2014 m. vasario 18 d., antradienis

Viltis miršta paskutinė .....


 Kada sovietmečiu rusą paklausdavo, kas yra baisiausia pasaulyje, jis, turėdamas omenyje partinę SSSR valdžią, nedvejodamas atsakydavoBaisiausia pasaulyje yra kvailys su iniciatyva.( Самое страшное в мире это дурак с инициативой ….)
 Betgi  iš SSSR imperijos pabėgusioje  ir kitą imperiją patekusioje Lietuvoje argi   yra kitaip ???
 Štai buvęs energetikos ministras kartu su Prezidentūra šturmavo  iniciatyvą „Pasirink karšto vandens tiekėją“, kurią Buitinių vartotojų sąjunga tuomet  pavadino masine psichoze.

Visų pirma,  tai įrengiant šilumos punktus daugiabučiuose namuose  su jų savininkų sutikimu, tuo   techniškai  buvo pasirinktas ir realizuotas  karšto vandens ruošimo būdas be karšto vandens tiekėjo ..... taigi pasirinkti nebebuvo ką .....

Tokiu būdu ši „iniciatyva – masinė psichozė“  visiškai nesiderino su sveiko proto logika..... o  jos pasekmės šilumos vartotojams  atsieina  ~ po 3 litus už kubą karšto vandens – už nesuteiktą paslaugą .....

 Betgi tokios iniciatyvos  greičiau taisyklės, negu išimtis...

Pavyzdžių tiek ir tiek,

Jeigu jau aukščiausia valdžia taip daro, tai kodėl kitaip turi elgtis „žemiau stovinčios“  valdžios institucijos ???

Štai yra šalyje viena tokia provincijos savivaldybė, kuri ėmėsi „kurti  savo tvarką“   daugiabučių namų šilumos ūkyje .....

Jos paskirtas daugiabučių namų administratorius pradėjo kurpti  neteisėtus  šilumos paskirstymo metodus ir juos teikti Kainų komisijai, o pastaroji, nepaisydama to, kad siūlyti naujus šilumos paskirstymo metodus gali tik daugiabučių namų savininkai, kad jie prieštarauja teisės aktams, juos „laimino“......

To  paskatintas, savivaldybės paskirtas daugiabučių namų administratorius, pasikvietęs  į talką Valstybinę energetikos inspekciją,  pradėjo „kovą“  su butuose įrengtais papildomais radiatoriais.

 Tikrai taip, daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistema turi atitikti projektą.

 Tikrai taip, pakankamai nemažai yra atvejų, kada visiškai be reikalo pasididinama buto radiatorių galia.

 Su tokiais atvejais reikia kovoti visu teisė aktų reikalavimų griežtumu, nes visų pirma butų radiatoriai yra ne butų savininkų nuosavybė, o bendrojo naudojimo objektai, šildymo ir karšto vandens sistemos dalis.

 Betgi yra daugiabučiuose namuose kraštiniai butai, kurių situacija, pastate daugumoje butų įrengus naujus langus ir balkonų duris,  iš esmės pasikeitė.

Jeigu juose palaikyti Higienos normos nustatytą temperatūrą, kiti butai bus peršildomi, nes Lietuvos higienos norma HN 42: 2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“nustato:

10. Vertinant daugiabučių gyvenamųjų namų gyvenamųjų patalpų mikroklimatą, laikoma, kad mikroklimato parametrai pastatų patalpose užtikrinti, jei jie išmatuoti patalpose, kurios nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti yra nepertvarkytos (neapšiltintos sienos iš vidaus, neatlikti šildymo sistemos pertvarkymo darbai ir kiti darbai gerinantys patalpų šiluminę aplinką), ir atitinka šios higienos normos reikalavimus.

 Kadangi šalyje daugumoje iš daugiabučių namų  bendrojo naudojimo objektų valdytojų tiek naudos, kaip iš žilo ožio pieno, tų butų gyventojams buvo dvi išeitys:
 arba žiema kraštiniuose kambariuose negyventi,
 arba įsirengti padidinti radiatorių galią.

(Beje be daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo žinios jie  įsirengti papildomų  radiatorių  negalėjo – tam reikalinga iš šildymo   sistemos išleisti vandenį ir ją po to tinkamai užpildyti.)
  
Problemą turėjo spręsti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai:
 Arba atitinkamai perprojektuoti šildymo ir karšto vandens sistemas.
 Arba apšiltinti kraštines namų  sienas.

 Dabar gi, pats būdamas kaltas, šios savivaldybės paskirtas administratorius pradėjo reikalauti nuimti papildomus radiatorius kraštiniuose butuose.

Pažymėtina, kad savivaldybė ne tik kad  jo  nesutramdo, tinkamai neįvertina jo kaltės, bet jam iš esmės pritaria.
  
Sumoje, kraštinių butų  savininkų situacija
dėl  Kainų komisijos neteisingų šilumos paskirstymo metodų,
dėl  Valstybinės energetikos inspekcijos siauros pozicijos,
dėl  savivaldybės paskirto administratoriaus  savo pareigų nevykdymo ir kaltės,
dėl savivaldybės teisinės prostracijos,  
 yra tikrai nepavydėtina.

Ypatingai nepavydėtina situaciją yra kraštinius butus su papildomais radiatoriais nusipirkusių jų savininkų.

Ir kas gi jiems gali padėti ???
 Geras klausimas – kas gi jiems gali padėti,
jeigu energetikos ministras diplomatas,
o šilumos ūkį kuruojanti viceministrė buvusi savivaldybės sekretorė,
o Valstybinės energetikos inspekcijos viršininkas   yra tik sovietinius statybos mokslus  krimtęs .....
jeigu energetikos ministru pasitiki Premjeras ..., 
o abiem jais ... Prezidentė ....

 Padėti galėtų Seimo kontrolieriai, betgi jų sprendimai yra tik  rekomenduotini ................

Kai kas tiki, kad padėti gali Prezidentė, betgi, kaip atsakė Prezidentūros kanceliarijos skyriaus vedėja, Prezidentei skirti laiškai jos nepasiekia .....

Yra dar viena galimybė – kreiptis į savo rinkiminėje apygardoje išrinktą Seimo narį, žinoma, jeigu jį prisimeni ...

Taigi,  kaip sakoma, viltis miršta paskutinė ....

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą