2023 m. vasario 28 d., antradienis

Rusofobijos instaliacija istorinėje Katedros aikštėje.

 

 Vilniuje, Katedros aikštėje nauja rusofobijos instaliacija – JAV raketos Jawelin sunaikintas rusiškas tankas T 72.

Ta proga krašto apsaugos ministras A. Anušauskas  šalia jo surengė performansą.

O Rusijos šalininkai ant tanko pradėjo dėti gėles, deginti žvakutes.

Šia proga mane sudomino vienas komentaras:

 Rusai dėlioja gvazdikus ant pamušto tanko Katedros aikštėje .......

Demokratinėje Lietuvoje reikia leisti jiems tą daryti.

Jei drausti, panašėsime į Putin'o Rusiją.

Ir būtų įdomu tokius "gvazdikų dėliotojus" pakalbinti. Labai įdomu. 

Jei nedrausime, pamišėliai Kremliaus propagandistai nebeturės argumentų...

 O visa jų  publika bus labai nustebusi ir kasysis pakaušį

 

Iš esmės pritariant šiai nuomonei, aš manau, kad  visa ši rusofobijos  instaliacija turėjo būti surengta prie JAV ir Vokietijos ambasadų, tikslu  šias NATO šalis sugėdinti, dėl vengimo iš esmės padėti Ukrainai,

O, atmetęs Ukrainos prašymą  padėti haubicomis,   krašto apsaugos  ministras yra tikrai labai  tinkamas  priedas prie šio ukrainiečių  sunaikinto rusiško tanko.

Po Jawelin pataikymo jo ekipažas tikrai žuvo.

Ir dargi ar kažin kas. apart degėsių. iš jo liko.

Todėl ši rusofobijos instaliacija man primena NKVD vykdytą Lietuvos partizanų lavonų guldymą ant gatvės.

O čia istorinėje Katedros aikštėje ....

O informacija, kad šią tanko griuveną reikės gražinti atgal į muziejų, mano galvoje kažkaip nesiderina, kad tokių tankų buvo pamušta keli šimtai.

O karas juk nesustojo, ir argi ukrainiečiai nebesunaikina daugiau  Rusijos tankų ...

.

 

 

 

 

2023 m. vasario 27 d., pirmadienis

Pasakyk pastabą kvailiui ir jis bus ne tik kurčias, bet pasiųs tave kuo toliau su blusa tavo ausyje.

 

  Terminą Valstybinis reketas naudoju jau kokį dešimtį metų.

O jo auka tapau nuo praeitų metų pradžios.

Kas yra Valstybinis reketas gerai žino Valstybinė energetikos reguliavimo taryba,  Energetikos ministerija, Vyriausybė, Seimas, Prokuratūra, STT.

Žino ir Vilniaus miesto savivaldybė, žino ir  jos vicemeras konservatorius Benkunskas. Kuruojantis AB Vilniaus šilumos tinklai.

Deja to nežino totalinė dauguma  šilumos vartotojų, kurie savo daugiabučiuose turi nuosavus šilumos punktus, tačiau atseit perka karštą vandenį iš šilumos tiekėjo, kuris jo jiems neruošia.

Tokiu būdu jie krauna pelnus šilumos tiekėjams ir, savaime suprantama,  tiems, jas už jų ....

O Ekspertų paskaičiavimu pvz. AB Vilniaus šilumos tinklai iš valstybinio reketo kasmet gauna kelis milijonus eurų pelno.......

Tokiu būdu Valstybinis reketas yra akivaizdus ir nepaneigiamas neteisinės valstybės, kaip ir totalinės korupcijos įrodymas.

Nes  štai  taip ir vykdomos LR Konstitucijos nuostatos:

Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

Valstybė gina vartotojo interesą

 

O mūsų liaudis   deja niekaip  nesuvokia, kad lygiai taip pat kaip vartotojus gina mūsų Valstybė, taip juos apgins ir NATO......

O kaipgi vyksta tas Valstybinis reketas, rodo mano situacija.

Taigi anų metų pradžioje AB Vilniaus šilumos tinklai mano daugiabučiam pardavė savo šilumos punktą.

Savaime suprantama, šilumos tiekėjas turėjo  iš karto nutraukti Karšto vandens pirkimo –pardavimo sutartį, nes jis nebegali jo tiekti.

Betgi šilumos tiekėjas ne tik to nepadarė, bet ir nesiruošia tai atlikti.

Ir štai ką  man rašo šilumos tiekėjas:

Atsižvelgiant į tai, jog Bendrovei informacija apie Buto savininko pasikeitimą ir/ar apie karšto vandens tiekimo būdo pakeitimą pateikta nebuvo, todėl apgailestaujame, tačiau tenkinti Jūsų prašymą dėl karšto vandens pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimo bei kitos šilumos pirkimo – pardavimo sutarties pateikimo tenkinti negalime..

 

O štai ką apie save skelbia Vilniaus šilumos tiekėjas:

AB Vilniaus šilumos tinklai – įmonė, tiekianti šilumos ir karšto vandens paslaugas Vilniaus miesto gyventojams.

Vilniaus šilumos tinklai rūpinasi patikimu ir kokybišku šilumos gamybos ir karšto vandens tiekimu ekonomiškai pagrįstomis kainomis.

Savo veiklą įmonė grindžia skaidrumu, viešumu ir atsakomybe,  .

 Didžioji dalis Vilniaus šilumos tinklų akcijų (99,6 proc.) priklauso Vilniaus miesto savivaldybei.

 

^tai taip .......

O tuo tarpu žiniasklaida prognozuoja, kad  esamas Vilniaus vicemeras   konservatorius V. Benkunskas  gali tapti nauju sostinės meru ....

Nes  yra tikrai  taip, kaip  tokiais atvejais sakydavo lotynai:

Pasakyk pastabą išmintingam žmogui ir jis bus dėkingas;

Pasakyk pastabą kvailiui ir jis bus ne tik kurčias, bet pasiųs tave kuo toliau su blusa tavo ausyje.

 

  

 

  

 ...

 

.

2023 m. vasario 25 d., šeštadienis

O kam gi pačiam galvoti, tegu valdžia galvoja ...

 

 

Ukrainos aprūpinimo naikintuvais klausimas vis dar labai sudėtingas.

Sąjungininkai spėlioja, kurie orlaiviai ir kada gali būti patiekti.

Tuo pačiu metu Joe Bidenas padarė aiškų pareiškimą apie amerikiečių F-16.

Interviu metu JAV prezidentas aiškiai atsakė į klausimą dėl F-16 naikintuvų perkėlimo į Ukrainą.

Pasak jo, tokių ginklų tiekimas mūsų valstybei (Ukrainai) nėra aktualus.

Joe Bidenas pažymėjo, kad Volodymyrui Zelenskiui dar nereikia amerikiečių F-16 naikintuvų.

 „Dabar jam nereikia F-16.

 Kol kas tai atmetu (naikintuvų aprūpinimas),“- pabrėžė Bidenas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pranešė 24 TV.

  Vienkart, blaiviai mąstant, NATO yra muilo burbulas- nes NATO yra JAV.

Tai rodo  kad ir NATO sutarties nuostata:

10 straipsnis

Šalys vieningu susitarimu gali pakviesti bet kurią kitą Europos valstybę, galinčią remti šios Sutarties principus ir prisidėti prie Šiaurės Atlanto regiono saugumo, prisijungti prie šios Sutarties.

 Kiekviena taip pakviesta valstybė gali tapti Sutarties Šalimi deponuodama prisijungimo dokumentą Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybei. Jungtinių

 Amerikos Valstijų Vyriausybė praneša kiekvienai Šaliai apie kiekvieno tokio prisijungimo dokumento deponavimą.

 

Taigi  iš esmės NATO generalinis sekretorius yra ne kas kitas, kaip šoumenas, kada jis yra ne iš JAV.

O sumoje, vadovaujantis sveiko proto logika,  visiškai teisus Vengrijos  ministras pirmininkas V. Orbanas  - dėl taikos Rusijos –Ukrainos kare su Rusija turi derėtis JAV.

Na, tarkime,  lėktuvų, tankų ir panašios ginkluotė s tiekimas Ukrainai iš tikro yra problemiškas.

Bet kas gi trikdo aprūpinti Ukrainos karius normalia ekipiruote ?

 Taigi štai taip atrodo Ukrainos karys.

Žinoma ne visi.

Žinoma, kad gali būti, kad mūsų krašto apsaugos ministras, kartu su abiem kariuomenės vadais( vyriausiuoju ir paprastu) džiūgauja pamatę galimai jų dėka padovanotą Kalašnikovo automatą.

  O 6tai taip atrodo agresoriaus kareivis.

  Taigi ko  gi vertas NATO, jei jis negali aprengti visų Ukrainos karių pagal NATO standartą.

(Čia būtina pažymėti, kad 2014 metais Vokietija, kuriai tuo metu vadovavo Putino draugužė  A. Merkel, atsisakė patekti Ukrainai apsaugines liemenes, nors už jas ir buvo apmokėta...)

O tuo tarpu mūsų gyventojų apklausos rodo, kad NATO pasiryžimu ginti Lietuvą neabejoja 78 proc. apklausos dalyvių .......

Štai taip – kaip sakydavo lotynai:

Pirmiausia pagalvok – paskui kalbėk

.

 

Lengva pasakyti „pagalvok“.

O kam gi pačiam galvoti, tegu valdžia galvoja ...

 

 

 

 

2023 m. vasario 22 d., trečiadienis

Greičiau Lukašenka atvyks į Vilnių .......

 

 Š. m.  vasario 10 dieną visą eilę institucijų ir valstybės tarnautojų informavau, kad renovuojant daugiabutį namą Vilnius, Žirmūnų g. Nr. 104 dėl atidengtų balkonų kyla visiškai realus pavojus mažamečiams vaikams iš jų iškristi.

Iš viso tunto adresatų atsiliepė tik policija (telefonu pasiteiravo apie situaciją) ir Vilniaus miesto vaikų teisių apsaugos skyrius.

Nei Vilniaus miesto vicemeras Benkunskas, nei Vilniaus apygardos prokuratūra, nei keli Seimo nariai neatsiliepė ......

Taigi Vilniaus miesto vaikų teisių apsaugos skyrius 20 dieną persiuntė mano laišką  Valstybinei teritorijų planavo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

 O kadangi „balkonų renovacija“ vyksta  toliau, pasiteiravau Inspekcijoje, koks gi mano laiško , kaip ir vaikų saugumo, likimas.

Pasirodo laiškas guli ant   Rytų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento direktorės stalo, kuri telefonu neatsiliepia ...., o sekretorės, ar pavaduotojo  ji neturi .....

Taigi viskas pagal kadaise konservatorių sumanytą planą, kada buvo panaikinta Statybos ir urbanistikos ministerija.

O urbanistika tai    yra  miestų statybos mokslas, kuris pas mus pasirodė  visiškai nereikalingas.

Nereikalingas korupcijoje paskendusiai valdžiai, ir už  jos nugaros statybininkų klanui.

Kad taip būtų „renovuojami balkonai“  Lukašenkos kolūkyje Baltarusija, niekaip nepatikėsiu.

Beje žiniasklaida skelbia, kad link Lietuvos artėja Baltarusijos kariuomenės kolona.

O nuo sienos  iki Vilniaus jų mechanizuotiems  daliniams užtektų pusės valandos .... nes Lietuvos kariuomenės pakeliui nėra .....

Taigi pusiau rimtai, su juodu humoru, -Greičiau Lukašenka atvyktų į  Vilnių ,nei mūsų valdžia pasirūpins mažų vaikų saugumu .....

.

 

 

 

2023 m. vasario 21 d., antradienis

I Istorija kartojasi –Miuncheno susitarimas, tik vietoje Hitlerio –Putinas ....

 

 Jau metai   tęsiasi  Rusijos agresija prieš Ukrainą, o esminių pokyčių fronte  taip ir nėra.

Rusijos armija pamažu slenka į priekį.

Vakarams karas  milijardus ir jeigu jau yra kur nauda, tai pasenusios, nebenaudojamos karinės technikos utilizavimas Ukrainos fronte ...

Jeigu Vakarai būtų buvę  suinteresuoti sutramdyti agresorių , tai būtų nelaukę ,  kol Rusija aneksuos užgrobtas teritorijas.

Būtų senai suteikę  Ukrainai atitinkamą karinę pagalbą atsiimti Rusijos užimtas teritorijas.

O jos iki šiol taip ir nėra ...

Todėl sumoje akivaizdu, kad  dėl karo baigties Rusijos ir Vakarų  interesai sutampa.

To paties siekia ir Kinija su Turkija.

Štai sakydamas kalbą Miuncheno saugumo konferencijoje, Kinijos užsienio reikalų ministras Wang Yi dar kartą pareiškė, kad karas Ukrainoje turi būti nedelsiant užbaigtas derybomis su agresoriumi.

  Jis taip pat pridūrė, kad Kinija rengia taikos iniciatyvą Rusijai ir Ukraina.

Ir pasak žiniasklaidos  tokį pasiūlymą Kinija  jau pateikė.

Suderinus su Rusija Badeno saugumą, pastarasis traukiniu apsilankė Kijeve.

 

Ir kaip rašo žiniasklaida, taip  Rusija laimi ir ant žemės, ir diplomatinėje erdvėje. 

 

O vasario 17 d. A. Lukašenka eilinį kartą buvo nuvykęs į Maskvą deryboms su V. Putinu.

   metu jie aptarė saugumo, gynybos, taip pat šalių integracijos Sąjunginės valstybės rėmuose klausimus.

Didžioji dalis susitikimo buvo uždara, tačiau manoma, kad buvo aptariamas Rusijos noras panaudoti dalį Baltarusijos karinės pramonės savo kariuomenės apginklavimui.

 Vos keliomis dienomis anksčiau,  . Minske apsilankė  Vengrijos užsienio reikalų ministras Peter Sijarto, tapęs pirmuoju ES valstybės aukščiausio rango atstovu, apsilankiusiu Minske per ilgą laiką.

 Anot   ministro, jis siekė išsiaiškinti Minsko galimybes paveikti Maskvą jos kare prieš Ukrainą bei prašė Baltarusijos vadovų nesiimti veiksmų, kurie galėtų dar labiau eskaluoti karą ar išplėsti jo geografiją.

 Taigi štai taip, Baltarusijos perspektyvos yra tapti Rusijos federacijos dalimi ( de fakto tai  tikrai, o de jure tai jau kaip išeis).

Ir kad dėlto kaltas jeigu ne ES sankcijos ???

Ir argi tai ne bendro Rusijos ir Vakarų plano Ukrainos atžvilgiu dalis – per Baltarusijos sieną tiesioginis kelias į Kijevą ...

 

 Kada reikėjo sutriuškinti nacistinę Vokietiją, Čerčilis su Ruzveltu spaudė kruvinas Stalino rankas, smagiai užkandžiavo prie bendro stalo, pasidalino Europą .... 


  O čia nereikėjo sveikintis su Lukašenka, tereikėjo sankcijomis   jo  nevaryti į Putino glėbį.

Ir tik stebėtis reiktų, kaip mūsų ir Vakarų liaudis to nesuvokia....

Na biomasė tokia jau yra ...

Tačiau ką gi daryti Ukrainai, kai ją iš visų pusių spaudžia derybomis baigti karą?

Taigi Istorija kartojasi –Miuncheno susitarimas, tik vietoje Hitlerio –Putinas ....

 

2023 m. vasario 20 d., pirmadienis

Manau, kad taip mano ir nemažai kad ir Seimo narių, ...

 

    Užsienio žiniasklaida praneša:

 

.“Ukrainos ginkluotosios pajėgos gins Bachmutą tol, kol "tol, kol tai bus pagrįsta", sakė Volodymyras Zelenskis interviu Italijos laikraščiui "Corriere della Ser".

 "Mums svarbu jį ginti, bet ne bet kokia kaina", – sakė jis.

Kol . Bakhmutas priešinasi, Ukraina ruošiasi "kitai kontratakai", paaiškino valstybės vadovas.

Zelenskis taip pat pažymėjo, kad, nepaisant Kremliaus planų pratęsti konfliktą, Ukraina ruošiasi trumpam karui ir pergalei jame.

*********************

Ukrainos prezidentas Volodymyras pažymėjo, kad Bachmutas (Artemovskis) yra svarbus, tačiau Ukrainos ginkluotosios pajėgos jo neapsaugos bet kokia kaina.

Tokį pareiškimą jis padarė interviu Italijos laikraščiui "Corriere della Sera".

"Mums svarbu ją ginti, bet ne bet kokia kaina ir kad visi mirtų.

Kovosime tol, kol tai bus pagrįsta", – aiškino Zelenskis, pažymėdamas, kad Ukraina "ruošiasi kitai kontratakai".

********************************

Vokietijos gynybos ministerija ateinančias savaites pavadino lemiamomis Ukrainai.

Vokietijos gynybos ministerijos vadovas Borisas Pistorius sakė, kad ateinančios savaitės Ukrainai bus  "tam tikru mastu lemiamos".

Kartu ministras pabrėžė, kad "svarbiausias prioritetas" turėtų būti Ukrainos oro gynybos užtikrinimas per ateinančius tris mėnesius;

 *************************

Šaltinis: "Politico", pažymi, kad J. Bideno administracija paragino Ukrainos prezidento Volodymyro  Zelenskio komandą įtvirtinti savo pasiekimus kontrpuolimu.

 Pasak pareigūnų, Baltieji rūmai taip pat rekomendavo Zelenskio komandai ruoštis puolimui   nes ginklai ir pagalba iš Vašingtono ir Europos plūsta netrukdomai.

*************************

 

 "Politico" rašo ir priduria, kad baiminamasi, jog "Ukrainos Europos kaimynių parama gali tapti ribota".

Tačiau, kaip teigia leidinys, nepaisant Ukrainos sėkmės, Rusija vis dar kontroliuoja beveik 20 procentų Ukrainos teritorijos, o konfliktas sulėtėjo iki žiauraus karo su pražūtimi.

*****************************

Tai kas gi iš tikro vyksta Rusijos-Ukrainos kare ??

Rusija, patirdama didelius gyvosios jėgos nuostolius, pamažu stumiasi artyn savo tikslo – pasiekti Donecko ir Lugansko sričių administracines ribas.

Vienkart oro antpuoliais sistemingai  griauna Ukrainą.

O Vakarai vis žada esminę pagalbą, posėdžiauja ir t.t.

Akivaizdus to  pavyzdys yra  Lietuvos valdžia, kuri atmetė Ukrainos prašymą padėti Haubicomis.

Aš tai, sumoje, vertinu kaip mūsų valdžios netiesioginę  pagalbą Rusijai, vykdant bendrą planą priversti Ukrainą „derėtis“ .

Ir kitaip, vadovaujantis sveiko proto logika, negaliu suprasti.

Manau, kad taip mano ir nemažai Seimo narių, tačiau tyli ....

 

 

 

 

 

 

2023 m. vasario 17 d., penktadienis

Todėl ir sklinda kalbos ....

 

 ….. Jau kuris laikas ūkininkai protestuoja dėl žemų pieno kainų.

 Pila pieną į laukus, dalina žmonėms nemokamai.

  Štai protestuodami dėl itin kritusių pieno supirkimo kainų, ūkininkai prie Žemės ūkio ministerijos šiandien atvežė 9 t pieno, kurį žmonėms dalijo nemokamai.

Ūkininkai klausia – Kaip čia  yra. Kai  jie parduoda pieną už kelis centus ,jo kainos  parduotuvėse  vos ne didžiausios Europoje?

  Kas iš to pelnosi ???

 

  O   buvęs Skvernelio Vyriausybės  aplinkos ministras, jo išvarytas iš posto    dėl visiškos nekompetencijos, priglaustas konservatorių žemės ūkio ministru, kažką tai postringauja, apie šios krizės panaudojimą struktūriniams pokyčiams ....

(Kaip tame komikse – pokyčiai po pokyčių, pokyčiai be pokyčių..)

 

Pažymėtina, kad ankščiau jis yra paprašęs Europos Komisijos suteikti skubią paramą Lietuvos pieno ūkininkams iš ES Žemės ūkio sektoriaus krizių rezervo.

Vertinant sumoje, tai ne tik jo, bet ir visos vyriausybės   impotencijos ir prostracijos įrodymas.

  Nes štai pernai, metų pabaigoje,  Seimas   patvirtino 37 mln. eurų kompensacijas už nacių ir sovietų nusavintą asmeninį žydų turtą.

 Jis turėtų įsigalioti nuo kitų metų sausio.

Naujas kompensacijas skirti pasiūliusi premjerė Ingrida Šimonytė pabrėžė, kad Lietuva jau yra kompensavusi praradimus už žydų religinių bendruomenių turtą, tačiau už privačių asmenų nacionalizuotą turtą nėra atlyginta.

 Štai taip.

 Visų pirma tai Lietuvai nedraugiška žydų bendruomenė turi kreiptis į Vokietiją ir Tarybų sąjungos teisių ir pareigų perėmėją.

 O antra, ir svarbiausia, kodėl tik žydams tokios privilegijos  ?

 O kas gi  atlygins kad ir už  Kaniūkų ir Pirčiupių  kaimų sudeginimą, jų gyventojų išžudymą, už išvežtų į Sibirą namų sunaikinimą ?

 O kodėl tie milijonai nepanaudoti  paramai ūkininkams ??

  Todėl ir  sklinda kalbos, ir kas paneigs,  kad kažkas  iš šalies vadovų    galimai  turi žydiškų šaknų ....

O ir ankščiau, diskutuojant apie PVM sumažinimą maisto produktams, vyriausybės atstovė atsidususi pareiškė, kad tai nieko nepakeistų, nes naudą pasiimtų „maximos“ ...

 

Taigi mūsų noras turėtų būti palinkėti I. Šimonytei laimingo kelio į NATO, į generalinio sekretoriaus postą, nes gyvai mumijai tai būtų atrakcija, o Lietuvai tikrai nebūtų nuo to sumoje blogiau ....

 

 /