2015 m. lapkričio 6 d., penktadienis

.....GULINTIS NEMUŠAMAS .....Šilumos ūkio įstatymas 3 straipsnis. Konkurencija šilumos ūkyje
nustato:

3. Karšto vandens ruošimas ir tiekimas grindžiami konkurencija vartotojams pasirenkant karšto vandens tiekėją ar apsirūpinimo karštu vandeniu būdą.
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija ir savivaldybių institucijos numato priemones konkurencijai karšto vandens ūkyje skatinti ir užtikrina jų įgyvendinimą.

Ryšium su tuo, viešojo intereso tikslu, Visuomenės informavimo įstatymo žiniasklaidos priemonėms nustatytais terminais, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija buvo paprašyta informacijos:

Ø  Priemonių planų konkurencijai karšto vandens ruošime ir tiekime skatinti 2014 ir 2015 metams kopijų.

Ø  2014 metų plano įvykdymo ataskaitos kopijos.

Ø  Jeigu kurios  nors 2014 metų plano pozicijos buvo neįvykdytos, ar nepilnai įvykdytos, pateikti atsakingai pagrįstus paaiškinimus.

Ø   

 Į tai Kainų komisija atsakė, kad „minėtame Šilumos ūkio įstatymo straipsnyje nėra numatyta Komisijos pareiga tvirtinti priemonių planą, bei rengti jo įvykdymo ataskaitas“.

 Na ko nėra, tai ir nėra, ir tokio atsakymo, tarkime, ir pakaktų....

Tačiau toliau Kainų komisija  konkurencijos skatinimą aiškina „Karšto vandens kainų nustatymo metodikos“,    parengimu ir jos nuostatomis:

Karšto vandens kainos grindžiamos nediskriminavimo, būtinųjų sąnaudų susigrąžinimo, stabilumo, kryžminio subsidijavimo draudimo principais................

 Karšto vandens tiekėjai vartotojams gali taikyti mažesnę nei pagal nustatytas karšto vandens dedamąsias apskaičiuotą galutinė karšto vandens kainą.........................


  Betgi  paradoksas tame, kad „Karšto vandens kainų nustatymo metodika“ nustato centralizuotai paruošto karšto vandens kainą .............................

O  centralizuotas karšto vandens ruošimas ir jo pristatymas į pastatus lauko tinklais ar atvira šildymo sistema yra sovietinių laikų morališkai nukaršęs reliktas ...... ir prie jo grįžti nebeįmanoma    .............

    Taigi apie kokią nors konkurenciją centralizuotai paruošto karšto vandens tiekime, vadovaujantis sveiko proto logika, net ir kalba neturėtų eiti ..., bet kaip matome ir kalba eina, ir dar  gi „konkurencija skatinama .....

Na ir kas gi belieka daryti, kaip sakoma, juodu ant balto gavus tokį Kainų komisijos savo nekompetencijos prisipažinimą ...

Belieka elgtis  džentelmeniškai, pagal patarlę ... GULINTIS NEMUŠAMAS ...."

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą