2016 m. lapkričio 29 d., antradienis

Buitinių vartotojų sąjunga dėkoja prokurorui Rolandui Kruopiui už vienai valdžios institucijai suteiktą pirminę teisinę pagalbą .

.


Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai paviešinus informaciją, kad UAB ,,Vilniaus energija“  šilumos kainų sąskaita apmokėjo darbuotojų keliones, golfo laukų nuomą ir t.t.,Buitinių vartotojų sąjunga, 

paprašė ją informacijos, tai patvirtinančios.

Tikėjomės šią informaciją gauti, nes Šilumos ūkio įstatymas nustato, kad šilumos tiekėjų sąnaudos yra VIEŠA informacija.

Deja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija atsisakė pateikti įrodymus, kad  UAB ,,Vilniaus energija“, tuo padidindama šilumos kainas,  atliko neteisėtą   sąnaudų apmokėjimą.

Jos motyvas yra tas kad prašoma pateikti informacija yra konfidenciali .......!!!!?????

 Ryšium su tuo Buitinių vartotojų sąjunga kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą prašydama apginti viešąjį interesą.

Ryšium su tuo prokuroras Rolandas Kruopis priėmė nutarimą:

 Tokiu būdu gerbiamas prokuroras  šiai valdžios institucijai suteikė „pirminę teisinę pagalbą“ .......

Už ką Jam visų šilumos vartotojų vardu ir dėkojame.

Na o kas liečia prokuroro atsisakymą ginti viešąjį interesą, tai mes gerbiame jo  nuomonę.

O mūsų nuomonė dėl viešojo intereso gynimo sekanti:

Buitinių vartotojų sąjunga nėra privatus asmuo, kaip teigia gerbiamas prokuroras.

Kas ji yra rodo ir  jos pavadinimas, ir jos sprendžiamos problemos.

 Buitinių vartotojų sąjunga savo   įstatuose nurodo, kad Sąjungos veiklos sritys yra vartotojų teisių ir teisėtų interesų atstovavimas.

O jeigu Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Buitinių vartotojų sąjungai atsisakė pateikti VIEŠĄ teisės aktais nustatytą informaciją, tai ji šios informacijos neabejotinai  nepateiktų  ir bet kuriam kitam  asmeniui –  o tai jau, mūsų nuomone,  neabejotinai viešojo intereso pažeidimas.

Geras klausimas – kam gi Buitinių vartotojų sąjunga reikalinga ši  informacija?

Ogi tam, kad   įsitikinti, kaip gi atliktas UAB ,,Vilniaus energija“   veiklos patikrinimas.  

Atsisakymas pateikti teisės aktais nustatytą viešą  informaciją, leidžia pagrįstai teigti, kad Kainų komisija dalyvauja prancūziškos firmos persekiojime, tikslu ją išvaryti iš Lietuvos.

Kad tai yra Lietuvos valstybei priešiška veikla, vargu, vadovaujantis sveiko proto logika, kas paneigs.

Todėl ir nereikia stebėtis, kodėl reikšmingos investicijos  Lietuvą aplenkia ??

O tai jau valstybinio lygio viešasis interesas ....

Todėl bus įdomu stebėti, kaip nauja valdžia spręs investicijų problemą, ar ji išdrįs imtis priemonių nutraukti prancūzų kapitalo firmos  persekiojimą, kaip tokius veiksmus prieš užsienio kapitalo firmą ji vertins.

Ar bus, kaip sakoma, savi marškiniai arčiau savo kūno .... arba gaidžiui geriau miežio grūdas, nei deimantas ...
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą