2020 m. balandžio 27 d., pirmadienis

Kokios institucijos nagrinėja vartotojų skundus


Vilniaus miesto savivaldybė elgiasi kaip koks LDK laikų nusmurgęs plikbajoris, vagiantis kaimyno vištas ..


...Vilniaus miesto savivaldybė miesto ribas yra pažymėjusi istorinėmis LDK vėliavomis.

Savaime suprantama, tai ji padarė su pretenzijomis į garbingą LDK praeitį.

Tačiau yra, kaip yra – Vilniaus miesto savivaldybė elgiasi kaip tų istorinių laikų nususęs, prasigėręs  plikbajoris,   vagiantis  kaimyno vištas ..

Ir tai ne tušti žodžiai, o nepaneigiami faktai.

Štai per daugelio sovietinės statybos daugiabučių namų rūsius yra paklotos centralizuoto šilumos tiekimo trasos, įrengtos, taip vadinamuose, techniniuose koridoriuose, kurios kartu su jais yra savivaldybės nuosavybė.

Tačiau savivaldybė savo nuosavybės atkakliai ginasi ir tvirtina: 

Pažymėtina ir tai, kad Savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriaus pateiktais duomenimis, Savivaldybės nekilnojamojo turto balanse techninė patalpa (techninis koridorius), adresu Žirmūnų g. 104, nėra apskaitoma.
Apibendrinant turimą informaciją, darytina išvada, kad Savivaldybės administracija nėra Namo bendrasavininkė.                             

    Todėl savivaldybės administracijos direktorius prieš mėnesį buvo paprašytas:

...... asmeniškai imtis priemonių ištirti, kaip  iš savivaldybės balanso dingo daugiabučiame name Žirmūnų g. Nr. 104 esantis Techninis koridorius, nuosavybės teise priklausantis  savivaldybei, ir mus informuoti.
Ir jeigu jis dingo – atstatyti, ir nedelsiant užregistruoti Nekilnojamo turto registre, nurodant, kad jis yra savivaldybės nuosavybė nuo 1967 metų, ir mus informuoti.

 Deja jau praėjo mėnuo, o ponas direktorius vis ieško ir ieško ............

 Kol jis ieško ir ieško ..... iš AB Vilniaus šilumos tinklai gavome informaciją:

Pakartotinai patikrinus Bendrovės padalinių archyvus, radome dokumentus (Nekilnojamojo turto registro išrašą, kadastrinių matavimų bylą unikalus Nr. 1099-9021-9019), patvirtinančius, kad techninis koridorius/ kolektorius  pastate Žirmūnų g. 104, Vilniuje nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei (toliau-VMS).
Bendrovė, panaudos sutarties su VMS pagrindu, vykdo šio techninio koridoriaus/kolektoriaus priežiūrą.


Štai taip, nes techninis koridorius buvo, yra, ir bus.

Geras klausimas – kodėl gi  savo nuosavybės ginasi savivaldybė ??

Ogi todėl, kad ji tuo pačiu yra ir tų daugiabučių namų bendrasavininkė.

Tokiu būdu ji turi atitinkamai mokėti mokesčius jų išlaikymui.

Tačiau jau 30 metų, kaip ji to nedaro, o elgiasi kaip koks LDK laikų nusmurgęs plikbajoris, vagiantis kaimynų vištas ....

Belieka pridurti, kad jau eilę metų Vilniaus miestą valdo  pilietinės dvasios proletarai liberastai .....

2020 m. balandžio 26 d., sekmadienis

„Rūpinkis savo virusu, nes ten turi krūvą klausimų..."


 

 Balandžio 23 dieną Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda konferenciniu skambučiu bendravo su Baltarusijos prezidentu  Aleksandru Lukašenka.
Tai buvo pirmasis Lietuvos prezidento pokalbis su kaimyninės šalies Prezidentu.

Prezidentų pokalbio metu mūsų prezidentas, kaip tai pranešė prezidento komunikacijos grupė, kas liečia Astravo AE, kalbėjo sekančiai:


Prezidentas   išreiškė nuoširdų susirūpinimą dėl Lietuvos kaimynystėje statomos Astravo atominės elektrinės. 

Šalies vadovas akcentavo, kad Lietuva nesutinka su elektrinės parinkimo vieta, o elektrinės saugos klausimas kelia daug nerimo

Prezidentai aptarė galimybę leisti ES ekspertams vertinti Europos Sąjungos streso testų reikalavimų įgyvendinimą dar prieš pradedant elektrinės veiklą.  

O štai taip šis pokalbis, kas liečia Astravo AE, aprašytas   Baltarusijos prezidento interneto svetainėje   president.gov.by  :
    2020 m. Balandžio 23 d

 Balandžio 23 d. Lietuvos pusės iniciatyva įvyko telefono pokalbis tarp Baltarusijos prezidento Aleksandro Lukašenkos ir Lietuvos prezidento Gitano Nausėdos..

