2015 m. lapkričio 26 d., ketvirtadienis

Apie daugiabučių namų šildymą

2 priedas


Šildymo sistemos: vakar, šiandien ir rytoj
Autorius: Giedrė Balčiūtė Kategorija: Spalis 2015 www.estructum.lt.

Vis garsiau kalbant apie energetinę nepriklausomybę, didėjančią miestų taršą ir senkančius išteklius, pasaulis ieško naujų efektyvių šildymo būdų. Jau dabar aktyviai svarstoma, kaip miestų tinklus prijungti ir prie atsinaujinančių išteklių, gaminančių žemo potencialo šilumą. Tačiau kol kas tai tik teoriniai svarstymai ir tolima ateities perspektyva, o žmonėms aktualu, kaip nebrangiai ir veiksmingai šildytis jau dabar.
Apie šildymo sistemas ir jų ateitį kalbėjomės su Vilniaus Gedimino technikos universiteto energetikos mokslų daktaru Romanu Savicku, sukūrusiu projektą, leidžiantį miestų gyventojams sužinoti faktines šilumos sąnaudas savo daugiabučiame name.
Savivalė sutrikdo darbą
Kalbant apie šildymo sistemas, didžiausią ir jautriausią pastatų grupę sudaro daugiabučiai gyvenamieji namai. Juose paprastai naudojamos vienvamzdės, dvivamzdės ir kolektorinės šildymo sistemos.
Pirmosios dvi šildymo sistemos, ypač vienvamzdės, dažniausiai būna sovietiniais laikais (maždaug iki 1992 m.) pastatytuose blokiniuose daugiabučiuose namuose. Paprastai tipiniuose masinės statybos daugiabučiuose tai būna apatinio paskirstymo sistemos, turinčios nemažai trūkumų. Kai vienvamzdės sistemos šiluma paskirstoma iš viršaus, karščiausias šilumnešis, t. y. radiatorių vanduo, būna viršutiniuose aukštuose. Tekėdamas į kiekvieną žemesnį aukštą, šilumnešis vis labiau vėsta ir pirmuosius pasiekia vėsiausias. Todėl viršutiniame aukšte būna mažiausiai, o apatiniame daugiausia radiatorių sekcijų. Jei šiluma paskirstoma iš apačios, tuomet viskas būna atvirkščiai: apatiniuose aukštuose būna šilčiausias šilumnešis ir mažiausiai radiatorių sekcijų, o viršutiniuose – vėsiausias šilumnešis ir daugiausia sekcijų.
Viskas nebūtų labai blogai, jeigu žmonės ilgainiui nebūtų išderinę šildymo sistemos, pavyzdžiui, viršutiniuose ar kituose tarpiniuose aukštuose prisidėję papildomų radiatorių sekcijų. Dėl tokios savivalės žemiau gyvenančius kaimynus šilumnešis pasiekia per daug atvėsęs, tad vienuose butuose pasidaro per karšta, o kitur šąlama. Vis dėlto, pasirinkus Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos šilumos paskirstymo metodą pagal plotą, mokėti visiems tenka vienodai.
Modernizacijos galimybės
Yra įvairiausių būdų spręsti šią problemą. Vienas jų – pertvarkyti vienvamzdę šildymo sistemą į dvivamzdę. Tačiau, anot dr. R. Savicko, toks pertvarkymas kainuoja brangiau, nes gali prireikti pastatyti atskirą stovą, perjungti pačius vamzdžius. O kur dar gyventojų išlaidos už buto remontą?
Pigesnis, o kai kuriais atvejais ir geresnis techninis sprendimas – palikti vienvamzdę sistemą, bet ją modernizuoti. Tokiu atveju ant stovų sumontuojami balansiniai ventiliai, kad sistema būtų gerai suderinta ir šilumnešis visur tekėtų taip, kaip numatyta projekte. Suderinimas padeda išvengti situacijų, kai pastato vidurys peršildomas, o galai šąla. Reikėtų nepamiršti suderinti ir karšto vandens sistemos, tam naudojant ne įprastus balansinius ventilius, o su automatine valdymo galimybe. Be to, prieš šildymo prietaisus sumontuojami termostatiniai ventiliai su jungiamuoju vamzdžiu, kad gyventojai galėtų patalpų temperatūrą reguliuoti pagal asmeninį poreikį – sumažinti ar padidinti šilumnešio tėkmę savo bute, bet nepakenkti kitiems kaimynams.
Žinoma, svarbu žmones motyvuoti taupyti šilumą, kai jos nereikia. Pasak pašnekovo, geriausia motyvavimo priemonė – maždaug degtukų dėžutės dydžio šilumos kiekio dalikliai, statomi ant kiekvieno radiatoriaus ir įvertinantys atskiro prietaiso suvartotos šilumos kiekį. Tai matydami žmonės gali nuspręsti, ar jiems būtina labiau šildyti butą dieną, kai nieko nėra namie, ar užtektų palaikyti minimalią 18 ºC temperatūrą ir taip už šilumą mokėti mažiau.
„Dabar yra ir išmanių termostatų, kurių galvutė gali būti netgi programuojama. Pavyzdžiui, galima iš anksto užprogramuoti, kokia turėtų būti temperatūra visiems išėjus, grįžus arba naktį. Be to, jau yra ir tokių termostatinių ventilių, kuriuos galima valdyti net išmaniojo telefono programėle“, – sakė dr. R. Savickas.
Pažangesnės sistemos
Naujos statybos namuose šildymo sistemos yra pažangesnės. Daugumoje jų įrengtos kolektorinės sistemos, t. y. pastatomas kolektorius, nuo kurio į kiekvieną butą iki kiekvieno šildymo prietaiso veda du atskiri vamzdžiai.
Tokios šildymo sistemos turi nemažai pranašumų. Kadangi į kiekvieną radiatorių atvestas atskiras vamzdis ir kiekvienas gauna tiek šilumos, kiek jam reikia, nėra grėsmės, kad toliau nuo šildymo sistemos esantis šildymo prietaisas ar butas blogiau šils. Nesvarbu, kur yra butas: viršutiniame ar apatiniame aukšte, šiluma paskirstoma vienodai. Be to, gyventojai gali matyti aiškią, atskirą kiekvieno buto šilumos sąnaudų apskaitą ir reguliuoti temperatūrą kiekvienoje patalpoje.
Dar vienas didelis pranašumas yra tai, kad, įvykus kokiam nors gedimui viename bute, nesutriktų visos šildymo sistemos darbas – užtektų atjungti prietaisą tik tame bute. Ir nors kolektorinę šildymo sistemą įrengti kainuoja brangiau, statytojai vis tiek į ją investuoja.
Aktyviosios ir pasyviosios priemonės
Kol kas labiausiai naujovės veržiasi į naujai statomus komercinės paskirties pastatus. Juose įrengiant šildymo sistemas, daugiausia dėmesio skiriama tinkamam jų valdymui ir tam, kad šildymas, šaldymas bei vėdinimas būtų sujungti į vieną.
Kad privalomai vėdinant komercinės paskirties objektus būtų kuo labiau sumažinti galimi šilumos nuostoliai, statomi CO2 davikliai, matuojantys oro kokybę patalpoje. Kai patalpa kone ištuštėja, nėra tikslo jos be reikalo vėdinti. Be to, sumažinus vėdinimą iki minimumo, galima sutaupyti.
Dr. R. Savickas pasakojo, kad komerciniuose pastatuose labai efektyvios ne tik aktyviosios vidaus šildymo, kondicionavimo sistemos, bet ir įvairios pasyviosios išorinės priemonės, pavyzdžiui, šešėliavimas, t. y. fasadai padengiami specialiomis išorinėmis žaliuzėmis, kurios vasarą, kai saulė yra aukštai, neleidžia patalpoms prikaisti, o žiemą, kai reikia daugiau šilumos, padeda į patalpas tikslingai nukreipti saulės spindulius. Tokie pasyvieji sprendimai, labai pasiteisinantys ir padedantys sumažinti energijos sąnaudas, panaudoti statant ne vieną pastatą Lietuvoje.
Svarbiau faktinės sąnaudos
Statant naujus ar renovuojant senus pastatus, nuolat griežtėja ir reikalavimai, kuriuos būtina įgyvendinti, siekiant užsitikrinti reikiamą energinio naudingumo klasę. Tad gal keliami didesni reikalavimai ir šildymo sistemoms?
