2014 m. liepos 7 d., pirmadienis

Duomenų apsaugos inspekcija prašoma įvertinti bendrijų pirmininkų "veiklą" ...

       Gana dažnas reiškinys yra daugiabučių namų bendrijų pirmininkų veikla, nustatant butuose gyvenančių žmonių skaičių ( pvz., kada karšto vandens suvartojimas skaičiuojamas  pagal normas).

    Tūlas bendrijos pirmininkas pateikia šilumos tiekėjui, ar geriamo vandens, skirto karštam  vandeniui ruošti, tiekėjui „aktą“, po kuriuo yra pasirašiusi  grupė daugiabučio namo gyventojų, kaip taisyklė, apkvailintų jo „gerbėjų“, teisinių beraščių.

   O tiekėjai  šio „akto“ duomenis panaudoja mokėjimams apskaičiuoti.

 
      Ryšium su tuo  Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra  paprašyta pagal savo kompetenciją, pateikiant nuorodas į konkrečius  teisės aktus, patvirtinti arba paneigti, kad bendrijų pirmininkai elgiasi neteisėtai.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


P.S.  Mums tokio teisės akto, kuris  bendrijų pirmininkams  tokių „aktų“ pagrindu,  ar panašiai, ar kitaip ,  suteiktų  teisę nustatyti butuose gyvenančių žmonių  skaičių nepavyko.
,

.
.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą