2022 m. vasario 28 d., pirmadienis

Ar žinote, kad yra tokia viešoji įstaiga su pavadinimu STRATA ....

 Tikėtina,kad nedaugelis žino, kad yra toks Vyriausybės strateginės analizės centras – viešoji įstaiga, kuris sau yra nusistatęs tokias funkcijas ir kompetencijas:

Apie mus

Vyriausybės strateginės analizės centras yra ekspertinė institucija, teikianti Vyriausybei ir ministerijoms nepriklausomą, tiriamąja veikla grįstą informaciją, reikalingą įrodymais pagrįstiems viešosios politikos sprendimams priimti.

Centro veiklos tikslai:

  • atlikti tyrimus ir vertinimus, rengti prognozes strateginiais klausimais;
  • teikti išvadas Vyriausybei dėl atitinkamų valstybės valdymo sričių tobulinimo, remiantis atliktų tyrimų ir vertinimų rezultatais;
  • telkti valstybės institucijų ir įstaigų, kitų organizacijų turimas analitines kompetencijas į bendradarbiavimo tinklą ir koordinuoti šio tinklo veiklą;
  • konsultuoti valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas metodiniais klausimais dėl įrodymais grįstų sprendimų projektų parengimo;
  • rinkti, apdoroti duomenis, reikalingus Centro funkcijoms atlikti, pagal kompetenciją teikti statistinę informaciją Vyriausybei ir ministerijoms;
  • atlikti Technologijų ir inovacijų įstatyme, Mokslo ir studijų įstatyme, Profesinio mokymo įstatyme, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Vyriausybės strateginės analizės centras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip viešoji įstaiga, kurios steigėja ir savininkė yra valstybė, o savininkės teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija.

 

Taip pat tikėtina, kad nedaugelis žino, kad yra toks Nacionalinio  saugumo pagrindų įstatymas, kuris nustato:

Išorės aplinkos pokyčius ir jų įtaką užsienio, saugumo ir gynybos politikai analizuoja ir pasiūlymus dėl regioninį ir transatlantinį saugumą stiprinančių priemonių nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms teikia, taip pat savo vertinimus užsienio, saugumo ir gynybos klausimais viešai skelbia strateginių tyrimų ir analizės centras – viešoji įstaiga, kurios savininkė ar dalininkė, turinti ne mažiau kaip pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra valstybė.                                                      

Šio centro funkcijoms atlikti skiriamos valstybės biudžeto lėšos.

Tokiu būdu šis Centras turi analizuoti išorės aplinkos pokyčius ir jų įtaką užsienio, saugumo ir gynybos politikai ir teikti pasiūlymus nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms  dėl regioninį ir transatlantinį saugumą stiprinančių priemonių.

O ką iš tikro veikia šis Centras, galima sužinoti apsilankius jo interneto svetainėje

https://strata.gov.lt/lt/

Kadangi visa tai sumoje atsiduoda sinekūra, ši viešoji įstaiga yra paprašyta informacijos:

Ø  Kada paskutinį kartą Centras teikė informaciją nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms.

Ø  Labai glaustai, išlaikant konfidencialumą, koks  jos turinys.

Ø  Ar Centras   analizavo, kaip Baltarusija stumiama į Rusijos glėbį ir pateikė atitinkamą informaciją  nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms.

*********************************************************

STRATA

Direktorius dr. Giedrius Viliūnas

STRATA valdybos sudėtis

Inga Antanaitė – Kauno technologijos universiteto doktorantė

Alfredas Chmieliauskas – ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto docentas

Tomas Davulis – STRATA valdybos pirmininkas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas

Giedrius Kadziauskas – Lietuvos transporto saugos administracijos Patariamosios tarybos pirmininkas

Rytis Krušinskas – Kauno technologijos universiteto profesorius

Nerijus Mačiulis – „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas

Darius Žeruolis – Ministrės Pirmininkės patarėjas strateginio planavimo, viešojo administravimo, reformų ir pokyčių valdymo klausimais

 

 

 

 

 

 

 

 

‚‘

2022 m. vasario 27 d., sekmadienis

Vakarams Putinas yra mažesnė blogybė už Lukašenką , todėl jie Rusijos kariuomeni atidarė tiesioginį kelią į Kijevą ....

 

Žinių radijo laida, vedėjas Raigardas Musnickas.  Viena diena po Ukrainos užpuolimo.

Buvęs Valstybės saugumo departamento direktorius – galimai bus kaip , kaip Gruzijoje su Tbilisiu, apsups Kijevą ir sustos, kad Rusijoje gyventojų pasipriešinimas Putinui augs.

Specdalinių buvęs karininkas mano kitaip - po Ukrainos Putinas eis    toliau.

Siūlo  sudaryti atskirų šalių koaliciją,, apie prie Lenkijos sienos Putino atgrasymui didžiulių karinių jėgų sukaupimą.

Apie tai, kad mes įpratome gerai ir patogiai gyventi, ir politikai daro tai, ko nori gyventojai.

R. Musnickas  siūlo hipotetiškai paimti įkaitais rusų (suprask elito, oligarchų) vaikus Europos sąjungoje.

 Sumoje kalba eina apie Kijevą, didžiules problemas jį užimant, Apie Černobylio užėmimą, jo apšaudymą tikslu įbauginti Ukrainos karius.

O juk černobilys visai netoli Baltarusijos sienos, ir nuo jos netoli Kijevas, keli keliai  tiesiai veda į jį.

Ne nuo Rusijos, o nuo Baltarusijos sienos.

Gal jie visi trys nesuvokia, kaip tai atsitiko, ir kodėl tai atsitiko, ir kad iš esmės, tai ES dėl to kalta.

 Gal jie neprisimena, kaip nuosekliai, metodiškai  Lukašenka buvo stumiamas į Rusijos glėbį tol, kol jis, neturėdamas kitos išeities, kapituliavo.

Taip, Rusija ir Baltarusija sąjunginės valstybės, tačiau tiek metų tai buvo formalumas.

Ir Lukašenka nepripažino  Krymo aneksijos.

Taip, Baltarusijoje nėra demokratijos.

TIr Vakarai vykdo „vertybinę užsienio politiką“.

O ką padarė Vakarai tam, kad susidorotų su hitlerine Vokietija – sudarė sąjungą su žmogėdriška Stalino imperija, O Lukašenkos kolūkiui   toli, toli gražu iki šios imperijos.

Ir štai tada Vakarai pasirinko mažesnę blogybę.

O kaip pasielgė šiuo atveju ?  Taigi Vakarams Putinas yra mažesnė blogybė už Lukašenką ....

Beje tas tariamas prievartinis lėktuvo nutupdymas akivaizdžiai buvo Rusijos spectarnybų inspiruotas.

O kaip pasielgė Vakarai, argi to nesuprato ?? .

 Kaip ten bebuvo, yra kaip yra – Vakarai Rusijai atidarė tiesioginį kelią į Kijevą.

 Daug esminės tiesos pasakė daug matęs ir  patyrės atsargos majoras, tačiau to nepasakė – Kodėl ?

Kodėl apie tai nutylėjo buvęs Valstybės saugumo departamento vadovas?

Kodėl taip pasielgė patyręs laidų vedėjas?

Beje kas liečia tuos rusų elito vaikus, tai mintis visiškai teisinga ta prasme, kad prasilenkia su sankcijų jų tėvams taikymo logika.

Juk vakaruose jie mokosi ir gyvena naudodami savo tėvų lėšas. Taigi jų sąskaitos bankuose turėtų būti įšaldytos, tačiau yra, kaip yra ... vaikai juk neatsako už savo tėvus ....

O Kaip galima  spręsti  iš atsargos karininko pasiūlymo sudaryti kelių šalių sąjungą, jis gerai suvokia, kad tiek daug šalių jungiantis NATO yra gyvas lavonas.

Tokiu būdu pokalbis buvo naudingas tiems,  kas sugeba kritiškai mąstyti.

Na o tiems, kurie baubia po balkonėliu, tai yra visiškai neprieinama.

Kaip ir tiems, kurie tiki, kad prie TV bokšto „savi šaudė į savus“, kad Volgodonske čečėnai susprogdino daugiabučius namus tam, kad Rusija juos užpultų, kad Kijeve savi šaudo į savus daugiabučius namus ......

Toks jau yra gyvenimas, ir baltas ir juodas; jeigu nebūtų blogio, nepajustume kas yra gėris; jeigu nebūtų kvailių, nežinotume kaip atrodo protingi ...

 

.

