2017 m. gegužės 17 d., trečiadienis

Kas ką valdo ????


Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Agnė Širinskienė teigia, kad Komiteto patarėjas Egidijus Jankauskas galėjo savavališkai pakeisti alkoholio ribojimus numatantį įstatymo projektą.

Esą projekte atsirado nuostata, kad nemokamuose renginiuose būtų leista prekiauti silpnesniais negu 7,5 laipsnio alkoholiniais gėrimais, nors komitete buvo nutarta priešingai.

Nesiimame tvirtinti, ar Komiteto patarėjas tai padarė tyčia, tačiau problema yra ir ji labai ir labai didelė.

Problema tame –kas ką valdo ??

Ar ponas (Seimas) savo tarnus (Seimo Kanceliarija) ar atvirkščiai.

Mūsų turima informacija būna ir taip, ir taip ..................

Kodėl taip yra ??

Todėl, kad Seimo nariai neturi savo patarėjų aparato ir turi pasikliauti Seimo Kanceliarijos darbuotojais: Komitetų, Komisijų patarėjais.

Vadovaujantis sveiko proto logika Seimo narių skaičius turėtų būti dvigubai mažesnis, o Seimo nariai turėtų kvalifikuotus savo patarėjus.

Bet tai Lietuvos liaudies respublikos sąlygomis yra nerealu.

Štai taip atrodo

Sveikatos reikalų komiteto biuras

Faksas (8 5) 239 6449
Vardas, Pavardė
Pareigos
Rūmai, kabinetas
Telefonas
El. paštas
Jolanta 
BANDZIENĖ
3-605
(8 5) 239 6784
Kristina 
CIVILKIENĖ
3-620
(8 5) 239 6897
Egidijus 
JANKAUSKAS
3-518
(8 5) 239 6785
Brigita 
SESICKIENĖ
3-604
(8 5) 239 6886
Vesta 
VALAINYTĖ
3-607
(8 5) 239 6885
Milda 
NEVERKEVIČIENĖ
3-618
(8 5) 239 6783
Simona 
ŠIMONIENĖ
3-618
(8 5) 239 6786
kuris yra Seimo Kanceliarijos sudėtyje.


Visgi nevelti sakoma, kad žuvis pūna nuo galvos ......


 Todėl pažiūrėkime, ką gi veikia Seimo Kanceliarija, kuri turėtų kontroliuoti, kaip vykdomi Seimo priimti Įstatymai, kada yra nustatytos konkretūs vykdytojai ir konkrečios datos.

 Betgi  nieko šiuo atveju Seimo kanceliarijas nedaro, nes niekas iš jos to ir nereikalauja ....

 Štai pvz. Geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo ir  Šilumos ūkio įstatymų kai kurie poįstatyminiai teisės aktai neparengiami jau keletą metų ir kam  tai rūpi ???

 O šio Seimo pirmininkas, žadėjęs Seimo Kanceliarijos "perestroiką" ,  kažkodėl tai pasidarė  toks neryžtingas .....

 O kaip veikia komitetų patarėjai, geras pavyzdys yra  buvusio  Seimo Kaimo reikalų komitete nagrinėtas Buitinių vartotojų sąjungos laiškas, informuojantis, kad Žemės reforma vykdoma labai netikusiai: su laikinais žemės planais, be būtiniausių servitutų.

 Taigi Komiteto patarėjai svarstymui pateikė tiktai servitutų problemą, o ne mažiau esminę laikinų žemės planų problemą nuslėpė ......

Kad tai buvo padaryta tyčia,  patvirtino telefoninis pokalbis.

Ne mažesnė problema, kada Seimo komitetui ar komisijai  vadovauja „nuolatinis ir pastovus“ pirmininkas, kuris „prichvatizuoja“ komiteto ar komisijos patarėjus .....
Tokiu būdu problema yra, tačiau kas ją imsis spręsti ????

O spręsti ją reikia iš esmės, o ne „skalpuojant“ atskirus patarėjus.

O jeigu jau taip yra Seime – pačioje aukščiausioje valdžios institucijoje, tai ko gi norėti iš ministerijų, tarnybų, įstaigų ....


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą