2017 m. gegužės 31 d., trečiadienis„Vilniaus forumas“ kviečia į konferenciją
 „Visų pirma - Lietuva! 
Sąjūdžio vizija XXI amžiaus Lietuvai“
 Birželio 7 dieną, 17.45 val. Lietuvos mokslų akademijos didžiojoje salėje (Gedimino pr. 3).
Konferencijoje pranešimus skaitys: 
​​​​​​​
Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys Bronius Leonavičius, Vilniaus universiteto profesorius, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys Vytautas Radžvilas, politologai Vytautas Sinica ir Dovilas Petkus.
Žlungant pasaulinei komunizmo sistemai Sąjūdis radosi kaip savaveiksmė Tautos politinės saviorganizacijos forma. 
Okupuotos Lietuvos nomenklatūrinei administracijai nuolankiai vykdant žlungančios Sovietų Sąjungos vadovybės nurodymus, Sąjūdžio gimimas leido šalies visuomenei išvengti pavojaus virsti atomizuota, susiskaidžiusia, dezorientuota ir demoralizuota individų mase. 
Iš visuomenės apačios kilęs judėjimas sugebėjo sutelkti bendrąją Tautos politinę valią ir įgyvendinti egzistencinį to meto Lietuvos poreikį – atkurti nepriklausomą valstybę.
Mūsų dienomis Lietuvai vėl iškilo egzistenciniai ir dvejopi – vidaus ir išorės – iššūkiai.
 Atkurtoje Lietuvos valstybėje sukerojusio neteisingumo ir kitų šalies vidaus gyvenimo piktžaizdžių paskatinta masinė emigracija kelia tiesioginį pavojų fiziniam tautos išlikimui. 
Globali neoliberalizmo ideologija grįstos tarptautinės tvarkos griūtis ir struktūrinė Europos Sąjungos krizė kelia Lietuvai vis didėjančias geopolitines ir saugumo grėsmes. 
Nenoras ir negebėjimas laiku ir tinkamai atsakyti į šiuos iššūkius gali tapti dar viena ir, labai tikėtina, galutine politine ir istorine lietuvių tautos ir valstybės katastrofa. 
Tačiau šalies valdantysis sluoksnis, kaip ir jo sovietiniai nomenklatūriniai pirmtakai, vidaus politikoje nesiima jokių priemonių visuomenės susiskaldymui mažinti augančių grėsmių akivaizdoje, o užsienio ir saugumo politikos srityje vengia savarankiškesnių sprendimų, galinčių sustiprinti valstybės nepriklausomybę ir laiduoti jos išlikimą dabartinės geopolitinės sumaišties ir netikrumo sąlygomis.
Organizuojamos konferencijos tikslas – apmąstyti Sąjūdžio patirtį ir pamokas XXI a. Lietuvai iškylančių egzistencinių klausimų kontekste. J
oje bus keliamas klausimas, ar šių dienų Lietuvos visuomenė ir toliau gali kliautis tik šalies valdžia, ar vis dėlto privalo ir yra pajėgi dar kartą imtis iniciatyvos ir savarankiškai burtis į gebantį prisiimti atsakomybę už Tautos ir valstybės likimą „Lietuvos forumą“?

2017 m. gegužės 24 d., trečiadienis

Ką patvirtina aplinkos ministro biografija .....


Š.m. kovo 26 dieną Aplinkos ministerija buvo informuota, kad  Civilinis kodeksas 6.2281 straipsnis. Vartojimo sutarties samprata ir kitos sąvokos  nustato, kad daugiabučiuose namuose geriamo ( t.t. pašildyto) vandens vartotojai, yra pastato savininkai, todėl diskutuoti  apie kokius tai  geriamo vandens karštam vandeniuio ruošti  tiekėjus -  dirbtinius  tarpininkus (parazitus) tarp vartotojų  ir tiekėjo visiškai nėra prasmės.

  Nes ruošiant karštą vandenį daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektuose šilumos punktuose naujas produktas nesukuriamas.

  Taipogi, vadovaujantis ta pačia logika, tada reiktų daugiabučiuose namuose įvesti ir šilumos tiekėją – jos paskirstytoją ...

  O jeigu būtų neteisėtai  įvestas tas tarpininkas - parazitas, jisai už teikiamas paslaugas turėtų mokėti atitinkamus mokesčius, kuriuos pasiimtų iš daugiabučio namo  savininkų, na ir plius dar  savo pelną ....

 Tačiau  Aplinkos ministerijos Vandenų departamento direktorė Agnė Kniežaitė – Gofmanė  kovo 30 dienos pasitarime  visiškai ignoravo tiek  šią informaciją, tiek visų dalyvavusių valdžios institucijų atstovų vieningą pasiūlymą,   kad tiek už geriamą vandenį (šaltą), tiek už geriamą vandenį karštam vandeniui ruošti,  su geriamo vandens tiekėju  būtų  atsiskaitoma  viena ir  ta pačia tvarka – pagal butų apskaitos prietaisų parodymus.

Deja pasitarimo protokole pasisakiusių nuomonė nebuvo užrašyta.

 Atseit buvo nutarta: 
Gavus rašytines institucijų pastabas ir pasiūlymus jas įvertinti. Įvertinus pastabas ir pasiūlymus parengti ir LR Vyriausybei pateikti Vyriausybės nutarimo „Dėl A.A. Miškinis peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymo tenkinimo“ projektą.


O balandžio 20 dieną įvyko antras pasitarimas, kuriam pirmininkavo jau pats aplinkos ministras Kęstutis Navickas.

Deja tai buvo ne pasitarimas, o vienos pono ministro nuomonės įteisinamas, nes nė viena valdžios institucija jam nepritarė.

Beje Buitinių vartotojų sąjunga į pasitarimą pakviesta nebuvo.

 Tokiu būdu atseit buvo nutarta: Nekeisti šiuo metu galiojančios tvarkos, kai daugiabučių namų gyventojai, priėmę sprendimą apsirūpinti 2-uoju apsirūpinimo karštu vandeniu būdu, pasirenka asmenį ( bendriją, administratorių, geriamo vandens tiekėją ar kitą asmenį), atsakingą už 2-ojo apsirūpinimo karštu vandeniu būdo įgyvendinimą.


Betgi šiuo metu tokios teisės aktais nustatytos galiojančios tvarkos, kad „daugiabučių namų savininkai galėtų pasirinkti asmenį ( bendriją, administratorių, geriamo vandens tiekėją ar kitą asmenį), atsakingą už 2-ojo apsirūpinimo karštu vandeniu būdo įgyvendinimą“, NĖRA ir negali būti.

Yra tiktai eilė daugiabučių namų kur geriamą vandenį karštam vandeniui ruošti iš geriamo  vandens tiekėjų  perka bendrijos.

Sprendžiant iš pasitarimo įrašo, taip yra ir ministro daugiabučiame name – geriamą vandenį karštam vandeniui ruošti perka bendrija.

Pažymėtina, kad  ministras nepraleido progos pasigirti, kad taip, matote,   išeina pigiau, nei pirkti geriamą vandenį karštam vandeniui ruošti butuose.


  Betgi visų pirma tai prieštarauja Civiliniam Kodeksui, o ir Šilumos ūkio įstatymas nustato: „Nupirkto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, vandens tiekėjo įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis“. 

O tas „pigiau“ reiškia, kad bendrija, tokiu būdu tapusi paslaugos teikėja, nemoka atitinkamų mokesčių.

Tokiu būdu ponas ministras, mokėdamas bendrijai už geriamą vandenį karštam vandeniui ruošti pažeidžia Civilinį kodeksą, Šilumos ūkio įstatymą,   ir dar viešai džiaugiasi, kad jam tai  yra iš esmės naudinga,  nes  bendrija nemoka tokiu atveju jai priklausančių mokesčių.

 Tokią ministro veiklą  turėtų įvertinti Tarnybinės etikos komisija, o jo namo bendrijos veiklą Mokesčių inspekcija.

Šia proga tenka pažymėti, kad Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos informacija šalyje iki šiol     įrengta tik ~ 42 procentai geriamo vandens apskaitos prietaisų butuose ...

Kas nepaneigiamai rodo, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustato nepagrįstai aukštas geriamo vandens kainas.

Nes, jeigu kainos būtų realios, geriamo vandens tiekėjai senai būtų daugiabučių namų butuose įrengę geriamo vandens apskaitos prietaisus.

Betgi aplinkos ministro tai nedomina, jo nedomina ir tai, kad UAB „Vilniaus vandenys“ daugiabučių namų butuose įrenginėja geriamo vandens apskaitos prietaisus butuose be nuotolinio duomenų perdavimo.

     O nedomina reikia manyti todėl, kad šios problemos jam yra tiesiog  neprieinamos .............

Ką ir patvirtina pono ministro biografija       .............

----------------------------------------------------
P.S.

Est modus in rebus - Horatius

-------------------------------------------------------

Gyvenimo aprašymas
Gimimo data       
ir vieta
1970 m. birželio 13 d. Kaunas
Išsilavinimas
2009 m.
Mykolo Romerio universitetas, viešojo administravimo magistras
1999 m.
Vilniaus universitetas, istorijos bakalauras
1988 m.
Kauno 40 – oji profesinė technikos mokykla, elektromonteris
1986 m.
Kauno 25 – oji vidurinė mokykla (dabar Kovo 11 - osios gimnazija)
Darbo patirtis
Nuo 2016 m.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministras
2006-2016  m. 
VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“, darnaus vystymosi ekspertas
2007-2009 m.
VšĮ Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“, direktorius
1998-2006 m.
VšĮ Regioninio aplinkos centro Centrinei ir Rytų Europai biuras Lietuvoje, direktorius
1998 m.
Lietuvos žaliųjų judėjimas, projektų vadovas
1995-1998 m.
Bendrija „Atgaja“, pirmininkas
1992-1995 m.
Kultūros paveldo departamento Kauno miesto padalinys, valstybinis vyriausiasis inspektorius
1992 m.
Leidykla „Taura“, vadybininkas
1991-1992 m.
D. ir Z. Kalesinskų liaudies amatų mokykla, ūkvedys
1989-1991 m.
Kauno turistų klubas, turizmo instruktorius
Kalbos
Anglų, rusų
Pomėgiai
Žygeivystė, nematerialaus kultūros paveldo tyrimai
Šeima
Vedęs. Žmona Vilma, sūnus Balys (g. 1994 m.), sūnus Gustas (g. 1998 m.), dukra Angelė (g. 2002 m.)

Tiktai vienas "niuansiukas" .....
VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA parengė ir paviešino nutarimo   „DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS“ pakeitimo  projektą.
 Jame siūloma:

8. Pakeisti Metodikos 52.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„52.1. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas butuose, nustatoma butui ...................

 Tuo tarpu Geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymas nustato:

3. Atsiskaitomuosius geriamojo vandens apskaitos prietaisus pirkimo ir pardavimo vietose įrengia ir naudoja geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas savo lėšomis. 

Atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo, eksploatavimo ir patikros sąnaudos įtraukiamos į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą.

Tokiu būdu pirma:

Valstybinės vartotojų apsaugos tarnybos duomenimis nuo 1997 metų geriamo vandens tiekėjai įrengė tiktai 42 procentus geriamo vandens apskaitos prietaisų .... 

Per 20 metų tiktai 42 procentus .............

Vadovaujantis sveiko proto logika išeina, kad geriamo vandens kainos taip užaukštintos, kad geriamo vandens tiekėjams jo apskaita nerūpi ...

Antra:

Štai taip atrodo Kainų komisijos nustatyta geriamo vandens kaina Vilnius miestui:

Paslaugų kainos
DAUGIABUČIAI 

NAMAI
INDIVIDUALŪS

 NAMAI
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas,atsiskaitant pagal skaitiklių rodmenis arba vandens tiekimo normas*    
1,71 
Eur/m³
1,55 
Eur/m³
Geriamojo vandens 

tiekimas (mokantiems 

  tik už geriamojo 

vandens tiekimą)
0,77
Eur/m³
0,70
Eur/m³
Nuotekų 

tvarkymas (mokantiems

 tik už nuotekų 

tvarkymą)
0,93 

Eur/m³
0,85*** 

Eur/m³

Mėnesinė pardavimo 

kaina
DAUGIABUČIAI

 NAMAI
INDIVIDUALŪS

 NAMAI
Jei skaitiklis priklauso klientui
0,63
Eur/mėn.
0,68****
Eur/mėn.
Jei skaitiklis priklauso bendrovei 

„Vilniaus vandenys“**
0,94
Eur/mėn.
1,09****
Eur/mėn.
Atsiskaitant pagal daugiabučio 

namo įvadinį skaitiklį (kaina 

namui)
3,64
Eur/mėn.
Jei namie skaitiklis neįrengtas*
0,63
Eur/mėn.
0,68
Eur/mėn.

Betgi akivaizdu ir nepaneigiama, kad mėnesinė pardavimo kaina Geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatyme nenustatyta.

O prieš kurį laiką Seimo Ekonomikos komitetas solidariai bendru sutarimu patvirtino Kainų komisijos 2017 metų "veiklos" ataskaitą.

Na, tarkime, ne visi Seimo Ekonomikos komiteto  nariai moka nesuteiktos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo mokestį. 

Betgi be geriamo vandens išsiversti jie tikrai negali: arba nuosavas gręžinys, arba geriamo vandens tiekėjas.

Taigi tam tikra dalis Seimo Ekonomikos komiteto narių moka du neteisėtus mokesčius:

  • Centralizuotai paruošto karšto vandens neteikiamos paslaugos.

  • Geriamo vandens mėnesinę pardavimo kainą.

Todėl ir klausimas turėtų būti Seimo Etikos ir procedūrų komisijai ..............................

Taip pat ir Tarnybinės etikos komisijai ..............................

Taip pat ir STT    ................................

Tiktai vienas, kaip sakoma, niuansiukas,  ................juk ir  tenai tokia pati  situacija .............


Ar valstiečiams rūpi kaimo žmonės ???

Balandžio 16–17 dienomis iškritus gausiam sniegui, elektros buvo netekę beveik 80 tūkst. rytų ir vidurio Lietuvos gyventojų. AB „Energijos skirstymo operatorius“ archyvo nuotr.
Balandžio 16–17 dienomis iškritus gausiam sniegui, elektros buvo netekę beveik 80 tūkst. rytų ir vidurio Lietuvos gyventojų. AB „Energijos skirstymo operatorius“ archyvo nuotr.
Valstybinės Energetikos Inspekcijos Komisija paskelbė bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ elektros įrenginiuose įvykusio sutrikimo tyrimo išvadas
2017 05 23
Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko įsakymu sudaryta komisija baigė tirti balandžio 16–17 d. dėl stichinių reiškinių AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ elektros įrenginiuose įvykusį sutrikimą.

Ji nustatė, kad balandžio 16–17 d., kuomet per šventinį Velykų savaitgalį iškritęs sniegas be elektros buvo palikęs per 80 tūkstančių Lietuvos gyventojų, elektros energijos tiekimo sutrikimus lėmė stichinių meteorologinių reiškinių poveikis ir elektros linijų pažeidimas ant jų užvirtus medžiams.

2017 m. gegužės 19 d., penktadienis

Būtina neužmiršti ......Verta prisiminti: Garliavos šturmo 5-osioms metinėms. Joana Noreikaitė. Kas ištiko Garliavos mergaitę, kad jos nuotraukos klastojamos?

Tiesos.lt redakcija   2017 m. gegužės 17 d. 20:00
Verta prisiminti: Garliavos šturmo 5-osioms metinėms. Joana Noreikaitė. Kas ištiko Garliavos mergaitę, kad jos nuotraukos klastojamos?
Nuo šio teksto publikacijos prabėgo penki mėnesiai. Niekas iš valstybės tarnautojų ir pareigūnų, atsakingų už mažametės Deimantės Kedytės likimą, į šią skulptorės Joanos Noreikaitės atliktą analizę nesureagavo. Jos nekomentavo ir tekste minimų propagandinių publikacijų autorės Laima Lavastė bei Daiva Norkienė.
Lietuvoje, panašiai kaip Baltarusijoje, visos valdžios institucijos atsisako suteikti visuomenei informacijos apie iš namų prievarta išneštą žmogų. Tuoj bus dveji metai Deimantės Kedytės likimas, kaip ir Aleksandro Lukašenkos oponentų likimai kaimyniniame krašte, yra „valstybės paslaptis“.
* * *
Esu skulptorė, todėl teko mokytis ir akademinio piešimo, ir akademinio lipdymo. Taip pat esu gerai susipažinusi su plastine anatomija. Profesiniai įgūdžiai leidžia pastebėti menkiausius veido ir kūno formų skirtumus ir ypatumus.
Mes atpažįstame save ir kitus ne tik pagal veidą, bet ir pagal specifinių bruožų visumą – ji nesikeičia visą gyvenimą. Paprastai atpažįstame žmogų pagal kūno proporcijas, laikyseną, eiseną. Akys fiksuoja ir mažiausius niuansus: juk atskiriame net ir dvynius, tarp kurių skirtumai menki. Atpažįstame save ir kitą kreivame veidrodyje, atskiriame suaugusių žmonių vaikystės nuotraukas.
Pastaruoju metu interneto erdvėje pasirodžiusios Laimutės Stankūnaitės ir neva Deimantės Kedytės nuotraukos Daivos Norkienės straipsnyje sukėlė įtarimą, kad tai klastotė. Tokį pat įtarimą kėlė ir anksčiau pasirodžiusios nuotraukos, ir praėjusių metų filmuotos medžiagos fragmentai. Mat Deimantę esu mačiusi ir gyvai, todėl įsidėmėjau keletą labai specifinių jos veido ir kūno ypatumų, judesių.


Pastaba: jei norite išdidinti paveikslėlį, spragtelkite ant jo pele ir tempkite atsidariusio lango apatinį dešinį kampą.
Pirmiausia palyginkime štai šių dviejų nuotraukų fragmentus: kairėje – iš Laimos Lavastės rašinėlio apie imbierinių namukų statybą, dešinėje – iš Daivos Norkienės straipsnio apie pievoje lakstančią „laimingą“ mergaitę.
Abiejose nuotraukose matome vaizdą iš nugaros. Išdidinus nuotraukas pasidaro akivaizdu – matome dviejų skirtingų mergaičių galvas. Kairiojoje nuotraukoje nufotografuotos mergaitės, šiek tiek panašios į Deimantę, plaukai stori, tiesūs, sunkūs ir blizga. D.Norkienės nuotraukos mergaitės plaukai plonyčiai, nutriušę, nors akivaizdžiai pakirpti neseniai, iki reikiamo ilgio. Be to, skiriasi ir mergaičių galvos forma. Krinta į akis ir tai, kad mergaitės iš kairiosios nuotraukos ūgis įtartinai per mažas, per siauri ir pečiai – panašu, kad ji kur kas jaunesnė. Antrojoje nuotraukoje matyti pastangos paslėpti visas kūno formas po laisvais rūbais. Jei išties L.Lavastės nuotraukoje Deimantė, tuomet antroji – tikrai dublerė, bet kur kas labiau tikėtina, kad jos abi dublerės.

Pastaba: jei norite išdidinti paveikslėlį, spragtelkite ant jo pele ir tempkite atsidariusio lango apatinį dešinį kampą.
Antra pora nuotraukų: dešinėje – Deimantė, ką tik pagrobta iš gimtųjų namų, vežama autobusiuke, kairėje – neva Deimantė iš filmuko „Mūsų vasara“, kurį praėjusių metų liepos mėnesį išplatino neva L.Stankūnaitė. Pastarojoje – akivaizdžiai dublerė: kitoks veido ovalas – pailgas, smakro forma – ilgesnė, smailesnė, tarpas tarp akių siauresnis, minkštučiai plaukai, nėra ryškaus verpeto ant kaktos. Nors bandyta ištempti, deformuoti vaizdą – skirtumai akivaizdūs. Kairėje – ne Deimantė, o kita, kur kas smulkesnio sudėjimo mergaitė. Panašu, kad ir pirmuose minėto filmuko kadruose taip pat ne Deimantė.

Pastaba: jei norite išdidinti paveikslėlį, spragtelkite ant jo pele ir tempkite atsidariusio lango apatinį dešinį kampą.
Trečia pora nuotraukų. Dešinėje Deimantė – ją sakosi atpažinę seneliai Kedžiai, tačiau ji atrodo keistai – suglebusi, abejinga. O kairėje – jau kita mergaitė: smulkesnio sudėjimo, gal jaunesnė. Atkreipkite dėmesį į plaukučius kairėje nuotraukoje – jie plonesni ir banguoti. Galvos forma plokštesnė, visiškai skiriasi ausų forma, kitokia ir petukų linija, tad mergaitė kairėje – dublerė.
Kitos trys nuotraukos – Laimutės Stankūnaitės ir neva Deimantės Kedytės „Kalėdos“. Kam apmulkinti skirtos šitos nuotraukos? Du skirtingi interjerai, dvi skirtingos eglutės, trys skirtingos mergaitės, vis ta pati sacharininės šypsenos kaukė, pademonstruota poza. Akivaizdu, kad visos trys nuotraukos padarytos skirtingomis dienomis – dirbtinai sukurptas idiliškas vaizdelis, skirtas apmulkinti neįdėmų skaitytoją.

Pastaba: jei norite išdidinti paveikslėlį, spragtelkite ant jo pele ir tempkite atsidariusio lango apatinį dešinį kampą.
Kairiojoje nuotraukoje mergaitė labiausiai panaši į Deimantę. Veidas uždengtas, bet liko matoma ranka ir ji – išdavikė. Kad įsitikintumėte patys, palyginkite su kitomis nuotraukomis iš filmo apie mergaitę, žaidžiančią su triušiu, ir pamatysite: tai ne Deimantės ranka.

Pastaba: jei norite išdidinti paveikslėlį, spragtelkite ant jo pele ir tempkite atsidariusio lango apatinį dešinį kampą.
Kaip matyti, dublerės rankos pirštai gerokai trumpesni ir bukesni už ilgus ir labai plastiškus Deimantės pirštus.
Vidurinėje „kalėdinėje“ nuotraukoje Stankūnaitė su dar kita mergaite pozuoja prie jau papuoštos pušelės. Kad tai irgi dublerė, išduoda ilgas mergaitės liemuo ir nugaros išlinkimas, nebūdingas Deimantei. Įmantri šukuosena – dėmesiui nukreipti ir klaidinti.
Dešiniojoje nuotraukoje – tarp Stankūnų įsprausta mergaitė, atrodanti išties nesveikai. Pati senelių kūno kalba rodo atsiribojimą: gynybine poza sudėtos rankos, surežisuotas bučinys. Mergaitės kūnas susmukęs, tarytum prilaikomas, keistai nenatūraliai pakelta, kiek užlaužta galva, suglebusios, be tonuso, lyg negyvos rankos. Mergaitei ant stalo net nepadėta lėkštė. Tai – žmogutis, laikinai įspraustas papozuoti tarp dviejų suaugusių žmonių. Krinta į akis itin keisti, neskoningi drabužiai. Tačiau būtent šioje nuotraukoje galima įžvelgti detales, leidžiančias manyti, kad tai greičiausiai ir yra Deimantė – veido ovalas, rankų pirštų forma ir ilgis labai panašūs į Deimantės. Deja, ji visai ne tokia, kokią buvome įpratę ją matyti Klonyje: gyvą, judrią.

Pastaba: jei norite išdidinti paveikslėlį, spragtelkite ant jo pele ir tempkite atsidariusio lango apatinį dešinį kampą.
Įsižiūrėkite dar kartą – štai taip per Kalėdas (?) atrodė Deimantė, jau galimai suluošinta.

Pastaba: jei norite išdidinti paveikslėlį, spragtelkite ant jo pele ir tempkite atsidariusio lango apatinį dešinį kampą.
Panašios klastotės yra ir neva Deimantės piešiniai. Pirmasis piešinys yra nevykėliška vaikiško piešinio imitacija, padaryta suaugusio žmogaus, nežinančio vaikiško piešinio raidos ypatumų. Nuo šešerių metų normaliai išsivystę vaikai rankas ir kojas piešia dviguba linija. Aštuonerių metų vaikas būtinai pavaizduotų rankų pirštus ir pėdas. Ypač į akis krinta tai, kad visos linijos nubrėžtos tvirta suaugusio ranka – atkreipkite dėmesį į namo kontūrus, balionų ir stogo foną. Be to, vaikas niekuomet nepavaizduotų lūpų plastiškai, o kojų ir rankų – schematiškai.
2014 m. vasario 16 d.
Kitas piešinys, kuris paskelbtas straipsnyje apie imbierinius namelius, atrodo kaip trejų–ketverių metų vaiko piešinys. Aišku tik viena – vaikas būtinai pavaizduotų kojas. Be to, akys pavaizduotos kaktoje, rankos prijungtos prie galvos – visa tai rodo silpną judesių koordinaciją. Jeigu tai išties yra Deimantės piešinys, tai kodėl beveik devynerių metų vaiko intelektiniai gebėjimai degradavo iki trejų–ketverių metų lygio ir kas sutrikdė judesių koordinaciją?
Kyla ir daugiau klausimų: kodėl per šešiolika mėnesių nei seneliai, nei draugai negalėjo gauti „laimingosios“ mergaitės nuotraukos? Kodėl niekas negirdėjo Deimantės balso? Ką slepia visos tos negrabiai padarytos „laimingo gyvenimo“ su mama imitacijos? Kokios būklės yra mergaitė, jei pagrobėjai jos negali nufotografuoti net iš nugaros ir nuotraukos klastojamos?

P.S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kit