 

2022 m. vasario 26 d., šeštadienis

Imperatorius apsiskaičiavo ???

 

 Kadangi mūsų valdžia yra tos nuomonės, arba tai jai yra naudinga, kad informaciją apie  padėtį Ukrainoje    reikia susirasti žiniasklaidoje, tai ir pateiksime tai, ką pavyko sužinoti.

 Visų pirma tai, kas pateikta  mūsų žiniasklaidos priemonėse

Štai Respublika  pateikia nuorodą į žinomo Ukrainos žurnalisto Dmitrijaus Gordono  pranešimą, kur jis, remdamasis žvalgybos šaltiniais parneša, kad Rusijos kariuomenė Ukrainoje patiria milžiniškus nuostolius, kad viena diena karo Rusijai kainuoja 20 milijardų dolerių, kad Putino blickrigo planas nepavyko, kad Rusijos resursai karui yra labai riboti.

 https://youtu.be/lgge8XqX3ug

 Kodėl nepavyko blickrigas Hitleriui, kodėl nepavyko Stalinui gegužės 1 dienai užimti Berlyno, kodėl Jelcino žentui savo gimimo dienos proga užimti Grozno ??

Visi gi jie buvo, kaip sakoma, ne iš kelmo spirti, tačiau imperatoriai apsiskaičiavo ...

Taigi nieko nuostabaus.

Betgi yra kai kas ir jei ne nuostabaus, tai prajuokinančio.

Štai mūsų premjera skelbia, kad toliau Rusija puls Gruziją ir Moldovą.

Na su Moldova visko gali būti, nes  tenai gyvena nemažai ukrainiečių, nepatenkintų moldavų valdžia.

Betgi Gruzija tai yra valdoma prorusiškų jėgų ir ar išvis yra koks nors reikalas ją aneksuoti.

Na bet premjerės tokios pat žinios apie Kaukazą, kaip Dulkio apie mediciną ...

Argi kitaip ir gali būti ??

Tikrai taip, argi kitaip gali pasielgti su sovietiniu šleifu krašto apsaugos ministras girdamasis, kad nusiūs Ukrainai Kalašnikovo automatų, šalmų ir a apsauginių liemenių ...

Tikrai nepaprastai drąsus žingsnis,  nes 2014 metais Vokietija, valdoma Putino VDR laikų draugužės, tai (liemenes) pateikti atsisakė ....

Tiktai kas gi trukdė ponui ministrui tai padaryti ankščiau ??

O dabar ponas ministras tai padarė, kas paneigs, tikėdamas kad Ukrainai jų nebeprireiks ...

O užsienyje reziduojantis atseit Putino priešininkas Chodorkovskis  teigia, kad sekanti eilė Lietuvai.

Štai čia jau arčiau tiesos.

Jeigu mūsų valdžia gaus „zadaniją“, tokią, kaip siūlė vienas Radijo žinių klausytojas, tai  tikrai taip ir nutiks.

O buvo siūloma uždaryti geležinkelių tranzitą į Karaliaučiaus sritį, blokuoti elektros energijos ir dujų tiekimą.

Tiktai tada ko gero būtų apsieta ir be kariuomenės įvedimo, ne šiuolaikinių salvinių raketų sistemų veikimo atstumas iki 300 km.

Taigi iš abiejų pusių visa šalis atsiduria ugnies lauke.

O gyvas lavonas, to nelaukdamas, sprunka iš Lietuvos, kaip JAV iš Kabulo, kaip šio lavono, tame tarpe ir Lietuvos, ambasados iš Ukrainos ...

Štai ir būtų  agresoriaus „atgrasymo“ pasekmės ....

Taigi karinio biudžeto padidinimas yra akivaizdžiai korupcinis.

O armijos šauktinių esmė yra, visų pirma,  jų patriotinis auklėjimas, tačiau ar jis vyksta iš esmės, jeigu visai rimtai skelbia apie mistinį viduramžiais atsiduodantį agresoriaus atgrasymą, o ne apie pilietinį pasipriešinimą.

Iš kitos pusės koks gi gali būti pilietinis pasipriešinimas, jeigu pilietinė visuomenė yra itin silpna, ką ir rodo baubianti minia po balkonėliu su dviem sovietiniais reliktais ..

--------------------------------------

P.s. Informatyviausia prieinama TV – Current times –Настоящее время.