2014 m. gegužės 28 d., trečiadienis

"Valstybinis kainų reguliatorius..."


Mūsų turima informacija Fortum Klaipėda šilumos kainos turėjo būti reguliuojamos jau nuo š. m. vasario mėnesio.

Tačiau, mūsų turima informacija, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija tiktai rengiasi jas reguliuoti ...

Ir kada pradės jas reguliuoti, kaip sakoma, vienas ponas Dievas žino ..... gal iki rudens ir kaip nors sureguliuos, o gal ir ne ...

Kodėl taip yra??

Į tai, mūsų nuomone,  rasite atsakymą Rūtos Janutienės laidoje „Patriotai“: bendrovės „Fortum“ uodega – Rusijoje? (I):

„Dalios Grybauskaitės globojama Fortum Klaipėda .......... prezidentės globojamas verslas su rusiškomis uodegomis ....


Na ir plius Prezidentės valdomas „valstybinis kainų reguliatorius“ – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija ...

2014 m. gegužės 27 d., antradienis

Lietuva iš Lenkijos pirks rusiško pavyzdžio priešlėktuvinę ginkluotę ..Lietuva pirks iš Lenkijos nešiojamas artimojo nuotolio oro erdvės gynybos raketines sistemas GROM, pagamintas su Rusijos pagalba rusiško raketinio komplekso „Igla“ bazėje.


Šiuo metu Lietuva turi :

8  kompleksus FIM-92 Stinger, JAV gamyba.
21  RBS 70, Švedijos gamyba.
18 zenitinių artilerijos pabūklų Bofors L/70 kalibras 40 mmm, Švedijos gamyba.

  Krašto apsaugos ministras džiūgauja sėkmingu sandėriu, teigdamas, kad GROM  Rusijos agresijos prieš Gruziją metu numušė tris rusų lėktuvus.

Tačiau tai buvo senai.

Nuo tada, kada sraigtasparniuose ir lėktuvuose buvo sumontuota trukdžių sistema Andros, kad GROM į juos pataikytų neužfiksuota, nors yra įrodymų, kad šie kompleksai buvo panaudoti prieš malūnsparnius  Ми-24 ir šturmo lėktuvus  Cy -25.

Be to GROM netinka kovai su bepilotinėmis skraidymo priemonėmis.


Lenkijos  kariuomenė pradėta apginkluoti GROM 1995 metais.

.

Tikslas pateisina priemonesAndrius Janukonis klausia:

   
Dar prieš metus ES trečiasis energetikos paketas buvo pagrindiniu lozungu ir instrumentu skaidant energetikos įmones ir veiklas. Kodėl šiandien paketo reikalavimai negalioja valstybiniam monopolininkui „Lietuvos energija“?

  Prisiminkime – buvęs energetikos ministras Arvydas Sekmokas pačią griežčiausią ES trečiojo energetikos paketo versiją pritaikė tiek dujų, tiek elektros ūkiuose. Būtų pritaikęs ir šilumos sektoriuje, bet paketas tam skirtas nebuvo.

   ES trečiojo energetikos paketo reikalavimai tapo nekvestionuojami sprendžiant svarbiausius energetikos klausimus. Atitinka ar neatitinka reikalavimus – su šia Prokrusto lova susipažino visi energetikos rinkos dalyviai.

  Paketo taikymas reiškė menamą skaidrumą. Prisidengiant juo, valstybinės įmonės „Lietuvos energija“ glėbyje atsidūrė visi svarbiausi energetikos objektai. Šiandien šis valstybinis mega monopolininkas valdo elektros gamybą, elektros tinklus, dujų importą ir infrastruktūrą – pradedant dujotiekiais ir baigiant terminalu (netrukus).

   Visos svarbiausios dujų ir elektros sektoriaus įmonės buvo atskirtos, po vieną valstybės pinigais supirktos ir atiduotos gigantui. „Lietuvos energijai“ to maža, planuose – ir šilumos gamybos veiklos suvalstybinimas ir šiame sektoriuje veikiančių įmonių perėmimas. Tai –tiesioginis interesų konfliktas su dujų tiekimu ir skirstymu – veiklomis, kurios po „Amber Grid“ ir „Lietuvos dujų“ perėmimo atiteko „Lietuvos energijai“. Norėčiau priminti, kad šios dvi įmonės buvo sukurtos pagal trečiąjį paketą skaidant „Lietuvos dujas“, o dabar vėl, jau šio paketo reikalavimų nepaisant, atsidūrė vienose, „Lietuvos energijos“, rankose.

  ES trečiojo energetikos paketo pagrindas – tiekimo ir gamybos atskyrimas nuo tinklų eksploatavimo.

    Kodėl paketo reikalavimai, kurie buvo taip nuoširdžiai ir ryžtingai pritaikyti visiems kitiems energijos sektoriaus dalyviams, šiandien negalioja „Lietuvos energijai“? Kodėl atviras skirtingų energetikos veiklų koncentravimas vienoje vietoje staiga niekam nebetrukdo?

   Kaip paaiškinti faktą, kad save reguliuojantis monopolis, didesnis nei bet kada iki šiol nepriklausomos Lietuvos energetikoje, nėra problema?

„Lietuvos energijos“ egzistavimas, prieštaraujantis visiems įmanomiems ES trečiojo energetikos paketo reikalavimams, simbolizuoja atvirą politinę veidmainystę.

Šiandien akivaizdu, kad iškelta skaidrumo vėliava ir paketo taikymas tebuvo priemonė, skirta perimti įmones iš kitų energetikos sektoriaus subjektų ir sukoncentruoti jas interesų grupės rankose.
***********************************
   Aplamai tai jau senai galima buvo nuspėti, kad faktiškai šalies ūkio valdymą pajungusi D. Grybauskaitė neatsisakė savo marksistinių nuostatų ir jas realizuos principu "Tikslas pateisina priemones." 

 Ir jai tai atlikti sekasi, nes ją šiame procese palaiko visos valdančios partijos – ir užtikrinti  „otkatai“ savoms firmoms, ir bus kur įdarbinti „savus“.

 Betgi yra esminė problema –  visi  stambūs energetiniai projektai vienaip ar kitaip yra susiję su Rusijos anklavu, Karaliaučiaus sritimi.

Ir akivaizdu,  kad jie yra jam ( ir jam) naudingi.

Deja yra kaip yra -  jam (ir jam)  yra naudingas  ir valstybinio monopolinio giganto sukūrimas .....

O tai kad, toks monopolinis gigantas yra didžiulė grėsmė valstybės nepriklausomybei ir saugumui,   niekam pasirodo nerūpi ....

.

Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija turi būti suformuota iš naujoŽURNALISTŲ IR LEIDĖJŲ ETIKOS KOMISIJA pranešė:

2014-05-12 Nr. 9

2. Svarstyta: Buitinių vartotojų sąjungos skundas dėl “Lietuvos ryto” TV Žinių reportažo 

Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas Antanas Miškinis prašo įvertinti 2013-11-23 televizijos “Lietuvos ryto” televizija Žinių laidos reportažą “Daugiabučių bendrijos kratosi joms brukamų šilumos punktų”. Teigiama, kad reportaže pateikta “tikslingai surežisuota neteisinga informacija”.

Nuspręsta:

2013-11-23 televizijos “Lietuvos ryto” televizija Žinių laidos reportaže “Daugiabučių bendrijos kratosi joms brukamų šilumos punktų” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksasSkundą Komisijai Buitinių vartotojų sąjunga pateikė 2013 12 02.

Pagal Komisijos Reglamentą skundas turėjo būti išnagrinėtas per 60 dienų.

Skundas išnagrinėtas per 5 su virš mėnesius ......

Skunde pateikiama informacija, kaip Lietuvos ryto žurnalistė Geda Kumžienė 2013 11 23 TV laidoje „DAUGIABUČIŲ BENDRIJOS KRATOSI JOMS BRUKAMŲ ŠILUMOS PUNKTŲ“  atvirai sako netiesą:

„Daugiabučių bendrijas iš šilumininkų išsipirkti šilumos punktus įpareigoja prieš metus pakeistas Šilumos ūkio įstatymas“.

„Perimti šilumos punktus daugiabučių namų bendrijas įpareigoja įstatymas, tačiau žmonės nenori papildomai mokėti ir sako, kad įranga senai yra jų nuosavybė.“

     
Tuo tarpu nėra ir visada nebuvo  tokios nuostatos Šilumos ūkio įstatyme, nes LR Konstitucija nustato:

Ø  Nuosavybė neliečiama.
Ø  Nuosavybės teisę saugo įstatymai.
Ø  Nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama.

 Tokiu būdu televizijos žiūrovai buvo nepaneigiamai grubiai klaidinami jiems itin aktualiu klausimu.
Ir klaidinami  nepaneigiamai tikslingai, nes visa laida nuo pat jos pavadinimo iki melagingos pabaigos „Šilumininkai grasina teismais“  persunkta  klaidinančiu teigimu, kad  Šilumos ūkio įstatymas įpareigoja išsipirkti šilumos punktus.
  
Galima tiktai spėlioti, kas lėmė tokį Komisijos sprendimą, nes sunku patikėti, kad ji nesuvokė, kad tai yra laida, skirta tendencingam  ir tikslingam žiūrovų klaidinimui.

Galima tiktai spėlioti, kas inspiravo tokią laidą ir kam ji naudinga ...

Betgi Komisija yra pakankama solidi:

1. Linas Slušnys, Lietuvos psichiatrų asociacija - komisijos pirmininkas
2. Inga Abramavičiūtė, Lietuvos žmogaus teisių centras - pavaduotoja
3. Leonas Remeika, Lietuvos regioninių televizijų asociacija
4. Aušvydas Belickas, Lietuvos vyskupų konferencija
5. Marytė Kontrimaitė, Lietuvos žurnalistų draugija
6. Viktoras Trofimišinas, Lietuvos žurnalistų sąjunga
7. Artūras Matusas, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
8. Jolanta Mažylė, Lietuvos žurnalistikos centras
9. Liutauras Elkimavičius, Lietuvos radijo ir televizijos asociacija
10. Sigitas Židonis, Lietuvos periodinės spaudos leidėjų asociacija
11. Vaiva Žukienė, Lietuvos kabelinės televizijos asociacija
12. Ramutė Šimukauskaitė, Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija
13. Tautvydas Musteikis, Komunikacijos ir reklamos agentūrų asociacija
14. Vidas Mačiulis, Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija
 15. Aistė Žilinskienė, Interneto žiniasklaidos asociacija
kad suvoktų, kad tai yra tikslingai žiūrovus klaidinanti laida.

   
Kaip balsavo Komisijos nariai be abejo yra paslaptis.
  

Tačiau jeigu psichiatrui  ir Lietuvos vyskupų konferencijos atstovui tai ne sąmoningas žiūrovų klaidinimas, tada ............
  


O kadangi  daugiabučių namų šilumos punktų   problema yra sukelta Prezidentės pateiktų Šilumos ūkio įstatymo pataisų, iki šiol neparengtų jų įgyvendinimo poįstatyminių teisės aktų dėka,  tai galima pamanyti, kad Komisija jos ir pabūgo ......

  Sumoje šis ir kiti Komisijos sprendimai  nepaneigiamai patvirtina, kad pastaroji  jos sudėtis savo paskirties neatlieka, yra visiškai išsisėmusi,  ir turi būti nedelsiant suformuota iš naujo.


2014 m. gegužės 26 d., pirmadienis

Liaudies mulkinimo fronte nieko naujo ............
   Tai, kad  konservatorių vedlys, pasižymintis demagogiškais pareiškimais  A. Kubilius teigia, kad Lietuvoje Putinas pralošė, yra eilinis įrodymas, kad yra kaip tik visiškai atvirkščiai.

  Nes kas paneigs, kad jeigu Kubilius  sąžiningai paviešintų apie ką jis prieš keletą metų   dvi valandas be liudininkų   kalbėjo su Putinu, konservatorių elektoratą, ypatingai tremtinius, politkalinius,  ištiktų gilus dvasinis šokas.

   Nes kas paneigs, kad, vadovaujantis sveiku protu, kaipgi Rusijai gali netikti toks šalies vadovas, kuris išvykdamas iš Lietuvos palieka ją be šalies vadovą pavaduojančio, be vyriausiojo kariuomenės vado su visomis iš to sekančiomis šaliai gręsiančiomis tragiškomis pasekmėmis.

(Ir taip jau buvo padaryta 122 kartus – ir  tiek pat kartų Prezidentė D. Grybauskaitė sulaužė priesaiką.)


(Tai argi gali Rusijai netikti toks Prezidentas, kuris pats rodo teisinio nihilizmo pavyzdį).

Argi Rusijai gali netikti toks šalies vadovas, kuris varo iš šalies užsienio investuotojus.

Argi Rusijai gali netikti toks šalies vadovas, kurio valdymo metu vyksta masinis protų nutekėjimas.

Argi Rusijai gali netikti toks šalies vadovas, kuris nė piršto, kaip sakoma, nepajudino dėl  pilietinės, tautinės visuomenės auklėjimo, švietimo, formavimo.

  Argi  gali būti dar  labiau Rusijai tinkantis prezidentas ????


Taigi yra taip, kaip yra, ir dar penkis metus bus kaip ir buvo - jokia karinė agresija iš Rusijos pusės  Lietuvai negresia.

O jeigu ji ir kiltų, Lietuva jai yra visiškai nepasiruošusi, kadangi agresija vyktų hibridinio karo būdu, kaip Kryme, kaip Ukrainos rytuose.

O ką jau bekalbėti, apie tokius kariuomenės vadus, kaip Karinių oro pajėgų vadą, kuris atsisakė saugoti oro sieną su Baltarusija ir jam nieko iki šiol nenutiko ....

Ir geras klausimas, kaip jis pasielgtų agresijos atveju ...

 Vadovaujantis sveiko proto logika ir valstybės saugumo interesais, šalies kariuomenė  visų pirma turi   būti aukščiausia pilietiškumo mokykla, o kaip gi  iš tikro yra ...

Taigi, pagal  Remarką,    liaudies mulkinimo fronte nieko naujo ............


...


2014 m. gegužės 23 d., penktadienis

Neverta išradinėti dviračio

Austrai stato biokuro jėgaines, skirtas tik šilumos gamybai

Iš valstybinio monopolininko „Lietuvos energija“ atstovų vis dažniau tenka girdėti, kad iš biokuro gaminant šilumą, esą būtina gaminti ir elektrą. Antraip esą – nemodernu ir neapsimoka. Tokios kalbos – dezinformacija.
Praėjusį mėnesį teko lankytis Austrijoje ir savo akimis įsitikinti, jog šilumos gamyba iš biokuro šioje pažangioje valstybėje yra plačiai praktikuojama. 
Čia kyla naujos biokuro katilinės, nepritaikytos elektros gamybai ir skirtos išimtinai šilumai.
Austrijoje taip elgiamasi todėl, kad austrai yra praktiški ir skaičiuoti gebantys žmonės.
Už dujas žymiai pigesnio biokuro taikymas šilumos ūkyje visais atvejais lemia mažesnę šilumos kainą. 
Gi platus biomasės vartojimas elektros sektoriuje lemia priešingą rezultatą – žymiai išaugina elektros kainą.
Todėl siekiant žemų šilumos kainų būtina aiškiai atskirti biokuro taikymą šilumos ir elektros sektoriuose. 
Neverta išradinėti dviračio, kuris pažangiose šalyse jau išrastas ir sėkmingai rieda ekonomišku keliu.
Andrius Janukonis
*****************************************************
P.s. 
Deja skaičiuoti moka ir mūsų valdantieji.
Tiktai jie skaičiuoja kokia bus nauda jiems, o ne šalies žmonėms.
Jeigu turėtume pilietišką valdžią, gyventume kaip Austrijoje.
Betgi tam, kad turėti pilietišką valdžią, būtina pilietiška visuomenė, o ne tamsi liaudis su baudžiauninkų savimone ....

. O kaip bus, kaip bus .... pamatysim tada (sekmadienį) ...........Prezidentė 122 kartus buvo išvykusi iš šalies.Tuo tarpu LR Konstitucija nustato:

89 straipsnis

Respublikos Prezidentą, laikinai išvykusį į užsienį arba susirgusį ir dėl to laikinai negalintį eiti pareigų, tuo laiku pavaduoja Seimo Pirmininkas.


Laikinai pavaduodamas Respublikos Prezidentą, Seimo Pirmininkas negali skelbti pirmalaikių Seimo rinkimų, atleisti ar skirti ministrų be Seimo sutikimo. 

Tuo laikotarpiu Seimas negali svarstyti klausimo dėl nepasitikėjimo Seimo Pirmininku.


Jokiais kitais atvejais ir jokiems kitiems asmenims ar institucijoms negalima vykdyti Respublikos Prezidento įgaliojimų.

Deja D. Grybauskaitė - LR prezidentė  122 kartus  savo konstitucinės pareigos neatliko.

 
Gausiai diskutuojama apie šalies saugumą, o apie tai, kad 122 kartus šalis buvo palikta be Vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado, kad   įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais  nebūtų kam skelbti nepaprastąją padėtį, kad  ginkluoto užpuolimo, gresiančio valstybės suverenumui ar teritorijos vientisumui, nebūtų kam priimti  sprendimus dėl gynybos nuo ginkluotos agresijos, karo padėties įvedimo, taip pat dėl mobilizacijos,  prabilti, reikia suprati,  tiesiog  bijoma.Tai paviešinti neišdrįso  kandidatai į šalies Prezidento postą, tai  pasirodė ne pagal potenciją ir  žiniasklaidai.

Seimo pirmininkė irgi elgiasi itin neatsakingai.

Tyli ir Rusijos žiniasklaidos priemonės.
Ir ką gi visa tai reiškia, kaip tai suprasti ????


     Vadovaujantis sveiko proto   ir straipsnio Rusijos žiniasklaidos priemonėje  www.rubaltic.ru  "Kremlius rinkimuose bus už Grybauskaitę"  logika,  sumoje visa tai  reiktų suprasti, kad bet kokiu balsavimo atveju LR Prezidente taps D. Grybauskaitė.


... O kaip bus, kaip bus ....pamatysim tada (sekmadienį) ............

2014 m. gegužės 20 d., antradienis

Būsto rūmai informuoja apie mokesčių skaičiavimą daugiabučiuose namuose

 
Būsto rūmai gavo paklausimą dėl mokesčių skaičiavimo daugiabučiame name.
 Kadangi tai gali būti naudinga ir kitiems būsto dalyviams, supažindiname Jus su Būsto rūmų atsakymu pareiškėjui.


 "Mokesčiai daugiabučių namų gyventojams yra paskirstomi proporcingai butų ir kitų patalpų naudingiesiems plotams (LR CK 4.82 str. 3 ir 7 dalys) Pagal galiojančius teisės aktus (STR1.14.01:1999, žr. 13 ir 14 punktus) rūsio patalpos nėra priskiriamos prie buto naudingojo ploto. Tam tikrais atvejais (ne visais) jos gali būti priskiriamos prie buto bendrojo ploto.
 
Tačiau tuo klausimu yra pasisakęs Aukščiausiasis Teismas (c.b. 3K-7-515/2009), kad nustatant dalį bendroje nuosavybėje reiktų vadovautis taisyklėmis, kurios taikomos įstatymo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose bendrajam plotui nustatyti. Tačiau, kaip minėjau, tose taisyklėse (STR) priskyrimas rūsio patalpų prie bendrojo ploto nėra besąlyginis.
 
Šiuo metu tie klausimai pagal kompetenciją yra peržiūrimi Vyriausybėje, Aplinkos ministerijoje, Žemės ūkio ministerijoje (rengiamasi keisti CK, STR ir Kadastrinių matavimų taisykles), tačiau galutiniai sprendimai dar nėra priimti.
     Todėl, mūsų vertinimu, kol kas reikia vadovautis galiojančiais Teisės aktais ir rūsio patalpų (bendruoju atveju) nereikia priskirti prie ploto, įtakojančio dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymo."


Pagarbiai,
Juozas Antanaitis, Būsto rūmų prezidentas

Algirdas Glodenis
Būsto rūmų teisės skyriaus vedėjas
(85)2125534; 867244808

         Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai

2014 m. gegužės 18 d., sekmadienis

Pagrindinės pastabos modernizavimo programai ir neatsakyti klausimai.Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų prezidentas Juozas Antanaitis Aplinkos ministerijoje gegužės 16 dieną vykusioje konferencijoje daugiabučių namų renovacijos klausimais pateikė iš visos Lietuvos gautus pastebėjimus ir nuomones ir tikisi, kad jos bus naudingos ir valstybės valdininkams ir daugiabučių namų savininkams.

***************************************************

Pagrindinės pastabos modernizavimo programai ir neatsakyti klausimai...
2014 – 05 – 16
Mokslinė ir spaudos konferencija
I.                   PROBLEMA
Dėl investicinių projektų (IP).
Pradėkime nuo to, kad (bent jau mūsų atveju) investiciniai projektai (IP) savivaldybės svetainėje buvo paskelbti likus 4-5 dienoms iki viešojo aptarimo. Per tiek laiko ne visi gyventojai spėjo susipažinti su IP. Tikrai truko laiko, kad gyventojai tarpusavyje galėtų apsitarti dėl pasirenkamų priemonių, IP pastabų, pasikonsultuoti su renovaciją įvykdžiusių namų gyventojais (kad galėtų priimti sprendimą dėl priemonių pasirinkimo iš pasiūlytų A ir B paketų). 
Mes, kaip namų administratorius, kiek galėjome, tiek konsultavome gyventojus. Dalyvavome IP pristatymuose, teikėme pastabas, siūlymus. 
Mūsų 4 namai dalyvauja šioje programoje ir tikrai kiekvieno namo IP buvo klaidų. Teikėme pastabas dėl klaidingo bendrojo naudojimo objektų būklės, numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių aprašymo bei numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio efektyvumo nustatymo netikslių duomenų.
Taip pat keliuose IP klaidingai buvo pateikti butų naudingų plotų duomenys. 
Pastabų dėl IP turi ir patys gyventojai, todėl pasiūlėme namo atstovams raštu pateikti pastabas VšĮ „Atnaujink miestą“ (ji informaciją perduoda projektuotojams).
Neaišku, ar bus atsižvelgta į pastabas. VšĮ „Atnaujink miestą“ vadybininkai ir projektuotojai kalba skirtingai. Bet vieningai teigia, kad kai bus gautas daugumos butų sutikimas, bus parengtas tikslus techninis projektas. Bet kaip gauti daugumos butų sutikimą, kai IP iš pat pradžių gyventojams pateikiamas su klaidomis ?
II.                  PROBLEMA
Dėl Pavedimo sutarties, kurią namų administratoriai privalės pasirašyti (jei jie patys nesutiks tapti projekto administratoriais) su VšĮ „Atnaujink miestą“.
Pasirašius Pavedimo sutartį (prikabinu) VšĮ „Atnaujinkime miestą” tampa darbų vykdytoju, o namo administratorius – VšĮ „Atnaujinkime miestą” darbų kontrolieriumi. 
VšĮ „Atnaujinkime miestą” (darbų vykdytojas) gauna už darbą mokestį (už projekto administravimą 0,35 Lt/m² be PVM; už sutarties su banku administravimą 0,15 Lt Lt/m² be PVM).
Namo administratorius be mokesčio (pagal Pavedimo sutartį):
1.                   turės atlikti labai atsakingus darbus (kontroliuoti projektavimo ir statybos rangos darbų atlikimo terminų atitiktį Investicijų plane numatytam projekto įgyvendinimo planui, išlaidų atitiktį projekto finansavimo planui, statybos darbų organizavimo reikalavimų vykdymą ir kitų sutartyje nustatytų įsipareigojimų vykdymą);
2.                   jeigu VšĮ „Atnaujinkime miestą” blogai dirbs, pagal minėtą sutartį namo administratorius prieš namo gyventojus liks kaltas;
3.                   dėl blogo VšĮ „Atnaujinkime miestą” darbo namo administratorius, nutraukęs sutartį, turės prisiimti VšĮ „Atnaujinkime miestą” sutartimi pavestas prievoles, susijusias su projekto įgyvendinimu, kredito grąžinimo ir palūkanų apmokėjimo administravimu.
Klausimai:
1.             Kodėl namo administratoriams primetama tokia atsakomybė ? Ar ne Vilniaus miesto savivaldybė turėtų prisiimti atsakomybę ir už savo įmonės VšĮ „Atnaujinkime miestą” darbų atlikimą ir atlikti šių darbų kontrolę ? Kodėl namo administratoriai, jei blogai dirbs VšĮ „Atnaujinkime miestą”, turės perimti šios įstaigos pagal minėtą sutartį prievoles ?
2.             Kodėl negalima iš Pavedimo sutarties išbraukti 3.1. ir 3.2. punktų ? Kodėl namų administratoriams už Pavedimo sutartyje numatytus kontrolės darbus ir atsakomybę neįvestas atlygis ?
*
Ø  Paskolą su palūkanomis nori grąžinti anksčiau negu per  20 metų, pvz. įsipareigoja per 10 metų kokios palūkanos?  3 procentai už atitinkamą laikotarpį?
*
Ø  VILNIAUS M. PROBLEMOS
Vilnius yra dalinai studentiškas miestas, daug butų nuomininkų, kurie nepraneša apie būsto renovavimą ar kitus namo planuojamus sprendinius, dėl to sunku surinkti gyventojus balsavimui kur turi pritarti 60 pr.
Ilgas biurokratinis procesas į kuriuos ne visada yra atsakymas.
Kardinaliai keičiasi investicinių planų rengimas kaip pvz. siūloma dalina renovacija, suvartojimas skaičiuojamas pagal faktą o ne pagal skaičiuojamą kaip buvo, tai gyventojai gali nebegauti kompensacijos, atsipirkimo laikas ilgėja.
Butai be šeimininkei, nėra įteisinta nuosavybė, savavaliai įrengtos patalpos, teisiškai nesutvarkyta.
Ilgai laukiama dėl skolininkų iš komunalinių paslaugų tiekėjų, atskirų skolininkų teikti negali dėl duomenų apsaugos.
Viešųjų pirkimų tarnybos atsakymų ilgas laukimas, atsakymai rekomendaciniai, supratimas dviprasmiškas.
Per CPO nupirkus rangovus, nėra svertų greitam problemų sprendimui dėl rangovo kompetencijos.
Ilgai rengiamas papildomas CPO katalogas, buvo žadėta gegužės mėn. dabar girdime, gal birželį, ar liepą, o darbus reikia daryti vasarą.
Tai dalis problemų, bet pats pagrindas, žmonės priprato prie geros ar blogesnės tvarkos tai nekeiskim, nes dings bet koks pasitikėjimas ir liksim vėl prie neveiksnumo.
*
PROBLEMOS:
1. Projektuotojas ir Techninė priežiūra negali būti tas pats asmuo - atsiranda interesų konfliktas, Techninis prižiūrėtojas tampa priklausomas nuo Rangovo dėl "išlindusių" projektavimo klaidų;
2. Pasirenkant Rangovą reikia sąlygos, kad Rangovas bent pusę sąmatoje numatytų darbų atliktu pats, ne per subrangovus. Mano atveju, Rangovas faktiškai 100 proc. darbų perka, todėl:
- faktiškai statybos darbus vykdantiems "nubyra ašaros", atitinkamai prastėja darbų kokybė;
- Rangovas faktiškai nekontroliuoja darbų proceso: Rangovas iš principo dirba kaip tarpininkas, o ne kaip statybininkas, todėl jam nėra aktualu samdyti profesionalaus darbų vadovo;
- Rangovas piktybiškai neatsiskaito su subrangovais (bendrija su Rangovu atsiskaito faktiškai kas mėnesį !!!!). Schema yra tokia: Rangovas, gavęs užsakymą, perka paslaugas iš dukterinių įmonių, kurios faktiškai yra 1 žmogaus uab'ai. Šie uab'ai perka statybos darbų paslaugas iš tikrų statybininkų (subrangovų), tačiau įprastai delsia atsiskaityti su jais. Atsiranda trintis tarp subrangovų, grasinasi teismais ir pan. Galiausiai kenčia darbų kokybė;
3. Jei paliekami seni stiklinti balkonai.  Mano labai skaudi problema. Bendrija nutarė nestiklinti balkonų renovacijos metu. Dabar, darbams einant į pabaigą, statybos inspekcija pareiškė, kad pasilieka keli seni stiklinti balkonai (siena už jų yra apšiltinta), o tai prieštarauja projektui, todėl tai yra esminis pažeidimas ir namas nebus priimtas. Man liepta išardyti stiklinimą. Viskas teisingai, pagal įstatymą, bet ... jei nebūtų renovacijos tie balkonai dar 100 m. stovėtų, nors namas kiauras ir toliau liktų. Šį  sezoną namas rodė >50proc energijos taupymą, nors ne visos priemonės buvo įgyvendintos;
4. Seni langai butuose. Mano labai skaudi problema. Statybų inspekcija nurodė pakeisti projekte pažymėtus keistinus langus. Dalis projekte nurodytų langų išties nebuvo pakeista, nes pasiruošimas renovacijai truko beveik 2 metus. Keitėsi butų savininkai, keitėsi jų nuomonės ir finansinės galimybės. Šiai dienai yra pakeista daugiau butų langų, nei buvo numatyta projekte(!!!!!). Projekte numatyta langų keitimo kvota išnaudota. Kiti (nauji savininkai) pasikeitė ir/ar keičiasi langus savo sąskaita. Taigi situacija tik gerėja. Namo skaičiuotinas energinis efektyvumas bus geresnis nei nurodytas IP. Vis gi statybos inspekcija reikalauja vykdyti techninį projektą ir pakeisti konkrečiai tą ir kitą langą.
 Dėl 3. ir 4. punktų, man ypatingai reikės Aplinkos ministerijos pagalbos. Šiuo metu vyksta susirašinėjimas tarp BETA, DNSB ir Statybos inspekcija... to matomai neužteks. Aš irgi nenusileisiu, aš ne griovėjas ir su policija pas savo kaimynus neisiu.
Yra ir daug gerų dalykų, bet prašėt įvardinti tik problemas :))))          
*
Ø      Tik vienas pastebėjimas. Visi finansavimo dalyviai reikalauja skirtingu dokumentų, nėra vieningos dokumentų tvarkos. VIPA taip pat kaip ir bankai žiūri savo munduro ir jų teisininkai reiškia savo supratimus.
*
Ø      Lazdijų rajono savivaldybėje iškyla problemų investicijų planų rengėjams rengiant investicijų planus, kai nesutampa faktiniai daugiabučių namų plotai su plotais, nurodytais inventorinėse bylose.
O daugiau tokių didelių problemų kaip ir nėra.
*
Ø      INFORMUOJAME JUS APIE ŠIUO METU IŠKYLANČIAS PROBLEMAS ATNAUJINANT DAUGIABUČIUS NAMU KLAIPĖDOS MIESTE.
1. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, sprendimą dėl energinio audito ir investicijų projekto parengimo, priima daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai vadovaudamiesi Civilinio kodekso 4.85 straipsniu, t. y sprendimas priimamas balsų dauguma (50 proc. + vienas balsas). Praktika rodo, jog skirtingai nuo pasirinkto finansuotojo, finansavimas yra suteikiamas, ne 50 +1, bet kai už namo atnaujinimą (modernizavimą) balsavo 55-60 procentų butų ir kitų patalpų savininkų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     AB „Šiaulių bankas“, administruojanti JESSICA apyvartinio fondo lėšas, kuri kreditą teikia Savivaldybės remiamai Programai pageidauja, kad sprendimai būtų priimami ne mažiau kaip 60 procentų balsų. Dėl šios priežasties, kuomet trūksta vieno ar kelių balsų iki banko keliamų reikalavimų, užtruko finansavimo suteikimo trukmė, mat administratoriai papildomai įpareigoti pakartotinai organizuoti procedūras dėl trūkstamų balsų. Paminėtina ir tai jog Aplinkos ministerija patikino jei trūks vieno ar kelių balsų iki keliamų reikalavimų bus žiūrima „kūrybiškai“.
2. Taip pat problema yra tuomet, kai administratoriui nėra galimybės gauti asmens duomenų reikalingų nereikšmingos pagalbos suteikimui. Vadovaujantis valstybės paramos Daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkas, vykdantis ūkinę veiklą atnaujinimo (modernizuojamo) daugiabučio namo jam nuosavybės teise priklausančiame bute ar patalpose ir pretenduoja į valstybės paramą, privalo administratorių informuoti apie vykdomą veiklą, nurodant asmens kodą, tačiau yra atvejų kai toks savininkas piktavališkai neteikia tokių duomenų prieštaraudamas ir pačiai renovacijai, nors daugumos butų savininkų sprendimas yra teigiamas. Nepateikus BETAI asmens kodų, de minimis pažyma neišduodama ir bankas (AB „Šiaulių bankas“) negali priimti sprendimo dėl kredito suteikimo. Taip finansavimo suteikimas užtrunka.
*
Ø  KO PASIMOKIAU/KOKIŲ KLAIDŲ STENGSIUOS NEDARYTI II ETAPE:
Investiciniuose planuose viskas aptariama ,,stambiai” tačiau ruošiant sąlygas techniniam projektui viską reikia išdetalizuoti ir problemų atsiranda variantų parinkime. Tada didelė tikimybė, kad parinksi ne daugumai priimtiną variantą... (žmonių staigiai sukviesti nėra galimybių, didesnei daliai visiškai vienodai, kai reikia spręsti, ir labai ,,skauda” po sprendimo priėmimo, kai jis būna ne toks...)
Dabar žinau, kad, svarstant investicinį projektą užtruksime valandą kitą daugiau, bet, turėsiu šalia savęs ,,užrašinėtoją" viską  fiksuotoją/balsų skaičiuotoją”, ir , kad visus stambius ir smulkius klausimėlius derinsime su gyventojais, balsuosime iki (50+1)%.
Dar nepabuvojau toje ,,mėsmalėje”, kai teks keisti IP ir techninės užduoties sprendimus (prasidėjus TP rengimui jau pradėjo lįsti neatitikimai/klaidos). Tikiuosi (naivuolis) rangovų supratimo, bet kol kas jų  lankstumo/geranoriškumo nėra. Jie sako:
- Mes nupirkome techninėse sąlygose numatytus darbus ir apie jokius keitimus nenorime nieko girdėti...
Praėjęs tą ,,mėsmalę” (sprendimų keitimo derinimo su BETA, rangovais, butų savininkais ir t.t.), manau, kad turėsiu ką papasakoti... Bet tai bus kitam kartui...
*
Ø      Atsiliepdami į Jūsų pranešimą visiems renovacijos proceso dalyviams, norime pasidalinti savo problemomis. Mūsų įmonė yra programos administratorė Šiaulių rajone. Tvirtinant techninius projektus, susiduriame su dujų ir elektros įrenginių iškėlimo problemomis. Kadangi tai nėra šilumos efektyvumą didinanti priemonė, trūksta apibrėžtumo kas ir kokiais terminais turi finansuoti minėtų darbų projektavimo ir atlikimo darbus.
*
Ø  PATEIKIU KELTA PASTABŲ DĖL RENOVACIJOS PROCESO UKMERGĖS RAJONE:
•  Nekokybiški investiciniai planai kelia problemas dėl renovacijos įgyvendinimo. Kiekiai investiciniuose planuose skiriasi gana ženkliai nuo realių kiekių.
•         Vykdant pirkimus per CPO LT elektroninį katalogą pateikiamos CPO sutartys, kurios pritaikytos tik perkančiosioms organizacijoms. Kaip įgyvendinti punktus dėl rangovo keitimo (reikalingas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas, nors ji nesvarsto neperkančiųjų organizacijų prašymų), papildomų darbų pirkimo (pagal sutartį  reikia vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymų, tačiau jis negalioja neperkančiosioms organizacijoms)
•         CPO LT perkant techninės priežiūros darbus nėra galimybės nustatyti maksimalią kainą. Nupirkus viršijus investiciniame plane numatytą kainą gaištamas kelių savaičių laikas.
•         Būsto energijos ir taupymo agentūroje trūksta žmogiškųjų resursų. Jeigu jų padidėtų būtų galima įvairius derinimus atlikti greičiau (pritarimai sutartims, pirkimų ataskaitoms, investicinių planų derinimas ir t.t.) ir dėl to renovacijos procesas judėtų sparčiau.
•         Projekto administravimui numatyti 35 ct/m2 nepadengia realių administratoriaus išlaidų
Esame dėkingi už BETA ir Šiaulių banko specialistų geranorišką bendradarbiavimą sprendžia įvairius klausimus susijusius su renovacijos procesu.
*
xxx-oji bendrija susidūrė su problema. Gyv. namo inv. planas patvirtintas BETA. Gautas banko sutikimas finansuoti. Paskelbus  konkursą per CPO, negautas nei vienas pasiūlymas. Buvo pasiūlymas ieškoti patiems. Visoms firmoms, kurioms buvo pristatytas inv.  projektas,  pritrūko pinigų.
 Dabar yra paskelbta per BETA.  Atsirado vienas tiekėjas, bet jo vidut. metinės atliktų statybos darbų apimtys yra mažesnės kaip 1000000 lt be PVM. (projektas su projektavimu). (Reikalavimai tiekėjams p.3.2.3) Aplinkos ministerija kaip ir žada peržiūrėti šį reikalavimą, bet šiuo metu jis yra privalomas.
Jeigu šis tiekėjas kažkokiu būdu nesugebės atitikti visus reikalavimus p. 3.2.1 - 3.2.4. ( Jo rodikliai yra mažesni, bet jis įsipareigoja už Inv. plane nurodyta suma atlikti darbus), mes rizikuojame likti be renovacijos.
BETA siūlo firmai jungtis su kokia nors kita firma, bet tai yra nemaži nepatogumai firmai, ir nežinau, ar jie galės tai padaryti.
Tai kol kas tokia problema. Yra dar viena, bet gal sugebėsiu įveikti.
*
Ø  KELETAS PROBLEMINIŲ KLAUSIMŲ:
1. savivaldybė raštu nurodė, kad gyventojai renovacijos projekto administratoriui neturi mokėti projekto administravimo lėšų iki plano patvirtinimo. Pridedu raštą
Tai yra visiška nesąmonė, nes pavyzdiniuose administravimo nuostatuose renovacijos projekto administravimas iki investicijų plano patvirtinimo nenumatytas, tad pagal savivaldybę namo administratorius turi vykdyti visus veiksmus iki investicinio plano patvirtinimo nemokamai, t.y. pirkti investicijų planą, derinti sutartis su planų ruošėjais, BETA, organizuoti viešuosius aptarimus, tvirtinimus ir t.t.
Manome kad tai yra neteisybė, ir projekto administravimas iki investicijų plano patvirtinimo turi būti kompensuojamas valstybės 100 proc.
2. Pradėjus analizuoti problemas, dėl kurių lėtai vyksta renovacijos procesas, paaiškėjo, kad didžioji renovacijos procesų nesėkmė yra nekokybiškai atliktas investicijų planas.
Paaiškinu:
2.1. Plano ruošėjas ne laiku atlieka planą - gyventojai nepatenkinti lėtai judančiu procesu
2.2. Plane numatytos su gyventojai nederintos ir gal būt namui netinkamos priemonės - gyventojai nepatenkinti ir pradeda skeptiškai žiūrėti į patį renovacijos procesą.
2.3. Plane numatyti netikslus priemonių kiekiai (plotai, metrai ir t.t.) - Gyventojai atsisako tokius planus aptarinėti, nes jie paruošti nekokybiškai ir neatitinka realybės.
2.4. Plane netinkamai suskaičiuotos individualios investicijos - gyventojam atrodo kad plano ruošėjas net nebuvo prie namo. Planas vėl taisomas.
2.5. Plano ruošėjas tinkamai nepasiruošia plano pristatymui arba kartais net atsisako dalyvauti plano pristatyme - administratorius turi pristatinėti kitų darbus ir ne visada gali atsakyti į gyventojams rūpimus klausimus susijusius su plano ruošimu.
2.6. Planuose nurodytos priemonėms tenkančios investicijos nepagrindžiamos - kyla gyventojų nepasitenkinimas, nes jie nori žinoti kas į renovacijos kainą įskaičiuota ir t.t.
2.7. Planuose numatytos per mažos investicijos - nenuperkami rangos darbai.
ir t.t.
3. Bankų sprendimas kredituoti trunka per ilgai. Kartais net iki 3 mėn.
4. Nuolatos besikeičiantys teisės aktai, tvarkos aprašai, formos. Tai smarkiai apsunkina administratorių ir kitų su renovacijos procesu susijusių subjektų darbą. Pradedama maišytis nutarimuose, tvarkose. Gyventojai pasiklysta renovacijos proceso vingrybėse.
*
Ø  MŪSŲ BENDRIJA VYKDANT RENOVACIJA YRA SUSIDŪRUSI SU TOKIOM PROBLEMOM:
1.                   Gyventojai neįsileidžia į butus prie inžinerinių sistemų, ir nėra efektyvaus instrumento greitai persėsti tokia problema.
2.                   Techninio projekto rengėjai (UAB Team Architektai) pridarę daugybe klaidų, ir kadangi iš BETA pinigus gavo, tai klaidų netaiso vertindami savo pozicija ir elgėsi kaip su paprasta įmonė. Nors valstybiniai pinigai turėtu traukti juos atsakomybei. Vienu žodžiu nekvalifikuoti projektų rengėjai sukelia daugybe problemų įgyvendinant renovacija.
*
Ø      BETA savivaldybėms  „nuleido“ raštus, kuriuose nurodo paskirti atsakingą asmenį, kuris dėtų parašą paruoštuose daugiabučių namų Investicijų planuose už planuose pateiktus ir apskaičiuotus darbų kiekius. Turime 45 daugiabučius antrame etape..., kaip tam atsakingam asmeniui „apsidirbti“ su kiekiais, kur planuotojo atsakomybė dėl plane numatomų darbų, pirmame etape to atsakingo žmogaus nereikėjo. Manome, kad beveik visa atsakomybė tenka savivaldybėms. Kodėl?
*
Ø  KEBLUMAI. NACIONALINIS LYGMUO
• Iki ššiol nėra nuoseklios ilgalaikes Lietuvos daugiabučiu modernizavimo programos. Nėra srauto planavimo
• Reglamentuojantys teises aktai rengiami skubos tvarka, todėl nekokybiški ir nuolat kaitaliojami
• „Naujasis modelis“ – kreivomis kojomis...
• CPO LT: pavyzdys kaip sumauti gera idėją?
• BETA – vienintele valstybine monopoline įstaiga, smulkmeniškai kontroliuojanti namo modernizavimo eiga ir sprendžianti dėl valstybinės paramos suteikimo. Ar tai užtikrina projektų techninę kokybę, energetinį ir ekonominį efektyvumą?

KEBLUMAI. SAVIVALDYBIŲ LYGMUO
Kauno miesto modernizavimo kvartalais dokumentai:
• „Dėl pasirengimo įgyvendinti Kauno miesto daugiabučiu gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) programą“, savivaldybes tarybos sprendimas 2010-01-28 Nr. T-3 (kvartalai, jų eiliškumas)
• „Dėl Kauno miesto centralizuoto aprūpinimo šiluma strateginių gairių“, savivaldybes tarybos sprendimas 2011-04-07 Nr. T-236
• „Dėl Kauno miesto centralizuoto aprūpinimo šiluma strategijos patvirtinimo“, savivaldybes tarybos sprendimas 2012 11 23 Nr. T - 626 (kvartalų modernizavimo programa, veiksmu planas)
Sprendimai nevykdomi. Kodėl?
Savivaldybes misija turėtų būti:
• rengti dokumentus (pvz. teritorijų planavimo),
• koordinuoti procesą (kvartalų eiliškumas, namų savininkų santykiai su inžinerinių tinklų įmonėmis),
• kokybiškas viešasis administravimas (savivaldybės butai, pažymos ir pan.)
• DNSB kūrimo realus skatinimas
Kuo užsiima savivaldybė ššiuo metu?
• Perka investicinius planus (butų savininkų net neatsiklaususi).  IP kokybė – itin prasta
• Skleidžia itin keistą propagandą („tik savivaldybė renovuoja už dyką“)
• Nesusipratimai su kompensacijų  už ššildymą  gavėjais.

DAUGIABUČIO NAMO LYGMUO
• Daugiabučio namo butų savininkai privalo samdytis profesionalų modernizavimo projekto administratorių
• Būtina suvokti, kad daugiabučio namo modernizavimas, tai pastato kapitalinis remontas, o ne apšiltinimas
• Todėl būtina sutvarkyti visas pastato inžinerines sistemas
• Vengti ydingos praktikos, kai Lietuvos STR bendrajai daugiabučio namo nuosavybei (pvz. stogui, sienoms) galioja, o individualiai nuosavybei (pvz. buto langai) - negalioja
Investicinis planas yra atskaitos taškas kitiems etapams (techninis projektas, sutartis su banku). Jei IP parengtas prastai, kitus etapus vykdyti kokybiškai yra labai sunku

PASIŪLYMAI
• Parengti kokybišką ilgametę nacionalinę daugiabučių namų modernizavimo kvartalais programą ir ją įgyvendinti
• Pagal programą parengti pakankamą kiekį specialistų visose proceso grandyse
• Parengti dar vieną valstybinės paramos modelį, kuriame būtų išvengta smulkmeniškos biurokratines priežiūros (samdyti ekspertai konstatuoja modernizavimo kokybę, o valstybinės paramos dydis priklauso nuo pasiektos efektyvumo klasės). Tai leistų atsirasti ESCO.
• BETA. Pagaliau užpildyti etatus specialistais ir dirbti nustatytais terminais
• Savivaldybėms. Užsiimti viešuoju administravimu ir proceso koordinavimu, o ne privačios nuosavybės kapitaliniu remontu.

**************************