Anot dr. R. Savicko, energinio naudingumo klasėms keliami reikalavimai ir patys sertifikatai yra gana teorinis dalykas, neatspindintis faktinių šilumos sąnaudų. O jas žinoti aktualiau, nes prastai sutvarkytos ir prižiūrimos šildymo sistemos gali net iki 30 % padidinti energijos sąnaudas.
Laimei, jau galima pasitikrinti tiek daugiabučių, tiek komercinių pastatų faktines energijos sąnaudas. Komercinių pastatų duomenys teikiami atskiru prašymu, o daugiabučių pastatų faktinius šilumos duomenis vilniečiai gali pasitikrinti Vilniaus savivaldybės tinklalapyje. Ten galima rasti interaktyvų žemėlapį, leidžiantį pamatyti, kiek faktiškai energijos per sezoną sunaudota gyvenamajame pastate ir kokiai klasei (iš viso jų yra 15) priskirtinas daugiabutis namas. Kol kas faktines energijos sąnaudas gali matyti tik vilniečiai, bet netolimoje ateityje jas galės pasitikrinti ir kitų didžiųjų Lietuvos miestų gyventojai. Šio projekto autorius yra dr. R. Savickas.
Naudosime atsinaujinančius šaltinius?
Paklaustas apie naujas technologijos ir šildymo sektoriaus ateities perspektyvas, dr. R. Savickas teigė, kad šiuo metu bandoma pereiti prie naujoviško šildymo, kai bus vartojama vis daugiau atsinaujinančių išteklių. Pavyzdžiui, bus naudojama saulės kolektorių ar geoterminių šaltinių gaminama žemo potencialo šiluma, kurios temperatūra šilumos trasose sieks ne 90 oC ar daugiau, bet bus vos 40–50 oC. Tai reiškia, kad į radiatorius butuose atitekėtų vos keliais laipsniais šiltesnis šilumnešis, negu reikiama patalpų oro temperatūra. Pavyzdžiui, jeigu bute turi būti 22 oC, šilumnešis būtų kokių 24–26 oC.
Tačiau tuomet, anot pašnekovo, paprasti radiatoriai nebetiktų. Reikėtų įrengti paviršinį šildymą, kai šildomos ne tik grindys, bet ir kiti paviršiai: sienos, lubos ir pan., arba didinti esamų radiatorių plotą. Toks žematemperatūris šildymas pastatą leistų paversti ekologiškesniu ir ypač praverstų pereinamaisiais metų laikais (rudenį ar pavasarį) arba šiltomis žiemos dienomis, kai šildyti reikia mažiau.
Vis dėlto, paspaudus didesniam šalčiui (–25 oC), gali tekti naudoti pirminius energijos šaltinius: dujas ar biokurą, nes esant dideliam šalčiui vien atsinaujinančių šaltinių gaminamos energijos šilumai užtikrinti gali nepakakti, tačiau jų naudojimas per metus taptų gerokai mažesnis.
Kol kas pasaulyje prie to tik einama. Daugiau apie tai kalbama akademiniu lygmeniu, po truputį kuriamos technologijos. Tačiau praktiškai tai dar nelabai taikoma, nes kol kas toks šildymo būdas yra brangokas, o ir ekologinė nauda kelia šiokių tokių abejonių. Tai galima įvertinti, atlikus gyvavimo ciklo analizę: ar nebus taip, kad vieno inovatyvaus įrenginio gamybai bus sunaudojama daugiau tonų naftos ekvivalentų, nei pavyktų sudeginti per 20 metų, naudojant įprastas priemones?
„Bet kokiu atveju yra žmonių, kurie iš principo nori gyventi ar dirbti inovatyvesniame ar ekologiškame pastate, todėl kviečiu komercinių ir daugiabučių pastatų vystytojus, dirbančius su naujais projektais, šias idėjas bandyti įgyvendinti jau dabar“, – ragino dr. R. Savickas.
Kita vertus, vis dažniau kalbama apie senkančius pirminius išteklius, keliamas ir strateginis klausimas, kaip užsitikrinti energetinę nepriklausomybę nuo kitų valstybių. Tad į atsinaujinančius energijos šaltinius žvalgomasi vis dažniau.  


________

Ar radiatorinė šildymo sistema gali būti dar modernesnė?
Autorius: Estructum.lt Kategorija: Spalis 2015

Nuolat besikeičianti aplinka, brangstantys energijos ištekliai ir didėjanti tarša verčia vis dažniau galvoti apie energijos taupymą. Nuolat pabrėžiama, kad didžioji pasaulyje sunaudojamos energijos dalis atitenka pastatams šildyti. Tai ir yra viena iš pastatų modernizavimo priežasčių, o maksimalaus energijos taupymo siekiama pasitelkiant modernius sprendimus. Tačiau kyla klausimas, kaip užsitikrinti, kad šie modernūs sprendimai ir ateityje išliktų nepasenę.
Dabar šildymo sistemų pasirinkimas kaip niekada didelis, šioje srityje yra išties nemažai sprendimų bei įvairių pasirinkimo galimybių: grindinis šildymas, rekuperacinės sistemos ir t. t. Ar tai reiškia, kad radiatoriai šiandien jau atgyvena?
Renkantis šildymo sistemą, reikia gerai apgalvoti du dalykus: pirma, kam bus skirtos šildomos patalpos, antra, kokie pagrindiniai reikalavimai bus keliami šildymo sistemai. Įvairių naujų sistemų atsiradimas iš tikrųjų atspindi pakitusius vartotojų įpročius ir energijos taupymo poreikį. Tačiau tai nėra vienintelė jų įvairovės priežastis: nederėtų pamiršti ir komforto užtikrinimo bei patogaus pačios sistemos valdymo.
Radiatorinės sistemos yra vienos seniausių ir labiausiai paplitusių dėl pigaus įrengimo bei paprastos eksploatacijos. Svarbu žinoti, kad dabar šios sistemos taip pat gali būti modernios.
Kokių naujovių atsirado šioje srityje?
Naujovių išties yra, juolab kad mūsų bendrovė nuolat stebi rinkos poreikius. Tai nenutrūkstamas procesas, bet svarbiausi čia išlieka keli kriterijai. Pirma, kiekvienas naujai išleistas produktas turi taupyti energiją, antra, jo naudojimas turi būti kuo paprastesnis ir patogesnis, įskaitant montavimą ir eksploatavimą. Paisant minėtų kriterijų, mūsų įmonės produktų kūrimo laboratorijose nuolatos vyksta intensyvus, nuoseklus kuriamasis darbas.
Radiatorinės sistemos nuolat tobulinamos, prietaisai, kuriais reguliuojama šildymo sistema bei temperatūra, gaminami vis tikslesni, o jų veikimas tampa vis patogesnis vartotojui. Dabar jau galima kalbėti ir apie automatinį šildymo sistemos reguliavimą, kuris labai palengvina jas montuojančių įmonių darbą bei supaprastina sistemos valdymą vartotojui.
Automatinio radiatorinės sistemos reguliavimo technologija mūsų įmonėje atsirado labai seniai. Pradžioje ji buvo taikoma tik sudėtingesniems balansavimo įrenginiams, o prieš kelerius metus buvo perkelta ir įdiegta į grindinio šildymo sistemas bei radiatorines sistemas.
Kuo naudingas ir patogus naujasis įrenginys?
Dėl šio įrenginio šildymo sistema tapo išties patogi ir moderni. Anksčiau mūsų įmonės specialistai turėdavo atlikti daugybę skaičiavimų sistemoje ir pasitelkti papildomų komponentų, kad būtų įmanoma ją deramai subalansuoti. Šiandien visa tai gali būti padaryta tiesiog primontavus prie radiatoriaus termostatą. Taip sistemoje lieka mažiau sudėtingų įrenginių, ji dėl to atpinga, o jos eksploatacija tampa kelis kartus paprastesnė.
Be to, visas derinimas vyksta automatiškai. Taigi įrenginys iš tikrųjų yra kur kas patogesnis, o naudos iš to gauna ir montuojančioji įmonė, ir vartotojas. Tokia sistema tikrai yra moderni bei atliepia naujausias rinkos tendencijas. Todėl galima pagrįstai tvirtinti, kad šis sprendimas nepasens dar ilgai.
Kokio tipo pastatuose būtų galima panaudoti šį sprendimą?
Šis sprendimas puikiai tinka tiek naujuose, tiek renovuojamuose senos statybos pastatuose. Renovuojamuose pastatuose šildymo sistema keičiama iš vienvamzdės į dvivamzdę. Naują įrenginį galima naudoti bet kokio tipo pastatuose su radiatorine šildymo sistema.
Ar naujasis įrenginys yra brangus?
Palyginti su senojo tipo sistema, naujoji sistemos įranga yra net pigesnė. Sąnaudos sumažėja pirmiausia todėl, kad sistemai reikia mažiau komponentų, o dėl mažesnio jų kiekio ir montavimo darbai atliekami gerokai sparčiau. Tinkamai suderinti ir paruošti sistemą eksploatacijai tapo įmanoma be jokių papildomų darbo ir laiko sąnaudų.
Ar sudėtingas jos aptarnavimas, eksploatavimas?
Aptarnavimas iš tikrųjų labai paprastas, įrenginys yra atsparus purvui ir apnašoms. Jeigu vartotojas susidomėjo naujove ir norėtų ją įdiegti, mūsų įmonė gali jį pakonsultuoti projektavimo metu.
Ar rekomenduotumėte šį sprendimą šiuo metu ypač aktualiai pastatų renovacijai?
Mūsų siūlomas sprendimas pasirinktas ne viename renovacijos projekte Lietuvoje, siekiant sutrumpinti ir palengvinti jos eigą bei montavimo darbus. Šis sprendimas jau dabar pritaikytas ne viename daugiabutyje ir tikrai pasiteisino, o taupymo rezultatai akivaizdūs, jau nekalbant apie tai, kad šildymo sistemos eksploatacija tapo paprastesnė ir praktiškai nebekelia jokių rūpesčių vartotojui.
Gyventojai yra patenkinti dėl mažesnių laiko sąnaudų ir trukdžių, nes radiatorius montuojančios įmonės montavimo ir derinimo darbus atlieka tuo pat metu. O naujosios sistemos kaina yra mažesnė nei senosios standartinės sistemos. ¡

Į klausimus atsakė Mindaugas Pasiliauskas, „IMI Hydronic Engineering“ direktorius

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą