2015 m. lapkričio 30 d., pirmadienis

O koks gi yra pačios Prezidentės, toleruojančios savo negerbimą, šilumos vartotojų reketą, politinis lygis .....?

 Seimas priima įstatymus, Prezidentė juos pasirašo.

 Būna, kad kai kurių ji ir nepasirašo.

 Tada Seimas pakartotinai juos svarsto ir įvertina, ar neįvertina Prezidentės pastabas.

 Sumoje praktiškai visus Seimo priimtus įstatymus pasirašo Prezidentė.

  Vadovaujantis sveiko proto logika, Prezidentės pasirašytų Įstatymų  nevykdymas yra labai negeras dalykas.

O kada jų nevykdo  Vyriausybė, iš esmės Premjeras, tai tikrai yra žemo politinio lygio demonstracija.

  Štai Vyriausybė daugiau kaip 4 metai neparengia Šilumos ūkio įstatymo poįstatyminių teisės aktų.

  Vyriausybė taip pat daugiau kaip metai neparengia Geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų.

Tokiu būdu akivaizdu, kad Premjeras akivaizdžiai negerbia Prezidentės.

  O ką daro Prezidentė ??

  Ji  4 su virš metų kiekvieną savaitę savo Rūmuose priima Premjerą ir kažką tai su juo aptarinėja, ar kažką tai panašiai, ar ne atlieka, nes tų pokalbių turinys yra neviešinamas, taigi ir tuo pačiu jie yra paslaptis, ar tai valstybinė, ar tai abiejų aukštų valdžios atstovų asmeninė paslaptis ....

  Betgi  toks Premjero teisinis nihilizmas skaudžiai atsiliepia šilumos vartotojams, kurie yra priversti kęsti:

  • Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos,
  • Savivaldybių,
  • Šilumos tiekėjų

REKETĄ.Šilumos vartotojai yra priversti mokėti neteikiamos paslaugos – centralizuotai paruošto karšto vandens mokestį.

O to valstybinio reketo kaina šilumos vartotojams  sumoje – milijonai eurų ....

Todėl ir visiškai vietoje klausimas  o koks gi šiuo atveju yra Prezidentės, toleruojančios savo negerbimą, šilumos vartotojų reketą,  politinis lygis ???


.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą