2020 m. balandžio 27 d., pirmadienis

Vilniaus miesto savivaldybė elgiasi kaip koks LDK laikų nusmurgęs plikbajoris, vagiantis kaimyno vištas ..


...Vilniaus miesto savivaldybė miesto ribas yra pažymėjusi istorinėmis LDK vėliavomis.

Savaime suprantama, tai ji padarė su pretenzijomis į garbingą LDK praeitį.

Tačiau yra, kaip yra – Vilniaus miesto savivaldybė elgiasi kaip tų istorinių laikų nususęs, prasigėręs  plikbajoris,   vagiantis  kaimyno vištas ..

Ir tai ne tušti žodžiai, o nepaneigiami faktai.

Štai per daugelio sovietinės statybos daugiabučių namų rūsius yra paklotos centralizuoto šilumos tiekimo trasos, įrengtos, taip vadinamuose, techniniuose koridoriuose, kurios kartu su jais yra savivaldybės nuosavybė.

Tačiau savivaldybė savo nuosavybės atkakliai ginasi ir tvirtina: 

Pažymėtina ir tai, kad Savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriaus pateiktais duomenimis, Savivaldybės nekilnojamojo turto balanse techninė patalpa (techninis koridorius), adresu Žirmūnų g. 104, nėra apskaitoma.
Apibendrinant turimą informaciją, darytina išvada, kad Savivaldybės administracija nėra Namo bendrasavininkė.                             

    Todėl savivaldybės administracijos direktorius prieš mėnesį buvo paprašytas:

...... asmeniškai imtis priemonių ištirti, kaip  iš savivaldybės balanso dingo daugiabučiame name Žirmūnų g. Nr. 104 esantis Techninis koridorius, nuosavybės teise priklausantis  savivaldybei, ir mus informuoti.
Ir jeigu jis dingo – atstatyti, ir nedelsiant užregistruoti Nekilnojamo turto registre, nurodant, kad jis yra savivaldybės nuosavybė nuo 1967 metų, ir mus informuoti.

 Deja jau praėjo mėnuo, o ponas direktorius vis ieško ir ieško ............

 Kol jis ieško ir ieško ..... iš AB Vilniaus šilumos tinklai gavome informaciją:

Pakartotinai patikrinus Bendrovės padalinių archyvus, radome dokumentus (Nekilnojamojo turto registro išrašą, kadastrinių matavimų bylą unikalus Nr. 1099-9021-9019), patvirtinančius, kad techninis koridorius/ kolektorius  pastate Žirmūnų g. 104, Vilniuje nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei (toliau-VMS).
Bendrovė, panaudos sutarties su VMS pagrindu, vykdo šio techninio koridoriaus/kolektoriaus priežiūrą.


Štai taip, nes techninis koridorius buvo, yra, ir bus.

Geras klausimas – kodėl gi  savo nuosavybės ginasi savivaldybė ??

Ogi todėl, kad ji tuo pačiu yra ir tų daugiabučių namų bendrasavininkė.

Tokiu būdu ji turi atitinkamai mokėti mokesčius jų išlaikymui.

Tačiau jau 30 metų, kaip ji to nedaro, o elgiasi kaip koks LDK laikų nusmurgęs plikbajoris, vagiantis kaimynų vištas ....

Belieka pridurti, kad jau eilę metų Vilniaus miestą valdo  pilietinės dvasios proletarai liberastai .....

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą