2014 m. liepos 31 d., ketvirtadienis

Apie daugiabučių namų renovacijos modelį, kuris plačiai taikomas vakaruose, o pas mus ignoruojamas.PASTATŲ MODERNIZAVIMO GALIMYBIŲ  PLĖTIMAS, PRITAIKANT ATSISKAITYMĄ 
PAGAL DABARTINĮ ŠILUMOS SUVARTOJIMĄ 
                      Prof. V. Stankevičius, dr. J. Karbauskaitė, lekt. R. Morkvėnas ,

*Kauno technologijos universitetas

Paskutiniame žurnalo "ŠILUMINĖ TECHNIKA"  numeryje rašoma apie daugiabučių namų renovacijos modelį, kuris plačiai taikomas vakaruose, o pas mus jis yra  ignoruojamas.

Ne tik kad  ignoruojamas, bet dar  ir persekiojamas ......

Štai kaip ESCO  modeliu  "smaginasi"  FNTT:


Vilniaus m. savivaldybės švietimo įstaigų šildymas krovė milijonus „Icor“ įmonių grupės savininkams

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atliekamame ikiteisminiame tyrime, kontroliuojamame Generalinės prokuratūros, dėl UAB „Vilniaus energijos“ ir įmonių grupės „Icor“ galimai nusikalstamos veiklos, atliktas ūkinės finansinės veiklos tyrimas dėl Vilniaus miesto švietimo įstaigų šildymo išlaidų pagrįstumo. Specialistų išvadoje konstatuojama, kad Vilniaus miesto savivaldybė sostinės biudžetui padarė 71 mln. litų nuostolių pirkdama paslaugas iš UAB „City service“ už šilumos energiją.
Atlikdami ūkinės finansinės veiklos tyrimą už 2002-2012 metų laikotarpį, FNTT specialistai nustatė, kad AB „City service“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sudarytos sutartys ir atsiskaitymo būdas sudarė prielaidas švaistyti Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšas, o AB „City service“ – nepagrįstai gauti pelną, susidarantį iš kainų skirtumo, perkant šilumos energiją iš UAB „Vilniaus energija“ ir perparduodant Vilniaus m. savivaldybei. 
Nuo 2002 metų švietimo įstaigų (lopšelių, darželių, mokyklų, gimnazijų, ir kt.), kurių steigėja yra Vilniaus miesto savivaldybė, šilumos ūkio priežiūros ir eksploatacijos darbus vykdo AB „City service“, pagal sutartis, pasirašytas su Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Vilniaus miesto savivaldybė atsiskaitymus už AB „City service“ suteiktas paslaugas vykdo pagal sutartyse numatytą formulę, į kurios dedamąsias yra įtraukiamos ir šilumos tiekimo, taip pat karšto vandens paruošimo paslaugos. Tuo tarpu AB „City service“ šilumos energiją, naudojamą švietimo įstaigų šildymui ir karšto vandens paruošimui, įsigyja iš centralizuotai šilumos energiją tiekiančios UAB „Vilniaus energija“. Tačiau AB „City service“, skirtingai nei Vilniaus miesto savivaldybė, atsikaitymus už šilumos energiją vykdo remdamasi šilumos pirkimo – pardavimo vietoje įrengtų šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis, o ne pagal formulę, naudojamą atsiskaitymams su Vilniaus m. savivaldybe. 
..
..

„Dievas ne ūmus, bet kantrus ir teisingas“ ...........

1995 metų liepos 11 dieną, serbų smogikai įsiveržė į Jungtinių Tautų  )  oficialiai paskelbtą saugumo zoną, saugomą Olandijos kariuomenės, atskyrė moteris nuo vyrų ir berniukų ir pradėjo masine žudynes.

Buvo nužudyta ~ 8.000 vyrų ir berniukų.
***************************************************

2014 metų liepos 17 dieną, praktiškai  per Serebrenicos žudynių metines,  buvo numuštas Malaizijos oro linijų lėktuvas Boeing 777“, kuriuo skrido  298 žmonės: 283 keleiviai ir 15 įgulos narių.

Iš jų 154  Olandijos piliečiai .....
*********************************************************

Vienos Malaizijos partijos atstovas pareikalavo, kad valdžia ištirtų ar katastrofos priežastimi nebuvo Dievo pyktis ...

***************************************************************************

Kaip ten bebūtų,  faktas tas, kad Olandijos nejaudina dėl jos kaltės įvykdytos musulmonų žudynės.

Ar lėktuvo žūtis tikrai  yra Dievo pyktis, kas tiksliai  nustatys.


O lieka atviras klausimas, ar krikščionišką moralę  ir tikėjimą deklaruojanti vakarų visuomenė bent kiek susimastys,   kad, kaip sakoma,   „Dievas ne ūmus, bet kantrus ir teisingas“.

.
.2014 m. liepos 30 d., trečiadienis

Vadovaujantis sveiko proto logika, to negalėtų būti, bet kaip matome yra ......

 ...

Laba diena,

 Siunčiame Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos parengtą Šilumos suvartojimų daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose ne šildymo sezono metu (2014 m. birželio mėn.) šalto geriamojo vandens pašildymui iki higienos normomis nustatytos
temperatūros (nuo +8 °C iki +52 °C) ir karšto vandens temperatūrai palaikyti bei vonios patalpų sanitarinėms sąlygoms užtikrinti („gyvatukui“) suvestinę.

Daugiabučių gyvenamųjų namų, nepatekusių į šią suvestinę, šilumos suvartojimus galima sužinoti kiekvieno miesto šilumos tiekimo įmonėse.

 Daugiau informacijos rasite asociacijos interneto svetainėje www.lsta.lt skyriuje „Apie šilumos ūkį“ temoje „CŠT rodikliai“, potemėje „Šilumos suvartojimo analizė“.

  
Pagarbiai Vytautas Stasiūnas
Prezidentas
_____________________________________
 **********************************************************************
   Tokiu būdu Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas teigia, kad šiluma, tiekiama daugiabučiams namams, apskaitoma įvadiniu apskaitos prietaisu, yra sunaudojama karštam  vandeniui ruošti.

   Būtent karštam  vandeniui ruošti daugiabučių namų šilumos punktuose, kurie pagal Šilumos ūkio įstatymo nuostatas pagal savo paskirtį yra priskirti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektams, kuriuos prižiūri ir karštą vandenį ruošia pastato savininkų pasirinkti ir pasamdyti  šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai, kuriems už karšto vandens ruošimą yra atlyginama per šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros mokestį.

   Taigi tokiu būdu Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas de fakto pripažįsta, kad šilumos tiekėjai nėra centralizuotai paruošto karšto vandens tiekėjai, kad Kainų komisijos nustatyta karšto vandens kaina yra mokestis už nesuteiktą paslaugą – apie 3 litai už nieką už kubui karšto vandens.

   Tokiu būdu, iš Kainų komisijos „malonės“ daugiabučių namų savininkai sumoka už šilumą pagal jos įvadinį apskaitos prietaisą, ir dar plius po 3 litus kiekvienam kubui karšto vandens už gryną nieką ....


  Vadovaujantis sveiko proto logika, to negalėtų būti, bet kaip matome,  YRA ......


.
.

Energetikui Algimantui Zarembai jubiliejus

Š.m. rugpjūčio 1 d. (penktadienį), 13.00 val. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos būstinėje (V.Gerulaičio g. 1, Vilnius) gražaus 60-ies metų jubiliejaus proga bus pasveikintas Lietuvos energijos gamintojų asociacijos prezidentas Algimantas Zaremba. 

    Nepriklausomos vartotojų asociacijos sveikina gerbiamą Algimantą, linki jam sveikatos, kantrybės ir ištvermės, vienkart apgailestaudamos, kad valstybei priešiškos jėgos trukdo ir neleidžia jam panaudoti savo žinių ir energijos šilumos vartotojų interesų gynimui.


**************************************************************

Algimantas Zaremba

Bullet purple.png
Bullet purple.png
Algimantas Zaremba
Gimė:1954 m. rugpjūčio 5 d.
Skuodas
Sutuoktinis(-ė):Janina
Vaikai:
Mindaugas, Vitalija
Veikla:Lietuvos ir Vilniaus miesto savivaldybėspolitinis bei visuomenės veikėjas, energetikas
Alma mater:Vilniaus universitetas
Algimantas Zaremba (g. 1954 m. rugpjūčio 5 d. Skuode) – Lietuvos ir Vilniaus politinis veikėjas, energetikas.

Biografija

19961999 m. – AB „Būtingės nafta“ ekonomikos ir finansų direktoriaus pavaduotojas. 
1999–2000 m. – Palangos miesto savivaldybės vyr. specialistas. 
2000–2009 m. – Ūkio ministerijos Energetikos reformų skyriaus viršininkas, Elektros ir šilumos skyriaus vedėjas, Energetikos departamento direktorius. 
„Vilniaus energijos“ valdybos narys, Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacijos prezidentas.
 Nuo 2013 m. sausio – trumpą laiką energetikos viceministras.
Valstybės griovimo profesionalų buvo priverstas pasitraukti.
Tokiu būdu Energetikos ministerijos vadovybėje nebeliko nė vieno ką nors daugiau ar mažiau nusimanančio energetikoje.

2014 m. liepos 18 d., penktadienis

Kaip užsienio reikalų ministras vertina ambasadoriaus Vaitiekūno elgesį ..
Š m. liepos 18 dienos 18 val.  Lietuvos rytas TV televizijos laidoje „Reporteris“ Lietuvos  ambasadorius Ukrainoje P. Vaitiekūnas pareiškė:

„Rusija kariauja nepaskelbtą hibridinį karą Ukrainos Rytuose...“

„Rusija atsisako kontroliuoti iš savo pusės Rusijos - Ukrainos sieną ...“

„Rusijoje veikia mobilizaciniai centrai, kuriuose mobilizuojami teroristai, kurie po to vyksta Donbasą, į Rytinius  regionus, ir ten žudo žmones ....“

„Taip pat iš Rusijos eina pinigų srautai, technikos srautai, ginklų srautai, ....... iš Rusijos į Ukrainą per sieną, per nekontroliuojamas jos zonas.“

„Nežiūrint visų kitų aplinkybių Rusija turi prisiimti visą šią tragediją, kuri dabar įvyko su numuštu lėktuvu ir nužudytais trim šimtais to lėktuvo keleivių.“

„Rusija jau dabar imasi priemonių sunaikinti įrodymus ir dabar jau teroristai atsisakė įleisti ekspertų komandą į lėktuvo kritimo vietą ... negali ekspertai ten patekti.“

„Taip  pat į Rusiją pergabenta „Buk“ sistema, kuri paleido „žemė – oras“ raketą, ir tenai ji bus sunaikinta.“

„Taip pat mus pasiekė žinios, kad Rusijos specialiosios tarnybos, FSB konkrečiai, perims ir „juodųjų dėžių“ ... pačias „juodąsias dėžes“.....

„Taigi ir tie įrodymai arba bus arba pakeisti, arba sunaikinti, ar dar kaip nors  kitaip  pakeisti....“

„...... pats nusikaltimas nekelia abejonės, ir nekelia abejonės faktas, kas už tą nusikaltimą yra atsakingas.“

„Konkrečiai karą pradėjusi, agresiją Ukrainoje vykdanti valstybė, būtent Rusija“.“

 „..... Rusija turi prisiimti šią atsakomybę.“

„Tai ne Rusijos –Ukrainos konfliktas, dabar yra įpainiotos ir tos šalys...nukentėjo šalys, kurios, atrodė, tiesiogiai nedalyvavo ......“

„Aš manau, kad pasaulis neliks aklas ir kurčias, ir gėdingas ir pavojingas vakarų neveiklumas užsibaigs.


   Ryšium su tuo, Visuomenės informavimo įstatymo   visuomenės informavimo priemonėms nustatytais terminais, užsienio reikalų ministras prašomas pateikti sekančią informaciją:

  • Ar užsienio reikalų ministras, kaip valstybės politikas,  visiškai atsakingai, VIEŠAI, pritaria šiai ambasadorius paviešintai informacijai;

  • Ar ambasadorius paviešinta informacija atitinka ministerijos nuostatas     formuojant valstybės užsienio politiką;

  • Ar ambasadorius savo dalyvavimą laidoje  derino su ministru;

  • Ar ministras pritaria diplomatų dalyvavimui  tokiose laidose ir tokios informacijos skleidimui  iš jų lūpų;
  •  
  •  Ar toks ambasadoriau elgesys  nepažeidžia jam nustatytų elgesio taisyklių, pareigybės aprašymo, diplomatinės etikos taisyklių ir pan.

  • Ambasadoriaus P. Vaitiekūno pareigybės aprašymo kopijos.
.
.
.

.
.

Energetikos įstatymas tikrai nereikalauja, kad Kainų komisijos vadovybė turėtų galvas ant pečių ....

.
.


Kainų komisijai savo interneto svetainėje paviešinus:


Publikuota: 2014.07.07. 
SUSITIKIMAS SU ENERGETIKOS MINISTERIJOS, APLINKOS MINISTERIJOS, VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS, UAB „VILNIAUS ENERGIJA“ IR UAB „VILNIAUS VANDENYS“ ATSTOVAIS
Komisijos atstovai susitinka su Energetikos ministerijos, Aplinkos ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės, UAB „Vilniaus energija" ir UAB „Vilniaus vandenys" atstovais dėl apsirūpinimo karštu vandeniu be karšto vandens tiekėjo būdo pasirinkimo teisinio reglamentavimo.

 Buitinių vartotojų sąjunga  Visuomenės informavimo įstatymo nustatytais terminais, paprašė informacijos:

Ø  Susitikimo audio įrašo kopijos.

Ø  Kodėl į susitikimą nepakviestas  nepriklausomos Buitinių vartotojų sąjungos, kuri vienintelė iš visų,  vartotojų teises ginančių, organizacijų vykdo šilumos ūkį reguliuojančių teisės aktų stebėseną, atstovas.

Ø  Kodėl į susitikimą nepakviesti Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovai.


 Į tai Kainų komisija atsakė:
Taigi komisija audi įrašo nedarė ......

Į pasitarimą Kainų komisija nekvietė nei Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos nei Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovų,  nes matyt jas skaito nekompetentingomis  ir nesuinteresuotomis ......

Nebuvo pakviestas ir Buitinių vartotojų sąjungos atstovas, nors jos prezidentas kaip tik ir gyvena tokiame daugiabučiame name, kur nežiūrint to, kad jau nuo 2005 metų  de fakto egzistavo apsirūpinimo  karštu vandeniu būdas be karšto vandens tiekėjo, o bendrijos pirmininkas masinės psichozės „Pasirink karšto vandens tiekėją „ metu  dar papildomai tai raštu patvirtino.

Nes aiškinti Kainų komisijai:


  •  kad Šilumos ūkio įstatymą reikia skaityti nuo pradžių ir suvokti jog   kad „ Karšto vandens tiekimas – centralizuotai paruošto karšto vandens pristatymas ir pardavimas karšto vandens vartotojams“;
  • kad nuo 2011 11 01 tuose daugiabučiuose namuose, kur įrengti šilumos punktai, nepriklausomai nuo jų turtinės priklausomybės, Šilumos ūkio įstatymas imperatyviai nustatė, kad karšto vandens tiekėjo tokiu atveju nėra,

yra beviltiška, nes pastaroji   mano, jog karšto vandens tiekėjas gali tiekti karštą vandenį ir jo neruošdamas – neturėdamas kuo ruošti, nes, matote, įstatymai tai nereikalauja  turėti kuo ruošti ......

Ir su tuo, giliai atsidusus,  tenka sutikti ..... nes  Energetikos įstatymas tikrai nereikalauja, kad Kainų komisijos vadovybė turėtų galvas ant pečių ...

Taigi todėl taip ir yra .... per tris metus ~ 300 milijonai litų šilumos vartotojams nuostolių iš jiems primestos neteikiamos karšto vandens tiekimo paslaugos ....

Ar apie tai ši garbinga kompanija bent kiek šiame sambūryje užsiminė, informacijos neturime ....


O vis tiktai neteikiama paslauga akivaizdi, šilumos vartotojams padaryti šimtamilijoniai nuostoliai akivaizdūs ir nepaneigiami.


.
.
.

2014 m. liepos 17 d., ketvirtadienis

Padarytas nusikaltimas – turi būti ir bausmė.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba Buitinių vartotojų sąjungos prašymu patikslino, kad    AB „Lietuvos dujos“ atsakingiems darbuotojams gresia maksimali laisvės atėmimo bausmė iki aštuonerių metų už tai, kad piktnaudžiaudami tarnybine padėtimi ir klastodami dokumentus, apgaule 2011 – 2013 m. nepagrįstai priskaičiavo 2,957 mln. LT abonentinio mokesčio iš Lietuvos buitinių vartotojų.


Taigi išeitų, kad tiems, kurie tokiu pat būdu iš Lietuvos buitinių šilumos vartotojų per tą patį laikotarpį  už neteikiamą karšto vandens tiekimo paslaugą išreikalavo ~ 100 mln. Lt, irgi gresia laisvės atėmimo bausmė.


Savaime suprantama – Padarytas nusikaltimas – turi būti ir bausmė.


Betgi abiem atvejais lieka atviras klausimas ar bus buitiniams vartotojams atlyginti jų patirti nuostoliai.


Kas gi gresia už neteikiamą karšto vandens paslaugą ....Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba paskelbė:

             FNTT baigė tyrimą dėl AB ,,Lietuvos dujos" gamtinių dujų kainos užaukštinimo buitiniams vartotojams 2,9 mln. Lt
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos tyrėjai kartu su Generaline prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą dėl galimo sukčiavimo, piktnaudžiavimo tarnyba ir dokumentų suklastojimo, akcinei bendrovei „Lietuvos dujos“ teikiant duomenis Valstybinei kainų ir energetikos komisijai. Vilniaus apylinkės teismui perduotoje baudžiamojoje byloje įtarimai įteikti trims AB „Lietuvos dujos“ darbuotojams ir pačiai bendrovei.

Ikiteisminio tyrimo metu pareigūnai nustatė, kad įtariamieji – Tiekimo departamento Kainodaros skyriaus viršininkas, AB „Lietuvos dujos“ generalinio direktoriaus pavaduotojas – komercijos direktorius ir Tiekimo departamento Kainodaros skyriaus vyresnioji vadybininkė – siekdami apgaule AB „Lietuvos dujos“ naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą, suteiktų įgaliojimų ribose atstovaudami bendrovei bei turėdami atitinkamus administracinius įgaliojimus, t. y. būdami valstybės tarnautojams prilygintais asmenimis, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir, klastodami dokumentus, apgaule AB „Lietuvos dujos“ naudai įgijo svetimą didelės vertės turtą, dėl ko AB „Lietuvos dujos“ tiekiamų gamtinių dujų buitiniai vartotojai – fiziniai asmenys patyrė didelę 2,957 mln. Lt žalą.

Ikiteisminiam tyrimui pateiktoje Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės specialisto išvadoje nurodoma, kad 2011–2013 m. AB „Lietuvos dujos“, apskaičiuodama pastoviąją gamtinių dujų tiekimo kainą buitiniams vartotojams, per trejus metus nepagrįstai priskaičiavo ir gavo 2,957 mln. Lt pajamų. 

2014-07-15 byla su kaltinamuoju aktu perduota Vilniaus apylinkės teismui.

 Ikiteisminį tyrimą kontroliavo ir jam vadovavo Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamentas.

Dėl įvykdytų nusikalstamų veikų AB „Lietuvos dujos“ atsakingiems darbuotojams gresia maksimali laisvės atėmimo bausmė iki aštuonerių metų, AB „Lietuvos dujos“ bendrovei – bauda, juridinio asmens veiklos apribojimas ar juridinio asmens likvidavimas.
********************************************************************************

   Analogiškai, vienkart įdomu būtų sužinoti, kas gi  gresia tiems, kurių dėka VIEN 2013 METAIS  visos šalies buitiniai šilumos vartotojai patyrė ~ 30 mln. Lt.  nuostolių dėl neteikiamos karšto vandens tiekimo paslaugos.

Geras klausimas –  jeigu už ~ 3 mln. Lt nuostolių    iki  8 metų laisvės atėmimo , tai kiek gi už kokius ~ 1oo mln. Lt  ................................ 
,
,
,


2014 m. liepos 15 d., antradienis

Jeigu yra paklausa – bus ir pasiūla. .......Vikipedija:

Šachidas – islame taip vadinamas žuvęs už tikėjimą Alacho vardan. XXI amžiuje terminas šachidas  įgavo masinį pobūdį.

Šachidais XXI amžiuje  buvo pradėti vadinti musulmonai savižudžiai.

Pažymėtina, kad carinėje Rusijoje savižudžiai revoliucionieriai keletą dešimtmečių  terorizavo carinę valdžią.

Ypatingai tuo pasižymėjo socialistai revoliucionieriai – eserai.

Šachidais galima būtų pavadinti ir Lietuvos partizanus, nes jų likimas, kaip taisyklė, buvo mirtis už Tėvynę.

Kadangi tos struktūros, prieš kurias kovoja šachidai, yra morališkai degradavusios, todėl savaime suprantama, kad aukoti savo narių  gyvybę jos yra neįgalios, jos paniškai bijo paviešinti tikslus ir idėjas dėl kurių aukojamos   gyvybės.

Taigi joms belieka tiktai  savo moralinę degradaciją demonstruoti tokiu būdu, kaip tai atlieka „Dievo išrinktosios tautos“ atstovai:


Lygiai taip pat savo moralinę degradaciją mūsų šalies morališkai degraduotos struktūros demonstruoja kai kuriose atseit „humoro“ laidose .......

Lygiai taip pat jomis žavisi morališkai degraduota liaudis ....


O kaip gi gali būti kitaip, jeigu yra paklausa – bus ir pasiūla.

Jeigu Lietuvos laisvės sąjunga, jos vadovas, sugebės suvokti .....
.
Šeštadienį pasirašyta Vilniaus mero Artūro Zuoko vadovaujamos „Sąjungos TAIP“  ir „Liberalų ir centro sąjungos“ jungimosi sutartis.

Naujai partijai, kuri vadinsis Lietuvos laisvės sąjunga vadovaus Artūras  Zuokas.

Jo  pavaduotojais išrinkti: Regimantas Čiupaila, Miroslavas Monkevičius, Dalia Štraupaitė, Rasa Jaškevičienė, Aldona Šventickienė, Vidmantas Valinčius, Sigitas Šiupšinskas.

Kas yra  Lietuvos Laisvės sąjunga ir jos nariai?
Dar viena nauja partija?
Ne.
Tai žmonės, kurie daugelį metų savo veiklą grindžia liberalizmo principais bei krikščioniškoje kultūroje susiformavusios asmens ir bendrojo gėrio samprata.
Individo laisvė mums yra pagrindinė vertybė.
Tik laisvas žmogus gali būti visavertis visuomenės narys. Tačiau būtina šios laisvės sąlyga – atsakomybė bendruomenei ir savo šaliai.
Lietuvos Laisvės sąjunga – tai Lietuvos liberalų, Centro sąjungos, Moderniųjų krikščionių demokratų ir “Sąjungos TAIP’’ istorijos ir darbų tęsėja.“

rašoma www.zuokas.lt
.
.
Visai teisingai – tik laisvas ir apsišvietęs žmogus gali būti pilnavertis visuomenės narys.
.
Betgi yra, kaip yra  - šalį valdančiom ir valdžiusiom politinėm jėgom toks žmogus ne tik kad nereikalingas, bet ir dargi labai pavojingas.
.
Todėl partija su tokiu siekiu irgi yra labai pavojinga toms pačioms politinėms jėgoms.
.
Tikrai taip, kaip skelbia nauja partija,Lietuvai reikia idėjų bei kuriančių veiksmų, o ne konfliktų ir tarpusavio ginčų.“ 

Tikrai  taip, Lietuvai reikia ir konstruktyvių, aktyvių, tautinės, pilietinės  savimonės lyderių.

Viso to ne tai kad  reikia, bet jau senai, senai reikėjo.

O kaip gi yra ??

Socdemų realus  kandidatas į lyderius Zigmantas Balčytis ištremtas į Briuselį ....
Į Briuselį ištremti ir du aktyviai pasireiškę ministrai – V. Mazuronis ir V. Andriukaitis .......

Tai natūrali į prostraciją ir impotenciją kritusios valdžios sistemos reakcija.

Betgi šiaip ar taip dar mūsų „demokratija“ dar nėra galutinai pasiekusi Rusijos ar Baltarusijos lygį.
Todėl naujos partijos sėkmę lems jos elektoratas.

A.Zuoko gauti ~ 3 procentai rinkėjų balsų Prezidento rinkimuose iš esmės yra žadantys, kadangi jam iš esmės buvo paskelbta informacinė blokada.

Betgi yra vienas visų partijų iki šiol ignoruojamas elektoratas – tai pirkėjai – nutautusių kalbininkų pavadinti „vartotojais“ (vinių, degtinės, pieno, duonos, lūpų dažų, batų, kompiuterių,  elektros energijos, dujų, šilumos , dargi žiurkėms nuodų ...- visko ką jie tik nusiperka.)

Jų teisės yra totališkai ignoruojamos, valdžia jų interesų iš esmės negina, nors Konstitucijoje rašoma: „Valstybė gina vartotojo interesus. Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“.

Jeigu nauja partija, jos vadovas, sugebės suvokti kokias galimybes žada šio elektorato interesų gynimas, jo patraukimas į savo pusę, tiek partijos, tiek jos vadovo, o kartu ir Lietuvos,  laukia palyginti šviesi ateitis.


(Su vienu bet – ar tam pritars „Force majore“ .... )

Sumoje, vadovaujantis sveiko proto logika, mus apginti gali tik išmintinga užsienio politika
Kada žydas mato tvirtai pastatytus akumų namus, jis turi  pasakyti: „Išpuikėlių namus sugriaus Dievas“, bet kada jis mato akumų namų griuvėsius, jis privalo pasakyti: „Viešpats yra atkeršijimo Dievas“

Praeidamas pro sugriautą akumų  šventyklą kiekvienas žydas privalo pasakyti: „Garbė Tau,  Dieve, už tai kad Tu sugriovei šį stabmeldžių namą“.

Kada gi žydas praeina pro dar nesugriautą akumų šventyklą, tada jis privalo sakyti: „Garbė Tau, Dieve, kad Tu užtęsei savo pyktį ant nedorėlių“.

  (Akumas -   šiuo vardu žydų religinėse knygose vadinami kitatikiai.)

Tai vienas iš Talmudo įstatymų.
{ Talmudas (hebr. תלמוד Talmud) – daugiatomis judaizmo religinių raštų korpusas, sąvadas Vėlyvosios Antikos rabinų diskusijų apie žydų įstatymus ir papročius, moralę, istoriją ir kt. Tai centrinis rabiniškojo judaizmo tekstas, judėjų religinio įstatymo pagrindas, savo reikšme nusileidžiantis tik Tanachui.
 Tanachas (hebr. Tanach תנ״ך) – judėjų Biblija, maždaug atitinkanti krikščionių Senąjį Testamentą. Nuo pastarojo skiriasi tuo, kad į Tanachą neįtrauktos deuterokanoninės knygos, protestantų laikomos apokrifinėmis, skiriasi knygų išdėstymo tvarka ir suskirstymas.}


Tai kas šiuo metu vyksta Palestinoje pilnai atitinka tikratikių, žydų požiūrį į kitatikius savo „pusbrolius“  palestiniečius.

Iš esmės, tai 60 su virš metų vyksta palestiniečių  genocidas – o  „civilizuotas“ pasaulis tyli ...

Matote, jam labiau rūpi ištvirkėlių „teisių“ gynimas ......

Taigi Izraelis bombarduoja „teroristų“ palestiniečių  gyvenamus namus, tiesa itin  „humaniškai“ -  prieš tai pranešdamas ....

Pažymėtina, kad prieškario Palestinoje lygiai taip elgėsi anglų okupantai ...

O vakarų demokratija tyli .... geriausiu atveju „kviečia abi puses taikytis“ .... taip elgėsi ir liūdnai pagarsėjęs JAV eksprezidentas R. Niksonas, kuris po Medininkų žudynių kvietė „abi konflikto puses taikytis“ .......

Beje pažymėtina, kad JAV okupavo Iraką ne dėl ko nors kito, o dėl to, kad Sadamas Huseinas skirdavo po 25 000 dolerių  kiekvienai šeimai, tokiu būdu  Izraelio sugriauto būsto atstatymui ...

O gal jau pamiršome,  kaip visuomenė buvo JAV propagandos įžūliai mulkinama Sadamo turimais masinio naikinimo ginklais ...

Taip pat pažymėtina, kad šiuo metu tiek Afganistane, tiek Afrikoje JAV  iš bepilotinių skraidymo priemonių paleistomis raketomis bombarduoja „teroristų“ namus ......

O tai, kad žūna vaikai, seneliai, moterys – tai tiek pasaulio žandaro, tiek pasaulio   visuomenės nejaudina ...., kur jau ten jaudins tokios smulkmenos po Hirosimos ir Nagasaki  atominio bombardavimo ....

Deja nejaudina ir nedomina tai ir mūsų šalies visuomenės.

Apie mūsų politikus ir „politikos ekspertus“ geriau jau nekalbėti, nes kieno kišenėj jie sėdi, to ir giesmę gieda ....

Taigi su JAV ir  Anglija aišku, pridedant  jų abiejų paskutinio karo metais beprasmes masines civilių  gyventojų žudynes bombarduojant Vokietijos miestus.

O kaip gi su Prancūzija ???

O gi lygiai taip pat – vien Alžyro išsivadavimo karo metu buvo nužudyta apie 1,5 milijono arabų.... o kur dar vietnamiečiai ....


Taigi,  jeigu vadovautis sveiko proto logika, tiktai visiškai nemąstanti  liaudis gali patikėti, kad tokia kompanija gali aukoti savo interesus dėl kažkokių tai  trijų Pabaltijo valstybėlių, kurių pavadinimai daugeliui jų gyventojų nežinomi, arba asocijuojasi su Rusija ...

O tie politikai, „ekspertai“, „estetikos profesoriai“  ir Ko  kurie mus ramina, kad NATO mus gina ir apgins,  arba yra visiškai logiškai nemąstantys, arba yra tiesiog patologiškai nepadorūs ...

Pabaigai verta priminti, kaip prieškaryje  Tautų lyga Vilniaus kraštą  atidavė Lenkijai, kaip Prancūzija stengėsi Klaipėdos kraštą jai atiduoti, kaip Prancūzija  trukdė Lietuvos kariuomenei vaduoti kraštą.

O kaip gi vertinti pokario vakarų valstybių pažadus greit, greit  mus išvaduoti ......

Lygiai taip pat tos pačios valstybės dabar mus žada apginti ....

Ir apgins, neabejokime, ...lygiai taip pat ....

Apgins taip, kaip  buvo „apginti“ nuo žudikų serbų  ~ 6.000 musulmonų vyrų ir jaunuolių  JTO paskelbtoje saugumo zonoje Serebrianicoje  ....

Ne bet kur, o JTO paskelbtoje „saugumo zonoje“ ..... į kurią subėgo aplinkinių kaimų musulmonai, tikėdami JTO pažadais.

Sumoje, vadovaujantis sveiko proto logika, mus apginti gali tik išmintinga užsienio politika, nes tik dvi kaimynės mus gali apsaugoti,  kad  Vilniaus krašte nepasirodytų  „ginkluoti iki dantų žali žmogeliukai“ ...........

Todėl pastangas užmegzti normalius santykius su Baltarusija reikia tik sveikinti, juo labiau dėl tenai gyvenančių lietuvių.


2014 m. liepos 12 d., šeštadienis

Prezidentės patarėjos biografija tikrai įspūdinga ....

.

Prezidentės spaudos tarnyba pranešė:

36 metų   Giedrė Kaminskaitė-Salters, kuri vadovaus Ekonomikos ir socialinės politikos grupei,  vyriausiosios patarėjos pareigas Prezidentės komandoje pradės eiti nuo rugsėjo 1 dienos.G. Kaminskaitė-Salters universitetines studijas baigė Londono ekonomikos mokykloje, 
vėliau Oksfordo universitete yra apsigynusi tarptautinių politikos mokslų magistro laipsnį, Nyderlandų Mastrichto universitete studijavo energetikos teisę ir čia apsigynė teisės daktaro laipsnį.

G. Kaminskaitė-Salters specializavosi komercinėje energetikos teisėje, ilgą laiko dirbo advokate Jungtinėje Karalystėje.

2009-2011 metais G. Kaminskaitė-Salters dirbo Jungtinės Karalystės Vyriausybės Tarptautinių santykių departamento vyresniąja patarėja, 
nuo 2011 metų - Jungtinės Karalystės Elektros ir dujų rinkų tarnybos vykdančioji direktorė.

Biografija ponios patarėjos tikrai įspūdinga, tikėkimės kad tokia pat bus ir jos veikla.


Todėl po rugsėjo 1 dienos nepriklausomos  Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas    paprašys jos audiencijos, tam, kad įsitikintų jog  tokia pat yra jos kompetencija ir potencija.
.
.

Kainų komisija paprašyta ....Kainų komisija savo interneto svetainėje informavo:

Publikuota: 2014.07.07. 

SUSITIKIMAS SU

 ENERGETIKOS MINISTERIJOS, 
APLINKOS MINISTERIJOS, 
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS,
 UAB „VILNIAUS ENERGIJA“ 
IR UAB „VILNIAUS VANDENYS“

 ATSTOVAIS

​   Komisijos atstovai susitinka su Energetikos ministerijos, Aplinkos ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės, UAB „Vilniaus energija" ir UAB „Vilniaus vandenys" atstovais dėl apsirūpinimo karštu vandeniu be karšto vandens tiekėjo būdo pasirinkimo teisinio reglamentavimo.
 *****************************************************************************************************

 Ryšium su tuo, Visuomenės informavimo įstatymo nustatytais terminais, Komisija paprašyta   informacijos:

Ø  Susitikimo audio įrašo kopijos.

Ø  Kodėl į susitikimą nepakviestas  nepriklausomos Buitinių vartotojų sąjungos, kuri vienintelė iš visų,  vartotojų teises ginančių,  organizacijų vykdo šilumos ūkį reguliuojančių teisės aktų stebėseną, atstovas .


Ø  Kodėl į susitikimą nepakviesti Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovai.

.
.