2017 m. gegužės 5 d., penktadienis

...........septynis kartus atmatuok, aštuntą nurėžk ....


   „Visada, kai kalbame apie vieno ar kito finansinio instrumento panaudojimą, turime galvoti apie tikslą.

Ko siekiame?

Ar daugiau surinkti į biudžetą, ar neva didesnio socialinio saugumo, ar teisingumo.

Iš tiesų, kai kalbame apie lengvatas, tai Lietuvoje jų yra virš 43, o tai reiškia beveik 1 mlrd. eurų sumą.

Norėčiau tik paminėti, kad šios lengvatos atsisakymas galiausiai į biudžetą atneštų tik apie 30 mln. eurų, bet paliestų 700 tūkstančių  gyventojų, todėl politiškai, socialiai ir finansiškai sunkiai pateisinamas pasiūlymas,

Atrodo, kad ir toliau norime mėginti kurti pašalpinę visuomenę, bet nei politinės nei socialinės naudos nematau“,

Tokia yra Prezidentės nuomonė dėl PVM lengvatos šilumai naikinimo.

   O Premjeras S. Skvernelis gerbia Prezidentės nuomonę, tačiau laikosi savo
kad PVM lengvatą šilumai reikia naikinti.


Na o finansų ministras V. Šapoka bosu  rėžia, kaip rusai sako,   motušę tiesą, nė kiek dėl to nesutrikdamas:

Didžiąją .... dalimi šildymo lengvatos ...... pasinaudoja turtingi žmonės, tuo tarpu   lieka trupiniai ... ar ..ar tiems, kur gyvena mažuose butuose ir dažniausiai mažiau turtingi“.

Na finansų ministrą tai galima ir suprasti.

Jeigu būtų  pokaris, tai kas paneigs, kad jis  tuos pensininkus, kurie gyvena trijų kambarių butuose,  krautų į vagonus ir siustų tenai, toli ..toli ...už Uralo,  kur, pasak Lietuvių liaudies poetės Salomėjos Neries, juos priglaustų motina Rusija ...

Todėl ir didelis AČIŪ ministrui  už atvirumą, vienkart didelis AČIŪ ir partijai, kuri šį ministrą delegavo....

 Na o kas liečia Premjerą, tai   pasirodo  savotiškai buvo teisi žurnalistė Indrė Makaraitytė, per TV išsakiusi savo nuomonę, kad statutinių darbuotojų nereikėtų skirti ministrais, taigi juo labiau premjerais ...

Betgi jeigu geresnių nėra, tai gerai ir toks, koks yra, o būtų ir visai neblogas, jeigu jis nešnekėtų to, ko nesupranta ......

Pvz. kad UAB ,,Vilniaus energija“  už 23 milijonus savo darbuotojams rengė vakarėlius, pirko golfo laukus ir t.t. iš to, kad PVM šilumai yra tiktai ..... 9 procentai .... tiktai ....

Betgi galėtų būti  ir atvirkščiai.

Galėtų gi Premjeras trinktelti kumščiu į stalą ir pareikalauti baigti tą „Valstybinį reketą“ – prievarta imamą neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo mokestį.
 
Betgi ne, tyli premjeras, jis  reikalauja ir Valstybiniam reketui nebetaikyti PVM lengvatos .....

Betgi jeigu tikslas yra tiktai valstybės biudžeto pildymas bet kokia kaina, tada Prezidentė yra visiškai teisi.

Tada tinka posakis „Tikslas pateisina priemones ...“ ...kaip tai darė Stalino generolai, kuriems kareiviai  buvo ne žmonės,  „ gyvoji jėga“ ...
 
O jeigu jau į PVM šilumai žvelgti iš valstybės interesų pozicijos, tai yra  toks Lietuvos respublikos Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymas, kurio paskirtis ir tikslas:
  užtikrinti taupesnį energijos suvartojimą visose Lietuvos ūkio srityse, atitinkantį Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įsipareigojimus, ir sudaryti prielaidas efektyviai gaminti, tiekti ir vartoti energiją.

Ir kurio  nuostatos yra suderintos su atitinkamais Europos Sąjungos teisės aktais, ir kuriame pirma energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemone nustatyta:

1) energijai ir energijos ištekliams taikomų pridėtinės vertės mokesčio ar akcizų, kurių poveikis yra galutinės energijos suvartojimo mažinimas, įvertinimas;

 Tai reikia suprasti, kaip PVM šilumai diferencijavimą priklausomai nuo to, kiek šilumos sunaudojama daugiabučių namų šildymui (pvz. kad ir taip: PVM nuolaida šilumos sunaudojimo normatyvui, o kas virš jo – 21 procentas).

  Žino apie tai Premjeras, žino, kad iš esmės nevykdoma  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo.

Žino, bet yra, kaip yra ...............  aklai klauso finansų ministro ...

O tuo tarpu šalies šilumos ūkyje dedasi gana keisti dalykai – šilumos kainos priklausomai nuo šilumos tiekėjų skiriasi net du  kartus.

Kodėl ??

Ar kam, valstybėje tai rūpi ??

Ir kuo gi čia dėti šilumos vartotojai dėl tokios betvarkės  ???

    O štai Vilniaus rajono savivaldybėje šilumos kainas nustato ne Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, o savivaldybė, Kainų komisijos nustatytas kainas dotacijų pagalba sumažindama iki šalies vidurkio ....

Ir koks be būtų PVM ji taip darys, o panorės,  tai dotuos taip, kad šilumos kainos būtų ir mažesnės nei šalies vidurkis ....,  kad PVM padidinimas jų neįtakotų ....

Geras klausimas - O kodėl to negali padaryti kitos  šalies savivaldybės, ponas Premjere ???

Ir  kaip gi Vilniaus rajone su tuo PVM šilumai, ir  ar skaičiuojamas PVM nuo dotacijų  ponas finansų ministre ???

O ar abu labu ponai žinote, kaip  nustatomos kainos tų šilumos tiekėjų, kurie realizuoja   mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus ???

  Ar žinote abu labu ponai kad  prancūzų investitorius buvo išvarytas iš Vilniaus miesto už tai, kad  nepirko „kalakutų“ po milijoną litų, už tai, kad neduodavo otkatų ......

Ar žinote,  kad   Vilniaus šilumos ūkio mesijas AB „Vilniaus šilumos tinklai“ šilumos kainų nustatymą pradėjo nuo bandymo apgauti Kainų komisiją -  padidinti šilumos kainą į ją įtraukiant su šilumos gamyba nesusijusias sąnaudas. ........

Ar žinote tai,  kad Energetikos   ministerija nuo 2012 metų nevykdė   teisės aktų stebėsenos, o Vyriausybei melavo, kad stebėsena vykdoma.

Tokiu būdu, vadovaujantis sveiko proto logika,  Vyriausybė turėtų sužinoti, kas gi dedasi šalies šilumos ūkyje,  kompleksiškai  ir sistemiškai įvertinti situaciją, ir tiktai  po to jau imtis priemonių, ką gi daryti su ta PVM lengvata šilumai.

O žvelgiant į praeitį, tai tas PVM lengvatos šilumai naikinimas labai jau panašus į konservatorių  atliktą  atlyginimų ir pensijų mažinimą.

Ir kas paneigs, kad ir šiuo metu valdančios partijos po PVM šilumai lengvatos panaikinimo lauktų toks pat likimas kaip konservatorių partijos....

O pabaigai klausimas iš esmės – Ką gi daryti ??/

Atsakymas labai paprastas – pritraukti mokslininkus ir žinomus  ekspertus  ir prie šios  ir prie kitų ekonomikos problemų sprendimo ...


 Arba elgtis taip, kaip žmonės sako, septynis kartus atmatuok, aštuntą nurėžk ....

.....
Šilumos kainos š. m. balandžio mėnesį


 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą