2015 m. lapkričio 30 d., pirmadienis

Vilniaus apygardos prokuratūra niekaip nesusiruošia ginti viešąjį šilumos vartotojų interesą .....

   Kadangi Vilniaus apygardos prokuratūra nereagavo į informaciją apie valstybinį „reketą“ (reikalavimas mokėti už neteikiamą paslaugą – centralizuotai paruošto  karšto vandens tiekimą), kurį vykdo:

 1. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija,
 2. Savivaldybės,
 3. Šilumos tiekėjai,

 todėl prokuratūra paprašyta ginti viešąjį vartotojų interesą, kaip tai nustato Prokuratūros įstatymas.

   Prokuratūra informuota, kad šis  „reketas“ vyksta  nuo 2010 metų vidurio, kad nuo tada  šilumos vartotojai yra priversti mokėti  nesuteiktos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens kainas.

 Prokuratūra informuota, kad taip suvaržomos jų laisvės – jie yra priversti  mokėti už paslaugą, kurios negauna, o jų patiriama materialinė žala  sumoje skaičiuojama milijonais eurų.

Prokuratūrai priminta, kad yra akivaizdu, jog reikalavimas mokėti  nesuteiktos paslaugos mokestį niekaip nesiderina tiek su sveiko proto logika, tiek su Civilinio kodekso 6.2281  straipsnio nuostata:

 6.2281 straipsnis. Vartojimo sutarties samprata ir kitos sąvokos
1. Vartojimo sutartimi verslininkas įsipareigoja perduoti vartotojui prekes nuosavybės teise arba suteikti paslaugas vartotojui, o vartotojas įsipareigoja priimti prekes ar paslaugas ir sumokėti jų kainą.


Priminta, ir kad už nesuteiktas paslaugas gautos pajamos labai jau atsiduoda ir kriminalu, ir korupcija.   Ryšium su tuo,  prokuratūra , Visuomenės informavimo įstatymo žiniasklaidos priemonėms nustatytais terminais, paprašyta  informacijos:

Ø  Ar prokuratūra šį kartą  iš esmės vertins pateiktą informaciją, ar vėl „atsirašys“.

Ø  Kadangi problemos suvokimui reikalingos ir atitinkamos techninės žinios, ir kita susiję su problema,  ar  prokuratūra pasikvies laiško autorių detaliam problemos išdėstymui ir atsakymui į pateiktus klausimus..


O koks gi yra pačios Prezidentės, toleruojančios savo negerbimą, šilumos vartotojų reketą, politinis lygis .....?

 Seimas priima įstatymus, Prezidentė juos pasirašo.

 Būna, kad kai kurių ji ir nepasirašo.

 Tada Seimas pakartotinai juos svarsto ir įvertina, ar neįvertina Prezidentės pastabas.

 Sumoje praktiškai visus Seimo priimtus įstatymus pasirašo Prezidentė.

  Vadovaujantis sveiko proto logika, Prezidentės pasirašytų Įstatymų  nevykdymas yra labai negeras dalykas.

O kada jų nevykdo  Vyriausybė, iš esmės Premjeras, tai tikrai yra žemo politinio lygio demonstracija.

  Štai Vyriausybė daugiau kaip 4 metai neparengia Šilumos ūkio įstatymo poįstatyminių teisės aktų.

  Vyriausybė taip pat daugiau kaip metai neparengia Geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų.

Tokiu būdu akivaizdu, kad Premjeras akivaizdžiai negerbia Prezidentės.

  O ką daro Prezidentė ??

  Ji  4 su virš metų kiekvieną savaitę savo Rūmuose priima Premjerą ir kažką tai su juo aptarinėja, ar kažką tai panašiai, ar ne atlieka, nes tų pokalbių turinys yra neviešinamas, taigi ir tuo pačiu jie yra paslaptis, ar tai valstybinė, ar tai abiejų aukštų valdžios atstovų asmeninė paslaptis ....

  Betgi  toks Premjero teisinis nihilizmas skaudžiai atsiliepia šilumos vartotojams, kurie yra priversti kęsti:

 • Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos,
 • Savivaldybių,
 • Šilumos tiekėjų

REKETĄ.Šilumos vartotojai yra priversti mokėti neteikiamos paslaugos – centralizuotai paruošto karšto vandens mokestį.

O to valstybinio reketo kaina šilumos vartotojams  sumoje – milijonai eurų ....

Todėl ir visiškai vietoje klausimas  o koks gi šiuo atveju yra Prezidentės, toleruojančios savo negerbimą, šilumos vartotojų reketą,  politinis lygis ???


.

2015 m. lapkričio 27 d., penktadienis

Akivaizdus pavyzdys ..... Kai Paryžiuje į  „Bataclan“ koncertų salę įsiveržę džichadistai  pradėjo šaltakraujiškai šaudyti į sugulusius žmones, kai kurie tenai buvę    per mobilius telefonus  apie tai   pranešė savo artimiesiems.

Porai valandų praėjus nuo pirmųjų šūvių Prancūzijos prezidentas paskelbė šalyje nepaprastąją padėtį.


Porą valandų "Bataclane" buvo šaltakraujiškai šaudoma į tenai buvusius, ant grindų sugulusius žmones.Po to  į koncertų salę įsiveržė specialiosios pajėgos ir nušovė džichadistus.

Rezultatas: Virš šimto nušautų, pora šimtų sužeistų ......

Tokiu būdu Paryžiaus žudynės  gali lygiuotis su Rusijos Beslanu, Nord Ostu ....


Ir taip nutiko po " CHARLIE ABDO" urodų nubaudimo akcijos, po Vakarų valstybių   "solidarumo šou"  Paryžiaus gatvėse ....

 Vadovaujantis sveiko proto logika, atrodytų, kad  tai milžiniškas  valdžios  fiasko, kad tai gilios  jos prostracijos įrodymas  ....


O gali būti  ir visai ne tas, gal  delsiama buvo tyčia,  n
es  niekas neprisiėmė kaltės, niekas neatsistatydino .... , o  kuo didesnis aukų skaičius, tuo didesnis visuomenės pasipiktinimas, tuo didesnė jos parama ..

 


    Tiktai Prancūzijos prezidentas pradėjo blaškytis  taip, tarsi jam į užpakalį kas tai  būtų įsmeigta ...    Nusigavo jis dargi į Maskvą, pas savo seną bičiulį V. Putiną, apgailestauti, kad jam nepavyko Rusijai pateikti du  desantinius "Mistral" tipo laivus ....


 O sumoje tai  akivaizdus pavyzdys, kaip ši  NATO šalis reaguotų į Pabaltijo užpuolimą.....

Tai jie turėtų pasakyti ...

Grupė Seimo narių:
 1. Audronius Ažubalis,
 2. Valentinas Stundys,
 3. Arvydas Anušauskas,
 4. Arvydas Vidžiūnas,
 5. Dalia Kuodytė
 6. Povilas Urbšys. 

pasiūlė buvusią Sovietų sąjungos Komunistų partiją (TSKP) ir jos sudėtinę dalį  Lietuvos komunistų partiją (LKP) pripažinti nusikalstamomis  organizacijomis  ir Lietuvos gyventojų genocido vykdytojais.  

LKP CK pirmieji sekretoriai buvo
:
Pranas Eidukevičius (1918–1919 m.),
Vincas Mickevičius-Kapsukas (1919–1920 m. (1919 m. Lietuvos – Baltarusijos TSR I sekretorius),
K. Požėla (1920–1926 m.),
Antanas Sniečkus (1926–1931 m.),
Motiejus Šumauskas (1931–1936 m.),
Antanas Sniečkus (1936–1938 m.),
Icikas Meskupas (Adomas) (1938–1940 m.),
Antanas Sniečkus (1940–1974 m.),
Petras Griškevičius (1974–1987 m.),
Ringaudas Bronislovas Songaila (1987–1988 m.),
Algirdas Brazauskas (1988–1990 m.),
Mykolas Burokevičius (1990–1991 m.)


Jeigu šis  pasiūlymas būtų patenkintas, nusikaltėliais taptų ~ arti 200 tūkstančių LKP  narių (1986 m. – 197 274.)

Jų tarpe Seimo nariai G. Kirkilas, K. Glaveckas, A.Paulauskas ir kt.

Savaime suprantama, kad šis pasiūlymas priimtas nebus.

Savaime turi būti suprantama, kad šis pasiūlymas susijęs su Seimo nutarimu dėl  „Laisvės premijos“ neskyrimo sovietiniam profesoriui V. Landsbergiui, nes pasiūliusių sąraše tos pačios personos, kurios dėl to labai piktinosi.

Na konservatorius, iš padorumo užsimerkus, galima būtų suprasti, jeigu ne dvi sąraše asmenybės, susijusios su darbu Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centre.

 Vertinant šios institucijos veiklą ją derėtų vadinti Lietuvos rezistencijos tyrimo centru, nes už Lietuvos gyventojų genocidą atsakingo KGB veikla liko  iš esmės netirta.

Kodėl taip padaryta, galėtų pasakyti:

A. Anušauskas   -  1997- 2008 Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Genocido ir rezistencijos tyrimo departamentas, direktorius

D.Kuodytė - 2005–2007       Liustracijos komisija, pirmininkė
                       1997–2008     Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, generalinė direktorė

Tai jie turėtų pasakyti:

1.Kas davė nurodymą „išplauti“ KGB rezervistus.

2.Kas davė nurodymą „neliesti“:
                    KGB archyvinių agentų
                     KGB agentų ypatingam laikotarpiui.

O gal tai buvo padaryta  jų pačių iniciatyva ...........................
------------------------------------------------------------------------------------------

. .


2015 m. lapkričio 26 d., ketvirtadienis

Ko gaila ? Seimo ar V.Landsbergio ?
Paskutinės kai kam jautrios naujienos: marksistinės estetikos  profesorius Vytautas Landsbergis šį kartą   „Laisvės premijos“ negaus.

Iš esmės žiūrint tai anokia čia tragedija ar problema būtų, šį kartą negavo, kitą kartą gaus.

Ir todėl kažko tai  perdaug nereikėtų nei jaudintis, nei triukšmauti.

Juo labiau konservatoriams, vien jau iš padorumo.  

Tuo tarpu apdovanojimo negavęs marksistinės estetikos sovietinis  profesorius pareiškė:

„Tai buvo testas dabartiniam Seimui – istorinės kompetencijos ir protingo sąžiningumo testas.
Man atrodo, Seimas jo neišlaikė.
Man gaila Seimo“.

  Betgi ponas sovietinis profesoriau, ko gi gali norėti iš tos, jūsų žodžiais, „šunaujos“, iš tų „runkelių“  atstovų ....

  Na o  iš   esmės, vadovaujantis sveiko proto logika, tai ar ne gaila turėtų būti paties sovietinio profesoriaus, kuris šiuo savo pareiškimu mus  patikino, kad  jis taip ir nedaaugo iki prieškario PROFESORIŲ lygio ..... kur ten profesorių ..... dargi tų laikų gimnazistų ....

  Na bet yra, kaip yra, konservatorių frakcijoje tų „profesorių“, kaip pakirmijusių kazlėkų kitą dieną po šilto lietaus ...

  Štai konservatorius, socialinių mokslų profesorius  Kęstutis Masiulis aiškino, kad   nedaug yra tokį ryškų pėdsaką atkuriant šalies nepriklausomybę palikusių žmonių, kaip V. Landsbergis, kad jis   yra simbolis, siejamas su ta nepriklausomybe. .....

 Betgi  Sąjūdžio laikais mes klausėmės tik tų, kurie gražiai kalbėjo apie šalies nepriklausomybę, kuo stipriau koneveikė sovietų sąjungą ir  komunistus....., na ir mes,   jais patikėję, juos   rinkome į valdžią ..

O kas jie iš tikro yra, kokia jų biografija, kam jie iš tikro tarnauja, mums tuo metu nerūpėjo.

Argi mes tuo metu žinojome V. Landsbergio biografiją, ar žinojome, kad jis yra marksistinės estetikos profesorius ??

Ar gi tai mums tuo metu rūpėjo.

O jo biografija  aprašyta R. Janutienės knygoje „Dinastija. Landsbergių išlikimo istorija“.

 Tačiau kaip ten kur bebūtų sakoma ir rašoma, yra nepaneigiama, kad V. Landsbergio tėvas buvo 1941 metais atkurtos Lietuvos valstybės vyriausybės komunalinio ūkio ministras.
----------------------------------------------------
Juozas Ambrazevičius – švietimo ministras, einantis premjero pareigas
Adolfas Damušis – pramonės ministras
Vytautas Landsbergis-Žemkalnis – komunalinio ūkio ministras
Mečislovas Mackevičius – teisingumo ministras
Jonas Matulionis – finansų ministras
A. Novickis – susisiekimo ministras
Jonas Pajaujis – darbo ministras
Stasys Raštikis – krašto apsaugos ministras
J. Šlepetys – vidaus reikalų ministras
P. Vainauskas – kontrolės ir prekybos ministras
K. Vencius – sveikatos ministras
Balys Vitkus – žemės ūkio ministras
V. Grudzinskas – maisto tiekimo valdytojas
J. Sinkus – spaudos valdybos viršininkas ministras
Leonas Prapuolenis – Lietuvių aktyvistų fronto įgaliotinis prie Vyriausybės
--------------------------------------------------------------------------------------------
Sovietinės valdžios matais visi jie  buvo  nusipelnę aukščiausios bausmės tarybinės tėvynės išdavikai.

O jų šeimos, grįžus sovietams, turėjo būti neišvengiamai ištremtos.

Betgi su Landsbergių šeima to nenutiko.

Ir šeima nebuvo ištremta, ir  V. Landsbergis, baigęs vidurinę mokyklą, su tokia biografija sėkmingai įstojo į Konservatoriją ir komjaunimą ...

O jo tėvas po kurio laiko grįžo į Lietuvą ir naudojosi visomis nomenklatūrai skirtomis privilegijomis ...

Konservatorijoje V. Landsbergis dirbo Marksistinės estetikos katedroje, kur ir tapo jos profesoriumi ...

1988 metų birželio 3 d. V. Landsbergis buvo išrinktas į Lietuvos Sąjūdžio iniciatyvinę grupę, o Sąjūdžio Steigiamajame suvažiavime spalio 22-23 d. - į jo Seimą bei Seimo Tarybą.

Nuo 1988 m. lapkričio 25 d. iki 1990 m. balandžio 21 d. jis - Sąjūdžio Seimo Tarybos pirmininkas, o nuo 1991 m. gruodžio 15 d. - Sąjūdžio garbės pirmininkas.

1993 m. gegužės 1 d. įsteigiant Lietuvos konservatorių partiją - Tėvynės Sąjungą, išrinktas jos pirmininku.

1995, 1998 ir 2000 m. išrinktas juo pakartotinai ir ėjo šias pareigas iki 2003 m.
2003 m. – Tėvynės Sąjungos Prezidiumo narys, 2003-2013 m. – Tėvynės sąjungos Partijos politikos komiteto pirmininkas.

Be abejo visa  tai žymiai detaliau aprašyta R. Janutienės knygoje.

Komentarų ir nuomonių, kaip V. Landsbergis pateko į Sąjūdžio vadovus yra, kaip sakoma, daugiau negu reikia.

Todėl   vieno KGB dokumento, neturinčio jokio tiesioginio ryšio su V. Landsbergio biografija,  paviešinimas iš esmės tikrai   nieko naujo nepasakys, nei ką nors pakeis.


Kas V. Landsbergį dievino ir toliau dievins, kas jo neapkentė ir toliau neapkęs. 

Viena akivaizdu ir nepaneigiama, kad V. Landsbergio veikla, jo asmeninės savybės,  tikrai   nei visuomenę  vienijo, nei  ją    mobilizavo,  juo labiau jo pabrėžtinai deklaruojama rusofobija.


O apie   V. Landsbergio altruizmą,  pasiaukojimą Lietuvos labui,  niekas kitas, kaip jo du žodžiai,    „GAILA SEIMO“   geriau neapsakys .....

Apie daugiabučių namų šildymą

2 priedas


Šildymo sistemos: vakar, šiandien ir rytoj
Autorius: Giedrė Balčiūtė Kategorija: Spalis 2015 www.estructum.lt.

Vis garsiau kalbant apie energetinę nepriklausomybę, didėjančią miestų taršą ir senkančius išteklius, pasaulis ieško naujų efektyvių šildymo būdų. Jau dabar aktyviai svarstoma, kaip miestų tinklus prijungti ir prie atsinaujinančių išteklių, gaminančių žemo potencialo šilumą. Tačiau kol kas tai tik teoriniai svarstymai ir tolima ateities perspektyva, o žmonėms aktualu, kaip nebrangiai ir veiksmingai šildytis jau dabar.
Apie šildymo sistemas ir jų ateitį kalbėjomės su Vilniaus Gedimino technikos universiteto energetikos mokslų daktaru Romanu Savicku, sukūrusiu projektą, leidžiantį miestų gyventojams sužinoti faktines šilumos sąnaudas savo daugiabučiame name.
Savivalė sutrikdo darbą
Kalbant apie šildymo sistemas, didžiausią ir jautriausią pastatų grupę sudaro daugiabučiai gyvenamieji namai. Juose paprastai naudojamos vienvamzdės, dvivamzdės ir kolektorinės šildymo sistemos.
Pirmosios dvi šildymo sistemos, ypač vienvamzdės, dažniausiai būna sovietiniais laikais (maždaug iki 1992 m.) pastatytuose blokiniuose daugiabučiuose namuose. Paprastai tipiniuose masinės statybos daugiabučiuose tai būna apatinio paskirstymo sistemos, turinčios nemažai trūkumų. Kai vienvamzdės sistemos šiluma paskirstoma iš viršaus, karščiausias šilumnešis, t. y. radiatorių vanduo, būna viršutiniuose aukštuose. Tekėdamas į kiekvieną žemesnį aukštą, šilumnešis vis labiau vėsta ir pirmuosius pasiekia vėsiausias. Todėl viršutiniame aukšte būna mažiausiai, o apatiniame daugiausia radiatorių sekcijų. Jei šiluma paskirstoma iš apačios, tuomet viskas būna atvirkščiai: apatiniuose aukštuose būna šilčiausias šilumnešis ir mažiausiai radiatorių sekcijų, o viršutiniuose – vėsiausias šilumnešis ir daugiausia sekcijų.
Viskas nebūtų labai blogai, jeigu žmonės ilgainiui nebūtų išderinę šildymo sistemos, pavyzdžiui, viršutiniuose ar kituose tarpiniuose aukštuose prisidėję papildomų radiatorių sekcijų. Dėl tokios savivalės žemiau gyvenančius kaimynus šilumnešis pasiekia per daug atvėsęs, tad vienuose butuose pasidaro per karšta, o kitur šąlama. Vis dėlto, pasirinkus Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos šilumos paskirstymo metodą pagal plotą, mokėti visiems tenka vienodai.
Modernizacijos galimybės
Yra įvairiausių būdų spręsti šią problemą. Vienas jų – pertvarkyti vienvamzdę šildymo sistemą į dvivamzdę. Tačiau, anot dr. R. Savicko, toks pertvarkymas kainuoja brangiau, nes gali prireikti pastatyti atskirą stovą, perjungti pačius vamzdžius. O kur dar gyventojų išlaidos už buto remontą?
Pigesnis, o kai kuriais atvejais ir geresnis techninis sprendimas – palikti vienvamzdę sistemą, bet ją modernizuoti. Tokiu atveju ant stovų sumontuojami balansiniai ventiliai, kad sistema būtų gerai suderinta ir šilumnešis visur tekėtų taip, kaip numatyta projekte. Suderinimas padeda išvengti situacijų, kai pastato vidurys peršildomas, o galai šąla. Reikėtų nepamiršti suderinti ir karšto vandens sistemos, tam naudojant ne įprastus balansinius ventilius, o su automatine valdymo galimybe. Be to, prieš šildymo prietaisus sumontuojami termostatiniai ventiliai su jungiamuoju vamzdžiu, kad gyventojai galėtų patalpų temperatūrą reguliuoti pagal asmeninį poreikį – sumažinti ar padidinti šilumnešio tėkmę savo bute, bet nepakenkti kitiems kaimynams.
Žinoma, svarbu žmones motyvuoti taupyti šilumą, kai jos nereikia. Pasak pašnekovo, geriausia motyvavimo priemonė – maždaug degtukų dėžutės dydžio šilumos kiekio dalikliai, statomi ant kiekvieno radiatoriaus ir įvertinantys atskiro prietaiso suvartotos šilumos kiekį. Tai matydami žmonės gali nuspręsti, ar jiems būtina labiau šildyti butą dieną, kai nieko nėra namie, ar užtektų palaikyti minimalią 18 ºC temperatūrą ir taip už šilumą mokėti mažiau.
„Dabar yra ir išmanių termostatų, kurių galvutė gali būti netgi programuojama. Pavyzdžiui, galima iš anksto užprogramuoti, kokia turėtų būti temperatūra visiems išėjus, grįžus arba naktį. Be to, jau yra ir tokių termostatinių ventilių, kuriuos galima valdyti net išmaniojo telefono programėle“, – sakė dr. R. Savickas.
Pažangesnės sistemos
Naujos statybos namuose šildymo sistemos yra pažangesnės. Daugumoje jų įrengtos kolektorinės sistemos, t. y. pastatomas kolektorius, nuo kurio į kiekvieną butą iki kiekvieno šildymo prietaiso veda du atskiri vamzdžiai.
Tokios šildymo sistemos turi nemažai pranašumų. Kadangi į kiekvieną radiatorių atvestas atskiras vamzdis ir kiekvienas gauna tiek šilumos, kiek jam reikia, nėra grėsmės, kad toliau nuo šildymo sistemos esantis šildymo prietaisas ar butas blogiau šils. Nesvarbu, kur yra butas: viršutiniame ar apatiniame aukšte, šiluma paskirstoma vienodai. Be to, gyventojai gali matyti aiškią, atskirą kiekvieno buto šilumos sąnaudų apskaitą ir reguliuoti temperatūrą kiekvienoje patalpoje.
Dar vienas didelis pranašumas yra tai, kad, įvykus kokiam nors gedimui viename bute, nesutriktų visos šildymo sistemos darbas – užtektų atjungti prietaisą tik tame bute. Ir nors kolektorinę šildymo sistemą įrengti kainuoja brangiau, statytojai vis tiek į ją investuoja.
Aktyviosios ir pasyviosios priemonės
Kol kas labiausiai naujovės veržiasi į naujai statomus komercinės paskirties pastatus. Juose įrengiant šildymo sistemas, daugiausia dėmesio skiriama tinkamam jų valdymui ir tam, kad šildymas, šaldymas bei vėdinimas būtų sujungti į vieną.
Kad privalomai vėdinant komercinės paskirties objektus būtų kuo labiau sumažinti galimi šilumos nuostoliai, statomi CO2 davikliai, matuojantys oro kokybę patalpoje. Kai patalpa kone ištuštėja, nėra tikslo jos be reikalo vėdinti. Be to, sumažinus vėdinimą iki minimumo, galima sutaupyti.
Dr. R. Savickas pasakojo, kad komerciniuose pastatuose labai efektyvios ne tik aktyviosios vidaus šildymo, kondicionavimo sistemos, bet ir įvairios pasyviosios išorinės priemonės, pavyzdžiui, šešėliavimas, t. y. fasadai padengiami specialiomis išorinėmis žaliuzėmis, kurios vasarą, kai saulė yra aukštai, neleidžia patalpoms prikaisti, o žiemą, kai reikia daugiau šilumos, padeda į patalpas tikslingai nukreipti saulės spindulius. Tokie pasyvieji sprendimai, labai pasiteisinantys ir padedantys sumažinti energijos sąnaudas, panaudoti statant ne vieną pastatą Lietuvoje.
Svarbiau faktinės sąnaudos
Statant naujus ar renovuojant senus pastatus, nuolat griežtėja ir reikalavimai, kuriuos būtina įgyvendinti, siekiant užsitikrinti reikiamą energinio naudingumo klasę. Tad gal keliami didesni reikalavimai ir šildymo sistemoms?
Anot dr. R. Savicko, energinio naudingumo klasėms keliami reikalavimai ir patys sertifikatai yra gana teorinis dalykas, neatspindintis faktinių šilumos sąnaudų. O jas žinoti aktualiau, nes prastai sutvarkytos ir prižiūrimos šildymo sistemos gali net iki 30 % padidinti energijos sąnaudas.
Laimei, jau galima pasitikrinti tiek daugiabučių, tiek komercinių pastatų faktines energijos sąnaudas. Komercinių pastatų duomenys teikiami atskiru prašymu, o daugiabučių pastatų faktinius šilumos duomenis vilniečiai gali pasitikrinti Vilniaus savivaldybės tinklalapyje. Ten galima rasti interaktyvų žemėlapį, leidžiantį pamatyti, kiek faktiškai energijos per sezoną sunaudota gyvenamajame pastate ir kokiai klasei (iš viso jų yra 15) priskirtinas daugiabutis namas. Kol kas faktines energijos sąnaudas gali matyti tik vilniečiai, bet netolimoje ateityje jas galės pasitikrinti ir kitų didžiųjų Lietuvos miestų gyventojai. Šio projekto autorius yra dr. R. Savickas.
Naudosime atsinaujinančius šaltinius?
Paklaustas apie naujas technologijos ir šildymo sektoriaus ateities perspektyvas, dr. R. Savickas teigė, kad šiuo metu bandoma pereiti prie naujoviško šildymo, kai bus vartojama vis daugiau atsinaujinančių išteklių. Pavyzdžiui, bus naudojama saulės kolektorių ar geoterminių šaltinių gaminama žemo potencialo šiluma, kurios temperatūra šilumos trasose sieks ne 90 oC ar daugiau, bet bus vos 40–50 oC. Tai reiškia, kad į radiatorius butuose atitekėtų vos keliais laipsniais šiltesnis šilumnešis, negu reikiama patalpų oro temperatūra. Pavyzdžiui, jeigu bute turi būti 22 oC, šilumnešis būtų kokių 24–26 oC.
Tačiau tuomet, anot pašnekovo, paprasti radiatoriai nebetiktų. Reikėtų įrengti paviršinį šildymą, kai šildomos ne tik grindys, bet ir kiti paviršiai: sienos, lubos ir pan., arba didinti esamų radiatorių plotą. Toks žematemperatūris šildymas pastatą leistų paversti ekologiškesniu ir ypač praverstų pereinamaisiais metų laikais (rudenį ar pavasarį) arba šiltomis žiemos dienomis, kai šildyti reikia mažiau.
Vis dėlto, paspaudus didesniam šalčiui (–25 oC), gali tekti naudoti pirminius energijos šaltinius: dujas ar biokurą, nes esant dideliam šalčiui vien atsinaujinančių šaltinių gaminamos energijos šilumai užtikrinti gali nepakakti, tačiau jų naudojimas per metus taptų gerokai mažesnis.
Kol kas pasaulyje prie to tik einama. Daugiau apie tai kalbama akademiniu lygmeniu, po truputį kuriamos technologijos. Tačiau praktiškai tai dar nelabai taikoma, nes kol kas toks šildymo būdas yra brangokas, o ir ekologinė nauda kelia šiokių tokių abejonių. Tai galima įvertinti, atlikus gyvavimo ciklo analizę: ar nebus taip, kad vieno inovatyvaus įrenginio gamybai bus sunaudojama daugiau tonų naftos ekvivalentų, nei pavyktų sudeginti per 20 metų, naudojant įprastas priemones?
„Bet kokiu atveju yra žmonių, kurie iš principo nori gyventi ar dirbti inovatyvesniame ar ekologiškame pastate, todėl kviečiu komercinių ir daugiabučių pastatų vystytojus, dirbančius su naujais projektais, šias idėjas bandyti įgyvendinti jau dabar“, – ragino dr. R. Savickas.
Kita vertus, vis dažniau kalbama apie senkančius pirminius išteklius, keliamas ir strateginis klausimas, kaip užsitikrinti energetinę nepriklausomybę nuo kitų valstybių. Tad į atsinaujinančius energijos šaltinius žvalgomasi vis dažniau.  


________

Ar radiatorinė šildymo sistema gali būti dar modernesnė?
Autorius: Estructum.lt Kategorija: Spalis 2015

Nuolat besikeičianti aplinka, brangstantys energijos ištekliai ir didėjanti tarša verčia vis dažniau galvoti apie energijos taupymą. Nuolat pabrėžiama, kad didžioji pasaulyje sunaudojamos energijos dalis atitenka pastatams šildyti. Tai ir yra viena iš pastatų modernizavimo priežasčių, o maksimalaus energijos taupymo siekiama pasitelkiant modernius sprendimus. Tačiau kyla klausimas, kaip užsitikrinti, kad šie modernūs sprendimai ir ateityje išliktų nepasenę.
Dabar šildymo sistemų pasirinkimas kaip niekada didelis, šioje srityje yra išties nemažai sprendimų bei įvairių pasirinkimo galimybių: grindinis šildymas, rekuperacinės sistemos ir t. t. Ar tai reiškia, kad radiatoriai šiandien jau atgyvena?
Renkantis šildymo sistemą, reikia gerai apgalvoti du dalykus: pirma, kam bus skirtos šildomos patalpos, antra, kokie pagrindiniai reikalavimai bus keliami šildymo sistemai. Įvairių naujų sistemų atsiradimas iš tikrųjų atspindi pakitusius vartotojų įpročius ir energijos taupymo poreikį. Tačiau tai nėra vienintelė jų įvairovės priežastis: nederėtų pamiršti ir komforto užtikrinimo bei patogaus pačios sistemos valdymo.
Radiatorinės sistemos yra vienos seniausių ir labiausiai paplitusių dėl pigaus įrengimo bei paprastos eksploatacijos. Svarbu žinoti, kad dabar šios sistemos taip pat gali būti modernios.
Kokių naujovių atsirado šioje srityje?
Naujovių išties yra, juolab kad mūsų bendrovė nuolat stebi rinkos poreikius. Tai nenutrūkstamas procesas, bet svarbiausi čia išlieka keli kriterijai. Pirma, kiekvienas naujai išleistas produktas turi taupyti energiją, antra, jo naudojimas turi būti kuo paprastesnis ir patogesnis, įskaitant montavimą ir eksploatavimą. Paisant minėtų kriterijų, mūsų įmonės produktų kūrimo laboratorijose nuolatos vyksta intensyvus, nuoseklus kuriamasis darbas.
Radiatorinės sistemos nuolat tobulinamos, prietaisai, kuriais reguliuojama šildymo sistema bei temperatūra, gaminami vis tikslesni, o jų veikimas tampa vis patogesnis vartotojui. Dabar jau galima kalbėti ir apie automatinį šildymo sistemos reguliavimą, kuris labai palengvina jas montuojančių įmonių darbą bei supaprastina sistemos valdymą vartotojui.
Automatinio radiatorinės sistemos reguliavimo technologija mūsų įmonėje atsirado labai seniai. Pradžioje ji buvo taikoma tik sudėtingesniems balansavimo įrenginiams, o prieš kelerius metus buvo perkelta ir įdiegta į grindinio šildymo sistemas bei radiatorines sistemas.
Kuo naudingas ir patogus naujasis įrenginys?
Dėl šio įrenginio šildymo sistema tapo išties patogi ir moderni. Anksčiau mūsų įmonės specialistai turėdavo atlikti daugybę skaičiavimų sistemoje ir pasitelkti papildomų komponentų, kad būtų įmanoma ją deramai subalansuoti. Šiandien visa tai gali būti padaryta tiesiog primontavus prie radiatoriaus termostatą. Taip sistemoje lieka mažiau sudėtingų įrenginių, ji dėl to atpinga, o jos eksploatacija tampa kelis kartus paprastesnė.
Be to, visas derinimas vyksta automatiškai. Taigi įrenginys iš tikrųjų yra kur kas patogesnis, o naudos iš to gauna ir montuojančioji įmonė, ir vartotojas. Tokia sistema tikrai yra moderni bei atliepia naujausias rinkos tendencijas. Todėl galima pagrįstai tvirtinti, kad šis sprendimas nepasens dar ilgai.
Kokio tipo pastatuose būtų galima panaudoti šį sprendimą?
Šis sprendimas puikiai tinka tiek naujuose, tiek renovuojamuose senos statybos pastatuose. Renovuojamuose pastatuose šildymo sistema keičiama iš vienvamzdės į dvivamzdę. Naują įrenginį galima naudoti bet kokio tipo pastatuose su radiatorine šildymo sistema.
Ar naujasis įrenginys yra brangus?
Palyginti su senojo tipo sistema, naujoji sistemos įranga yra net pigesnė. Sąnaudos sumažėja pirmiausia todėl, kad sistemai reikia mažiau komponentų, o dėl mažesnio jų kiekio ir montavimo darbai atliekami gerokai sparčiau. Tinkamai suderinti ir paruošti sistemą eksploatacijai tapo įmanoma be jokių papildomų darbo ir laiko sąnaudų.
Ar sudėtingas jos aptarnavimas, eksploatavimas?
Aptarnavimas iš tikrųjų labai paprastas, įrenginys yra atsparus purvui ir apnašoms. Jeigu vartotojas susidomėjo naujove ir norėtų ją įdiegti, mūsų įmonė gali jį pakonsultuoti projektavimo metu.
Ar rekomenduotumėte šį sprendimą šiuo metu ypač aktualiai pastatų renovacijai?
Mūsų siūlomas sprendimas pasirinktas ne viename renovacijos projekte Lietuvoje, siekiant sutrumpinti ir palengvinti jos eigą bei montavimo darbus. Šis sprendimas jau dabar pritaikytas ne viename daugiabutyje ir tikrai pasiteisino, o taupymo rezultatai akivaizdūs, jau nekalbant apie tai, kad šildymo sistemos eksploatacija tapo paprastesnė ir praktiškai nebekelia jokių rūpesčių vartotojui.
Gyventojai yra patenkinti dėl mažesnių laiko sąnaudų ir trukdžių, nes radiatorius montuojančios įmonės montavimo ir derinimo darbus atlieka tuo pat metu. O naujosios sistemos kaina yra mažesnė nei senosios standartinės sistemos. ¡

Į klausimus atsakė Mindaugas Pasiliauskas, „IMI Hydronic Engineering“ direktorius

2015 m. lapkričio 25 d., trečiadienis

Geležinė, kaip sakoma, logika, verta „geležinio Felikso“ ir jo pasekėjo pagyrimo ....WWW.ekspertai.lt  Sirijos    Turkmėnų kalnuose  gyvenančius turkmėnus, kovojančius su kruvinu diktatoriaus Asado  rėžimu,  vadina liūdnai pagarsėjusiais „teroristais“. WWW.ekspertai.lt apgailestauja, kad šie „teroristai“ ore sušaudė du parašiutais besileidžiančius rusų lakūnus.


   Vadovaujantis sveiko proto logika išeitų, kad    pritariama diktatoriaus Asado terorui prieš savo šalies  gyventojus, pritariama  ir Rusijos vykdomam terorui prieš turkmėnus.

  Išeitų, kad   rusų lakūnus, bombarduojančius turkmėnų gyvenvietes,  ir numuštus besileidžiančius su parašiutais, pastarieji  turėtų sutiktų su gėlėmis,  kaip vyresnius brolius - išvaduotojus, o ne automatų serijomis ........

---------------------------------------------------------------------

2015 m. lapkričio 24 d., antradienis

Didelė maža didelė valstybė Izraelis ........
115 kovai parengtų branduolinių galvučių, balistinės raketos, povandeniniai laivai ....

Toks yra Izraelio valstybės atominio ginklo arsenalas.

Tuo tarpu Izraelis oficialiai atominio ginklo neturi, nes už jo nugaros stovi maža didelė maža valstybė, kaip putotas pitbulis už šeimininko nugaros .....

-----------------------------------------------------------------------------

Американский институт: Израиль имеет 165 ядерных боеголовок, их производят в Хайфе


Американский институт: Израиль имеет 165 ядерных боеголовок, их производят в Хайфе


За время существования плутониевого реактора в Димоне Израиль накопил порядка 660 килограммов оружейного плутония и может иметь не менее 90 и не более 290 ядерных боеголовок, — к такому выводу пришли в американском Институте науки и международной безопасности (Institute for Science and International Security, ISIS)). Наиболее вероятное число израильских ядерных боеголовок, по расчетам американских экспертов, — 165, из них стоят на боевом дежурстве около 115.
Опубликованный 19 ноября отчет о ядерном арсенале Израиля, подготовленный экспертом Дэвидом Олбрайтом, основан на рассекреченной информации американских правительственных агентств и показаниях «ядерного шпиона» Мордехая Вануну. В нем говорится, что Израиль обзавелся ядерным оружием накануне Шестидневной войны и производит боеголовки из оружейного плутония, источником которого является реактор на тяжелой воде, работающий в Димоне.
Согласно отчету, плутоний доставляют на хайфский завод РАФАЭЛЬ, где из него делают ядерные заряды. Израиль располагает разнообразными средствами доставки ядерного оружия — от бомбардировщиков и баллистических ракет до подводных лодок, говорится в документе.
Израиль продолжает официально «не признавать и не отрицать» наличие ядерных вооружений, невзирая на публикацию рассекреченных документов Белого дома, в которых содержится информация о ядерном проекте в Димоне.
----------------------------------------------------

2015 m. lapkričio 23 d., pirmadienis

Popiežiui tektų melstis kiekvieną mielą dieną ....Popiežius Pranciškus   vienam prancūzų žurnalistui pareiškė:

Esu sukrėstas ir išgyvenu didį skausmą. 
Reiškiu savo artumą mylimai prancūzų tautai, nužudytųjų šeimoms. 
Meldžiuosi už jus visus“.

O netrukus po Paryžiaus įvykių prancūzų kariniai lėktuvai įnirtingai bombardavo Sirijos ar Rako miestą, Islamo valstybės sostinę.

Neabejotinai oro atakos metu buvo daug civilių gyventojų aukų.

Taigi popiežius Pranciškus meldėsi  už Paryžiaus civilių gyventojų aukas, o ar jis meldėsi  už žuvusius ar Rakoje civilius gyventojus – nežinoma....

Greičiausiai nesimeldė, nes Islamo valstybės miestus jau metus laiko bombarduoja Vakarų valstybių aviacija ir atitinkamai kasdien žūna civiliai gyventojai, per sienas plūsta pabėgėliai.

Būkime geranoriški ir supraskime popiežių – tokiu atveju jam tektų melstis kiekvieną mielą dieną .....

Na ir kita vertus, tai Islamo valstybėje Vakarai  žudo   arabus, ne krikščionis ,,,


Lietuvos policija ir pasieniečiai apginkluoti „teroristų“ ginklais .....  Paskutinių dienų įvykiai atskleidė vieną labai įdomų faktą – šalies policija yra  ginkluota sovietiniais koviniais automatais AKC-74Y, kurie buvo pradėti gaminti 1979 metais.

Jų kulkos lekia iki 2.900 metrų, o užmuša iki 1.100 metrų.

Dargi  Rusijos policija jau nebenaudoja kovinių ginklų, o mūsų policija ir pasieniečiai  yra jais ginkluoti.

Beje kada pasienyje, šaudant į sprunkantį kontrabandininkų automobilį, vienas iš jų buvo nušautas,  niekas neprabilo, kad kaltinti reikia ne pasienietį, o ...aukščiausią šalies valdžią ........

Būtent taip, o ne kitaip ....

Mūsų turima informacija Saulius Skvernelis, dar būdamas policijos generaliniu komisaru,   bandė šią problemą spręsti, tačiau jam buvo atsakyta tradiciškai – FINANSŲ NĖRA ....

( Kariuomenei yra, Valdovų rūmams yra, SGD terminalui yra, elektros linijoms į užsienį yra ..... o visuomenės saugumui NĖRA ....)

Betgi ir policija, ir pasieniečiai yra įtraukti karo atvejui į ginkluotųjų pajėgų sudėtį.

Betgi jiems trūksta ir liemenių, ir šalmų ....

Betgi jie pirmieji pasitiktų įsiveržusį priešą, jo desantą, jo žaliuosius žmogeliukus ....

Neabejotinai vaizdas būtų toks pat, kaip ir per 1863 metų sukilimą –   vakarykščiai baudžiauninkai su dalgiais prieš profesionalią Rusijos kariuomenę ............Neabejotinai valdžia tai žino, žino Seimo pirmininkė, žino Prezidentė, žino Premjeras ....


Ir kame gi glūdi viso to priežastis kad taip yra???


Gal tai valdžios siekis padaryti mūsų šalį unikalia valstybe ??

Nes tikrai nėra kitos šalies, kuri teistų savo pilietį už ketinimą susisprogdinti priešo strateginiame objekte.

Kalba eina apie E. Kusaitę, kuri vis dar tampoma po teismus už ketinimą susisprogdinti Rusijos karinėje bazėje ...

 Arba kad ir SGD terminalo statyba – pasistatome objektą, dvigubai viršijantį šalies poreikius, o po to svarstome ką su juo daryti, gal uždaryti .....

Nusiperkame dvigubai už Gazpromo dujas brangesnes  suskystintas gamtines dujas ir ketiname dvigubai pigesnių dujų atsisakyti .....

Ir pagaliau visas, su sveiko proto logika nesuderinamas sąnaudas, užkrauname ant vartotojų pečių.

Ir kurioje gi šalyje taip vyksta ??

Arba kad ir valstybinis REKETAS – neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo mokestis.

Kurioje gi šalyje toks REKETAS vyksta ???

Ketvirtis amžiaus nuo nepriklausomybės atstatymo praėjo, o vis dar  tebegalioja 1985 metų sovietinis ATPK  ......

Ir kurioje gi ES šalyje taip yra ????

Arba štai Energetikos ministerija vis dar nepraranda vilties priversti daugiabučių namų savininkus nusipirkti šilumos tiekėjų šilumos punktus.

Tokio nonsenso nėra dargi Rusijoje ir Baltarusijoje, o mūsų šalyje  tas nestebina dargi Teisingumo ministerijos ......

Ir dar daug visko yra, ko kitose šalyse nėra.

Pavyzdžiui mūsų vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado išvykimo į užsienį metu niekas jo nepavaduoja,  taigi ir agresijos atveju nebūtų kam skelbti karo stovio, mobilizacijos, o tuo tarpu  kariuomenės ginkluotei metamos milžiniškos lėšos ...


Betgi galima ir kita viso to priežastis  - mūsų valdžia galimai  sąmoningai  veikia Kremliaus naudai....

Juo labiau, kada Prezidentė pareiškia:

"Visi aiškina, kad dirbti trukdo pinigų stoka.

Noriu dar kartą patvirtinti.

Ne pinigų stoka .................. 

Proto reikia, kvalifikacijos ir žinojimo, ką daryti ..."

............................................


Tokiu būdu nepaneigiamų faktų apstu, o kaip juos paaiškinti, kiekvieno laisva valia.


Na bet kas yra, tas yra – mūsų policija ir pasieniečiai apginkluoti „teroristų“ ginklais,   ir rimtas susidūrimas su priešu jiems grasina   „džihadistų“ likimu......

Kam reikalingas Rusijai karas Sirijoje

Atsakymas:

Ir tam, kad išbandytų naujausią ginkluotę.

Ir tam, kad pademonstruotų, kas  laukia šalių su 16  morališkai pasenusių haubicų kovai ir trimis dėl atsarginių dalių, jeigu Rusija rimtai jas užpultų.

------------------------------------------------------------------


Испытано войной

23.11.2015


Самолет Ту-160 Дальней авиации Военно-космических сил России наносит удар по объектам террористической группировки ИГ
Источник: МО РФ
Война в Сирии стала испытанием для новейшего российского оружия: крылатых ракет, ракетных катеров, подлодок, дронов и бомбардировщиков. РБК изучил, какие новинки продемонстрировали российские военные за два месяца операции.

​«Белый лебедь» и Х-101

Последние атаки российских стратегических бомбардировщиков стали демонстрацией возможностей авиации дальнего действия России, отмечают эксперты британского военно-аналитического издания Jane’s Information Group. 18 ноября Россия впервые в истории применила в боевых действиях новейшую крылатую ракету Х-101. Это оружие эксперты Jane’s опознали на видео об ударах ВК​​С России по целям в Сирии, опубликованном Министерством обороны. В официальных сообщениях и на канале Минобороны в YouTube название ракет не упоминалось, однако опубликованный военными ролик называется «Нанесение высокоточного удара новейшей крылатой ракетой с борта Ту-160».

Ракета Х-101 должна была быть принята на вооружение стратегической авиации в 2013 году, писала газета «Известия» со ссылкой на источник в ВВС России. По его словам, контрольные стрельбы продемонстрировали, что радиус отклонения ракеты от цели не превышает 10 м при пуске с 10 тыс. км (у предшественницы Х-101 — ракеты Х-555 — 25–30 м). ВВС США приняли на вооружение первые высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования еще в 1980-е годы, однако в СССР и России рассчитывали на применение стратегической авиацией, во основном ракет с ядерной боеголовкой, когда отклонение 50–100 м не имело большого значения, отмечал собеседник издания. Новые ракеты изначально рассчитывались для высокоточных ударов, в том числе по террористическим базам в глубоком тылу противника, без риска для жизни пилотов.

Масса боевой части Х-101 до 400 кг. Существует и ее вариант, ​оснащенный ядерной боеголовкой, получивший индекс Х-102. Ракеты разработаны машиностроительным конструкторским бюро «Радуга» (входит в ОАО «Корпорация тактическое ракетное вооружение»).

Американский аналог Х-101 — крылатая ракета большой дальности AGM-129. Она тоже оснащена как спутниковой навигационной системой (GPS), так и инерциальной. Дальность применения американской ракеты гораздо меньше, чем у российской, и составляет чуть более 3 тыс. км. Запускать AGM-129 возможно только с тяжелого бомбардировщика B-52.

За день до применения Х-101, 17 ноября, Воздушно-космические силы России впервые задействовали в реальных боевых действиях стратегические ракетоносцы, включая Ту-160. Это самый крупный в мире сверхзвуковой бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла, имеющий наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу.

На официальном сайте разработчика ПАО «Туполев» указаны основные характеристики Ту-160: максимальная скорость — 1800 км/ч, практический потолок — 15 км, максимальная взлетная масса — 275 т, размах крыла при стреловидности 20° — 55,7 м.

Среди летчиков он получил прозвище «Белый лебедь». Помимо Х-101 у него на вооружении ракеты предыдущих поколений, в частности Х-555.

Об участии Ту-160 в ударах по запрещенному в России «Исламскому государству» доложил президенту министр обороны Сергей Шойгу. «В уничтожении бандформирований наряду с оперативно-тактической авиацией, действующей с аэродрома Хмеймим, дополнительно с российской территории привлечены самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3 дальней авиации», — сказал Шойгу. По его словам, стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС произвели пуски 34 крылатых ракет воздушного базирования по целям боевиков. Командование военно-воздушных сил США и других стран коалиции было заблаговременно проинформировано о нанесении новых ударов российскими ВКС, подчеркнул начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов.

«Калибр», «Буян» и «Варшавянка»

17 ноября российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Ростов-на-Дону», совершающая переход с Северного флота в Новороссийск, ударила по целям в окрестностях сирийского города Ракка, столицы запрещенного в России «Исламского государства», рассказал РБК источник близкий к Минобороны. Военный эксперт Виктор Мураховский рассказал РБК, что 17 ноября опознал обломки ракет «Калибр» на свежих фотографиях, опубликованных боевиками. При этом, по его словам, в Средиземном море у России нет надводных судов, оснащенных «Калибрами». Из этого эксперт сделал вывод о достоверности информации про пуск ракеты с подлодки.

Малый ракетный корабль (МРК) «Град Свияжск» проекта 21631 («Буян-М»)
Источник: eagle-rost.livejournal.com

Пуск с ДПЛ «Ростов-на-Дону» стал первым случаем применения запущенных с подводной лодки крылатых ракет по объектам реального противника в истории Вооруженных сил России, подчеркнул собеседник РБК.

Официальных подтверждений новой атаки на ИГ крылатыми ракетами морского базирования из Москвы не было. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать пуск «Калибра» с подводной лодки. Первыми о запуске российских ракет из Средиземного моря по Ракке сообщило французское издание Le Monde со ссылкой на Минобороны Франции. Агентство Reuters со ссылкой на информацию официальных лиц в США отметило, что Россия предупредила американскую сторону об одновременных ударах крылатыми ракетами морского базирования и со стратегических бомбардировщиков. Позже информацию о морских пусках РБК подтвердил собеседник близкий к Кремлю и еще один источник в Минобороны. Военный эксперт Виктор Мураховский считает, что Минобороны не стало обнародовать информацию о пусках крылатых ракет с подлодки из соображений повышенной секретности всего, что связано с перемещением подводных лодок.

Первая субмарина проекта 636.3 «Новороссийск» сошла на воду в конце 2014 года. Только в сентябре 2015 года она завершила межфлотский переход с Севера, где проводились ее испытания после постройки. До конца года помимо «Новороссийска» и «Ростова-на-Дону» в Черном море появится также третья подлодка этого типа — «Старый Оскол». Новые субмарины войдут в состав сформированной в марте 2015 года 4-й отдельной бригады подводных лодок в Новороссийске.

Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению субмарин и считаются одними из самых малошумных в мире. Скорость их подводного хода составляет 20 узлов, предельная глубина погружения — 300 м, автономность плавания — 45 суток, экипаж — 52 человека, подводное водоизмещение — около 4000 т. Все они спроектированы для оснащения комплексом ракет «Калибр».

Впервые ракеты «Калибр» были использованы для атаки на ИГ 7 октября. Тогда четыре корабля Каспийской флотилии выполнили 26 пусков крылатых ракет «Калибр» по позициям боевиков запрещенного в России «Исламского государства». Это стало первым боевым применением таких ракет. О результатах удара министр обороны Сергей Шойгу доложил на встрече с российским лидером, которую демонстрировали все государственные телеканалы.

Удары наносили специально созданные под «Калибр» малые ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М» из состава Каспийской флотилии. Командовавший в 2012 году Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Алекминский ранее заявлял, что дальность ударов «Калибра» по наземным целям достигает 2,6 тыс. км. Каждый корабль несет восемь таких ракет.

Первый контракт на строительство трех кораблей проекта «Буян-М» Минобороны и Объединенная судостроительная корпорация согласовали только в мае 2010 года. Головной корабль первой серии «Град Свияжск» был передан Каспийской флотилии в июле 2014 года. 16 ноября 2015 года пресс-служба Черноморского флота сообщила, что в Новороссийской военно-морской базе успешно завершились ходовые испытания новейших кораблей проекта «Буян-М» «Серпухов» и «Зеленый Дол», информировал штаб Черноморского флота. Согласно сообщению пресс-службы флота, корабли войдут в состав бригады ракетных катеров Черноморского флота в ближайшее время.

«Утята» и дроны

Самый современный российский самолет, участвующий в операции в небе над Сирией, — Су-34. Это истребитель-бомбардировщик четвертого поколения, способный бороться с наземными и воздушными целями. Он также классифицируется как фронтовой бомбардировщик, способный наносить точные удары не только в тактической, но и в оперативной глубине территории противника, говорится на сайте Минобороны. Официально он принят на вооружение только в 2014 году, но, по данным «Военно-промышленного курьера», использовался уже в войне с Грузией в 2008 году, якобы выведя из строя грузинскую РЛС, частично «ослепив» ПВО противника.

Бомбардировщик Су-34 наносит удар по позициям ИГИЛ в Сирии
Источник: МО РФ

Официально признанным первым применением этих машин в боевых действиях стала военная кампания ВКС в Сирии. На российской авиабазе в Латакии, по данным сирийских авиаблогов, замечено шесть подобных машин. Из-за характерной приплюснутой формы носовой части фюзеляжа летчики дали Су-34 прозвище «Утенок».

Среди достоинств этого самолета — высокая маневренность на низких высотах, титановая кабина, защищающая экипаж из двух пилотов, современное навигационное, прицельное оборудование и радар. Су-34 развивает скорость до 1900 км/ч. Максимальная дальность — 4500 км без дозаправки, потолок — более 14 тыс. м над уровнем моря. 12 точек подвески позволяют Су-34 нести до 8 т боеприпасов. По официальным сообщениям Минобороны, в Сирии Су-34 использует корректируемые 500-килограммовые бомбы КАБ-500 и ракеты Х-29Л с лазерным наведением.

Сирийская кампания для российской армии стала первым опытом масштабного применения дронов. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, они ведут разведку круглосуточно.

Перед самым началом операции в Сирии, 29 сентября, Минобороны сообщило о планах по подготовке до конца 2015 года более 1100 специалистов для рот беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Государственном центре беспилотной авиации Минобороны.

Всего в течение 2015 года Государственный центр беспилотной авиации Министерства обороны Российской Федерации подготовит более 1100 военнослужащих — специалистов по применению комплексов с БПЛА.

К началу войны в Сирии 700 из них уже получили свидетельства о завершении обучения.

Один из самых массовых российских дронов «Орлан-10», предназначенный для ведения наблюдения за наземными объектами, в том числе в сложных погодных условиях, используется с 2010 года. Разработан российским предприятием «Специальный технологический центр». Предназначен в том числе для проведения поисковых и ремонтных работ. Украинские военные несколько раз сообщали о дронах этой модели, сбитых над зоной АТО в 2014 году. Может применяться на расстоянии до 120 км от станции управления, максимальная длительность полета — 16 часов.

Разведывательный беспилотный аппарат «Элерон-3СВ» еще в июле, до официального начала военной кампании России в Сирии, был сбит местными повстанцами, которые опубликовали на своих сайтах изображения разбившегося современного российского дрона. Последний оказался оборудован камерой японской корпорации Olympus. На сайте разработчика «Элерона» ЗАО «ЭНИКС» указано, что аппарат оборудован также тепловизором, системой навигации на основе ГЛОНАСС, способен подниматься на высоту от 50 до 5000 м. Продолжительность полета — 2 часа, скорость — 70–130 км/ч. На вооружение российских военных эти аппараты поступили в первом полугодии 2015 года.

Максим Солопов