2021 m. birželio 12 d., šeštadienis

Seimo Peticijų komisijai


PETICIJA DĖL KONSTITUCIJOS ĮTEIKIMO

 

    Gegužės pabaigoje  Rusijoje tapo žinoma, kad kartu su pirmuoju pasu rusams bus įteikta Konstitucija.

Ji bus įteikta ne tik 14 metų rusams, bet ir Rusijos pilietybę gaunantiems užsieniečiams.

Kaip ten bevertintume situaciją Rusijos imperijoje, tačiau tokia  iniciatyva neabejotinai yra sektina.

Kodėl ??

 Ogi todėl kad  jau tapo   įprasta LR Konstitucijai rodyti nepagarbą jos nevykdant dargi  pačiu aukščiausiu šalies valdžios lygmeniu.

  Štai pvz. mūsų valstybės simbolis išvyksta į Gruziją, dabar vadinamą Sakartvelu, ir ar tai nežino, ar tyčia ignoruoja LR Konstitucijos 89 straipsnį:

Respublikos Prezidentą, laikinai išvykusį į užsienį arba susirgusį ir dėl to laikinai negalintį eiti pareigų, tuo laiku pavaduoja Seimo Pirmininkas.

Laikinai pavaduodamas Respublikos Prezidentą, Seimo Pirmininkas negali skelbti pirmalaikių Seimo rinkimų, atleisti ar skirti ministrų be Seimo sutikimo. Tuo laikotarpiu Seimas negali svarstyti klausimo dėl nepasitikėjimo Seimo Pirmininku.

Jokiais kitais atvejais ir jokiems kitiems asmenims ar institucijoms negalima vykdyti Respublikos Prezidento įgaliojimų

 

Vienkart ir Seimas nesuprantama kodėl toleruoja tokį akivaizdų ir nepaneigiamą  Prezidento priesaikos laužymą (beje sistemingą).

 Nes  valstybės vadovas Vilniuje, dalyvaujant Tautos atstovams – SEIMO NARIAMS, yra prisiekęs Tautai būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai, sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingas ......

     Jeigu jau taip elgiasi Jo Kilnybė (Jo Ekscelencija), o Seimas tai toleruoja – tai  ir nereikia stebėtis, kad  praktiškai bevertėmis tapo tokios LR Konstitucijos nuostatos:

Valdžios galias riboja Konstitucija.

Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

Valstybė gina vartotojo interesus.

Aukštesniuosiuose administraciniuose vienetuose (apskrityse) įstatymo nustatyta tvarka valdymą organizuoja Vyriausybė.

Piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį  tiesiogiai.

 

  Ryšium su tuo, tenkinant teisinės valstybės interesus,  būtina teisės aktais nustatyti, kad  visiems priesaiką davusiems ir po jos tekstu pasirašiusiems asmenims būtų įteikta po LR Konstitucijos egzempliorių.

 Tą patį būtina atlikti ir įteikiant pirmą kartą Lietuvos piliečio pasą ar tapatybės kortelę.

  Vertinant ypatingą, valstybinę svarbą laikytis LR pagrindinio teisės akto – LR Konstitucijos nuostatų,  prašau šį mano kreipimąsi laikyti peticija.

 

 Antanas Miškinis 

 

2021 m. birželio 3 d., ketvirtadienis

Būtų linksma, jei nebūtų juokinga ...

 


Vilniaus savivaldybei                     2021.06.03     Nr. 2

 

DĖL  PYLIMO  GATVĖS   TEPLIOJIMO  

 

Www.respublika.lt rašo: Spalvotoji sostinės perėja pajuodo.

2021 birželio 01 12:25:00
 
  Nes pirmadienio vakarą Vilniuje, Pylimo gatvėje ketvertas nenustatytų asmenų   juodais dažais užpurškė praėjusią savaitę atnaujintą, gėjų bendruomenės simboliu laikomos vėliavos spalvomis išmargintą perėją.

Betgi Kelių įstatymas nustato:

 

Kelias – inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. 

Gatvė kelias ar atskiras jo ruožas, esantis miesto ar kaimo gyvenamojoje vietovėje, paprastai turintis pavadinimą.

  Taigi Vilniaus Pylimo gatvė yra kelias, kuris yra skirtas   transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui,  ir kam  taikomos Kelių eismo taisyklės, kurios ir nustato kelių žymėjimą.

   O Kelių eksploatavimo taisyklės nustato: Vilniuje visų gatvių taisymo ir priežiūros darbų ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo užsakovo funkcijas atlieka savivaldybė.

   O komentuodamas šį įvykį per TV, savivaldybės atstovas pareiškė, kad perėja bus vėl atidažyta, o tie, kurie ją nudažė juodai, turės atlyginti išlaidas.

   Kadangi mums nepavyko rasti teisės aktų, kurie nustatytų Vilniaus gatvėse  vienokios  ar kitokios  reklamos ar kt. paišymo tvarką, tai ryšium su tuo ir prašome informacijos:

  •  Kas atliko šį, aukščiau paminėtą, gatvės dažymą.
  • Kas jį atnaujino.
  • Kiek visa tai atsiėjo savivaldybei.
  • Koks teisės aktas leidžia Vilniaus gatvėse paišyti vienokią ar kitokią reklamą.
  • Kaip elgtųsi Vilniaus savivaldybė, jeigu pvz. savo meną Vilniaus gatvių važiuojamoje dalyje pradėtų demonstruoti dar ir grafiti mėgėjai.

 

           Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas  Antanas Miškinis   

 

......