2014 m. vasario 28 d., penktadienis

Prezidentūros "virtuvė" iš arčiau ......

   Štai taip A. Sekmoko laikais buvo valdoma Energetikos ministerija.

  Ir kas paneigs, kad ji ir  dabar yra taip valdoma ???

 O tuo tarpu 


GEDIMINAS VAITKEVIČIUS


Patarėjas vykdo tokias funkcijas:

 • Analizuoja duomenis apie valiutų kursus, palūkanų normas, pagrindinių Lietuvos ekonomikai įtaką darančių produktų kainas, svarbiausius infrastruktūros ir kitų ekonomikai reikšmingų įmonių finansinius rodiklius ir kitus susijusius klausimus Lietuvoje ir užsienio rinkose, rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Prezidento programos vykdymo ir teikia juos Lietuvos Respublikos Prezidentui.

 • Analizuoja ir apibendrina duomenis apie infrastruktūros (energetikos, transporto, komunikacijų) valstybės reguliuojamas sritis, kitus susijusius klausimus Lietuvoje ir užsienio rinkose, rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Prezidento programos vykdymo ir teikia juos Lietuvos Respublikos Prezidentui.

 • Analizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ūkio, Susisiekimo, Energetikos ir kitų ministerijų, taip pat Konkurencijos tarybos, Ryšių reguliavimo tarnybos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, kitų ekonomiką reguliuojančių institucijų svarbiausius sprendimus, susijusius su Lietuvos įmonių bei atskirų sričių (energetika, transportas, komunikacijos) veiklos reguliavimu, ir esant reikalui informuoja apie juos Lietuvos Respublikos Prezidentą.

 • Dalyvauja ir teikia siūlymus rengiant bei vertinant svarbiausius įstatymus ir kitus teisės aktus, formuojant Lietuvos Respublikos poziciją dėl Europos Komisijos siūlymų bei kitų ES institucijų iniciatyvų infrastruktūros reguliavimo.

 • Lietuvos Respublikos Prezidento pavedimu dalyvauja tarpžinybinių komisijų ir darbo grupių veikloje, sprendžiant svarbiausius klausimus susijusius su infrastruktūros reguliavimo politika.

 • Nustatyta tvarka nagrinėja ir rengia atsakymus į asmenų skundus, pareiškimus bei prašymus jo kompetencijai priklausančiais klausimais arba, esant reikalui, juos persiunčia kompetentingoms institucijoms.

 • Vykdo pagal kompetenciją kitus nenuolatinio pobūdžio Lietuvos Respublikos Prezidento ir Respublikos Prezidento vyriausiojo patarėjo, kuruojančio Ekonominės ir socialinės politikos grupės darbą (toliau - Grupės vadovas), pavedimus.

 • Bendradarbiauja su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis bei įstaigomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.

 • Dalyvauja mokymuose ir kvalifikacijos tobulinimo kursuose, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos organizuojamuose renginiuose, teikia Grupės vadovui siūlymus dėl Grupės darbo organizavimo. 
--------------------------------------------------------------------------------------------


"Nustatyta tvarka nagrinėja ir rengia atsakymus į asmenų skundus, pareiškimus bei prašymus jo kompetencijai priklausančiais klausimais arba, esant reikalui, juos persiunčia kompetentingoms institucijoms" - bet ne duoda joms nurodymus.

Taigi apie Prezidentės informavimą apie gautus Jos vardu laiškus  kalba neina .........

Belieka Prezidento kanceliariją paprašyti tos "nustatytos tvarkos", kuri Prezidento patarėjui suteikia tokias teises,  kopijos.

Juo labiau, kad Prezidento kanceliarijos pati Asmenų aptarnavimo skyriaus vedėja informuoja: Taip atrodo mūsų "teisinės" valstybės  valdymo "virtuvė" iš arčiau .....

 Taip nagrinėjami Prezidentei skirti laiškai ...

  Bet gi  nėra ko ir norėti, jeigu gavę Prezidento kanceliarijos skyriaus vedėjo padėką  už Prezidentei parašytą laišką, daug  kas iš džiaugsmo, kaip sakoma, net apsi......a.


Sutelktų pastangų rezultatasVyriausybė  praneša

Sutelktų pastangų rezultatas – stabilizuota nelegalių tabako gaminių rinka

2014-02-28

Sutelktos valstybės institucijų, verslo ir visuomenės pastangos duoda vaisių – nelegali tabako gaminių rinka, nors išlieka viena didžiausių Europoje, stabilizavosi ir turi tendenciją trauktis. Tai rodo oficialios tabako gaminių prekybos pokyčiai, rūkalų kiekis, išimtas iš nelegalios apyvartos ir Tuščių pakelių tyrimo rezultatai.

Nepriklausomos rinkos tyrimų bendrovės „Nielsen“ pagal tabako gamintojų užsakymą atlikto Tuščių pakelių tyrimo (Empty Pack Survey) duomenimis, neapmokestintų tabako gaminių rinkos dalis per 2010-2013 metų laikotarpį sumažėjo nuo 41,3 proc. iki 28,2 proc. ir yra mažiausia nuo 2010-ųjų, kai buvo patvirtinta bendra vertinimo metodika. Tyrimas atliktas 27 Europos Sąjungos šalyse.

Pernai Lietuvoje atsakingų institucijų pajėgomis iš nelegalios apyvartos išimta 190,5 mln. vnt. cigarečių. Didžiąją dalį Lietuvos juodajai rinkai skirtų cigarečių sudaro cigaretės, pažymėtos Baltarusijos banderolėmis.

Šių rezultatų nebūtų pavykę pasiekti be sutelktų visuomenės bei tabako gamintojų pastangų. 


Vyriausybės kanceliarija drauge su kitomis atsakingomis institucijomis bei UAB „Philip Morris Baltic“ inicijavo informacinę kampaniją, kurios tikslas – didinti žmonių nepakantumą kontrabandai ir informuoti apie šio šešėlinio verslo žalą Lietuvos ekonomikai ir kiekvienam šalies gyventojui.

 Apie 73 proc. Lietuvos gyventojų susipažino su spaudoje, internete ir lauko stenduose pateikta informacija, beveik pusė iš jų nurodė manantys, kad kampanija turėjo įtakos kontrabandos toleravimo mažinimui.

Kontrolės ir teisėsaugos institucijos taip pat atkreipia dėmesį, jog padidėjus visuomenės aktyvumui, gyventojai glaudžiau bendradarbiauja su pareigūnais. 


Todėl siekiant ugdyti nepakantumą kontrabandai ir šešėlinei ekonomikai ir toliau ypatingas dėmesys bus skiriamas visuomenės švietimui ir informavimui.


Skaityti naujieną LRV svetainėje
****************************************************************

Su šia informacija galima būtų sutikti, jeigu ne sveiko proto logika.

Visų pirma  tai visa ši informacija yra statistinė.

O apie statistiką sakoma: " Melas, žiaurus melas, o po to jau statistika ..."

Antra, Kalvarijų turguje čigonės ir toliau sėkmingai prekiauja kontrabandinėmis cigaretėmis.

Beje policija iškilmingai paskelbė, kad vienas policininkas ne tarnybos metu Kalvarijų turgavietėje sugavo vagį.

Betgi tas policininkas niekaip negalėjo nepastebėti tų čigonių, juo labiau  policininkas.

O gal kas paneigs, kad jis atėjo į turgų tų cigarečių nusipirkti ???


Ir kaip visa tai sumoje pavadinti, jeigu ne vieno garsaus laivo vardu ???

Tikriausiai manote, kad vienos knygos vardu ??

Manyti, kaip sakoma, nedraudžiama.

Mūsų gi nuomone visa tai  reiktų vadinti INDEPENDENDENCE,  ar kaip ten vadinasi ta didžiulė gelda, į kurią Prezidentė sukūlė šampano bonką ....
2014 m. vasario 27 d., ketvirtadienis

Pažymėtinas pasitarimo konstruktyvumas, konkretumas ir noras vienas kitą išgirsti, suprasti ir surasti sprendimų būdą.Juozas Antanaitis,  Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų prezidentas praneša:

Vakar Aplinkos ministerijoje įvyko  didžiųjų miestų merų ar jų įgaliotinių  pasitarimas dėl LR CK 4.82 – 4.85 straipsnių įgyvendinimo, tai yra dėl „ Savivaldybės prievolės organizuoti daugiabučių namų patalpų savininkų susirinkimus ar balsavimą raštu dėl administratoriaus skyrimo/keitimo“.

Pasitarimui vadovavo viceministrė Daiva Matonienė.

Vilniaus savivaldybė,  pareiškė, kad jokių problemų su administratorių skyrimu neturi, nes 2012 – 12 – 20 dieną Vilniaus miesto administratoriai buvo paskirti terminuotam 5 metų laikui iki 2017 metų, todėl nei vieno administratoriaus 2014 – 07 – 01 dienai keisti nereikia. Gali būti tik pavieniai atvejai, kai 1/5 butų ir kitų patalpų savininkų praneš savivaldybei apie tokią iniciatyvą, tai savivaldybė tame name ir organizuos susirinkimą.

Vilniui tai nesukels problemų, nes turi patirtį, kiekvienais metais būna 10 – 20 atvejų, kai butų savininkai prašo pakeisti ir kai kurie administratoriai yra keičiami.

Šiaulių, Panevėžio, Kauno, Klaipėdos ir kitos savivaldybės taip pat pranešė, kad taip pat yra paskyrusios administratorius terminuotai, kurių terminas baigiasi 2017 metais, todėl organizuos susirinkimus tik tais atvejais, kai to raštu prašys 1/5 butų savininkų arba, jei administratorius padarys esminius, tęstinius pažeidimus.

                          Pasitarime buvo pristatyti kai kurių teisės aktų pakeitimų projektai, aptartos kitos problemos.

Pažymėtinas pasitarimo konstruktyvumas, konkretumas  ir noras vienas kitą išgirsti, suprasti ir surasti sprendimų būdą.
   ********************************************************
Buitinių vartotojų sąjungos nuomonė:
Vadovaujantis sveiko  proto logika daugiabučių namų valdymo organai (bendrijos, jungtinės veiklos sutarties įgalioti asmenys) turėtų samdyti profesionalias įmones, administratorius, su jais sudaryti sutartis ir juos kontroliuoti.

Betgi yra, kaip yra ............ ir  daug laiko praeis, kol kas nors iš esmės pasikeis.

Priežasčių tam aibės.  

Jeigu daugiabučiame name yra aktyvių butų savininkų, savivaldybės paskirti administratoriai yra geriau nei bendrijos ar jungtinės veiklos sutarties įgalioti asmenys.

Nes administratorių veiklą reguliuoja Vyriausybės patvirtinti  nuostatai, o bendrijų pavyzdiniai nuostatai valstybės griovimo profesionalų buvo panaikinti.

Ką būtina pažymėti, tai, kad savivaldybės iš esmės nesirūpina daugiabučių namų priežiūros stoviu, jo nekontroliuoja.

Buitinių vartotojų sąjunga bando iš didžiųjų miestų savivaldybių gauti informaciją, kaip prižiūrimi tie daugiabučiai  namai, kuriuose savivaldybės turi butus.

Būtina pažymėti, kad  Vyriausybė atmetė pasiūlymą privalomai įpareigoti administratorius turėti termovizorius ir pastoviai kontroliuoti daugiabučių namų šilumos nutekėjimą.

Paradoksas dar ir tas, kad per daugiabučių namų    renovaciją valdžia iš esmės skatina neprižiūrimų daugiabučių namų savininkus .............
Taigi yra .... kaip yra .....


2014 m. vasario 21 d., penktadienis

Tokiu būdu jau taip išeina, kad buto karšto vandens skaitiklio parodymai yra asmens duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti buto savininką ...........201 01 30 Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija buvo  paprašyta  viešo paaiškinimo:
  Buitinių vartotojų sąjunga  gauna nemažai   laiškų, kuriuose   tvirtinama, kad daugiabučio namo butų savininkai negali sužinoti, kiek gi jų  namo butų savininkai suvartoja karšto vandens.
  Teigiama, kad  daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai atsisako šią informaciją pateikti, bijodami būti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nubausti už  Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pažeidimą.
.
Tikrai, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas nustato sąvoką:
Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai
.
BET KURI INFORMACIJA, SUSIJUSI SU FIZINIU ASMENIU ....
.
Tokiu būdu  pagal šį teisės aktą išeina, kad daugiabučio namo butų karšto vandens apskaitos prietaisų parodymai yra asmens duomenys, kaip ir elektros energijos, gamtinių dujų, geriamo vandens apskaitos prietaisų parodymai, kaip ir buto savininko batų numeris, jo šuniuko vardas .....
.
Betgi tarp paminėtų apskaitos prietaisų  yra itin esminis skirtumas, nes paskutinių išvardintų apskaitos prietaisų parodymai neįtakoja kitų butų savininkų mokėjimų už atitinkamą paslaugą, nes  šie apskaitos prietaisai  yra  tiesiogiai atsiskaitomieji su atitinkamu  paslaugos teikėju.
.
Tuo tarpu karšto vandens apskaitos prietaisai yra padalinamieji pagal šilumos, sunaudotos karšto vandens ruošimui pastate, paskirstymą butams.
.
Taigi jų parodymai daro tiesioginę įtaką  visų daugiabučio namo butų savininkų mokėjimams už šilumą. 
.
Vadovaujantis sveiko proto logika, karšto vandens apskaitos prietaisų parodymai turi būti prieinami tiek daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojams, tiek daugiabučių namų butų savininkams.
.
Lygiai taip pat visiems daugiabučio namo bendraturčiams turi būti prieinami butų  ir kitų patalpų plotai, nes pagal juos paskirstomas pastate suvartotas šilumos kiekis, mokėjimai už bendrojo naudojimo objektų priežiūrą,  kiti mokėjimai.
.
Keista būtų,  kad bendrojo naudojimo objektų valdytojams būtų draudžiama bendraturčiams paviešinti bendraturčių pavardes ir vardus, butų numerius kur jie  gyvena.
.
 Deja yra kaip yra, telefonu pavyko sužinoti, kad  Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos  pozicija  yra tokia,  kad    "vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Inspekcija  visus aukščiau paminėtus duomenis laiko ASMENS DUOMENIMIS, su visomis iš to sekančiomis jų paviešinimo teisinėmis pasekmėmis".
.
Betgi Teismai, priimdami nutarimus, nesivadovauja aklai tiktai įstatymų nuostatomis, jie taiko teisingumoproporcingumo, protingumo, sąžiningumo, objektyvumo  ir kitus principus, atsižvelgia į visas esmines faktines objektyvias aplinkybes.
.
Todėl viešai Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, kurios, kaip valdžios institucijos konstitucinė priedermė yra ginti viešąjį interesą,  ir klausiame, kodėl ji,drausdama bendraturčiams teikti informaciją, kuri tiesiogiai susijusi su jų mokėjimais, bendrojo turto  valdymu ir pan., nesivadovauja tais pačiais principais, kaip ir teismai, neatsižvelgia į esmines faktines objektyvias aplinkybes.
.
O  kadangi ši problema yra viešasis interesas, prašome Inspekcijos  viešo paaiškinimo, kaip tai, gindama viešąjį interesą, atlieka Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, kuri šioje vietoje yra tikrai verta pagyrimo.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2014 02 21 buvo gautas Valstybinės duomenų inspekcijos atsakymas už kurį esame dėkingi, nes reta kuri valdžios institucija į tai sureaguoja .... Tokiu būdu jau taip išeina, kad buto karšto vandens skaitiklio parodymai yra asmens duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti buto savininką ...........


Europos sąjungos „bonzos“ priversti pajudint sėdynes ... Kas gi atsitiko, kad susirinkusios ES „bonzos“ nutarė imtis priemonių prieš Ukrainos valdžios atstovus, kaltus dėl žudynių Kijeve.
.
I kodėl gi jos iki tol delsė ???
.
Kadangi šie „bonzos“ tikrai nenori Ukrainos įstojimo  į ES, tai akivaizdu, kad jie tikėjosi,       kad Ukrainos valdžia jėga išvaikys protestuojančius.
.
Kai tas neįvyko, „bonzos“ buvo priversti imtis priemonių, taip sakant, pajudinti savo sėdynes ....
.
Tačiau kaip ten bebūtų, moralinė atsakomybė už  žūdynes tai tenka ir jiems.
.
Pažymėtina, kad šiandien du Seimo nariai Anušauskas ir Auštrevičius per Žinių radiją         lemeno apie tai, kad atseit Ukrainos valdžios veiksmus sutramdė JAV savo perspėjimais,            o apie  gėdingą ES „bonzų“ elgesį nutylėjo .... ....
.
Ką jau padarysi, nes, kaip sakoma, kieno vežime sėdi, to ir giesmę giedi.....
.
Pažymėtinas ir Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos elgesys.
.
Po pakartotinio prašymo pateikti informaciją (pasirašyto elektroniniu parašu):
.
Ø Kodėl ministerija užsiima tik  jokio poveikio Ukrainos valdžios smurto                      veiksmams neturinčiais populistiniais pareiškimais ?
.
Ø Kodėl  Užsienio ministerija  laikinai neatšaukė  Lietuvos ambasadoriaus                   Ukrainoje. Pvz. konsultacijoms, ar kol tęsis smurto veiksmai ir pan. ?
.
Ø Gal tai  padaryti neleidžia Prezidentė, arVyriausybė, ar ES valdančios struktūros ?
.
elektroniniu paštu gavome tokį atsakymą:
 .
Sveiki,
 .
Informuojame, kad Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius vasario 20 dieną           Briuselyje dalyvauja neeiliniame Europos Sąjungos Užsienio reikalų tarybos                posėdyje, kurio metu ministrai spręs dėl ES reakcijos į įvykius Ukrainoje priemonių.
 .
Pagarbiai,
URM Informacijos ir viešųjų ryšiųdepartamentas
-----------------------------------------------------------------------------------------------
.
Stebėtina, kad kol ministras išvykęs, niekas jo ministerijoje nepavaduoja ......
.
Stebėtina, kad ne bet kas, o Užsienio reikalų ministerija, nežino, kaip reikia                   atsakinėti į gautus raštus ...
.
Taigi teks ne bet kam, o pačiai  Užsienio reikalų ministerijai priminti,                                             kad šalies įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus reikia ir žinoti, ir juos  vykdyti.
.
Na ir, žinoma,  pateikti prašomą informaciją.
 **********************************************************
P.s.
.
Bonza –Japonijoje ir kitose Azijos šalyse vyriausiojo vienuolio pavadinimas.
.
Perkeltine prasme „bonzomis“ vadinami pasipūtė valdininkai, politikai, oligarchai.
.
Savo laiku, kaip atrodo „bonzos“,  pademonstravo Viktoras Uspaskich.

2014 m. vasario 20 d., ketvirtadienis

Lietuvos valstybės valdymo forma yra PLUTOKRATIJA
Pastaruoju metu iš Prezidentės D. Grybauskaitės lūpų kartas nuo karto išsprūsta žodžiai „oligarchiniai dariniai“., „oligarchijos požymiai“ ir panašiai.
O ką gi  reiškia sąvoka „ oligarchija“, kas tie   „oligarchai“, kurie neleidžia mums geriau gyventi,  nedaug kas ir žino.

Todėl tikrai verta šias sąvokas paviešinti:
Oligarchija – valstybės valdymo forma, kai visa valdžia sutelkta nedidelės žmonių grupės rankose.
Terminas kilęs iš graikiškų žodžių keletas ir valdyti.

Oligarchijos rūšys:
1. Aristokratija – valdžia sutelkta aukščiausios visuomenės klasės (aristokratų) rankose.
2. Gerontokratija – sąvoka naudojama dažniausiai ironiškame kontekste, norint parodyti, kad valstybę valdo senyvo amžiaus žmonės, kurie nebūtinai yra labiausiai tam tinkantys.
3. Meritokratija – valdo turintys didžiausius pasiekimus ar sugebėjimus.
4. PLUTOKRATIJA – valdžia sutelkta turtingiausiųjų rankose.
5. Technokratija – valdo mokslininkai ir techniniai ekspertai.
6. Teokratija – valdo vyraujančios religijos aukščiausieji vadovai.

Taigi oligarchija tokia valstybės valdymo forma, kada valdžia sutelkta nedidelės žmonių grupelės rankose.
Kad Lietuvoje šiuo metu taip ir yra, vadovaujantis sveiko proto logika, akivaizdu, kaip vidurdienį.
Kai kas gali paprieštarauti, kad šalies valdymo forma panašėja į monarchiją ar diktatūrą.
Iš dalies galima su tuo sutikti, pvz. dėl monarchijos, nes D. Grybauskaitė yra karališkų  bajorų kilmės.
Tas  taip, bet deja, kas paneigs,   kad iki bajoriškų manierų, savimonės, solidumo, jai taip toli, kaip iki mėnulio ....
Galime  ją vadinti Jos Ekscelencija, kas lietuviškai reiškia Jos Kilnybę, bet jau yra, kaip yra ....
Taigi kas paneigs, kad valstybės valdžia sutelkta saujelės turtingųjų rankose, kuriuos atstovauja D. Grybauskaitė – Prezidentė.
Žiniasklaidos duomenimis vien socialdemokratų  Seime yra 8 milijonieriai ... socialdemokratai ..........
O  kiek milijonierių  iš viso Seime ???
Žiniasklaidos informacija – tik 26 .........
Kad Lietuva yra, kaip sakoma, parlamentinė respublika su prezidentės sijonutiktai aklas ir kurčias gali to nematyti ir nesuvokti.
Nes kas gi   suformavo tokią Vyriausybę, atrinko sau  tinkančius ministrus, kas gi  laiko, kaip sakoma,už pavadžio Seimą, Vyriausybę ???
Kitaip ko gi Premjeras kiekvieną pirmadienį bidzentų į Prezidentūrą gauti „vertingų nurodymų“ ir kas paneigs, kad ir pylos ..., prisiminus kaip vaikučių ekskursijai D. Grybauskaitė aiškino, kaip prie jos kabineto durų stovi išsirikiavę tirtantys ministrai, ir laukia jos pylos ....
 Kad Prezidentė yra milijonierė, kad ji laikoma „Landsbergio projektu“, kas gali paneigti ???
Sumoje taip jau išeina, kad D. Grybauskaitė yra Lietuvos oligarchas numeris vienas, o šalies valdymo forma yra PLUTOKRATIJA.
Plutokratija, aristokratija, ar kitokia kratija iš esmės ne tai svarbu, o svarbu  tai, kad oligarchai valdo valstybę tenkindami savo interesus, o žmonėms tenka tas, kas nuo to nubyra ...
Bet argi kitaip gali būti, kada jie yra, kaip  švelniai sakomapirma karta nuo žagrės ......
Esmė tame, kad jie elgiasi taip, kaip elgiasi ubagai tapę ponais .....
Nes šiaip ar taip prieš 20 su virš metų mes pabėgome, iš   valstybinės baudžiavos  ir valstybinio kapitalizmo .....

2014 m. vasario 18 d., antradienis

Viltis miršta paskutinė .....


 Kada sovietmečiu rusą paklausdavo, kas yra baisiausia pasaulyje, jis, turėdamas omenyje partinę SSSR valdžią, nedvejodamas atsakydavoBaisiausia pasaulyje yra kvailys su iniciatyva.( Самое страшное в мире это дурак с инициативой ….)
 Betgi  iš SSSR imperijos pabėgusioje  ir kitą imperiją patekusioje Lietuvoje argi   yra kitaip ???
 Štai buvęs energetikos ministras kartu su Prezidentūra šturmavo  iniciatyvą „Pasirink karšto vandens tiekėją“, kurią Buitinių vartotojų sąjunga tuomet  pavadino masine psichoze.

Visų pirma,  tai įrengiant šilumos punktus daugiabučiuose namuose  su jų savininkų sutikimu, tuo   techniškai  buvo pasirinktas ir realizuotas  karšto vandens ruošimo būdas be karšto vandens tiekėjo ..... taigi pasirinkti nebebuvo ką .....

Tokiu būdu ši „iniciatyva – masinė psichozė“  visiškai nesiderino su sveiko proto logika..... o  jos pasekmės šilumos vartotojams  atsieina  ~ po 3 litus už kubą karšto vandens – už nesuteiktą paslaugą .....

 Betgi tokios iniciatyvos  greičiau taisyklės, negu išimtis...

Pavyzdžių tiek ir tiek,

Jeigu jau aukščiausia valdžia taip daro, tai kodėl kitaip turi elgtis „žemiau stovinčios“  valdžios institucijos ???

Štai yra šalyje viena tokia provincijos savivaldybė, kuri ėmėsi „kurti  savo tvarką“   daugiabučių namų šilumos ūkyje .....

Jos paskirtas daugiabučių namų administratorius pradėjo kurpti  neteisėtus  šilumos paskirstymo metodus ir juos teikti Kainų komisijai, o pastaroji, nepaisydama to, kad siūlyti naujus šilumos paskirstymo metodus gali tik daugiabučių namų savininkai, kad jie prieštarauja teisės aktams, juos „laimino“......

To  paskatintas, savivaldybės paskirtas daugiabučių namų administratorius, pasikvietęs  į talką Valstybinę energetikos inspekciją,  pradėjo „kovą“  su butuose įrengtais papildomais radiatoriais.

 Tikrai taip, daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistema turi atitikti projektą.

 Tikrai taip, pakankamai nemažai yra atvejų, kada visiškai be reikalo pasididinama buto radiatorių galia.

 Su tokiais atvejais reikia kovoti visu teisė aktų reikalavimų griežtumu, nes visų pirma butų radiatoriai yra ne butų savininkų nuosavybė, o bendrojo naudojimo objektai, šildymo ir karšto vandens sistemos dalis.

 Betgi yra daugiabučiuose namuose kraštiniai butai, kurių situacija, pastate daugumoje butų įrengus naujus langus ir balkonų duris,  iš esmės pasikeitė.

Jeigu juose palaikyti Higienos normos nustatytą temperatūrą, kiti butai bus peršildomi, nes Lietuvos higienos norma HN 42: 2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“nustato:

10. Vertinant daugiabučių gyvenamųjų namų gyvenamųjų patalpų mikroklimatą, laikoma, kad mikroklimato parametrai pastatų patalpose užtikrinti, jei jie išmatuoti patalpose, kurios nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti yra nepertvarkytos (neapšiltintos sienos iš vidaus, neatlikti šildymo sistemos pertvarkymo darbai ir kiti darbai gerinantys patalpų šiluminę aplinką), ir atitinka šios higienos normos reikalavimus.

 Kadangi šalyje daugumoje iš daugiabučių namų  bendrojo naudojimo objektų valdytojų tiek naudos, kaip iš žilo ožio pieno, tų butų gyventojams buvo dvi išeitys:
 arba žiema kraštiniuose kambariuose negyventi,
 arba įsirengti padidinti radiatorių galią.

(Beje be daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo žinios jie  įsirengti papildomų  radiatorių  negalėjo – tam reikalinga iš šildymo   sistemos išleisti vandenį ir ją po to tinkamai užpildyti.)
  
Problemą turėjo spręsti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai:
 Arba atitinkamai perprojektuoti šildymo ir karšto vandens sistemas.
 Arba apšiltinti kraštines namų  sienas.

 Dabar gi, pats būdamas kaltas, šios savivaldybės paskirtas administratorius pradėjo reikalauti nuimti papildomus radiatorius kraštiniuose butuose.

Pažymėtina, kad savivaldybė ne tik kad  jo  nesutramdo, tinkamai neįvertina jo kaltės, bet jam iš esmės pritaria.
  
Sumoje, kraštinių butų  savininkų situacija
dėl  Kainų komisijos neteisingų šilumos paskirstymo metodų,
dėl  Valstybinės energetikos inspekcijos siauros pozicijos,
dėl  savivaldybės paskirto administratoriaus  savo pareigų nevykdymo ir kaltės,
dėl savivaldybės teisinės prostracijos,  
 yra tikrai nepavydėtina.

Ypatingai nepavydėtina situaciją yra kraštinius butus su papildomais radiatoriais nusipirkusių jų savininkų.

Ir kas gi jiems gali padėti ???
 Geras klausimas – kas gi jiems gali padėti,
jeigu energetikos ministras diplomatas,
o šilumos ūkį kuruojanti viceministrė buvusi savivaldybės sekretorė,
o Valstybinės energetikos inspekcijos viršininkas   yra tik sovietinius statybos mokslus  krimtęs .....
jeigu energetikos ministru pasitiki Premjeras ..., 
o abiem jais ... Prezidentė ....

 Padėti galėtų Seimo kontrolieriai, betgi jų sprendimai yra tik  rekomenduotini ................

Kai kas tiki, kad padėti gali Prezidentė, betgi, kaip atsakė Prezidentūros kanceliarijos skyriaus vedėja, Prezidentei skirti laiškai jos nepasiekia .....

Yra dar viena galimybė – kreiptis į savo rinkiminėje apygardoje išrinktą Seimo narį, žinoma, jeigu jį prisimeni ...

Taigi,  kaip sakoma, viltis miršta paskutinė ....

Kodėl Rusija koneveikia konservatorius, o ne „Landsbergio projektą“ ??


Valstybės saugumo departamento saugumo pažymoje paminėtas Rusijos žinių portalas www.rubaltic.ru toliau nerimsta.

Visai nesenai jame buvo patalpintas straipsnis „Цель №1 для палаты №6: консерваторы Литвы против«мягкой силы» России“ -   Palatos Nr. 6 taikinys Nr. 1: Lietuvos konservatoriai prieš Rusijos „minkštą jėgą“.

 

Vertinant straipsnio turinį atsietai nuo  realybės,  galima būtų padaryti išvadą, kad jį parašė būtent palatos Nr. 6 klientas.

