2020 m. lapkričio 28 d., šeštadienis

Kas paneigs, kad tai yra ardomoji veikla.

 

 Valstybinei  energetikos reguliavimo tarybai               

       2020-11-28  Nr. 9

                        

 DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ   ŠILUMOS PUNKTŲ PRIKLAUSANČIŲ ŠILUMOS TIEKĖJAMS PRIEŽIŪROS   PATIKSLINIMO

 

       Į mūsų 2020-07-10 raštą  Nr. 8  DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ SVETIMŲ ŠILUMOS PUNKTŲ PRIEŽIŪROS“ gavome Jūsų sekančią informaciją:

Įvertinę visą tai, kas išdėstyta aukščiau, bei atsižvelgdami į tai, kad šilumos punktas yra neatskiriama daugiabučio namo dalis, skirta to namo tinkamam eksploatavimui bei naudojimui, paaiškiname, kad šilumos punkto priežiūros (eksploatavimo) bei remonto sąnaudas turi apmokėti daugiabučio namo bendraturčiai, nepriklausomai nuo šilumos punkto įrenginių nuosavybės  (vartotojų ar šilumos tiekėjo).

    Tačiau Civiliniame Kodekse mums nepavyko rasti   nuostatos,  nustatančios, kad daugiabučių namų savininkai privalo prižiūrėti svetimą, jų pastate besirandančią nuosavybę.

     O Civilinis Kodeksas yra viršesnis teisės aktas už Šilumos ūkio įstatymą.

  Ryšium su tuo prašome  atsakingo patvirtinimo, kad Jūsų informacija

Įvertinę visą tai, kas išdėstyta aukščiau, bei atsižvelgdami į tai, kad šilumos punktas yra neatskiriama daugiabučio namo dalis, skirta to namo tinkamam eksploatavimui bei naudojimui, paaiškiname, kad šilumos punkto priežiūros (eksploatavimo) bei remonto sąnaudas turi apmokėti daugiabučio namo bendraturčiai, nepriklausomai nuo šilumos punkto įrenginių nuosavybės  (vartotojų ar šilumos tiekėjo).

  yra teisiškai teisinga ir privaloma  vykdyti.

 

Buitinių vartotojų sąjunga 

---------------------------------------------------- 

         Štai  LRT radijas pranešė, kad Rusija finansuoja radikalias krikščioniškas organizacijas tikslu kenkti Europos sąjungai.

 Tai bent naujiena !!!!!

 Vadovaujantis sveiko proto logika turėtų būti aišku, kad Rusija vykdo ardomąją veiklą visose ES šalyse.

 O štai nesenai Rusijos premjeras viešai Rusiją pavadino imperija ......

Taigi yra, kaip yra, kaip ir turi elgtis imperija.

Šia proga būtina pažymėti, kad ES biurokratai elgiasi ar kaip  Rusijai naudingi idiotai, ar kaip jos įtakos agentai.

Štai Jungtinės karalystės išstojimas iš ES nė kiek nepadarė įtakos ES biurokratams.

Nors ir Jungtinė karalystė pareiškė, kad ji įstojo į ekonominę sąjungą, kuri virsta politine, ir todėl iš jos traukiasi,  ES biudžetas yra siejamas su kažkokiais  tai teisės pažeidimais Vengrijoje ir Lenkijoje.

 Savaime suprantama, kad abi šios šalys jo tvirtinimą blokuoja.

O kurgi kitos šalys ????

Jos tyli ......

 Kas liečia Lietuvą, tai geras klausimas -  kodėl ji nepalaiko Lenkijos ???

Argi mūsų šalies valdžia nesupranta, kad kuo toliau, tuo labiau prarandama šalies politinė nepriklausomybė.

Ir štai  ji elgiasi kaip Rusijos imperijos įtakos agentas ??

O ką rodo tai, kad  nuo 1997 metų, kada buvo įsteigta Kainų komisija, nė karto nebuvo atliktas    jos veiklos auditas ???

Štai Valstybės kontrolė į motyvuotą pasiūlymą atlikti Kainų komisijos veiklos auditą atrėžė maždaug taip, kad nereikia kištis į jos reikalus .........

O tuo tarpu buvęs Valstybės kontrolės vadovas pretenduoja į Sveikatos apsaugos ministrus .... , kaip gerai sutvarkęs valstybės kontrolės sistemą .....

O Seimo Ekonomikos komitetas kasmet  vis dėkoja Kainų komisija už gerą darbą,  būdamas raštu informuotas apie Kainų komisijos (dabar vadinasi Valstybinė energetikos reguliavimo taryba) vykdomus totalinius teisės aktų pažeidimus.

Argi visa tai  sumoje yra ne kas kitas, kaip ardomoji veikla, nukreipta prieš mūsų šalies žmones.

 O aukščiau pateikta informacija  dėl šilumos punktų priežiūros, yra tik eilinis  iš aibės šios "neliečiamųjų kastos  " valdžios institucijos veiklos, kaip ji vykdo savo konstitucinę priedermę tarnauti žmonėms ir ginti vartotojo interesus, įrodymas. 


.

. 

2020 m. lapkričio 19 d., ketvirtadienis

Armėnų genocido vykdymui padeda NATO šalis


 

 Tokiu būdu, po Kalnų Karabaxo padalinimo, iš jo armėnams tenka tik anklavas.

O iš Azerbaidžanui atitenkančių teritorijų armėnai bėga degindami savo namus, pjaudami gyvulius, nes jie gerai suvokia, kad tenai jie daugiau nebesugrįš.

O jeigu pasiliktų, tai būtų išžūdyti.

Tokiu būdu armėnų genocidas tęsiasi abejingai stebint "demokratiniams" vakarams.

Betgi visa esmė tame, kad jei ne NATO šalies Turkijos imperinės ambicijos ir visokeriopa pagalba Azerbaidžanui, tai pastarasis nebūtų užpuolęs Kalnų Karabaxo.

Visa tai eilinį kartą patvirtina, kad kolektyvinės gynybos NATO sutartis yra visiškas  blefas, kol NATUI priklauso Turkija.

Ir kaip ten bevertinti Rusiją, tiktai ji viena gali užtikrinti Armėnijos saugumą.

Savaime suprantama, kad Rusija nelabai jau stengėsi padėti Armėnijai ginkluote, nes prieš kurį laiką buvo nuverstas prorusiškas ją valdantis rėžimas.

Beje tiesioginio susisiekimo su Armėnija Rusija neturi.

O Gruzija atsisakė atidaryti oro koridorių Rusijos aviacijai.

Todėl Rusija kokiu tai būdu pristatinėjo ginkluotę per Iraną, kuriame gyvena ~ 20 milijonų azerų ....

Sumoje Azerbaidžano ginkluotė Turkijos dėka buvo aiškiai pajėgesnė nei Armėnijos.

Vadovaujantis sveiko proto logika derėtų Lietuvos situaciją palyginti su Armėnijos situacija.

Iš vienos pusės Latvija, kuri niekada nebuvo itin draugiška mūsų šaliai.

O jeigu Baltarusija taptų tikrai nepriklausoma, tai kas paneigs, kad ji nepareikštų pretenzijų į LDK palikimą -  Vilniaus kraštą.

Na o Lenkija ar daug pasikeitė nuo tų laikų, kada Vilniaus krašte  ji vykdė žiaurią lietuvių nutautinimo politiką ???

O tuo tarpu mūsų šalies vadovas laksto po pasaulį "viduriuodamas" Rusijos pavojumi

Savaime suprantama, kad Rusija, kaip ir visos valstybės, išskyrus Lietuvą, visų pirma rūpinasi savo interesais, kaip juos suvokia.

O kaip suvokia Lietuvos interesus mūsų valdžia???

Artimiausias pavyzdys, jos santykiai su Baltarusija.

Paskelbusi, kad  Baltarusijos valdžia neteisėta, jis siuntinėja jai laiškus ir aimanuoja,kad negauna atsakymo ....

Aimanuoja, kad Baltarusijos valdžia neteikia informacijos apie Astravo AE saugumą ...

Betgi, vadovaujantis sveiko proto logika, tokia mūsų valdžios užsienio politika tiek Rusijos, tiek Baltarusijos atžvilgiu visiškai atitinka Rusijos interesus.

Tiktai esmė tame, ir  kas tai paneigs, kad šalyje per tiek laiko nesukurta  pilietinė visuomenė neabejotinai vykdant Rusijos spectarnybų projektą.

Tokiu būdu, kada subyrės moralinio blogio imperija ES, Lietuvos saugumą galės užtikrinti tiktai Rusija.

 Kaip šiuo metu Armėnijos saugumą gali užtikrinti tik Rusija.2020 m. lapkričio 18 d., trečiadienis

GRANDINĖ YRA TIEK STIPRI, KIEK JOS SILPNIAUSIA GRANDIS ...................

 


Nuo to, kaip sakoma, niekur nedingsi.-  Seimo rinkimus laimėjo nepartinė moteris,  konservatoriai ir dvi liberalų (liberastų) partijos.

Ir kas paneigs, kad  gana svariai prie to prisidėjo itin aktyvi žiniasklaidos priemonių vykdyta tikslinė „valstiečių“ diskreditavimo kompanija, kas nepilietinei visuomenei buvo, yra ir bus  gana veiksminga.

Tokiu būdu  nepartinė konservatorių vedlė į Seimo rinkimus tikrai taps  ministre pirmininke.

Vienkart   savaime turi būti suprantama, kad Seimo valdančioji  dauguma nėra kokia nors, kokių nors centro dešiniųjų jėgų koalicija.

Ir  kaip dirbs tokia  vyriausybė netruks pamatyti.

Vienkart  piktdžiugiškai nelinkėkime jai  nesėkmių.

 Tačiau, kaip ten bebūtų,  referendumas dėl okupacijos metu padarytos žalos yra nepamirštas ir apie jį teks konservatoriams  priminti.

Kaip ir teks priminti apie vartotojų teisių padėti, kuri visiškai nesiderina su prezidento „Gerovės Valstybės“ siekiančios šalies įvaizdžiu.

 O sumoje šalį besiruošiančių valdyti  moterų kompaniją, per daug neperdedant, galima būtų  tam tikra  prasme pavadinti kad ir „DAVATKYNU“ ......................

O kad GRANDINĖ YRA TIEK STIPRI, KIEK JOS SILPNIAUSIA GRANDIS –  sakydavo  dar senovės lotynai .....

Kodėl mes neturime savo valstybės?

  Rimantas Zabarauskas, energetikos ekspertas

Formaliai valstybė, vardu Lietuva, yra. Yra esminiai valstybės atributai: teritorija, gyventojai, trys valdžios - įstatymus leidžiančioji, vykdomoji, teismų. Yra ir ketvirtoji valdžia - spauda, medijos, kuri turėtų prižiūrėti pirmąsias tris. 

Su ketvirtos valdžios nepriklausomybe blogai, jos belikę tik fragmentai, tarp jų - ir „Respublika". Tačiau žmonių, piliečių, valstybės mes neturime.

Veidų apsupties metas

Tomis dienomis eilinis Lietuvos pilietis pajunta neįprastą dėmesį jo nereikšmingam asmeniui. Nuo aukštai iškeltų skydų, stulpų ir tvorų į jį žvelgia plačiai besišypsantys veidai, pavieniai ir grupėmis, žadantys jam gerovę, sveikatą, orų gyvenimą ar bent jau vidutinį atlyginimą, patenkantį į geriausių ES valstybių penketuką. Veidų daugėja piliečio pašto dėžutėje, jie braunasi į jo nereikšmingą asmeninį pasaulį iš visų pusių. Veidai kviečia juos rinkti ir avansu dėkoja už pasitikėjimą.

 Kažkodėl jie mano, kad tas pasitikėjimas yra. Kiti veidai kviečia atkurti pasitikėjimą. Tie mano, kad pasitikėjimo nėra. Dar kiti žada atsisukti į žmogų, netrukdyti draudimais, atverti duris. Į kur tos durys atsidarys, nesako.

Nereikšmingo piliečio televizorius kas vakarą rodo veidais užpildytas laidas, kurioms limpa pavadinimas „Vakaras viešos gėdos už 4 metų aprūpintą asmeninį gyvenimą".

Jei pilietis yra geros sveikatos, atlaiko visus išbandymus ir jo neapima depresija, tada jis prisijungia prie akcijos „Dalyvauk valstybės valdyme" ir balsuoja rinkimuose. Jiems pasibaigus, netrunka pasirodyti permainos.

Rinkimų laimėtojai persikelia į dramblio kaulo spalvos rūmus, o šypseną jų veiduose pakeičia bodėjimosi nereikšmingais piliečiais išraiška. Nuo tada jie tampa nusipelniusiais gyventi gerai.

 Aš viršininkas, tu - kvailys

Apsigyvenę rūmuose, tautos išrinktieji pradeda gyventi rūmų ritmu. Esminė dienotvarkės dalis skiriama priešų paieškai, frakcijoms, koalicijoms, postų ir portfelių dalyboms, politinių spalvų ir atspalvių metamorfozėms, vidiniams apsižodžiavimams. Narys A. negražiai pasakė apie narį B., kuris dar negražiau atsakė. Todėl A. apskundė B. etikos komisijai. O B. kreipėsi į Konstitucinį Teismą.

Medijos su pasigardžiavimu narplioja šias rūmų intrigėles, kurios nereikšmingo piliečio akimis nevertos supuvusio obuolio. Jam rūpi žinoti, kaip vyksta gerovės valstybės statyba ir ką jau pavyko pastatyti jo išrinktajam. Kartais jam ir pačiam kyla minčių, kaip pagreitinti šią statybą. Jis norėtų pasikalbėti su savo išrinktuoju, išdėstyti jam savo idėjas, tačiau greitai paaiškėja, kad šis noras nėra abipusis. Niekas nenori jo nei matyti, nei girdėti.

Seimo ir ministerijų žmonės taip užimti, kad dažniausiai neatsiliepia telefonu. Jei atsiliepia, prašo išdėstyti raštu - ko tau prireikė. Jei išdėstai raštu, tai arba nieko neatsako, arba atsako po mėnesio, mat tiek daugiausiai leidžia laukti teisės aktai. Jei atsako, tai ilgame tekste pacituojami įstatymai, kiekviename puslapyje po dešimt kartų pakartojant frazę „nustato teisės aktai" ir naudojant „įjungto kvailio" stilių.

Jei dievai jums bus palankūs ir pavyks susitikti su norimu rūmų gyventoju, tai dar nesidžiaukite. Jus išklausys ir galbūt ką nors pažadės, tačiau nieko nepadarys. Jau išbandyta ir patikrinta.

Tarp rūmų elito ir piliečių tvyro neįveikiama užtvara, tarsi kokia D.Trampo pastatyta siena su Meksika. Tai ar gali piliečiai jaustis gyvenantys savo valstybėje?

Nuo homo sovieticus iki homo economicus

Nuolat tenka susidurti su stebėtinu valdininkų nemokšiškumu. Jie ne tik nežino, ką privalėtų žinoti, bet net nežino, kad nežino. Tokiems geriau būtų mokėti algą, kad tik neitų į darbą ir savo neišmanymu nepridirbtų tiek, kad per dešimtmetį neiškuopsi. Yra pavyzdžių iš daugiabučių namų reguliavimo, kuriuos derėtų vadinti nesibaigiančia nacionaline nelaime.

Valstybės valdymo sistemoje, kur reikalingas gerokai platesnis išmanymas, dirba apatiški ir bijantys problemų vadovai. Nesidomima problema, nėra ambicijų susidoroti su eiliniais iššūkiais. Kita didelė bėda - empatijos trūkumas. Nėra noro nuoširdžiai pasidomėti nereikšmingų piliečių gyvenimu, savijauta, išklausyti juos - gal bendromis pastangomis pavyktų atrasti gerų idėjų gerovės valstybei.

Pasitaiko išimčių. Teko pabendrauti su socialinės apsaugos ir darbo ministru L.Kukuraičiu ir įsitikinti, kad jam nesvetimi nei neapsimestinis domėjimasis problemomis, nei noras jas išspręsti. Labai retas atvejis.

Tokią padėtį lėmė žmonių mentaliteto pokyčiai. Per 30 metų mūsų žmogus pasikeitė. Jis jau kitoks. Tą padarė kapitalistinė sistema.

Įspūdingi rinkos ekonomikos pasiekimai sukūrė iliuziją, kad visi teigiami pokyčiai ateis savaime. Tereikia tik paskelbti laisvę, nedidinti mokesčių, šalinti visus suvaržymus verslui ir išvis kuo mažiau kištis į ekonomiką. Taip ir daroma. 

