2024 m. kovo 31 d., sekmadienis

Klausimėlis pagal Tapiną ....

 

 Kas gyvena tarsi bimžas –miške, stiklo dėžėje, šuo nuplikęs.

Galimai nuo blogo maisto.

 

Sveikinu su gražiausia pavasario švente šv. Velykų proga.

 

 Išaušo tikro pavasario rytas.

Jau ir saulutė pasirodė.

Taigi  ir sveikinu  su gražiausia pavasario švente šv. Velykų proga.

Linkiu  džiaugtis gyvenimu ir gyventi jį pilnavertiškai. 

 

Na o dabar šiek tiek apie save, savo gyvenamąją aplinką.

Taigi jau pasirodė šalpusnio, pas mus vadinamo močekalapiu, pirmieji žiedai.

(O juk buvo laikai, kai sniegas  šiauriniuose pakriaušiuose išsilaikydavo iki gegužės pradžios.)

Klykauja senokai parskridusios gervės – kadaise į Raudonąją mūsų knygą įtrauktas paukštis.

Parskrido ir mūsų nacionalinis paukštis – laukų valytojas nuo visko kas gyva.

Beje mano kaime jų lizdų arti 20, ir visi ant elektros stulpų.

O to kaimo pradžioje, kur aš gyvenu, ant trijų elektros stulpų iš eilės ...

O kadaise gandrų lizdas kaime  buvo tik vienas.

Kartu su kolūkiais kaime  atsirado kovai, kartu su jais ir dingo ...

Zylių prie lesyklos apstu, tiktai žvirblių nė vieno.

Gal kaime jų dar pasitaiko, nes gyvenu nuošaliau  nuo jo.

Na o kai gyvenau Vilniuje –žvirblių nemažiau kaip zylių.

Šventojoje būriuojasi gražuoliai gariniai, laukinės antys taip ir niekur neišskrido.

Gulbės giesmininkės skraidė visą žiemą.

Taigi gyvenu, galima sakyti gamtos aplinkoje, savo senelių žemėje, Utenos rajono, Užpalių seniūnijos, Kaniūkų kaime.

( Beje mano senelis man aiškino, kad kaimo pavadinimas nuo to, kad kaimiečiai mėgo gerti konjaką. Na o iš tikro tai dvaro arklininkų kaimas, nuo slaviško  koniuchi..)

Gyvenu šalia miškelio, pievų ir krūmynų, šalia Šventosios upės.

Naktį apsilanko barsukai, medelius tenka saugoti nuo kiškių ir stirnų, kurie apsiprato su mano sargu  mišrūne Uste.

 Esu registruotas ūkininkas.

 Užsodintas sodas,  stovi šiltnamis,  12 pakeltų lysvių – daržovių pakanka ir šeimai padedu.

Šeima -  žentas, duktė ir dvi mokyklą bebaigiančios šaunios anūkės  gyvena Vilniuje, beveik kas dvi savaites apsilanko, aprūpina  viskuo reikalingu.

Taigi Lietuvos piliečiui pagal gimimą dar nepriklausomoje Lietuvoje ko dar materialiai  bereikia.

Veikia internetas, rodo televizorius.turiu vienminčių draugų internete ir vieną gerą draugą vietoje.

(labai gaila, kad mano vaikystės draugai kaime jau Anapilyje.)

Ir kaip sakoma, duok Dieve visiems, kas to neturi.

Taigi materialiai nieko netrūksta, pensija patenkinama, darni šeima, tiktai deja, deja,   viltis, jog atsikurs nepriklausoma Lietuvos valstybė,šalį valdys pilietinė valdžia,pasirodė utopiška ...      

 

2024 m. kovo 29 d., penktadienis

Gal bus kam nors naudinga .....

 

Tai rašydamas tikiuosi, kad gal kam nors ir būsiu naudingas.

O viskas prasidėjo nuo to, kad aktyvi vieno daugiabučio namo buto savininkė Irina B. susidomėjo, kaip administratorius paskirsto mokėjimus už pastato bendrosios nuosavybės priežiūrą.

Iki tol aš tuo nesidomėjau, pasitikėdamas,  kad mokėjimai paskirstomi teisingai.

Betgi bendrijos buhalterė į klausimą, kodėl mokėjimai paskirstomi proporcingai butų plotams, atsakyti nesugebėjo.

Ir labai tikėtina, kad taip vyksta visoje šalyje.

O štai taip atrodo man pateikta bendrijos sąskaita: Kaip matome, o “Priežiūros lėšos“  paskirstomos  butams po lygiai        ...

O kaip sekasi išsiaiškinti, kaip turi būti pagal teisės aktus, matyti iš laiško Registrų centrui.

Gal kai kam tai atrodys kaip nereikšmingas dalykas ,kaip kad  p.p.e. G. Nausėdos sistemingas laužymas duotos priesaikos, žydų bendruomenės, kuri neapkenčia lietuvių, pirmininkės apdovanojimas ordinu už nuopelnus  Lietuvai.

Ir kuris, VTEK nustačius, kad jis „reketuoja“ ambasadorių  JK, įžūliai  pareiškia, kad taip ir toliau darys ...

 *************************************** 

Registrų  centrui         2024-03-29  Nr. 3-24

 

DĖL      DAUGIABUČIO NAMO ŽIRMŪNŲ G. NR. 104  NAUDINGO PLOTO

  

      Laiške  2-24, 2024 03 14  rašiau:

 Nekilnojamo turto registro nuostatai nustato:

 

102.   Įregistruojant Registre bendrosios dalinės nuosavybės teisę, savininkais nurodomi visi bendraturčiai ir jų nuosavybės teisės dalys.

 Registre įregistruojamos tokios kiekvienam bendraturčiui priklausančios nuosavybės teisės dalys, kokios nurodytos dokumente, kurio pagrindu Registre įregistruojama bendrosios dalinės nuosavybės teisė.

Jeigu dokumente kiekvieno bendraturčio bendrosios dalinės nuosavybės teisės dalies konkretus dydis nenurodytas, Registre įregistruojamos lygios bendraturčių nuosavybės teisės dalys.

 

   Kadangi savaime suprantama, kad mano daugiabutis namas Vilnius, Žirmūnų g. Nr. 104 nėra bešeimininkis turtas, tai Registrų centre, vadovaujantis  Nekilnojamo turto registro nuostatų 102 punktu, yra užregistruota pastato bendrosios nuosavybės teisė. 

 Ryšium su tuo prašiau atsakingos informacijos:

 1.     Ar  įregistruotos kiekvienam    bendraturčiui priklausančios nuosavybės teisės dalys.

2.     Ar   įregistruotos lygios bendraturčių nuosavybės teisės dalys.

 

 Į tai gavau:

 Nustatyta, jog Nekilnojamojo turto registre įregistruotą nekilnojamąjį daiktą – gyvenamąjį namą 1A5/b, unikalus Nr. 1096-7016-7012, esantį Žirmūnų g. 104, Vilniuje, sudarantys butai / patalpos yra įregistruoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai.

Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-04-23 nutarimu Nr. 379 „Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo”, (toliau – Nekilnojamojo turto registro nuostatai) 88 punkte nustatyta, jog kai visos patalpos, esančios pastate, įregistruotos kaip atskiri Nekilnojamojo turto registro objektai, daiktinės teisės įregistruojamos tik į šias patalpas, bet ne į pastatą.

Atsakydami į Jūsų 2024-03-14 prašyme keliamus klausimus „<...> Ar įregistruotos kiekvienam bendraturčiui priklausančios nuosavybės teisės dalys <...> Ar įregistruotos lygios bendraturčių nuosavybės teisės dalys <...>“, informuojame, jog į atitinkamai įgytus butus / patalpas, esančius gyvenamajame name 1A5/b, unikalus Nr. 1096-7016-7012, esančiame Žirmūnų g. 104, Vilniuje, atitinkamų dokumentų pagrindu yra įregistruotos asmenų nuosavybės teisės.

Taip pat nustatyta, jog nekilnojamojo daikto – gyvenamojo namo 1A5/b, unikalus Nr. 1096-7016-7012, esančio Žirmūnų g. 104, Vilniuje, registro įraše yra įregistruotas juridinis faktas – Nustatytas bendro naudojimo objektų valdymas (įsteigta Daugiabučio namo savininkų bendrija), 290-osios Daugiabučio namo savininkų bendrijos prašymo pagrindu ir juridinis faktas – Sudaryta Daugiabučio namo kreditavimo sutartis, 2023-03-06 Daugiabučio namo kreditavimo sutarties Nr. DNIP-23-228678 pagrindu.

Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro nuostatų 13 punktu, Nekilnojamojo turto registre registruojami Nekilnojamojo turto registro objektai, nurodyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje, o minėtų Nekilnojamojo turto registro nuostatų 14 punkte, vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi, nustatomas Nekilnojamojo turto registre registruojamų juridinių faktų sąrašas.

******************************************************  

 Iš to supratau, kad  pastato savininkų nuosavybės teisės dalys, įregistruojant Registre bendrosios dalinės nuosavybės teisę, nenurodytos., kaip to reikalauja Nekilnojamo turto registro nuostatai.

 Ryšium su tuo prašau tai patvirtinti, arba tai paneigti, man pateikiant  informaciją, apie man pastate priklausančios nuosavybės konkrečią dalį  (pvz. procentais ar kitaip).

 Vienkart informuoju. Kad Civilinis kodeksas nustato:

 

4.82 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė

3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui)

7. Buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui

 

Taigi  Civilinis kodeksas nustato, kad daugiabučio namo buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui.

 Tokiu būdu aš pats galėčiau pasiskaičiuoti,  kokia bendrosios nuosavybės dalis man priklauso, tačiau  neturiu informacijos , koks yra mano daugiabučio namo naudingas plotas.

 Ryšium su tuo ir prašau šią informaciją man pateikti.

 Apmokėjimą užtikrinu.

 Atsakymą į laišką prašau siųsti per Epristatymas sistemą.

 .

 Antanas Miškinis