 

Tačiau neabejotinai tokie straipsniai yra  labai gerai apgalvotos Rusijos politikos  dalis.

 

Esmė tame, kad šis straipsnis jokios įtakos tiek konservatorių, tiek kitų partijų  elektoratui, jeigu jie jį ir perskaitytų, įtakos nepadarytų.


Nes kodėl gi valdydami praeitą Vyriausybę konservatoriai nieko iš esmės nenuveikė, apie ką pastoviai tauškia Rusijos atžvilgiu.


Ir kodėl gi konservatorius užsienio reikalų ministras KGB rezervistą, netiesą sakiusį Seimui,  paskyrė ambasadoriumi ypatingiems pavedimams ...., kuriuo jis dirba ir šiuo metu ......

 

Iš tikro  kodėl gi taip atsitiko, jeigu, kaip rašo žiniasklaida,   Prezidentė Grybauskaitė yra „Landsbergio projektas“,  ir ji, kartu su Vyriausybe, vykdė ir vykdo   užsienio politiką.

 

Todėl ir   klausimas -  Kodėl  gi Rusija  koneveikia   konservatorius, o ne  „Landsbergio projektą“ ??  

 O gal   tai  patys konservatoriai yra kieno tai  priedangos projektas ???


Ir ką gi sutarė Kubilius su Putinu dviejų valandų pokalbyje ??


 

2014 m. vasario 17 d., pirmadienis

Ar atsilaikys premjeras ...........................Laikraščio  Karštas   komentaras straipsnyje   Ar atlaikys premjeras šilumos privatininkų spaudimą?“ teigiama:


Tokiu  būdu Vilniuje įsitvirtino iš esmės nekontroliuojamas privatus monopolininkas.

Esant   dabartinei teisinei bazei neįmanoma užtikrinti reikiamos priežiūros ir būtinos kontrolės   privataus kapitalo administracinei susijusių įmonių ūkinei ir   finansinei veiklai.

Kainų   komisija neturi garantuotų galimybių sužinoti tikrų šilumos tiekimo sąnaudų    ir   dėl kitų įvairių priežasčių negali nustatyti optimalių tiekimo kainų

Todėl, nors valstybinis valdymas taip pat nėra be   trūkumų, bet siekiant daugiau apsaugoti vartotojų interesus, siūlėme šio    Vilniaus  ūkio  kontrolę atiduoti valstybiniam reguliavimui.


  Ryšium   su tuo Kainų komisija  paprašyta, Visuomenės informavimo įstatymo   visuomenės informavimo priemonėms   nustatytais terminais, pateikti sekančią informaciją pagal savo kompetenciją:


 1. Ar iš tikro „Vilniuje įsitvirtino iš esmės nekontroliuojamas privatus monopolininkas“.
 2. Ar dabartinė teisinė bazė neužtikrina šilumos teikimo įmonių ūkinės finansinės veiklos   reikiamos priežiūros ir būtinos kontrolės.
 3. Ar atitinka tikrovę teiginys, kad „ Kainų komisija  neturi garantuotų galimybių sužinoti tikrų šilumos tiekimo sąnaudų ir dėl kitų įvairių priežasčių negali nustatyti optimalių tiekimo kainų.“
 4. Ar šilumos tiekimo įmonės yra valstybinio reguliavimo sferoje.
 5. Ar Valstybinė Kainų ir Energetikos Kontrolės Komisija patiria kokį nors "privatininkų" spaudimą.
 6. Jeigu taip, tai konkrečiai kokį, kokia forma ir kas jį konkrečiai vykdo.
.
 
.
 
Todėl ir antras klausimas - "Ar atsilaikys Valstybinė Kainų ir Energetikos Kontrolės Komisija -valstybės institucija ...."Vasario 16 dienos proga ..........................

 

Vasario 16 diena, LRT kultūra TV, Laida Istorijos detektyvas.
Vedėjas,  kaip visada linksmai nusiteikęs, V. Savukynas, dalyviai : buvęs Valstybės saugumo departamento direktorius  savo įpėdiniu palikęs KGB rezervistą, „terleckininkas“, nevienareikšmiškai vertintinas istorikas .....
Kalba daugumoje eina apie tai kaip Sąjūdžio pradžioje elgėsi KGB, kaip jis sekė Sąjūdį ir pan.
Ir, kaip sakoma,  nė mur mur apie KGB agentus Sąjūdžio vadovybėje ....
Nė mur mur apie archyvinius KGB agentus, apie KGB agentus ypatingam periodui ....

O gal Sąjūdžio laikai dėl  KGB nebuvo tas ypatingas periodas .....
O gal iš vis nebuvo tų KGB archyvinių ir ypatingam periodui agentų ......

Kad daug kam nesinori apie juos ir kalbėti, ir girdėti,  kaip tik ir rodo šios  laidos  turinys.

Deja tokie agentai buvo, tokie agentai niekur nedingo, tokie agentai veikia,  ir nėra jau taip labai  sunku ne kuriuos iš jų išskaičiuoti ...
Kad   Sąjūdžio vadovybės  tarpe nebuvo KGB agentų gali patikėti tik tie, kuriems neprieinama sveiko proto logika.

Vien jau tai, kad Genocido centro nedomino ir nedomina  kas tai per KGB įtakos agentai, KGB agentai ypatingam periodui,  kokios jų funkcijos; kad jo pastangomis buvo „išplauti KGB rezervistai“, vadovaujantis sveiko proto logika pasako tiek daug, kad ir pridurti nebėra ko.
Belieka pridėti Utenos rajono KGB skyriaus dokumentą, parodantį kaip buvo  užvaldytas  Utenos Sąjūdis .....

1988 metu rugpjūčio 29 Utenoje buvo suburta iniciatyvinė Sąjūdžio grupė.
Iki to rajono skyrius sudarė pirminį sąrašą asmenų, galimų kandidatų į grupę, išnagrinėjo  galimybes į grupę  įjungti mūsų operatyvinius  šaltinius.
 Savalaikių priemonių dėka į  Sąjūdžio rajoninę iniciatyvinę  grupę buvo įvesti pozityviai nusiteikę asmenys, agentas „Žemgalis“  ir trys patikimi asmenys.
Vėliau, per steigiamąja konferenciją, visi išvardinti šaltiniai buvo išrinkti  į rajoninę Sąjūdžio tarybą.
Mūsų agento ir patikimų asmenų ypatumas  yra paveikti bendrą Sąjūdžio atmosferą mums  reikalinga kryptimi.
Taip per patikimą asmenį „Č.D.L“, veikiant pagal iš anksto parengtą liniją,  nuo dalyvavo Sąjūdžio grupėje buvo nušalintas  sekamas objektas  Puzonas .
Negalėjo jis kalbėti pirmame Utenos Sąjūdžio mitinge, nors ir tam ruošėsi.
Buvo sutrukdytas mitingas, skirtas pakabinti nacionalinę vėliavą miesto centre "


Kodėl SGD terminalo pavadinimas nelietuviškas ???


 "INDEPEN
        DENCE" - su tokiu pavadinimu stūgsos Klaipėdos uoste SGD terminalas.

Šitą  šampano bonką į  jo kilį sudaužys LR Prezidentė.

Geras klausimas - Kodėl SGD terminalo pavadinimas nelietuviškas ???

Gal todėl, kad  LR Prezidentė yra bajoriškos  kilmės.

O gal tai yra valstybės, Prezidentūros, Seimo, Vyriausybės, VSD,  komercinė, ar kitokia paslaptis.

Plačiau apie tai  rašo, VSD pažymoje kaip provokatorius paminėtas,  www.regnum.ru:

http://www.regnum.ru/news/1767946.html2014 m. vasario 16 d., sekmadienis

Bendrijos pirmininkas grasina Buitinių vartotojų sąjungai
Po BNS pranešimo žiniasklaidai „Vilniaus savivaldybė bandys sutramdyti "nevaldomą" bendrijos pirmininką“,  gautas sekančio turinio laiškas:
 "Šiuose naujienose nėra ne vieno žodžio tiesos.
R.Dervinis nesikreipė į DNSB su prašymu dėl namo aprašo.
Ja laiškas su prašymu atėjo paštu tik vasario 11 diena.
Taigi patys suprantate kad kaltinimai prieš laiką yra kaip minimumas neteisėti.
 Kol kas dėl jūsų asmenybes mūsų bendrija į teismą nutarė nesikreipti, bet po aiškinimosi Vilniaus miesto savivaldybėje bus daromos atitinkamos išvados.
Ateiti siūlau išsiaiškinti visas aplinkybes, o ne vadovautis vieno asmens nuomone ir nepagrįstais ir melagingais teiginiais.
Kad jus žinotumėte, R.Dervinis dar gruodžio meniesi buvo įspėtas, kad atsisakydamas vykdyti visuotinio susirinkimo nutarimus dėl karšto vandens apskaitos prietaisų mūsų bendrijoje, po sistemos paleidimo jam bus skaičiuojami karšto vandens normos pagal registruotu gyventojų skaičių minėtame bute ir Vilniaus miesto normą vienam gyventojui kuri yra 2,85 kubinių metrų vienam gyventojui.
Iki susitikimo.....
Pagarbiai 351-os DNSB
valdybos pirmininkas
Andrej Gurinove    

2014 m. vasaris 15 d. 22:31, GMAIL <antanas1940@gmail.com> rašė:
--
Buitinių vartotojų sąjunga..... antanas1940@gmail.com.................."

*************************************************

 Vieno Vilniaus daugiabučio namo buto savininkas, praradęs viltį problemas spręsti bendrijos viduje, kreipėsi į Vilniaus savivaldybę pagalbos.
 Pastaroji, kaip reta, pasielgė principingai ir apgynė šio namo butų savininkų interesus.(Priedas savivaldybės laiškas)..

Visa tai turėtų tapti geru pavyzdžiu:
 - kaip turi dirbti savivaldybės,
  - kaip turi elgtis daugiabučių namų savininkai, kada bendrijų pirmininkai yra, kaip sakoma, "nevaldomi".
-----------------------------------------------  
Kaip matome Buitinių vartotojų sąjunga BNS paviešino tiktai Vilniaus savivaldybės raštą ir apie kieno nors nuomonę kalba iš vis neina.


O taip atrodo Vilniaus savivaldybės įpareigojimas  351 – os DN  bendrijos pirmininkui:
„Iki 2014 02 30 pateikti pareiškėjui Namo Aprašo kopiją, bei paaiškinimą, ar Aprašas buvo patvirtintas visuotiniame susirinkime“.

Betgi savaime turi būti suprantama, kad  jeigu bendrijos pirmininkai  yra tikrai suinteresuoti  pastato tinkamo stovio palaikymu, jie  turi pasirūpinti, kad butų savininkai suvoktų, kad ne tik jų butai, bet ir kai kas daugiau yra jų dalinė nuosavybė pastate, kurią jie privalo  tinkamai prižiūrėti.
Todėl sumoje geranoriškai patariame ponui pirmininkui nepykti, nes pyktis yra blogas patarėjas,  o  nedelsiant sudaryti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašą pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą formą, jį patvirtinti visuotiniame ne bendrijos narių, o pastato savininkų,  visuotiniame susirinkime,  ir jo kopijas įteikti butų savininkams.

Na o kas liečia karšto vandens apskaitos prietaisą bute, tai, vadovaujantis sveiko proto logika, išeitų, kad jeigu butas nenaudoja   šilumos punkte ruošiamo karšto vandens, ir  buto savininkas prašo nuimti jo apskaitos prietaisą bute, tai jo   prašymą reiktų ir tenkinti.

Nenaudoti karšto vandens yra   buto savininko laisva valia.
Tiktai kodėl jis už ją  turi mokėti karšto vandens apskaitos prietaiso mokestį ??

Nelogiška. Argi ne taip ??

Kaišiadorių savivaldybės taryba teisiškai nokautavo pati save .
    Kadangi  Kaišiadorių šilumos tiekėjas miesto daugiabučio namo Gedimino g. Nr. 20, kur šilumos punktas – karšto vandens ruošimo įrenginys yra namo bendrojo naudojimo objektas,   butų savininkus prievartauja mokėti akivaizdžiai neteisėtą centralizuotai paruošto, jo tiekimo tinklais namui pristatyto ir parduoto karšto vandens mokestį, Kaišiadorių   savivaldybei  š. m. sausio 6 d.  buvo pasiūlyta   panaikinti savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 31 d.  sprendimą  Nr. V17-1503 ( Priedas 1), kadangi jis  neatitinka galiojančio Šilumos ūkio įstatymo  nuostatų -  šilumos tiekėją įpareigoja  besąlygiškai  sudaryti su šilumos vartotojais karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis.
Tačiau  karšto vandens pirkimo - pardavimo sutartys gali būti sudaromos tiktai tenai, kur šilumos tiekėjas yra centralizuotai paruošto karšto vandens tiekėjas, tenai kur yra centralizuotai paruošto, perdavimo tinklais namui pristatyto ir parduoto karšto vandens vartotojai.
O kada daugiabučiame name yra įrengtas šilumos punktas – karšto vandens ruošimo įrenginys,  šilumos tiekėjas vien jau fiziškai negali būti  centralizuotai paruošto karšto vandens tiekėju, juo labiau kada šilumos punktas yra daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektas – jo savininkų dalinė nuosavybė, kaip kad yra daugiabučiame name Gedimino g. Nr. 20.
Tačiau net   keturi savivaldybės tarybos komitetai:
Ūkio plėtros ir finansų;
Švietimo, kultūros, sporto ir viešosios tvarkos;
Socialinės apsaugos ir sveikatos;
Kaimo plėtros, Aplinkosaugos ir teritorijų planavimo
apsvarstę   savivaldybės administracijos  parengtą  minėto savivaldybės tarybos sprendimo pripažinimo netekusiu galios projektą nutarė   .... „nepritarti projektui ir neteikti jo svarstyti savivaldybės tarybai“ ....

Kadangi minėtas nutarimas vis dar  galioja, Kaišiadorių šilumos tiekėjas,   pats pateikdamas dokumentą, kad turtinės atsakomybės riba yra daugiabučio namo Gedimino g. Nr. 20 siena,  toliau  aklai vykdo savivaldybės tarybos sprendimą - prievartauja šio namo butų savininkus pirkti iš jo paslaugą, kurios jis ir neteikia, ir fiziškai teikti negali.

Tokiu būdu, kaip sakoma, Kaišiadorių savivaldybė teisiškai nokautavo pati save ....

 Ne aukštumoje pasirodė ir administracijos direktorius Gintaras Gružauskas su  specialiste D. Navickiene, parengusia atsakymą, kuriame rašoma-  „savivaldybės sprendime numatyti punktai yra įvykdyti ir nėra tikslo jo naikinti“.
Tačiau, kaip sakoma, Dėkui Dievui, kad taip dar ne visur yra.
O kur tai yra įvykdyta, tai savivaldybės tarybai siūlome gerai ir gerai pagalvoti, kaip  reikės sugrąžinti šilumos vartotojams neteisėtai iš jų išreikalautą neteikiamos paslaugos –karšto vandens tiekimo kainos mokestį – apie 3 litus už kubą karšto vandens.
Būtų labai gerai ir labai naudinga kad šiuos vartotojų nuostolius padengtų solidariai visa savivaldybės taryba, išskyrus  Antaną Paplauską, kuris nusišalino nuo balsavimo Ūkio plėtros ir finansų komitete.
  Pažymėtina, kad šilumos tiekėjas ką tik pakoregavo Karšto vandens vartojimo pirkimo – pardavimo sutartį ir toliau Gedimino g. Nr. 20 butų savininkams siūlo sutarties objektą: „Pagal sutartį Karšto vandens tiekėjas tiekia Vartotojui karštą vandenį, kaip  kompleksinį produktą ........“
Taigi jis  ir toliau siūlo tiekti  produktą  kurio paruošti jis niekaip negali ....
  Ir kas paneigs, kad  net jeigu ir Vyriausybės atstovas ir įpareigotų minėtą savivaldybės sprendimą pripažinti negaliojančiu, nes nei Vietos savivaldos, nei  Šilumos ūkio įstatyme nėra tokių nuostatų, kurios  savivaldybėms  leistų  nurodytų šilumos tiekėjams tą ar kitą daryti, vargu ar ši savivaldybės taryba    sugebėtų  pakiltų iš gilaus  „teisinio nokauto“ ....
**********************************************************
Priedas 1
KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
 SPRENDIMAS
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“ TIEKIAMOS ŠILUMOS PASKIRSTYMO METODŲ
 2006 m. rugpjūčio 31 d. Nr.V17-1503
Kaišiadorys
 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 91-2832) 7 straipsnio 16 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) 12 straipsnio 2 dalimi, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių,  patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30d. įsakymu Nr. 4-258 (Žin., 2003, Nr. 70-3193), 50, 51, 59 ir 92 punktais, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. O3-122, 2005 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. O3-19, 2005 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-41, 2005 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. O3-86,
Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Įpareigoti daugiabučio namo patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administratorius uždarąją akcinę bendrovę Kaišiadorių butų ūkį ir uždarąją akcinę bendrovę ,,Kaišiadorių šiluma“ iki 2006 m. rugsėjo 30 d. administruojamuose namuose, pageidaujant patalpų savininkams, pravesti susirinkimus dėl šilumos paskirstymo metodo pasirinkimo.
2. Įpareigoti uždarąją akcinę bendrovę ,,Kaišiadorių šiluma“ nuo 2006 m. spalio 1 d. šilumos vartotojams taikyti jų pasirinktą šilumos paskirstymo metodą, šilumos vartotojams, nepasirinkusiems šilumos paskirstymo metodo, taikyti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintą šilumos paskirstymo metodą Nr. 4 ir sudaryti su šilumos vartotojais karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo ir šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis.
Sprendimas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                  Romualdas Urmilevičius
______________