Iš valdžios išeinantys raštai baigiami simboliniu prierašu „Tikime laisve". Atrodo, kad laisvė savaime padarys viską, kas reikalinga. Yra laisvė - dirbti nereikia.

Toks kraštutinumas gal ir tinka pradinėse kapitalizmo stadijose, esant dideliam prekių ir paslaugų trūkumui. Laisva rinka padarys labai daug. Bet tie etapai seniai praeiti. 

Lietuva yra išsivysčiusi valstybė, kuriai šiandien reikia susitelkti į sukurto produkto perskirstymą. Tam reikalingas geras reguliavimas, tačiau pasiekimų ta kryptimi nematyti.

Vakarietiškas individualizmas iškėlė individą virš visuomenės. Darbas visuomenei tarsi nuvertėjo, pasitraukė iš prioritetų. Įsigalėjo biurgeriška ideologija - praturtėk bet kokiu būdu, pasistatyk namą, nusipirk kuo didesnį džipą, apsitverk tvora ir nesikišk į tai, kas už tvoros.

Individų sambūris vietoj valstybės. 

Valstybinė vertybių reforma

Pilietiškumas, bendruomeniškumas, empatija - tai vertybės, kurių šiandien labai trūksta. Jos suteikiamos ir įgyjamos šeimoje, mokykloje, aplinkoje.

Kad būtų įdiegtos vertybės šeimoje, reikalingas kartos pasikeitimas. Šiandieninėje šeimoje 40-mečiai tėvai patys augo kapitalizmo lietuviškosios modifikacijos sąlygomis, todėl reikalingų vertybių vargu ar patys turi. Mokykla tokius dalykus galėtų padaryti bent teoriškai, nes vyresni mokytojai dar nepersiėmė komercine pasaulėžiūra, tačiau tam reikia, kad mokytojai nebijotų nei mokyklos direktoriaus, nei savo mokinių.

Kas tada lieka?

Ekonomikoje gerai žinoma Dž.M.Keinso (J.M.Keynes) teorija teigia, kad ekonomikos krizių laikotarpiais vyriausybė fiskalinės politikos priemonėmis gali padidinti agreguotą paklausą ir savo intervencija kompensuoti rinkų nuosmukį. Panašų požiūrį galima pritaikyti ir auklėjamojoje-vertybinėje sferoje. Tam tikslui valdžia turi visas reikalingas priemones - TV, radiją, kitas medijas. Bet kodėl ji to nedaro?

LRT kanalas geriausiu laiku prieš „Panoramą" transliuoja loterijas su labai simpatiškomis ir labai įgrisusiomis vedėjomis. Garbingą laiką užima virtuvės reikalai, ko ne kas vakarą pasirodančios „Dviračio žinios".

 Pasijuokti iš savęs sveika, bet tą darant kasdien galima įsivaryti kompleksą.

Jei kokie visuomenininkai norėtų retsykiais gauti dalelę TV eterio, jiems tektų susimokėti tūkstančius. Atsakingi TV darbuotojai, pasiekiami tik e-paštu, nesileidžia į kalbas su nereikšmingais piliečiais. Iš žmonių mokesčių išlaikomas TV kanalas žmonėms uždarytas, tačiau prieinamas loterijoms dėl komercinių sumetimų.

Kaip tada vertinti LRT tarybą, atsakingą už laidų turinį? Nesenoje laidoje M.Majauskas tryško šventu pasipiktinimu, kad kažkas drįsta pasikėsinti į LRT tarybos nepriklausomybę ir kištis į laidų turinį. Konservatorių supratimu, valstybinio kanalo paskirtis - uždirbti gerus pinigus laidų vedėjams ir darbuotojams.

Valstybės laikraščio nėra. Pirmieji valstybės asmenys kreipiasi į žmones vien per didžiąsias šventes. O juk galėtų bent kas ketvirtį papasakoti, kaip kuriama gerovės valstybė, kokios sėkmės ir nesėkmės pasitaikė šioje statyboje.

Bet to nėra ir tai dar sykį parodo, kaip toli mūsų valdžia nuo žmonių.

------------------------------------------