2016 m. lapkričio 30 d., trečiadienis

Kaip sakė romėnai - Pažvelk į vandens lašą ir tu pamatysi visą pasaulį .......

Turkijos kariuomenė įžengė į Siriją,  kad nuverstų esamą valdžią  .....!!!???

Deja tai greičiau tik maskuotė,  vykdant kurdų tautos genocidą, kaip prieš šimtą metų Turkija  vykdė armėnų ir kitų tautų genocidą.

Beje Turkija yra okupantas (Kipro šiaurinė dalis) ir NATO narys ....

Perfrazuojant  spaliukus -  Lenino anūkus  -Turkija yra pasiryžus, visada pasiryžus, ginti Lietuvą, jai patyrus agresiją ...

Būtų linksma, jei nebūtų liūdna, klausant šabesgojų propagandos, kad toks NATO mus apgins ...

***************************************************

Эрдоган: "Войска Турции вошли в Сирию, чтобы положить конец тирании Асада"

Турецкое издание Hurriyet Daily News приводит заявление президента Турции о положении дел в Сирии и о том, с какой целью турецкая армия вошла на сирийскую территорию. В ходе своего выступления президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что вооружённые силы Турции пересекли сирийскую границу, чтобы «положить конец правлению тирана Асада».

Эрдоган: "Войска Турции вошли в Сирию, чтобы положить конец тирании Асада"


По словам турецкого президента, в Сирии за время правления Башара Асада погибли около 1 миллиона человек.

2016 m. lapkričio 29 d., antradienis

Buitinių vartotojų sąjunga dėkoja prokurorui Rolandui Kruopiui už vienai valdžios institucijai suteiktą pirminę teisinę pagalbą .

.


Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai paviešinus informaciją, kad UAB ,,Vilniaus energija“  šilumos kainų sąskaita apmokėjo darbuotojų keliones, golfo laukų nuomą ir t.t.,Buitinių vartotojų sąjunga, 

paprašė ją informacijos, tai patvirtinančios.

Tikėjomės šią informaciją gauti, nes Šilumos ūkio įstatymas nustato, kad šilumos tiekėjų sąnaudos yra VIEŠA informacija.

Deja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija atsisakė pateikti įrodymus, kad  UAB ,,Vilniaus energija“, tuo padidindama šilumos kainas,  atliko neteisėtą   sąnaudų apmokėjimą.

Jos motyvas yra tas kad prašoma pateikti informacija yra konfidenciali .......!!!!?????

 Ryšium su tuo Buitinių vartotojų sąjunga kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą prašydama apginti viešąjį interesą.

Ryšium su tuo prokuroras Rolandas Kruopis priėmė nutarimą:

 Tokiu būdu gerbiamas prokuroras  šiai valdžios institucijai suteikė „pirminę teisinę pagalbą“ .......

Už ką Jam visų šilumos vartotojų vardu ir dėkojame.

Na o kas liečia prokuroro atsisakymą ginti viešąjį interesą, tai mes gerbiame jo  nuomonę.

O mūsų nuomonė dėl viešojo intereso gynimo sekanti:

Buitinių vartotojų sąjunga nėra privatus asmuo, kaip teigia gerbiamas prokuroras.

Kas ji yra rodo ir  jos pavadinimas, ir jos sprendžiamos problemos.

 Buitinių vartotojų sąjunga savo   įstatuose nurodo, kad Sąjungos veiklos sritys yra vartotojų teisių ir teisėtų interesų atstovavimas.

O jeigu Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Buitinių vartotojų sąjungai atsisakė pateikti VIEŠĄ teisės aktais nustatytą informaciją, tai ji šios informacijos neabejotinai  nepateiktų  ir bet kuriam kitam  asmeniui –  o tai jau, mūsų nuomone,  neabejotinai viešojo intereso pažeidimas.

Geras klausimas – kam gi Buitinių vartotojų sąjunga reikalinga ši  informacija?

Ogi tam, kad   įsitikinti, kaip gi atliktas UAB ,,Vilniaus energija“   veiklos patikrinimas.  

Atsisakymas pateikti teisės aktais nustatytą viešą  informaciją, leidžia pagrįstai teigti, kad Kainų komisija dalyvauja prancūziškos firmos persekiojime, tikslu ją išvaryti iš Lietuvos.

Kad tai yra Lietuvos valstybei priešiška veikla, vargu, vadovaujantis sveiko proto logika, kas paneigs.

Todėl ir nereikia stebėtis, kodėl reikšmingos investicijos  Lietuvą aplenkia ??

O tai jau valstybinio lygio viešasis interesas ....

Todėl bus įdomu stebėti, kaip nauja valdžia spręs investicijų problemą, ar ji išdrįs imtis priemonių nutraukti prancūzų kapitalo firmos  persekiojimą, kaip tokius veiksmus prieš užsienio kapitalo firmą ji vertins.

Ar bus, kaip sakoma, savi marškiniai arčiau savo kūno .... arba gaidžiui geriau miežio grūdas, nei deimantas ...
2016 m. lapkričio 27 d., sekmadienis

O kurgi sankcijos ????

Миллер: Рост спроса на российский газ говорит о надежности поставок Газпрома в Европу

Миллер: Рост спроса на российский газ говорит о надежности поставок Газпрома в Европу
Уверенный рост спроса на российский газ свидетельствует о надежности и стабильности поставок Газпрома в Европу, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
«Это знаковое событие, исторический рубеж с точки зрения наших поставок газа на экспорт. Уверенный рост спроса на российский газ свидетельствует о надежности и стабильности поставок Газпрома в Европу», – сказал Миллер, комментируя очередной рекорд поставок газа на экспорт в дальнее зарубежье, передает РИА «Новости».
Газпром 25 ноября в восьмой раз за осень обновил рекорд суточного объема экспорта в дальнее зарубежье – 601,2 млн кубометров газа. 
Так, поставки газа в Германию выросли на 7,5% (на 2,75 млрд кубометров),

Великобританию – на 54,6%,

во Францию – на 20,4%,

в Австрию – на 27,5%,

в Грецию – на 47,3%,

в Голландию – на 91,8%,

в Данию – на 149,4%,

в Польшу – на 16,7%.

Предыдущий рекорд был установлен 22 ноября – тогда показатель составил 599,8 млн кубометров.

2016 m. lapkričio 26 d., šeštadienis

Argi Lietuva yra teisinė valstybė ???


Profesorius E. Kūris, kalbėdamas apie teisinę valstybę, išskiria netgi vienuolika jos  požymių ......

Pirmąjį požymį profesorius, remdamasis LR Konstitucinio Teismo nutarimu, nurodo kaip teisės normų bendrą po­būdį, t. y. kad įstatymuose nustatomos bendro pobūdžio taisyklės, o poįstatyminiuose ak­tuose šios normos gali būti tik detalizuojamos.

O kaip gi yra tikrovėje ???

Štai Geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymas nustato:

35 straipsnis. Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarka
1. Abonentai ir vartotojai už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį atsiskaito pagal pirkimo ir pardavimo vietoje (geriamojo vandens apskaitos mazguose) įrengtų atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko kita.

2. Karštam vandeniui ruošti patiekto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius įrengto atsiskaitomojo geriamojo vandens apskaitos prietaiso rodmenis. Kai geriamasis vanduo tiekiamas karštam vandeniui ruošti daugiabučio namo karšto vandens ruošimo įrenginiuose, geriamojo vandens pirkimo ir pardavimo vieta yra atsiskaitomasis geriamojo vandens apskaitos prietaisas, įrengtas pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius.


 Lietuvos Respublikos Vyriausybė,

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija,

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

iki 2014 m. spalio 31 d., pagal šiame įstatyme   nustatytą kompetenciją,   privalėjo priimti šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Tokiu būdu Įstatymas nustatė, kad už geriamą vandenį, suvartotą karštam vandeniui ruošti, su geriamo vandens tiekėju atsiskaito daugiabučių namų butų savininkai geriamo vandens vartotojai.


T.y. daugiabučių namų butuose karšto vandens apskaitos prietaisus įrengia geriamo vandens tiekėjai.


Todėl Vyriausybė 2015 m. rugsėjo 10 d., vadovaudamasi Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 5 straipsnio 3, 4 punktais nutarė:

1. Pakeisti Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašą ir jį išdėstyti nauja redakcija.

2.Patvirtinti Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašą .


Deja, nors ir metus pavėlavus, Geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo  35 straipsnio 2 punkto poįstatyminių teisės aktų Vyriausybė ir Aplinkos ministerija neparengė.

  Nes Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos apraše karštas vanduo iš viso nepaminėtas, o į Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašą įtraukė tiktai:

40. Geriamojo vandens, tiekiamo karštam vandeniui ruošti, pirkimo ir pardavimo vieta – atsiskaitomasis geriamojo vandens apskaitos prietaisas, įrengtas pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius


Tokiu būdu sumoje jau du metai, kaip Vyriausybė ir Aplinkos ministerija nevykdo Seimo priimto Prezidentės paskelbto Įstatymo.

O Kainų komisija, pasinaudodama tuo, ir iškreiptu būdu  taikydama Šilumos ūkio įstatymo nuostatas,  toliau terorizuoja šilumos tiekėjus,  versdama juos būti neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekėjais, vienkart priversdama šilumos vartotojus (tame tarpe buvusį premjerą, Seimo narius, teisėjus, prokurorus, spectarnybų darbuotojus, valstybės tarnautojus ir t.t -jeigu jie gyvena daugiabučiuose namuose, kur įrengti šilumos punktai) apmokėti šią neteikiamą paslaugą. 


Ir tai deja toli gražu ne vienintelis atvejis iš ganėtinai skurdžios Buitinių vartotojų sąjungos praktikos.

O visumoje tai situacija tikrai labai ir labai negraži.

O priežastis labai ir labai paprasta – Seimas nekontroliuoja kaip vykdomi jo priimti įstatymai.

Todėl ir nereikia stebėtis, kodėl taip yra.

Pažymėtina, kad Lietuvą teisine valstybe viešai pavadino daugiametis Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas J. S., Lietuvos teisės universiteto(dabar – Mykolo Romerio universitetas) teisės magistras, šį titulą gavęs būdamas Seimo nariui ................


Taigi .... taigi ..... kokia "garbė"  ir tam universitetui ...... ir tam Seimui ......... ir jo visam Teisės ir teisėtvarkos komitetui ......


  Tuo tarpu  Seimo kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyriaus vedėja vienasmeniškai sprendžia, kad Prezidentei (vienkart vyriausiajam ginkluotųjų pajėgų vadui) išvykus į užsienį ji gali ir toliau atlikti savo pareigas, ir todėl nerengia dekreto, Seimo pirmininkui pavaduoti Prezidentę jos nebuvimo šalyje metu, projekto, o aukščiau paminėtas J. S. tam iš esmės pritaria ......O tai jau LR Konstitucijos, tiesiogiai taikomo teisės akto, nevykdymas su iš to sekančiomis visomis šalies saugumui gresiančiomis pasekmėmis.

Todėl ir visiškai vietoje klausimas - Argi Lietuva yra teisinė valstybė ????.
Fidelis Kastro mirė sava mirtimi - JAV nepavyko jo nužudyti


Скончался Фидель Кастро

Lapkričio 25 d. 19 val. vietos laiku (vidurnaktį naktį iš 25 į 26 d. Lietuvos laiku) Kuboje mirė 90 metų sulaukęs Fidelis Kastro (Fidel Castro).
Jis gimė 1926 metų rugpjūčio 13 dieną.
Faktiškai jis valdė Kubą 30 metų.
Šiuo metu Kubą valdo jo brolis Raulis Kastro, kuriam 85 metai. 
Kuboje šiuo metu gyvena virš 10 milijonų žmonių.
Kuba turi 99,8 % raštingumo lygį, naujagimių mirtingumą žemesnį už kai kurias išsivysčiusias šalis ir vidutinę 77 metų gyvenimo trukmę. 
Betgi  argi tai svarbu, svarbu kad Kuboje, pagal JAV supratimą, nėra demokratijos !!!!!!!
 Todėl JAV spectarnybos n kartų bandė nužudyti Fidelį, tačiau nesėkmingai.
Kaip matome, jis mirė sava mirtimi.
 Iš esmės JAV dar nevisiškai panaikino Kubos ekonominę blokadą.
Tokiu būdu JAV kovojo su šalimi, kuri nepanoro būti JAV "viešnamiu".
Kaip matome, krikščioniška morale, ar tarptautine teise,  čia nė iš tolo nekvepia.
Esmė tame, kad JAV Kubą laiko savo įtakos zona, kaip Rusija  laiko Pabaltijį, kaip Lenkija laiko Vilniaus kraštą ir Vakarų Baltarusiją ....
 Kaip sakoma, Vakarų fronte nieko naujo, tiktai imperinių ar postimperinių  valstybių interesai ....
Kas taip, tai taip, tiktai bėda tame, kad liaudis to nesuvokia, kad jai yra neprieinama to suvokti.

Na o politikai - įtakos agentai tai sėkmingai išnaudoja.

2016 m. lapkričio 24 d., ketvirtadienis

Nuoga tiesa apie "visuomeninį transliuotoją" ir jo šabesgojus,,,,,,,,Dėl Visuomeninio transliuotojo šališkumoLR Seimui
Dėl Visuomeninio Transliuotojo veiklos


Mes, žemiau pasirašę Lietuvos Respublikos piliečiai, esame susirūpinę dėl Visuomeninio transliuotojo vykdomos informacinės politikos.

Paskutinės Seimo rinkimų kampanijos metu tapo akivaizdu, kad biudžeto lėšomis finansuojamas Visuomeninis transliuotojas vykdo veiklą, nukreiptą į vienos politinės srovės ar net vienos politinės partijos propagavimą.

Rinkimų laidų metu LRT vedėjas leisdavo sau užgauliai komentuoti jam nepatinkančius laidos dalyvius, savaip interpretavo jų pasakytus teiginius, be to, aktyviai dalyvavo vienos politinės partijos rinkimų kampanijoje. Visą tai vyko tyliu Visuomeninio transliuotojo vadovybės pritarimu. 

Net rinkimams pasibaigus ir esant atsakingam valdžios formavimo laikotarpiui Visuomeninis transliuotojas kelia sąmyšį ir toliau de facto atstovauja opozicijoje likusiai partijai.

Ypač didelį susirūpinimą kelia tai, kad Visuomeninio transliuotojo eteryje nevengiama pateikti vienpusišką, šališką informaciją ne tik apie Lietuvos politikos realijas, bet ir apie užsienio strateginius partnerius. 
Visuomeninis transliuotojas už mūsų šalies ribų yra natūraliai suprantamas kaip Lietuvos valstybinė televizija, todėl nepagarbūs ir niekinantys komentarai išrinktojo JAV prezidento atžvilgiu gali būti traktuojami ir kaip Lietuvos pozicija bei apsunkinti santykius su užsienio partneriais.

Atsižvelgdami į aukščiau išdėstytas aplinkybes, prašome nedelsiant pradėti Visuomeninio transliuotojo visapusišką reformavimą. Tinkamai įvertinti transliuotojo vadovybės elgesį Seimo rinkimų metu ir pašalinti iš pareigų vadovus bei kitus atsakingus asmenis, neužtikrinusius nešališkumo rinkimų kampanijos metu, pažeidusius žurnalisto etiką ar tiesiogiai dalyvavusius politinių partijų rinkimų kampanijose. 
Užtikrinti, kad visos Lietuvoje veikiančios politinės partijos, visuomeniniai judėjimai ir kt. piliečių organizacijos turėtų teisę būti žiūrovams pristatytos per Visuomeninio transliuotojo priemones. Užtikrinti piliečių atstovams galimybę dalyvauti, formuojant Visuomeninio transliuotojo informacinę politiką.

2016 m. lapkričio 23 d., trečiadienis

Ko siekia "isteblišmentas" ....???
Seimo rinkimai baigėsi, jau išrinktas Seimo pirmininkas, Seimas patvirtino Premjero kandidatūrą,  į  valdžią atėjo tie, kurių mūsų „isteblišmentas“ ir jo žiniasklaidos „šabesgojai“ nelaukė.

Ypatingai jų nelaukė Jos Kilnybė (Jos ekscelencija) D. Grybauskaitė, specialiai balsavusi ankščiau ir pareiškusi, kad balsavo už permainas, atseit už konservatorius ...

O kaip ji pergyvens tai, jeigu visuomenės apklausos parodys, kad pasitikėjimas Seimo  pirmininku, ar Premjeru didesnis negu ja ................!!!!!????

Ir ką gi tam "isteblišmentui"   daryti, jeigu ne pabandyti pasinaudoti patikrinta kompromitavimo priemone – „pažymomis apie bendradarbiavimą su Rusijos spectarnybomis“ .....

Taigi viena tokia „pažyma“ apie valstiečių partijos pirmininko R. Karbauskio ryšius su Rusijos spectarnybomis jau pasirodė.

Kalbama, kad jos ištakos yra  Ukrainoje.

Gali būti ir taip, nes ganėtinas kiekis „reformų ekspertų“ buvo deleguoti į Ukrainos valdymo organus, tame tarpe ir iš Prezidentūros, beje žiniasklaidos priemonių siejamų su rusiško kapitalo įmonių protegavimu ...

(Yra pagrindas manyti, kad šie "reformų ekspertai"  Ukrainos ekonomikos reformai yra, kaip sakoma, akmenys po kaklu ....)

Kaip ten bebūtų, vadovaujantis sveiko proto logika, peršasi nuomonė, kad  be Prezidentūros žinios ar pritarimo, o gal net ir užsakymo, tokios „pažymos“ nepasirodo.

O Valstybės saugumo departamentas tokiu atveju  turėtų be atskiro leidimo ar nurodymo nedelsdamas imtis priemonių pagal savo kompetenciją.

Deja tyla ...tyli VSD...... tyli Prezidentūra ....

Netyli tiktai vienas buvęs VSD vadovas, kuris rašo,  kad šiais laikais spectarnybos tiesiogiai dalyvauja politikoje.

Tai reiktų suprasti, kad tą patį daro ir mūsų šalies spectarnybos ....ką beje patvirtina nušalinto prezidento R. Pakso skandalas, visa eilė kitų faktų.

Tokiu būdu šis buvęs VSD  vadovas siūlo R. Karbauskiui netylėti, nes jeigu jis tylės, tai jam baigsis blogai.

Jis perspėja Valstiečių partijos vadovą padarius didžiausią klaidą –pradėjus aiškinti, kad būtent Rusija per konservatorius veikia prieš jį.

Ar būtent taip ir yra,  ar konservatoriai naudoja Rusijos baubą, pagal savo kompetenciją ir turimą informaciją tikrai galėtų  paviešinti šis buvęs VSD vadovas.

Nebejotinai daug kam atsivertų akys, jeigu būtų paviešintas A. Kubiliaus dviejų valandų pokalbis su V. Putinu ...

Deja šį pokalbį gaubia tokia žiniasklaidos tyla, tarsi prisilietimas prie jo būtų mirtinai pavojingas ....

Bet ne – siūloma A. Karbauskiui pradėti aiškintis "pažymos" kilmę, gerai žinant,  kuo tai baigtųsi ....

Beje buvęs VSD vadovas kita „rimta valstiečių klaida“ deklaruoja jų atsisakymą vadovauti Užsienio ir Krašto apsaugos ministerijomis.  

 Negi jis nežino ir nemato, kad šios abi ministerijos yra de fakto tiesioginiame Prezidentūros pavaldume, ir kad nėra jokios prasmės eiti į konfliktus su D. Grybauskaite ir, vadovaujantis sveiko proto logika, reikia kantriai laukti naujo šalies Prezidento.

Todėl sumoje ir kyla visiškai natūralus klausimas – ko tokiais savo patarimais siekia buvęs VSD vadovas ???

Ir kas paneigs, kad, vadovaujantis sveiko proto logika,  siekiama susipriešinimo tarp valdančiųjų ir D. Grybauskaitės.

O kadangi „buvusių“ saugumiečių nebūna  tai tuo galima ir patikėti - to ir siekia "isteblišmentas" - susipriešinimo.


   

Dr. A.Lebionkos nuomonėsВТОРНИК, 20 СЕНТЯБРЯ 2016 Г.

Vilniaus šabesgojusŠabesgojus (jud.) - gojus, atliekantis žydų darbus ir pavedimus, kurių jie patys negali ar nenori atlikti.
Termino "šabesgojus" kilmė
Terminas kilo iš žodžių "šabas"+"gojus" ir pirmine prasme reiškė senovės judėjų ir izraelitų vergą, šabo (išeiginė žydų diena nuo penktadienio vakaro iki šeštadienio vakaro) metu atlikdavusį visus draudžiamus judėjams atlikti darbus ir veiksmus, katrų yra gyvas velnias.

Kai vergų nebegalima buvo turėti, šabesgojai pradėti samdyti. Ši tradicija išliko iki šiol.

Šiuolaikinė termino "šabesgojus" vartosena

Nūnai šis terminas greta religinės turi ir platesnę reikšmę ir vartojamas apibūdinti gojams, už pinigus ar dykai, vien iš tolerastiškų paskatų atstovaujančius ir ginančius ne savo tautos, bet žydų interesus bei atliekančius jų organizacijų ar veikėjų pavedimus.

Šabesgojams yra suteikti įgaliojimai klijuoti antisemitų etiketes ant tų gojų, kurių pozicija, žodžiai ar veiksmai to šabesgojaus manymu galėtu sukelti žydų nepasitenkinimą. Šie įgaliojimai nėra aukšto lygio ir tokia etiketė gali būti panaikinta bet kurio bent kiek rimto žydų tautybės asmens valia.

Įgaliojimai naikinti žydų priklijuotas gojams antisemitų etiketes šabesgojams, net ir aukščiausio rango, nesuteikiami.

Lietuvoje gausu veikėjų, atitinkančių aukščiau pateiktą šabesgojaus apibrėžimą.
**************************************************************************

Anūkas ir kunigaikštis Gediminas


Kubilius, eidamas Katedros aikšte, išgirdo balsą: „Kubiliau, ar girdi?
Kubilius neklydo, kalbėjo kunigaikščio Gedimino paminklas.
Kunigaikštis pasakė Kubiliui: „Štai stoviu, kaip biedniokas, kas čia per arklys pas mane. Mažytis kažkoks, gal ponis? Atvesk man veislinį ristūną, kad galėčiau užsėsti ant jo, kaip tikras valdovas“.
Nubėgo Kubilius pas anūką ir papasakojo visą nuotykį. Nustebo anūkas, napatikėjo, ir abu į Katedros aikštę nuskubėjo.

„Kubiliau, Kubiliau, - pasakė Gediminas jiems priartėjus. Aš prašiau man žirgą atvesti, o tu man  asilą atvedei!“

2016 m. lapkričio 22 d., antradienis

Prokuroras Kęstutis Vagneris apgynė viešąjį interesą.


  Energetikos ministerija, tvirtindama elektros, šilumos, karšto vandens, gamtinių dujų tiekimo sutarčių su buitiniais vartotojais aprašus, nesuprantama kodėl, kokiu tikslu,  nustatė skirtingus   "permokų" ir "nepriemokų" už suteiktas sąlygas terminus.

   Ryšium su tuo buvo kreiptasi į Generalinę prokuratūrą su prašymu apginti viešąjį interesą.

   Šiandien gavome Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroro Kęstučio Vagnerio atsakymą:
   
Savaime suprantama, kad tik prokuroro dėka problema pradėta spręsti.


Ką padarys Generalinė prokuratūra, tai sužinojusi ???


UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Kainų   Komisijai pateikė gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams, galiosiančius nuo 2017 m. sausio 1 d. 

Kainų  Komisija, patikrinusi, ar pateikti tarifai yra teisingi, nediskriminuoja atskirų vartotojų grupių, priims sprendimą ne vėliau kaip iki 2016 m. lapkričio mėn. 30 d.

Taip skelbia Kainų Komisija.

Galima neabejoti,  gamtinių dujų tiekėjo pateikti tarifai bus patvirtinti.

Betgi šalies buitiniai vartotojai degina ir Gazpromo, ir SGD terminalo dujas.

SGD terminalo dujos yra ganėtinai kaloringesnės už Gazpromo tiekiamas dujas.

O gamtinių dujų kainos buitiniams vartotojams nustatomos Eur/m3. ir yra vienodos visiems šalies buitiniams gamtinių dujų vartotojams. 

Tokiu būdu Klaipėdos miesto gamtinių dujų vartotojai degina kaloringesnes SGD terminalo gamtines dujas, o moka vienodą kainą, kaip ir kiti šalies gamtinių dujų vartotojai.

Tokiu būdu Klaipėdos miesto gamtinių dujų vartotojai yra DISKRIMINUOJAMI !!!!


T.y. jiems atimama teisė mokėti teisingą gamtinių dujų kainą !!!

O tai yra akivaizdus viešojo intereso pažeidimas.

O prokuratūros viena iš paskirčių yra ginti viešąjį interesą.

Ryšium su tuo viešai kreipiamės į Generalinę prokuratūrą su prašymu pagal savo kompetenciją apginti akivaizdžiai pažeistą  viešąjį interesą ir apie priimtą, atitinkamai pagrįstą,  sprendimą mus informuoti.

------------------------------------------ 
P.S.
Kodėl prašymas adresuotas ne Klaipėdos apygardos prokuratūrai ??

Todėl, kad labai tikėtina, kad kas nors iš šios Prokuratūros darbuotojų naudojasi Kainų Komisijos suteikta privilegija.
Savaime suprantama Generalinei prokuratūrai derėtų tinkamai įvertinti tokių darbuotojų tokius veiksmus ...


2016 m. lapkričio 21 d., pirmadienis

NATO šalis gręžiasi į Rytus ..... ...Эрдоган увидел в ШОС альтернативу Евросоюзу

Эрдоган увидел в ШОС альтернативу Евросоюзу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара считает присоединение к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) реальной альтернативой членству в Евросоюзе. Такое мнение он высказал в воскресенье, 20 ноября, в беседе с журналистами, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Haberturk.
«В Европе после Brexit могут произойти подобные события и в других странах, во Франции говорят об этом, в Италии. Я же говорю о том, почему бы Турции не занять место в "Шанхайской шестерке"?» — сказал глава государства.
По его словам, он уже обсуждал этот вопрос с президентами России и Казахстана, а также другими членами ШОС. Эрдоган подчеркнул, что Турции будет «гораздо удобнее» работать в составе организации, тогда как Брюссель «уже 53 года затягивает процесс» приема республики в ЕС.
14 ноября Эрдоган заявлял, что в 2017 году в Турции может пройти референдум по вопросу продолжения переговоров о вступлении в ЕС. Он также отметил, что готов подписать закон о возвращении смертной казни, если его примет парламент. Высшая мера наказания была отменена в республике в 2002 году, поскольку это было критерием чаленства в Евросоюзе.
Заявку на вступление в ЕС Анкара подала в 1987 году Анкара. Спустя 12 лет после многочисленных реформ Турция получила статус кандидата на членство. В 2005 году начались переговоры о вступлении, но они не завершены до сих пор.
В настоящее время в ШОС входят Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Белоруссия, Монголия, Индия, Иран, Пакистан и Афганистан. В июле 2015 года была запущена процедура приема в организацию Индии и Пакистана.
Источник: lenta.ru

2016 m. lapkričio 17 d., ketvirtadienis

Jeigu Seimas gerbia LR Konstituciją, turi būti sukurta Seimo Vartotojų teisių apsaugos komisija.LR Konstitucija nustato:
46 straipsnis
 Valstybė gina vartotojo interesus.

Kaip valstybė „gina“ vartotojo interesus, geriausia parodo tuometinio  teisingumo ministro,  liberasto R. Šimašiaus įvesta sąvoka „Vartotojų piktnaudžiavimas savo teisėmis“.......,  to paties . kuris sunaikino Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos padalinius apskrityse ....

Tokiu būdu, akivaizdžiai silpnesnioji pirkimo, paslaugu naudojimo santykių pusė, matote,   „piktnaudžiauja savo teisėmis...“

O stipresnioji pusė  – pardavėjai, paslaugų teikėjai NE ..... nepiktnaudžiauja savo teisėmis ...

Jie pvz. tiesiog nesilaiko „Mažmeninių prekybos taisyklių“ reikalavimų ...... bet gi tai nėra piktnaudžiavimas savo teisėmis ...

Tokia buvo (ir tikriausia ir dabar yra) pono R. Šimašiaus nuomonė.

Betgi   Teisingumo ministerijos veiklos tikslai yra formuoti valstybės politiką  vartotojų teisių apsaugos  srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti šios valstybės politikos įgyvendinimą.

Beje Teisingumo ministerijos pavaldume yra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, kuri turėtų koordinuoti valdžios institucijų ( ~ 20), ginančių vartotojų teises, veiklą, tačiau to  jai neleidžia Vartotojų teisių apsaugos įstatymas  ........

Sumoje akivaizdu, kad vartotojų teisių apsaugos politikos iš esmės  NĖRA ......, arba yra vartotojų teisių ignoravimo politika .....

Kaip „valstybei“ , t.y. valdžiai, rūpi vartotojų teisių apsauga, rodo Gyventojų patarėjų sąjungos, įkurtos 1998 metais, likimas.

  Ši sąjunga  turėjo vienyti  specialiai apmokytus asmenis (gyventojų patarėjus), kurie nemokamai teiktų besikreipiantiems asmenims informaciją ir konsultuotų teisiniais, socialiniais, vartotojų teisių    klausimais. 

 Buvo numatyta leisti literatūrą, sukurti, nuolat atnaujinamą informacinę sistemą.

 Tuo metu buvo deklaruojama, kad šios organizacijos  veikla yra labai svarbi, nes žmonės dažnai nesugeba pasinaudoti įstatymų garantuojamomis teisėmis.

Betgi kam  gi mūsų valdžiai reikalingi savo teises žinantys žmonės, jie yra tiesiog jai pavojingi.

Todėl, neturėdama valdžios palaikymo, negaudama paramos, ši visuomeninė organizacija iš esmės subyrėjo, šiuo metu  veikia tiktai keli jos buvę padaliniai rajonuose.

O Lietuvos gyventojų sąjunga  juk buvo sukurta Anglijos pavyzdžiu ir su jos parama.

Ir dar reikia stebėtis, kodėl Anglija bėga iš ES....


   Neturime informacijos, kiek dėmesio vartotojų teisių apsaugai skiriama šios Vyriausybės programoje, tačiau kaip ten bebūtų, jeigu Seimas gerbia LR Konstituciją, turi būti sukurta Seimo  Vartotojų teisių apsaugos  komisija.


.

"Savi marškiniai arčiau savo kūno .........

СМИ: Канадские дипломаты тайно посетили Москву для переговоров по САР и Украине

СМИ: Канадские дипломаты тайно посетили Москву для переговоров по САР и Украине
Визит стал первым в своём роде с тех пор, как к власти в Канаде пришёл премьер-либерал Джастин Трюдо.
Чиновники из канадского Министерства иностранных дел тайно посетили Москву и провели переговоры по Украине и Сирии. В ходе визита директор отдела по политике Министерства иностранных дел Канады Марк Гвоздецки встретился с замглавы российского МИД Сергеем Рябковым 1 ноября. В ходе встречи были обсуждены вопросы касательно контроля гонки вооружений и конфликта в Сирии и на Востоке Украины. 
Визит стал первым в своём роде с тех пор, как к власти в Канаде пришёл премьер-либерал Джастин Трюдо. Также сообщается, что своих дипломатов в Москву отправляли Япония и Германия. 
В канадской оппозиции говорят, что министр иностранных дел Стефан Дион приоритетом ставит нормализацию отношений с Россией, а не "наложение новых санкций или продление существующих".
Автор: Нюргуяна Игнатьева
Источник: life.ru