2023 m. rugpjūčio 31 d., ketvirtadienis

Vilniaus apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyrius de fakto dangsto Valstybinį reketą

  

Geras klausimas – Kaip turėjo pasielgti  Vilniaus apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus  vadovė, gavusi informaciją apie Vilniaus miesto šilumos ūkyje vykstantį Valstybinį reketą – mokesčio už  neteikiamą karšto vandens tiekimo paslaugą prievartavimą,

 Nes  į mano laišką atsakė ne skyriaus vadovė, o jos pavaldinys, kuris  mano laišką  persiuntė:

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 

Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai

 

 

 

 

prašydama įvertinti pagal savo kompetenciją.

 Ir dar parašė, kad taip  jis elgiasi  remdamasis Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 4 dalimi 

11 straipsnis. Prašymų ir skundų administraciniam sprendimui priimti pateikimas ir nagrinėjimas

4) paaiškėja, kad skundą dėl to paties klausimo pradėjo nagrinėti išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija ar teismas;

 

O taip pat Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi 

19 straipsnis. Viešojo intereso gynimas

1. Prokurorai gina viešąjį interesą, kai nustato teisės akto pažeidimą, kuriuo pažeidžiamos asmens, visuomenės, valstybės teisės ir teisėti interesai, ir toks pažeidimas laikytinas viešojo intereso pažeidimu, o valstybės ar savivaldybių institucijos, įstaigos ar įmonės, kurių veiklos srityse buvo padarytas teisės akto pažeidimas, nesiėmė priemonių jam pašalinti arba kai tokios kompetentingos institucijos nėra.

 

Bei generalinio  prokuroro 2018 06 26 įsakymu Nr.I-218 patvirtintų “Rekomendacijų dėl viešojo intereso gynimo“ 10 punktu 

10.     Generalinėje prokuratūroje ar apygardos prokuratūroje gautas prašymas ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo registracijos dienos gali būti persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją valstybės ar savivaldybės institucijai.

 

 Betgi, aš rašiau kad  „Tokiu būdu neteikiamos paslaugos apmokėjimo prievartavime dalyvauja verslas, valstybės įstaiga (Valstybinė energetikos reguliavimo taryba )   ir savivaldybė - kaip  nusikalstamos veikos bendrininkai“.

 Betgi prokuroras nusiuntė mano laišką „įvertinti pagal kompetenciją“ nusikalstamos veikos bendrininkams .....

 Taigi, pasitelkus sveiko proto logiką, seka, kad prokurorė arba išsigando pateiktos informacijos, arba ji suprato, kad ir ji  pati yra Valstybinio reketo auka  ....., arba labu abu …..

 Bet kokiu atveju yra akivaizdu, kad Vilnius apygardos prokuraū8rosViešojo gynimo  skyrius de fakto dangsto Valstybinį reketą, tuo patvirtindamas, kad reketas tikrai yra Valstybinis.

 

*********************

P.S.  Pasaulis jau žino, kad Lietuva vienintelė pasaulyje valstybė be vietos savivaldos, kad jos prezidentas, kiekvieną kartą išvykdamas iš šalies laužo savo priesaką.

Dabar jis sužinos ir apie Lietuvoje klestintį Valstybinį reketą.

 

 .

2023 m. rugpjūčio 25 d., penktadienis

Taigi taip jau yra nuo senų senovės .....

  

Arkadijus Vinokuras yra labai unikali asmenybė, tai – žmogus, kuris Lietuvos dergimą pavertė savo profesija.

 

Taip rašo  Edvardas Čiuldė. Palinkėkime Arkadijui Vinokurui nepaspringti savo vėmalais.

 

Manau, kad ponas Edvardas yra teisus.

Pateikiu to pavyzdį.

Prieš keletą metų šis subjektas savo interneto svetainėje prezidentę D. Grybauskaitę pavadino

Frigidiška sterva ir dvasinę prostitutę.

 

 

Tai perskaitęs labai  pasipiktinau, nors ir nesu  jos gerbėjas.

Parašiau skundą prokuratūrai dėl Lietuvos prezidentės vardo žeminimo.

Skunde nurodžiau, kad ponas Vinokuras  gali koneveikti Izraelio prezidentą, kuris buvo nuteistas už pavaldinės seksualinį išnaudojimą. Bet ne Lietuvos prezidentę.

Į tai gavau atsakymą, kad tai yra to subjekto  nuomonė, ir tiek .....

O Vinokuras šį įžeidimą iš savo interneto svetainės pašalino.

 Savaime suprantama, kad jeigu taip būčiau  pasielgęs pvz. aš, tai man vienu ar kitu būdu būtų tinkamai atlyginta, nes aš nesu Dievo išrinktos tautos atstovas, o toks pat,  kaip Seimo narys  R. Žemaitaitis ......

Taigi taip jau yra nuo senų senovės -Quod licet Iovi, non licet bovi ….

 .

2023 m. rugpjūčio 23 d., trečiadienis

Kas bendro tarp Vilniaus mero ir Valstybinio reketo ???

   

Mano daugiabutis namas gyvenamas namas Vilnius, Žirmūnų g. Nr. 104 nuo 2022 metų pradžios yra šilumos punkto savininkas.

Pažymėtina, kad šilumos punktas iš šilumos tiekėjo įsigytas jo reikalavimu, kadangi kitaip jis nederino pastato renovacijos projekto.

Pastato  šilumos punktas yra prie šilumos įvado prijungtas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos įrenginys, su šilumnešiu gaunamą šilumą transformuojantis pristatymui į pastato šildymo prietaisus ir gaminantis karštą vandenį

 

Kada šilumos punktas buvo  šilumos tiekėjo nuosavybė, tada namo butų savininkai šilumos punkto savininkai jam mokėjo už karšto vandens tiekimą pagal karšto vandens  pirkimo – pardavimo sutartį.

Vadovaujantis sveiko proto logika pardavęs karšto vandens gamybos pastatui įrenginį šilumos tiekėjas AB Vilniaus šilumos tinklai turėjo nedelsdamas nutraukti karšto vandens pirkimo – pardavimo sutartis su pastato butų savininkais.

 Tačiau AB Vilniaus šilumos tinklai to nepadarė.

 Tada aš šilumos tiekėjui nusiunčiau raštą kuriame prašiau nutraukti su manimi sudarytą karšto vandens pirkimo – pardavimo sutartį, kadangi mano gyvenamajam namui karšto vandens tiekėjas pardavė savo karšto vandens gaminimo įrenginį.

 Į tai AB Vilniaus šilumos tinklai atsakė ilgu,

 Ilgu laišku, pilnu  įvairių teisės aktų nuostatų.

Ir iš viso to supratau, kad karšto vandens pirkimo  - pardavimo sutartis nenutraukta ir nebus nutraukta, nes „Bendrovei apie karšto vandens  tiekimo būdo pasikeitimą nebuvo pranešta“.

Suprask kad šilumos tiekėjui nebuvo pranešta, kad jis  privertė mano daugiabučio namo  butų savininkus nusipirkti  jo šilumos punktą ......

 Taip AB Vilniaus šilumos tinklai   ir toliau pateikia sąskaitas už jo negaminamą karštą vandenį ir iš neteikiamos paslaugos gauna neteisėtą pelną ir dar įžūliai tyčiojasi.

  Tada aš kreipiausi į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą, kuri jau pusė metų kaip nesprendžia mano skundo,   nors , vadovaujantis sveiko proto logika, sprendimas  yra visiškai paprastas ir aiškus – karšto vandens tiekėjas, pardavęs savo karšto vandens gaminimo įrenginį,  nenutraukia karšto vandens pirkimo – pardavimo sutarties ir toliau reikalauja mokėti už neteikiamą produktą.

 Tokiu būdu 120 mano daugiabučio namo butų savininkai  nuo 2022 metų sausio mėnesio  moka už neteikiamą paslaugą karšto vandens tiekimą.

 Ir deja taip vyksta ne tik mano daugiabučiame name, bet ir visame Vilniuje…..

 O AB Vilniaus šilumos tinklai yra pavaldūs savivaldybei, kuri Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai teikia pastabas apie Šilumos tiekėjo parengtą karšto vandens  kainų projektą.

 Tokiu būdu neteikiamos paslaugos apmokėjimo prievartavime dalyvauja verslas, valstybės įstaiga ir savivaldybė - kaip  nusikalstamos veikos bendrininkai.

 Tokią neteisėtą veiką pavadinti  kitaip, kaip gerai organizuotu  Valstybiniu reketu, blaiviai mąstant, niekaip neišeina.

 Todėl kraipiausi į Vilniaus apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus vadovę, prašydamas pagal jos kompetenciją apginti mano daugiabučio namo ir tūkstančių vilniečių viešąjį interesą nuo Valstybinio reketo.

Kad esamas  Vilniaus meras, kuris būdamas vicemeru kuravo šilumos tiekėją, nedalyvautų Valstybiniame rekete aš niekaip negaliu patikėti.

 Betgi yra  išrinkta nauja savivaldybės taryba, kurioje turi būti ir padorių žmonių.

Mano turima informacija vienas iš jų yra ALMANTAS STANKŪNAS., išrinktas pagal Nacionalinio susivienijimo sąrašą.

Todėl ir  viešai prašau gerbiamą Almantą pagalbos.

**********************

Šią informaciją persiunčiu ir  visai eilei užsienio valstybių ambasadų (t. t. Rusijos ir Baltarusijos)  vildamasis, kad bent viena iš jų sureaguos taip, kaip į vieno Seimo nario pareiškimus sureagavo dvi ambasados.

Kreiptis pagalbos į Jo kilnybę šalies vadovą nematau prasmės, kadangi  mano laiškus  jis blokuoja ......

   Taigi tegu jis ilsisi ir toliau ramybėje ..... ir kaip sakoma, AMEN ....

O juk  LR Konstitucija nustato, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, ir kad Valstybė gina vartotojo interesą ......


2023 m. rugpjūčio 15 d., antradienis

Apie Rusijos kariuomenę ne iš propagandos ....

  https://www.youtube.com/watch?v=EnXNdwHI65w

Гордон в лагере для русских военнопленных. Еда, лечение, бассейн, футбол, церковь. Спецпроект с ГУ.

 

Čia galite pažiūrėti. Kaip Ukrainoje laikomi Rusijos belaisviai.

Kadangi joje lankosi Raudonojo Kryžiaus ir kitų tokių organizacijų atstovai, tai stovyklą galima laikyti pavyzdine.

Ir kaip galima suprasti, joje karininkų  nėra.

Tik nesupranti, kodėl žurnalistas nepaklausė jų karinio laipsnio, neskyrė tinkamo dėmesio patekimo į  nelaisvę detalėms.

Bent jau man tai būtų įdomi informacija.

Arba maistas.

Štai žurnalistas paėmė fu maisto dubenėlius, o  stovyklos viršininkas tris.

O kodėl nepaaiškinti kas juose ?

Nežiūrint to galima  norint gauti daug objektyvios informacijos apie  Rusijos kariuomenę.

Tiesiogiai, o ne iš mūsų  parsidavusios  žiniasklaidos  debiliškos rusofobiškos  propagandos .

 

‘’’’’’’’’’’

2023 m. rugpjūčio 14 d., pirmadienis

KARŠTO VANDENS tiekimo darni plėtra natūroje - oaliegusius medžius lapotus. Ir ožkos ir kirmėlės ėda

 


Gerb. Romualdai,

 {Seimo  narys išrinktas: Tauragės (Nr. 34) apygardoje}

Jūsų dėmesiui pridedu VERT posėdžio medžiagą dėl karšto vandens kainos Tauragėje nustatymo, taip pat karšto vandens kainos pastoviąją ir kintamąją komponentes.

 1) Komentaras VERT posėdžio medžiagai.  "Pastovioji karšto vandens kainos dedamoji" (3 psl.).

Citata:

" Bendrovės Projekte planuojamos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos sudaro 0,77 tūkst. Eur ir neviršija pagal lyginamąjį rodiklį apskaičiuoto sąnaudų dydžio (2,55 tūkst. Eur) bei yra 0,11 tūkst. Eur mažesnės nei faktinės ataskaitinio laikotarpio sąnaudas. Skyrius, atsižvelgdamas į Bendrovės planuojamas einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudas, vadovaudamasis Metodikos 28.4 papunkčiu skaičiavimuose vertina 0,77 tūkst. Eur einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudų."

 Klausimas - kokių įrengimų remontams? Karštas vanduo ruošiamas daugiabučių viduje, ten nėra karšto vandens ruošimo įrenginių, kurie priklausytų tiekėjui - Tauragės šilumos tinklams. Tas pat ir su aptarnavimu - šilumos tiekėjui priklausančių įrenginių namo viduje nėra. Šilumos punkte tiekėjui priklauso tik įvadinis šilumos skaitiklis ir nuotolinio duomenų perdavimo sistema. Daugiau viskas priklauso namo savininkams, nors kai kada tiekėjas įsigudrina sakyti, kad šilumos punktas priklauso jam (taip "tvarkosi" pusė Vilniaus daugiabučių, visi Šiauliai). Tačiau tai tiekėjų išsigalvojimas, nuosavybės fakto jie patvirtinti negali).

 Toliau:

" Bendrovės Projekte numatytos personalo sąnaudos sudaro 21,53 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčio sąnaudos sudaro 21,10 tūkst. Eur. Bendrovės Projekte metinis darbo užmokesčio fondas apskaičiuotas taikant 1,11 darbuotojo (iš jų 0,16 administracijos darbuotojo) bei 1 584,27 Eur/mėn. vidutinį mėnesio darbo užmokestį...."

 Kaip jau sakyta, šilumos tiekėjas karšto vandens ruošime jokios veiklos neturi. Karštas vanduo ruošiamas namo viduje savininkams priklausančiais įrenginiais, kuriuos valdo ir prižiūri savininkų pasamdytas prižiūrėtojas. Tada už ką mokami paminėti atlyginimai?

 Tauragės daugiabučių gyventojų nuostoliai:

 82'000 m3 x 0.33 ct/m3 x 1.09 = 29495 Eur/ metus.

Šie pinigai iš gyventojų paimami už nieką.

 Pastoviąją dedamąją 0.33 Eur/m3 galima rasti pateiktoje medžiagoje (5 psl, 3 lentelė), taip pat tiekėjo svetainėje:

https://www.tauragesst.lt/silumos-kainos/

 

Vilniuje šie nuostoliai daug didesni. 

5447800 m3 x 0.52 Eur/m3 x 1.09 = 3.088 mln. Eur/ metus. (su 9% PVM) 

 https://chc.lt/lt/karsto-vandens-kainos-gyventojams/158/2023-m.-rugpjucio-men.-karsto-vandens-kainos-gyventojams:812

 "Vilniaus šilumos tinklams" Vilniaus daugiabučių gyventojai kasmet "padovanoja" 3 mln. Eur. Šilumos tiekėjas, be abejo, tam neprieštarauja, bet kur žiūri valdžia?

 Ar negalėtume paprašyti priėmimo šiuo klausimu VERT? Užtektų mūsų dviejų.

 

Geros dienos,  Rimantas ,  8 676 38345 

 

 Tokį laiką  tikrai nepriklausomas energetikos ekspertas Rimantas Zabarauskas parašė  Seimo nariui Romualdui Vaitkui, Energetikos ir darnios plėtros komisijos nariui.

 

Taigi gerbiamas ekspertas klausia:

 

Kaip jau sakyta, Tauragės šilumos tiekėjas karšto vandens ruošime jokios veiklos neturi.

Karštas vanduo ruošiamas namo viduje savininkams priklausančiais įrenginiais, kuriuos valdo ir prižiūri savininkų pasamdytas prižiūrėtojas.

 Tada už ką mokami paminėti atlyginimai?

 

 

  Geras klausimas, nes iš tikro  Tauragės šilumos tinklai  „KARŠTO VANDENS VARTOJIMO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES

SU BUITINIU KARŠTO VANDENS VARTOTOJU BENDROSIOS SĄLYGOS

 nustato:

KARŠTO VANDENS VARTOJIMO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES

SU BUITINIU KARŠTO VANDENS VARTOTOJU BENDROSIOS SĄLYGOS

-

I. SUTARTIES DALYKAS

 8. Karšto vandens ir šildymo sistemas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias butų ir kitų

patalpų savininkams, prižiūri (eksploatuoja) pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas

(eksploatuotojas), kuris atsako už pastato butų ir kitų patalpų kokybišką šildymą ir tinkamos kokybės

karšto vandens pristatymą Buitiniams karšto vandens vartotojams.

9. Tiekėjo ir Buitinio karšto vandens vartotojo (asmeninės ar bendrosios dalinės nuosavybės) šilumos

ir karšto vandens tinklų, šildymo ir karšto vandens sistemos nuosavybės bei priežiūros ribų, šilumos ir

(ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo vietos ir tiekimo–vartojimo ribos nustatomos Bendrųjų sąlygų

1 priede.

II. TIEKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ

10. Tiekėjas įsipareigoja:

10.1. Nenutrūkstamai tiekti Pastatui šilumos energiją (termofikacinį vandenį), kad būtų užtikrintas

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų veikimas ir kad į šilumos pristatymo vietą, ties tiekimo –

vartojimo riba, nustatyta Sutarties 1 priede, pristatomo šilumnešio parametrai ir pristatomas šilumos

kiekis užtikrintų galimybę Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojui palaikyti higienos

normose nustatytus šildomų patalpų temperatūros kokybės reikalavimus bei higienos normų nustatytus

karšto vandens temperatūros ir karšto vandens kokybės reikalavimus;

ir t. t.

----------------------------- 

Taigi   ši sutartis patvirtina, kad šilumos tiekėjas Tauragės daugiabučiuose namuose  savo šilumos punktų neturi ....

 

Taigi, vadovaujantis sveiko proto logika, karšto vandens tiekimo nėra ir negali būti.

Tačiau karšto vandens pirkimo - pardavimo sutartis yra ir mokestis už karšto vandens tiekimą imamas.

 

Kad tokias sutartis pasirašė  daugiabučių namų butų savininkai tenka pakomentuoti tarybinės   liaudies  poetės poetės dvieiliu

 

Paliegusius medžius lapotus.

Ir ožkos ir kirmėlės ėda

 

 

 

 

Tauragę ne taip jau didelis miestas, todėl yra tikimybė, kad tokias sutartis pasirašė ir bent vienas prokuroras, STT darbuotojas, policininkas  ……..

O  Vilniuje yra irgi tikimybė kas bent vienas spectarnybų darbuotojas irgi moka už karštą vandenį, kurio šilumos tiekėjas de fakto netiekia  …..

Yra tikimybė, kad per visą šalį tokių yra ir teisėjų tarpe .....

 

Kiek žinoma premjere gyvena daugiabučiame name .

Taigi ir klausimas  - gal ir ji  moka už nepatiektą karštą vandenį ?

Šalies vadovui patarnauja visas patarėjų tuntas – argi jų  tarpe nėra ne vieno tokio ?

Na o apie eilinius valstybė tarnautojus tai jau geriau tokių neskaičiuoti.

 

Taigi ir kas paneigs, kad tikrai,  pridėjus pasirašiusius  elektros energijos pirkimo iš nepriklausomų tiekėjų sutartis, kaip tie „Gyvulių ūkio“ padarai gyvename mėšle .......

 

Beje bus labai įdomu sužinoti, kaip į eksperto  laišką reagavo Simo Energetikos ir darnios plėtros komisijos narys .....

 Kaip ir tai, kaip šią  informaciją reaguos generalinė prokurorė ir STT direktorius ...

 ****************************** 

P, S,   Nenuostabu būtų, jeigu tarp jų būtų ir žiniasklaidos  atstovų .....

2023 m. rugpjūčio 10 d., ketvirtadienis

Jeigu nesinori gyventi mėšle ..

  

Ruskiai, driskiai, lopai, zombiai,  rusynas ....pasirodo, kad to dar negana.

Štai liepos 26 dieną“ LRT Mažoji studija. Dievo žodis.  Kasdieniai skaitymai“.

Čia po Vilniaus kunigų seminarijos rektoriaus homilijos apie žmogaus išganymą ir nukreipimą Dievo karalystės link, iš žurnalo Kelionės dėka skaitovės  V. Steikienės sužinome, kad  rusai yra  dar ir puspročiai, šiknaliažiai, gyvena mėšle ...

 

Taigi jeigu jau taip sako „Mažoji  studija. Dievo žodis“ tai kaipgi tuo netikėti.

Žinoma lengviausia yra taip ir daryti, ir taip daro dauguma mūsų visuomenės.

 

Betgi  kas gi mes patys esame ???

 

Argi ne puspročiai, kad tikime jog NATO mus apgins, kad nesuvokiame, kad tai ne  tuk JAV. O NATO po 20 metų okupacijos gėdingai pabėgo iš Afganistano.

Tame tarpe ir Lietuva ..... ir kaip ji ten jos kariai  atsidūrė, jeigu ne dėl mūsų valdžios šiknalaižiavimo ir visuomenės pus protystės.

 

Tai kas mes patys esame, jeigu pasirašome tokias elektros pirkimo iš nepriklausomų tiekėjų sutartis.

Ar ne teisiniai puspročiai ?

Ir kas gi buvo tie, kurie susirinko  pasiklausyti JAV prezidento homilijos ?

Kas. jei ne puspročiai ir šiknaliažiai ( pagal Mažąją studiją) ????

 

Ir kas gi jei ne puspročiai tie, kurie tikėjo ir tebetiki kad Dalkija nustatinėjo  neteisingas kainas.

 

O kas gi tie, kas savo daugiabučiame name turintys šilumos punktą, šilumos tiekėjui moka  už karšto vandens tiekimą ???

Gal puspročiai ??

Ko gero ne, o pusprotis tai aš.

Nes yra tokia liaudies patarlė – Visa kuopa eina n į koją į koją, tik vienas viršila ne. ... ar kažkaip tai panašiai....

Taiga tas pusprotis (t. y. aš), kurio daugiabutis namas nuo praeitį metų pradžios iš šilumos tiekėjo įsigijo jo  šilumos punktą, nesutiko su šilumos tiekėjo reikalavimu mokėti už karšto vandens tiekimą.

Jis paprašė šilumos tiekėją nutraukti karšto vandens  pirkimo – pardavimo sutartį ir  atitinkamai  pakoreguoti šilumos pirkimo – pardavimo sutartį.

O kada šilumos tiekėjas  su tuo nesutiko, paprašė   Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pagalbos.

Tai buvo š. m. vasario 23 diena.

O šiandien jau  liepos 10 diena ir mano pagalbos prašymas dar nepradėtas nagrinėti ....

Ir taip visus praeitus metus ir septynis š. m. mėnesius mano daugiabučio namo savininkai moka už nepateikiamą produktą- karštą vandenį .

Na ir žinoma Vilniaus šilumos tiekėjas  atitinkamai iš to gauna  neteisėtą pelną ir tikėtina, kad ir toliau gaus.

O tokių daugiabučių namų Vilniuje skaičiuojama šimtais ....

 O karšto vandens kainų nustatymo tvarka pagal Šilumos ūkio įstatymą yra tokia:

 

  Karšto vandens tiekėjas, vadovaudamasis Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos  patvirtinta Karšto vandens kainų nustatymo metodika, parengia ir teikia Tarybai ir  savivaldybės institucijai karšto vandens kainos dedamųjų projektą.  Savivaldybės institucija ne vėliau kaip per 30 dienų teikia Tarybai karšto vandens kainos dedamųjų suderinimo dokumentus ir (ar) pagrįstas pastabas.

