2015 m. lapkričio 23 d., pirmadienis

Lietuvos policija ir pasieniečiai apginkluoti „teroristų“ ginklais .....  Paskutinių dienų įvykiai atskleidė vieną labai įdomų faktą – šalies policija yra  ginkluota sovietiniais koviniais automatais AKC-74Y, kurie buvo pradėti gaminti 1979 metais.

Jų kulkos lekia iki 2.900 metrų, o užmuša iki 1.100 metrų.

Dargi  Rusijos policija jau nebenaudoja kovinių ginklų, o mūsų policija ir pasieniečiai  yra jais ginkluoti.

Beje kada pasienyje, šaudant į sprunkantį kontrabandininkų automobilį, vienas iš jų buvo nušautas,  niekas neprabilo, kad kaltinti reikia ne pasienietį, o ...aukščiausią šalies valdžią ........

Būtent taip, o ne kitaip ....

Mūsų turima informacija Saulius Skvernelis, dar būdamas policijos generaliniu komisaru,   bandė šią problemą spręsti, tačiau jam buvo atsakyta tradiciškai – FINANSŲ NĖRA ....

( Kariuomenei yra, Valdovų rūmams yra, SGD terminalui yra, elektros linijoms į užsienį yra ..... o visuomenės saugumui NĖRA ....)

Betgi ir policija, ir pasieniečiai yra įtraukti karo atvejui į ginkluotųjų pajėgų sudėtį.

Betgi jiems trūksta ir liemenių, ir šalmų ....

Betgi jie pirmieji pasitiktų įsiveržusį priešą, jo desantą, jo žaliuosius žmogeliukus ....

Neabejotinai vaizdas būtų toks pat, kaip ir per 1863 metų sukilimą –   vakarykščiai baudžiauninkai su dalgiais prieš profesionalią Rusijos kariuomenę ............Neabejotinai valdžia tai žino, žino Seimo pirmininkė, žino Prezidentė, žino Premjeras ....


Ir kame gi glūdi viso to priežastis kad taip yra???


Gal tai valdžios siekis padaryti mūsų šalį unikalia valstybe ??

Nes tikrai nėra kitos šalies, kuri teistų savo pilietį už ketinimą susisprogdinti priešo strateginiame objekte.

Kalba eina apie E. Kusaitę, kuri vis dar tampoma po teismus už ketinimą susisprogdinti Rusijos karinėje bazėje ...

 Arba kad ir SGD terminalo statyba – pasistatome objektą, dvigubai viršijantį šalies poreikius, o po to svarstome ką su juo daryti, gal uždaryti .....

Nusiperkame dvigubai už Gazpromo dujas brangesnes  suskystintas gamtines dujas ir ketiname dvigubai pigesnių dujų atsisakyti .....

Ir pagaliau visas, su sveiko proto logika nesuderinamas sąnaudas, užkrauname ant vartotojų pečių.

Ir kurioje gi šalyje taip vyksta ??

Arba kad ir valstybinis REKETAS – neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo mokestis.

Kurioje gi šalyje toks REKETAS vyksta ???

Ketvirtis amžiaus nuo nepriklausomybės atstatymo praėjo, o vis dar  tebegalioja 1985 metų sovietinis ATPK  ......

Ir kurioje gi ES šalyje taip yra ????

Arba štai Energetikos ministerija vis dar nepraranda vilties priversti daugiabučių namų savininkus nusipirkti šilumos tiekėjų šilumos punktus.

Tokio nonsenso nėra dargi Rusijoje ir Baltarusijoje, o mūsų šalyje  tas nestebina dargi Teisingumo ministerijos ......

Ir dar daug visko yra, ko kitose šalyse nėra.

Pavyzdžiui mūsų vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado išvykimo į užsienį metu niekas jo nepavaduoja,  taigi ir agresijos atveju nebūtų kam skelbti karo stovio, mobilizacijos, o tuo tarpu  kariuomenės ginkluotei metamos milžiniškos lėšos ...


Betgi galima ir kita viso to priežastis  - mūsų valdžia galimai  sąmoningai  veikia Kremliaus naudai....

Juo labiau, kada Prezidentė pareiškia:

"Visi aiškina, kad dirbti trukdo pinigų stoka.

Noriu dar kartą patvirtinti.

Ne pinigų stoka .................. 

Proto reikia, kvalifikacijos ir žinojimo, ką daryti ..."

............................................


Tokiu būdu nepaneigiamų faktų apstu, o kaip juos paaiškinti, kiekvieno laisva valia.


Na bet kas yra, tas yra – mūsų policija ir pasieniečiai apginkluoti „teroristų“ ginklais,   ir rimtas susidūrimas su priešu jiems grasina   „džihadistų“ likimu......

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą