2014 m. vasario 9 d., sekmadienis

Daugiabutis namas yra suprojektuotas ir pastatytas kaip VIENTISAS INŽINERINIS STATINYS, KURIS TURI BŪTI TOLYGIAI ŠILDOMAS. -jo šildymo darkyti nevalia.


  
Specialiųjų tyrimų tarnybos vertinime rašoma, kad  papildomai remiant individualios šilumos apskaitos ir reguliavimo įrengimą būtų išspręsta ir kita problema, kurią siekia spręsti projektų rengėjas, tai galimybė atsijungti nuo centrinio šildymo sistemos; kad taip būtų sudarytos sąlygos naudoti kitus atsinaujinančios energetikos šaltinius (pvz. saulės kolektorius ir kt.) šilumai gaminti ir karštam  vandeniui ruošti.

Kaip individuali šilumos apskaita ir reguliavimas gali sudaryti galimybę atsijungti nuo centrinio šildymo sistemos –  čia tai naujiena ...

Mūsų nuomone greičiau atvirkščiai – nes tai sumažintų mokėjimus už šildymą.

 Na o  „Atsinaujinančios energetikos šaltiniai“  -   –t.y.  pvz. atsinaujinantys saulės kolektoriai ..... čia jau, kaip sakoma, iš operos apie „perpetuum mobile...“

 O Tarnybos tvirtinimas, kad  butų šilumos apskaitos ir reguliavimo prietaisų priežiūros sąnaudos būtų įtraukiamos į šilumos kainas  yra nepagrįstas.

  Nes, kada  daugiabučiuose namuose įrengti šilumos punktai, tai pagal Šilumos ūkio įstatymą su šilumos tiekėju turi būti atsiskaitoma pagal įvadinio  šilumos apskaitos prietaiso parodymus( šilumos pirkimo – pardavimo vietoje) , o su geriamo vandens karštam vandeniui ruošti tiekėju pagal įvadinio geriamo vandens apskaitos prietaiso parodymus ( jo pirkimo –pardavimo vietoje).

Daugiabučiame name  tiktai šie du apskaitos prietaisai yra ATSISKAITOMIEJI ir tiktai jų priežiūra įtraukiama į šilumos ir geriamo vandens kainas atitinkamai.

 Butų  gi apskaitos prietaisai  - tiek šilumos, tiek karšto vandens-  yra PASKIRSTOMIEJI.

 Nes  centralizuotas karšto vandens tiekimas, kai daugiabučiame name įrengtas šilumos punktas, nevyksta, taigi nėra ir jo tiekėjo.

 Todėl tenka Tarnybai geranoriškai palinkėti:  arba   iš esmės pagilinti savo žinias šilumos gamybos ir tiekimo srityje, arba vengti vertinimų, nesusijusių su jos kompetencija.

 Betgi  vertinamame Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 11, 12, 16, 27 ir 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekte yra viena   įžūliai korupcinė, dargi nusikalstama,  nuostata:
Šilumos vartotojo daugiabučiame name teisės:
  Atjungti jam nuosavybės teise priklausančio buto ar kitų patalpų šildymo ir karšto vandens sistemų įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos ir pakeisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą energetikos ministro patvirtintose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka.

 Visų pirma tai normaliame daugiabučiame name  butų ir kitų patalpų  šildymo sistemų nėra,  yra tik pastato šildymo ir karšto vandens sistema, bendrojo naudojimo objektas – bendroji dalinė nuosavybė.

 O butų ir kitų patalpų radiatoriai (t. t. vonių radiatoriai –„gyvatukai“) yra šios sistemos neatskiriama dalis –bendroji dalinė nuosavybė.

Na o pastato šilumos punkte paruoštą karštą vandenį  vartoti ar ne-  yra laisva valia .....

Visa šios nuostatos esmė – „ pakeisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą energetikos ministro patvirtintose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka“.

Tačiau daugiabutis namas yra suprojektuotas ir pastatytas kaip  VIENTISAS INŽINERINIS STATINYS, KURIS TURI BŪTI TOLYGIAI ŠILDOMAS.

Jeigu įstatymo projekto autoriai to nesuvokia, tai tegu kreipiasi pas specialistus, kurie jiems tai kantriai pabandys paaiškinti.

Kodėl „kantriai“, todėl kad nemažai  Seimo narių yra, kaip sakoma,pirma karta nuo žagrės“, arba „iš ubagų tapę ponais“ su visomis iš to sekančiomis nepilnavertiškumo komplekso problemomis....

Betgi vis tiktai būtina paviešinti, kam gi yra naudingas „vientiso inžinerinio statinio, kuris turi būti tolygiai šildomas“ jo šildymo sudarkymas.

Taigi jis yra naudingas tiems butų savininkams, kurie  žiemą juose negyvena.

Betgi  jų butus per sienas, lubas, grindis  šildo ir už tai moka kiti namo butų savininkai.

Taigi tai yra naudinga, taip vadinamiems, ŠILUMOS VAGIMS.


 Nes jau dabar šalies kurortų daugiabučių namų butų savininkai kenčia nuo tų šilumos vagių, kurie nusipirktuose butuose žiemą negyvena.

O kiek tokių sezoninių, žiemą negyvenamų butų yra ir kiek jų savininkų yra suinteresuoti  tapti šilumos vagimis ???

Nemaža dalis jų yra  turčiai iš rytinių kaimyninių šalių, o ne tik mūsų vietiniai liberastai – kosmopolitai.

Galiojantis Šilumos ūkio įstatymas iš esmės draudžia darkyti vientiso inžinerinio statinio tolygų šildymą.

Taigi, akivaizdu,  kad toks pasiūlymas yra naudingas    šilumos vagims ???

O ir kas paneigs galimybę, kad ir šios nuostatos autoriai, tie šeši Seimo nariai, ar  jų artimieji, giminaičiai, pažįstami,    gali būti  asmeniškai suinteresuoti tapti šilumos vagimis ???

Šiaip ar taip ši Šilumos ūkio įstatymo projekto nuostata yra akivaizdžiai įžūliai korupcinė, dargi nusikalstama.

Galima būtų stebėtis, kaip gi Specialiųjų tyrimų tarnyba jos nepastebėjo, jeigu ne Buitinių vartotojų sąjungos liūdna praktika, leidžianti padaryti išvadą, kad tai, labai tikėtina, kad gal padaryta ir  sąmoningai.

O kad tai paneigti,  Specialiųjų tyrimų tarnyba turėtų atskirai šią Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo nuostatą įvertinti pagal savo kompetenciją.

Turėtų ir galėtų, bet gi ką ji pvz. gali padaryti, jeigu, tarkime,  kuris nors iš Prezidentės patarėjų yra suinteresuotas tapti šilumos vagimi ???

Sumoje Specialiųjų tyrimų tarnyba bus paprašyta tai atlikti ir iš jos atsakymo bus galima spręsti, kaip gi  iš tikrųjų yra.

Beje Seimo Antikorupcinė komisija irgi  turėtų  atkreipti dėmesį, kodėl ši Šilumos ūkio įstatymo projekto nuostata liko neįvertinta, ir paprašyti Tarnybą ją įvertinti pagal savo kompetenciją.


O jeigu Seimas priimtų šią korupcinę nuostatą, tai Prezidentės garbės ir orumo reikalas būtų ją vetuoti.

  


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą