip atrodo šis spektaklis - skandalas iš teisinės pusės??

Ir atrodo nieko nedomina –ar  tai korupcija, ar tai tiesiog nereikšmingi atvejai ?

Jeigu gražinamos lėšos, tai gal vis tik tai yra prisipažinimas, kad buvo vykdoma neteisėta veika.

To ir  bus paklausta generalinė prokuratūra.

Na o jeigu draugas  Tapinas dar  paviešintų tuos savivaldybių narius, kurie buvo ir antikorupcinių komisijų narai tai , kaip sakoma, vaizdelis būtų „kaip vyšnių sodas baloje „...

 

O sumoje, stebint kaip elgiasi šios pjesės aktoriai, man menasi lotynų patarlė - Išsipūtę daiktai yra supuvę.

.