2021 m. spalio 22 d., penktadienis

„Ir kas tau, durniau, darbo....“

 

 WWW.president.lt  skelbia:

„Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pradėjo darbo vizitą Briuselyje. Šalies vadovas ketvirtadienį dalyvavo Europos Vadovų Tarybos (EVT) sesijoje, skirtoje kylančioms energijos kainoms ir COVID-19 pandemijos valdymui aptarti.

Kalbėdamas diskusijoje dėl kylančių energijos kainų, Prezidentas pabrėžė, kad su aukštų kainų iššūkiu Lietuva susiduria ne pirmą kartą.

Šalies vadovas Europos lyderiams priminė, kad prieš dešimtmetį mūsų šalis buvo priklausoma nuo vieno tiekėjo ir dujas buvo priversta pirkti už tuo metu aukščiausią Europoje kainą, tačiau šią problemą išsprendė diversifikuodama energijos šaltinius, atskirdama tiekėjus nuo infrastruktūros kontrolės ir valdymo, investuodama į atsinaujinančią energetiką.

----------------------------------------------

  Taigi mūsų šalis diversifikavo energijos šaltinius  (suprask pasistatė SGD terminalą, atsisakė pigios Astravo AE elektros energijos ir t.t.)   ..................  tiktai kas mums iš to ???

 Štai taip mūsų šalies vadovas moko ES šalių lyderius.

Ką jau padarysi, yra kaip yra .... ką išsirinkome tą ir turime ....

Kaip liaudis sako, tuščia statinė garsiausiai dunda ...

Betgi viskam turėtų būti ribos.

Galima kaltinti Vyriausybę kompetencijos stoka, komunikacijos trūkumu ir pan.

Tačiau kaltinti Vyriausybę vakcinavimo tyčiniu sulėtinimu ir tuo pačiu  atsakomybe už atitinkamas mirtis  nuo COVID- 19,tai  gal vis tik jau per daug, gal užteks Rusijos prezidentą vadinti žmogžudžiu ...

O iš kitos pusės, tai Prezidentas išvykdamas į Briuselį eilinį kartą sulaužė savo priesaiką ir niekas dėl to, kaip sakoma, ne mur mur .....

 Na ką jau padarysi – gyvename neteisinėje valstybėje arba teisinėje valstybėje pagal Seimo narius J. Sabatauską ir S. Šedbarą ...

Betgi vis tik būkime žmogiški ir pagalvokime, kaip  gi jaučiasi Seimo pirmininkė taip pastoviai „baksnojama“ valdžios subjekto, tomis temomis, kurios jam pagal LR Konstituciją nepriskirtos, ir kur jo kompetencija, kaip sakoma, žemiau plintuso ... 

Taigi ir kas  sumoje paneigs, kad ne kartą ir mintyse, ir garsiai. kai niekas negirdi, taip tujinama Premjerė yra pasakiusi, kaip  žmonės tokiose situacijose sako: „Ir kas tau, durniau, darbo ...“

Ir jeigu pagaliau jai viešai  trūktų kantrybė, tai  tikri Lietuvos piliečiai ją ir suprastų, ir palaikytų!!!!

Na ir gal  pagaliau valstybės vadovą  kas nors paprotintų elgtis atitinkamai  jo statusui...

,

2021 m. spalio 20 d., trečiadienis

Dėl verslininko pareigos suteikti vartotojui prekės naudojimo instrukciją lietuvių kalba

 

Teismas išnagrinėjo bylą, kurioje buvo sprendžiama dėl verslininko pareigos suteikti vartotojui prekės naudojimo instrukciją lietuvių kalba

2021-10-19

Nagrinėtoje byloje ieškovas nusipirko elektrinį paspirtuką iš pardavėjos uždarosios akcinės bendrovės (atsakovės) ir juo važiuodamas patyrė sunkią traumą. Ieškovas, kreipdamasis į teismą, prašė priteisti iš atsakovės turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą, nurodydamas, kad už nelaimingą atsitikimą ir jo metu patirtą traumą yra atsakinga atsakovė, nes ji ieškovo tinkamai nesupažindino su paspirtuko naudojimosi taisyklėmis, t. y. prekės įsigijimo metu nepateikė paspirtuko naudojimosi instrukcijos lietuvių kalba.

Bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė, nurodydamas, kad dėl patirtos traumos kaltas pats ieškovas, kuris jau prekės surinkimo metu suprato, kad instrukcijos lietuvių kalba nėra, tačiau informacijos lietuvių kalba neieškojo ir sąmoningai priėmė sprendimą naudotis paspirtuku neperskaitęs jo naudojimosi instrukcijos. Apeliacinės instancijos teismas sprendimą paliko nepakeistą.

Ieškovas, teikdamas skundą Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, motyvavo tuo, kad teismai netinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias vartojimo teisinius santykius, nes susiaurino imperatyviomis įstatymų normomis verslininkams nustatytas pareigas informuoti vartotoją, taip pat pardavėjo atsakomybei paneigti taikė perteklinius kriterijus dėl vartotojo pripažinimo nepakankamai protingu ir apdairiu.

Išnagrinėjusi bylą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad vartotojo teisė į informaciją yra vienas esminių aukšto vartotojų apsaugos lygio užtikrinimo garantų. Šios vartotojo teisės įgyvendinimas užtikrinamas teisiniu reguliavimu nustatant pareigą verslininkui suteikti informaciją vartotojui. Verslininko pareiga informuoti vartotoją (informacijos atskleidimo pareiga) laikoma tinkamai įvykdyta, jei vartotojui, pirma, yra suteikiama visa teisės aktuose reikalaujama informacija, antra, tokia informacija yra suteikta aiškiai ir suprantamai. Reikalavimas pateikti vartotojui informaciją „aiškiai ir suprantamai“ reiškia informacijos prieinamumą, vartotojui realios galimybės susipažinti su informacija sudarymą, jos pateikimą įskaitomai, aiškia, paprasto (nesudėtingo) stiliaus, gerai struktūruota kalba, nevartojant neaiškių terminų, sąvokų, sudėtingų formuluočių, atkreipiant dėmesį į (išryškinant) tuos aspektus, kurie būtini atsižvelgiant į prekės ar paslaugos pobūdį ar kitas aplinkybes. Informacija turi būti pateikiama tokiu būdu ir taip, kad neklaidintų, būtų lengvai suprantama vartotojui ir jis galėtų lengvai suvokti jos prasmę, prekės savybes ir rizikas. Reikalavimas pateikti tokią informaciją valstybine kalba priskirtinas reikalavimo pateikti informaciją aiškiai ir suprantamai turiniui.

Kasacinis teismas nurodė, kad, vertinant, ar verslininkas pateikė informaciją aiškiai ir suprantamai, turi būti sprendžiama pagal objektyvųjį kriterijų – vidutinio vartotojo standartą. Reikalavimo suteikti vartotojui informaciją valstybine kalba įtvirtinimas teisės aktuose suponuoja, kad Lietuvoje vidutinio vartotojo standartas apima asmenį, kuris lengvai gali suprasti jam teikiamą informaciją tik tuomet, jei ji teikiama valstybine – lietuvių – kalba. Nei teisinis reguliavimas, nei Lietuvos visuomenėje vyraujantys socialiniai, kultūriniai ir kalbiniai veiksniai neleidžia daryti išvados, kad Lietuvos vidutinis vartotojas gali lengvai suprasti informaciją, pateikiamą kita nei valstybine kalba, o informacija pateikta kita nei valstybine kalba neatitinka aiškiai ir suprantamai pateiktinos informacijos kriterijaus. Vertinant, ar verslininkas tinkamai įvykdė informacijos atskleidimo pareigą, aplinkybė, ar konkretus vartotojas moka užsienio kalbą, kuria buvo pateikta vartojimo instrukcija, neturi reikšmės. Jei tokia aplinkybė turėtų teisinės reikšmės, tai lemtų ir kitokį verslininko pareigos suteikti vartotojui informaciją turinį: teikdamas vartotojui informaciją verslininkas privalėtų atsižvelgti į kiekvieno vartotojo individualius poreikius ir gebėjimus, o toks pareigos turinys galėtų reikšti neproporcingą naštą verslininkui, todėl taikomas vidutinio, o ne konkretaus vartotojo standartas.

Kasacinis teismas taip pat nurodė, kad informacija, susijusi su prekės naudojimo ir saugos instrukcijomis, paprastai ir yra tokio pobūdžio informacija, kurios nesuteikimas vartotojui gali lemti prekės saugos trūkumą. Vartotojas, neturėdamas tokios informacijos, negali saugiai naudotis preke, t. y. įvertinti konkrečiam gaminiui būdingos rizikos ir imtis atsargumo priemonių šiai rizikai išvengti, todėl prekės pardavimas nesuteikiant vartotojui šios informacijos taip pat reiškia ir nesaugios prekės pardavimą.

Kadangi bylą nagrinėję teismai netinkamai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias verslininko informacijos atskleidimo pareigą, taip pat nepagrįstai nenustatė vienos iš verslininko civilinės atsakomybės sąlygų – neteisėtų veiksmų ir todėl nevertino kitų civilinės atsakomybės sąlygų, byloje buvo neatskleista ginčo esmė. Atsižvelgdamas į tai, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas panaikino bylą nagrinėjusių teismų procesinius sprendimus ir perdavė bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra vienintelis kasacinis teismas įsiteisėjusiems bendrosios kompetencijos teismų sprendimams peržiūrėti. Kasacinio teismo pagrindinė paskirtis – užtikrinti vienodą bendrosios kompetencijos teismų praktiką valstybėje. Į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą atrenkamos tik sudėtingiausios ir reikšmingiausios teismų praktikai bylos. Remdamasis procesą reglamentuojančiais įstatymais, kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus sprendimus teisės taikymo aspektu.

Bylos Nr. 3K-3-246-1075/2021.

 

Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją prašome nurodyti informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:
Rimantė Kraulišė
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
Pirmininko tarnybos atstovė ryšiams su visuomene
Mob. tel. 8 685 84863
El. p. r.kraulise@lat.lt

 

Kaip Baltarusijoje, tiktai europiniame lygmenyje ..... Kad Peticijų komisija Seimui pasiūlė netenkinti peticijos, dėl LR Konstitucijos įteikimo duodant priesaiką, vykdydama jai nustatytą funkciją būti neteisinės valstybės šveicoriumi, galima būtų ir nepriminti, nes tai yra savaime suprantama.

Juo labiau, kad ir jos savimi  patenkintiems nariams:


 
 

turėtų būti įteikiama po  LR Konstitucijos egzempliorių.

Na bet jau yra, kaip yra – nes kaip sakoma, žuvis genda nuo galvos ....

O mūsų neteisinėje valstybėje   pagal LR Konstituciją Seimo pirmininkė   ir Prezidentas yra didžiausios, kaip sakoma, valdžios galvos.

Taigi ir joms pagal peticiją:

Prezidentui prisiekus  Tautai būti ištikimu Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai, gerbti ir vykdyti įstatymus.

Ø  Seimo pirmininkei prisiekus būti ištikima Lietuvos Respublikai,  gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus,

turėtų būti įteikiama po LR  Konstitucijos egzempliorių.

O LR Konstitucijoje šioms dviem valdžios galvoms yra nustatyta:

Prezidentui išvykus iš šalies pavesti Seimo pirmininkui jį pavaduoti.

 

 Ir kas žino, gal jiems įteikus po LR Konstitucijos egzempliorių jos pradėtų gerbti ir vykdyti LR Konstituciją .....

O dabar kaip yra ???

 Kaip pastoviai kartoja  Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas,   Baltarusija vykdo prieš mūsų šalį hibridines atakas, o atakos yra karo epizodas.

Taigi vyksta hibridinis karas su Baltarusija,  kurį inicijavo  mūsų šalies vadovas, o jam -Prezidentui išvykus iš šalies ji lieka be vadovo, be vyriausiojo kariuomenės vado ir niekas jo nepavaduoja ...

O kaip gi su šių dviejų valdžios galvų priesaikomis, jų sistemingu laužymu ???

O gi taip, kaip ir turi būti  mūsų neteisinėje valstybėje .......... 

Kaip  kad Baltarusijoje, tiktai europiniame lygmenyje ..... 

 

,,,

 

2021 m. spalio 19 d., antradienis

Į Vilnių atvežtas LDK mirties liudijimas ...

Vakar į Valdovų rūmų muziejų atvyko neįkainojamas krovinys – dažnai kaip pirmoji įvardijama Europos Konstitucija, kurią prieš 230 metų, 1791 m. gegužės 3 d., priėmė Abiejų Tautų Respublikos Seimas.

Taip rašo   https://www.lrytas.lt/kultura/istorija/2021/10/16/news/nakti-i-valdovu-rumu-muzieju-specialiu-transportu-atvyko-neikainojamas-krovinys-21089476

 

 Kas paneigs  - krovinys tikrai  neįkainojamas – atvyko Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės mirties liudijimo aktas.

Ta proga į šalį atvyks ir Lenkijos prezidentas – strateginio partnerio šalies vadovas.

 Kas yra gera proga mūsų šalies vadovui paliudyti pritarimą  Lenkijos Konstitucinio tribunolo nutarimui.

 Tiktai to tikriausiai nenutiks  ......

O kodėl – komentarai , kaip sakoma,  nereikalingi .....

Na o Vilniaus merui    derėtų kuriam laikui pusiau nuleisti neteisėtai prie miesto ribų iškeltas LDK istorines vėliavas .....

Bet to nenutiks, nes  situacija tapati .........

 


 

/

2021 m. spalio 18 d., pirmadienis

Tarybinė mokytoja ir Putino paspirtukai,,,,,,


  Praeitą savaitę Katedros aikštėje viena mokytoja surengė antivakcerių akciją, kurios metu matėsi jaunuoliai su plakatais, kuriuose didelėmis raidėmis puikavosi žodis „Fašizmas“.

Kad jie nesuvokia, kas buvo tas „fašizmas“ ,nereiktų stebėtis, bet mokytojai tai derėtų žinoti, žinoma jeigu ji nevykdo „ zadanijos“.

Nes tai Stalinas pradėjo vadinti vokiečius fašistais, nes vadinti juos nacionalsocialistais jam –socializmo dievukui –buvo nepriimtina.

Taip tas žodis giliai įaugo į homo sovietiqus sąmonę, kad jį pasigavo Putinas ir toliau sėkmingai rusų liaudį durnina, kaip kad mūsų PIŠ mūsų liaudį  su tuo  savo „Galimybių pasu“ ......

Iki šiol pasus turėjo materialūs objektai – žmonės, gyvūnai, autopriemonės ir t.t.

Dabar gi pasus gali turėti ir nematerialūs ......

Tokiu būdu,   kas paneigs, kad tai labai jau buvo panašu į tarybinės mokytojos suorganizuotą Putino paspirtukų sambūrį...

O kas yra tarybinis mokytojas.  gerai žino žurnalistas R.V. , buvęs „Tarybinio mokytojo“  redaktorius ... ,


Verta žinoti ...

 

Kiek veiksmingos yra vakcinos?

 Vokietijos Roberto Kocho institutas (RKI) apskaičiavo, kad vidutinis Vokietijoje patvirtintų vakcinų veiksmingumas 18-59 metų amžiaus žmonėms per pastaruosius devynis mėnesius pasiekė 83 proc.

 Vyresniems nei 60 metų žmonėms tai yra apie 82 proc.

 Šių amžiaus grupių vakcina apsaugojo nuo sunkių ligų atitinkamai 95% ir 93%.

 Tuo pačiu metu laiko faktorius veikia apsaugą, gautą skiepijantis nuo koronaviruso. "

 Kol kas nėra nė vieno žmogaus, kuris būtų paskiepytas anksčiau nei prieš metus.

 Todėl negalime tiksliai pasakyti, kiek laiko ši vakcina truks", - interviu aiškina Christine Falk, Vokietijos imunologijos draugijos prezidentė. DW.

  Bet kas dabar žinoma-antikūnų skaičius sumažėja praėjus 6–9 mėnesiams po skiepijimo.

 „Nesiaudinčiauų, jei neturėtume delta varianto, kuris yra labiau užkrečiamas nei visos ankstesnės koronaviruso mutacijos“, - sako Falkas.

 

Kada vakcina gali būti neveiksminga?

 „Jei imuninė gynyba, susidaranti skiepijant, negali antikūnų pagalba atsispirti sukibimo antigenams, virusas sugeba įveikti šią gynybą, įsitvirtinti ląstelėje ir sukelti infekciją nosiaryklėje“, - sako imunologas. Hanoverio medicinos mokyklos Transplantacijos imunologijos institutas.“.

 https://www.dw.com/ru/privivka-ot-koronavirusa-ne-pomogla-pochemu-jeto-vozmozhno/a-59521632?maca=rus-newsletter_ru_Themen-russ-2394-xml-newsletter&r=97178951859969442&lid=1958542&pm_ln=115684

 

,