Taryba, išnagrinėjusi savivaldybės institucijos pastabas arba per 30 dienų jų negavusi, ne vėliau kaip per 15 dienų nustato karšto vandens kainos dedamąsias.

 

Taigi jau taip išeina, kad Vilniaus savivaldybė dalyvauja atvirai nusikalstamoje Vilniaus šilumos  tiekėjo veikoje.

O Vilniaus savivaldybės meras yra kas – tai  konservatorius- fanatiškas Dalkijos nepakentėjas.

O Mažoji studija teigia, kad rusai gyvena mėšle.

 Betgi ir Rusijoje ir Baltarusijoje yra vietos savivalda, o Lietuva vienintelė pasaulyje, kur to nėra.

Dargi Romos imperijoje nukariautos tautos turėjo savivaldą ...

O esmė tame, kad mums jos nereikia ....

Taigi mes sumoje  gyvename tokiame mėšle, tokiame mėšle ...

O kas liečia Rusiją, tai kad suprasti, kas tenai dedasi, siūlau paklausyti Nobelio premijos laureatą D. Muratovą:

https://www.youtube.com/watch?v=asDGs93SDD0

Žinoma jeigu nesinori toliau  gyventi mėšle.

------------------------------------

Kad mes gyvename tikrai mėšle  patvirtins ir tas faktas, kad nei STT, nei prokuratūra gavusi šią informaciją nesiims jokių priemonių nutraukti Vilniaus šilumos tiekėjo neteisėtą veiką.

Ne piršto, kaip sakoma, nepajudins ir šalies vadovas – Štepselis.

Ir argi tai ne įrodymas, kad gyvename mėšle.

O ką gi rodo partijų programos ?

Ten nieko nėra apie vartotojų teisių gynimą.

Ir nėra todėl, kad mums gerai gyventi mėšle ...

 

 

 

2023 m. rugpjūčio 3 d., ketvirtadienis

Klausimėlis -O kas gi dėl to kaltas ???

 


Štai mūsų  šalies vadovui  jau pasirodę, kad PKK Vagner samdiniai, esantys Baltarusijoje, kelia pavojų Lietuvai.

Tarkime, kad taip.

Betgi, pasijungus sveiko  proto logiką, seka išvada, kad to tikrai nebūtų, jeigu ne sankcijos Baltarusijai ir jos vadovui.

Pasijungus tą pačią logiką seka išvada, kad Vakarų sankcijos Baltarusijai ir jos vadovui yra tyčinės iš Vakarų pusės, kaip  pagalba Rusijai  R i kuriant sąjunginę  su Baltarusija valstybę.

 Betgi sankcijos iš ES pusė Baltarusijai galimo tik bendru jos narių sutarimu.

Taigi vadovaujantis Lietuvos interesais mūsų šalies vadovas privalėjo su jomis nesutikti, juo labiau,  kad  tai liečia ir Ukrainos   saugumą.

Beje sankcijos Baltarusijai iššaukė ir migrantų antplūdį, faktinį sienos su Baltarusija pavertimą siena su Rusija.

Tai yra taip akivaizdu ir nepaneigiama, kaip Vakarų nenoras, kad Ukraina atsiimtų aneksuotas teritorijas.

 Štai Ukrainai pakaktų penkių  sistemų Patriot, kad apsaugotų savo milijoninius miestus, o JAV jų turi 1100 .....

Taigi Vakarai laukia kol Ukraina nukraujuos.

Ir tiktai puspročiai  to nesuvokia, o Vakarų šiknalaižiai tyli. ( sąvokos iš LRT laidos Mažoji studija. Dievo žodis).

 Taigi laikyti mūsų šalies vadovą kaltu būtų neracionalu ir nekonstruktyvu.

Tai rodo jo reitingai.


It Labai teisingai rašė tarybinės  liaudies   poetė –  Paliegusį medį lapotą ir ožkos ir kirmėlės ėda ...“

 

 .