Valstybių vadovai aptarė platų dvišalio bendradarbiavimo klausimų spektrą. Prezidentai ypatingą dėmesį skyrė ekonominių santykių plėtrai.

Be to, valstybių vadovai aptarė abiejų šalių sąveiką branduolinės saugos srityje.


Astravo atominė elektrinė, ypač jos parinkimo vieta šalia Lietuvos sostinės, yra didžiulis skaudulys ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos santykiuose su Baltarusija. 

Mes manome, kad elektrinės statyba yra papildoma našta Baltarusijos ekonomikai, naudojančiai Rusijos suteiktus kreditus, kuriuos reikės grąžinti.

 Norint sumažinti Baltarusijos priklausomybę nuo Rusijos resursų ir infrastruktūros, išeitis būtų realus energijos išteklių diversifikavimas. 

Tokį diversifikavimą jau įvykdžiusi Lietuva sukaupė naudingos patirties, tad galėtume pasidalyti savo žiniomis su Baltarusija dėl alternatyvių energijos šaltinių paieškos“,

– po pokalbio sakė Gitanas Nausėda..

Savaime suprantama, kad Astravo AE kaimynystė Lietuvai nėra maloni.

Betgi, kas liečia ES- tai čia didelių problemų nėra, nes AE statybą kontroliuoja ir licenciją išduos atitinkama tarptautinė institucija.

Tačiau kurgi buvo mūsų šalies tuometinė prezidentė, kada A. Lukašenka buvo atvykęs į Vilnių, o  Baltarusijos AE dar ir vieta galutinai nebuvo parinkta ??

Kurgi buvo tada ta   mūsų liaudis, kuri bučiavo jai rankas ??

O jeigu  G. Nausėda   tikrai akcentavo, kad nesutinka su Astravo AE parinkimo vieta, tai, žinant A. Lukašenkos būdą, tikėtina, kad susilaukė panašaus atsakymo,  kaip ir į savo pareiškimą, kad jis nepasitiki Baltarusijos pateikiama informacija dėl kronviruso pandemijos.

Taip  sakė Lukašenka interviu televizijos ir radijo kompanijai „ Mir “balandžio 2 d.:
Jeigu jau ir  ateis toks  momentas, kai mums reikės gaisrą kur nors gesinti, mes jį  gesinsime.

Ir be to,   daug efektyviau  nei Lietuvos prezidentas. 

Jis susirūpino Baltarusijos virusu ... 

Rūpinkis savo virusu, nes ten turi krūvą klausimų. 

Jis vis dar priekaištauja, kad baltarusiai tikriausiai ne apie viską informuoja.

   Po to, kada  išrinktas prezidentas prie dar prezidentės pareigas einančios  D. Grybauskaitės kabineto durų jos klerko valdingu  mostu buvo pastatytas  į kampą, tiems, kas vadovaujasi sveiko proto logika, tapo aišku, kad šoumenas Arūnas Valinskas, savo laiku D. Grybauskaitę pavadinęs boba, yra visiškai teisus  apibūdindamas G. Nausėdą ..............

O blaiviai mąstant, koks gi tikslas pyktis su Baltarusijos prezidentu, jeigu žinai, kad tenai, etninėse lietuvių žemėse gyvena ~30.000 lietuvišką kilmę turinčių asmenų.

Betgi kas žino, gal Gitanas Nausėda to ir nežino ..............

Betgi Lietuvos prezidentas visgi tai turėtų žinoti ....

Taigi yra, kaip yra – iš visų politikų G. Nausėda geriausiai atstovauja liaudies interesus ...


..

2020 m. balandžio 25 d., šeštadienis

Juokiasi puodas, kad katilas juodas“.


  
Iš esmės Aleksandras Lukašenka yra kolūkio  Baltarusijos respublika pirmininkas.

Ir kaip ten bebūtų, savo kolūkyje jis tvarkosi visai neblogai, įvertinant sovietinį palikimą.

Ir kaip ten bebūtų, tai baltarusių reikalas, kaip jie tvarkosi.

Betgi mūsų   prezidentams ir jiems tarnaujančioms žiniasklaidos priemonėms, vis užkliūna ir užkliūna Baltarusijos „batka“.

Čia jau taip, kaip tame pasakyme – „Juokiasi puodas, kad katilas juodas“.

Tiktai reiktų patikslinti, kad tas puodas yra naktinis ir dar kiauras .....

Tokiu būdu pandemijos metu batkos kolūkyje yra taip :


O kvazimonarchijoje yra taip: 

  Ir pandemijos statistika kol kas yra tokia:

Mirusių skaičius 100.000 gyventojų:

Baltarusija- 0,7
Lietuva – 1,45

Taigi kol kas yra, kaip ir yra ...
....