2016 m. lapkričio 4 d., penktadienis

"Valstiečiams" šalies energetikos politikos nereikia ......


"Valstiečių" vadovas R. Karbauskis pareiškė:

 „Energetikos ministerija buvo įsteigta tam, kad būtų įgyvendinti kai kurie energetikos projektai, tarp jų ir Visagino atominės elektrinės statyba".

   Bet dabar,   kada Atominė nebus statoma,    SGD terminalas pastatytas, elektros jungčių statyba baigta, pasak jo,  nebeliko būtinybės turėti atskiros Energetikos ministerijos.

Pasakė ramiu balsu, tarsi viduramžių budelis sakytų "Amen" prieš nukirsdamas eilinei aukai galvą ....


Betgi sunaikinus Energetikos ministeriją praktiškai nebeliktų šalies energetikos politikos.

Argi jos šaliai nereikia   ??  

Tvirtinama, kad Visagino  atominė elektrinė nebus statoma, o tuo tarpu esama Vyriausybė mano kitaip – 2017 metais bus vykdomi Visagino atominės elektrinės projekto parengiamieji darbai.


Argi derybų dėl koalicijos metu nebuvo paliestas toks šaliai svarbus klausimas ???


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
 NUTARIMAS
DĖL VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJŲ IR VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO APIMTIES 2017 METAMS NUSTATYMO
 2016 m.                    d. Nr.    Vilnius
 Vadovaudamasi Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 916 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 11 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Patvirtinti viešuosius interesus atitinkančias paslaugas elektros energetikos sektoriuje teikiančius asmenis 2017 metams:
1.1. Aprašo 7.4 papunktyje nurodytą viešuosius interesus atitinkančią paslaugą teikia „Lietuvos energijos gamyba“, AB Lietuvos elektrinės kombinuoto ciklo bloku;
1.2. Aprašo 7.5 papunktyje nurodytą viešuosius interesus atitinkančią paslaugą teikia „Lietuvos energija“, UAB.
2. Patvirtinti, kad 2017 metais, teikiant Aprašo 7.5 papunktyje nurodytą viešuosius interesus atitinkančią paslaugą, bus vykdomi Visagino atominės elektrinės projekto parengiamieji darbai.
3. NENUSTATYTI remtinos elektros energijos gamybos termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse apimties 2017 metams.
4. NENUSTATYTI remtinos elektros energijos gamybos, būtinos elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti, apimties 2017 metams.

Ministras Pirmininkas

 Energetikos ministras

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą