2014 m. liepos 15 d., antradienis

Sumoje, vadovaujantis sveiko proto logika, mus apginti gali tik išmintinga užsienio politika
Kada žydas mato tvirtai pastatytus akumų namus, jis turi  pasakyti: „Išpuikėlių namus sugriaus Dievas“, bet kada jis mato akumų namų griuvėsius, jis privalo pasakyti: „Viešpats yra atkeršijimo Dievas“

Praeidamas pro sugriautą akumų  šventyklą kiekvienas žydas privalo pasakyti: „Garbė Tau,  Dieve, už tai kad Tu sugriovei šį stabmeldžių namą“.

Kada gi žydas praeina pro dar nesugriautą akumų šventyklą, tada jis privalo sakyti: „Garbė Tau, Dieve, kad Tu užtęsei savo pyktį ant nedorėlių“.

  (Akumas -   šiuo vardu žydų religinėse knygose vadinami kitatikiai.)

Tai vienas iš Talmudo įstatymų.
{ Talmudas (hebr. תלמוד Talmud) – daugiatomis judaizmo religinių raštų korpusas, sąvadas Vėlyvosios Antikos rabinų diskusijų apie žydų įstatymus ir papročius, moralę, istoriją ir kt. Tai centrinis rabiniškojo judaizmo tekstas, judėjų religinio įstatymo pagrindas, savo reikšme nusileidžiantis tik Tanachui.
 Tanachas (hebr. Tanach תנ״ך) – judėjų Biblija, maždaug atitinkanti krikščionių Senąjį Testamentą. Nuo pastarojo skiriasi tuo, kad į Tanachą neįtrauktos deuterokanoninės knygos, protestantų laikomos apokrifinėmis, skiriasi knygų išdėstymo tvarka ir suskirstymas.}


Tai kas šiuo metu vyksta Palestinoje pilnai atitinka tikratikių, žydų požiūrį į kitatikius savo „pusbrolius“  palestiniečius.

Iš esmės, tai 60 su virš metų vyksta palestiniečių  genocidas – o  „civilizuotas“ pasaulis tyli ...

Matote, jam labiau rūpi ištvirkėlių „teisių“ gynimas ......

Taigi Izraelis bombarduoja „teroristų“ palestiniečių  gyvenamus namus, tiesa itin  „humaniškai“ -  prieš tai pranešdamas ....

Pažymėtina, kad prieškario Palestinoje lygiai taip elgėsi anglų okupantai ...

O vakarų demokratija tyli .... geriausiu atveju „kviečia abi puses taikytis“ .... taip elgėsi ir liūdnai pagarsėjęs JAV eksprezidentas R. Niksonas, kuris po Medininkų žudynių kvietė „abi konflikto puses taikytis“ .......

Beje pažymėtina, kad JAV okupavo Iraką ne dėl ko nors kito, o dėl to, kad Sadamas Huseinas skirdavo po 25 000 dolerių  kiekvienai šeimai, tokiu būdu  Izraelio sugriauto būsto atstatymui ...

O gal jau pamiršome,  kaip visuomenė buvo JAV propagandos įžūliai mulkinama Sadamo turimais masinio naikinimo ginklais ...

Taip pat pažymėtina, kad šiuo metu tiek Afganistane, tiek Afrikoje JAV  iš bepilotinių skraidymo priemonių paleistomis raketomis bombarduoja „teroristų“ namus ......

O tai, kad žūna vaikai, seneliai, moterys – tai tiek pasaulio žandaro, tiek pasaulio   visuomenės nejaudina ...., kur jau ten jaudins tokios smulkmenos po Hirosimos ir Nagasaki  atominio bombardavimo ....

Deja nejaudina ir nedomina tai ir mūsų šalies visuomenės.

Apie mūsų politikus ir „politikos ekspertus“ geriau jau nekalbėti, nes kieno kišenėj jie sėdi, to ir giesmę gieda ....

Taigi su JAV ir  Anglija aišku, pridedant  jų abiejų paskutinio karo metais beprasmes masines civilių  gyventojų žudynes bombarduojant Vokietijos miestus.

O kaip gi su Prancūzija ???

O gi lygiai taip pat – vien Alžyro išsivadavimo karo metu buvo nužudyta apie 1,5 milijono arabų.... o kur dar vietnamiečiai ....


Taigi,  jeigu vadovautis sveiko proto logika, tiktai visiškai nemąstanti  liaudis gali patikėti, kad tokia kompanija gali aukoti savo interesus dėl kažkokių tai  trijų Pabaltijo valstybėlių, kurių pavadinimai daugeliui jų gyventojų nežinomi, arba asocijuojasi su Rusija ...

O tie politikai, „ekspertai“, „estetikos profesoriai“  ir Ko  kurie mus ramina, kad NATO mus gina ir apgins,  arba yra visiškai logiškai nemąstantys, arba yra tiesiog patologiškai nepadorūs ...

Pabaigai verta priminti, kaip prieškaryje  Tautų lyga Vilniaus kraštą  atidavė Lenkijai, kaip Prancūzija stengėsi Klaipėdos kraštą jai atiduoti, kaip Prancūzija  trukdė Lietuvos kariuomenei vaduoti kraštą.

O kaip gi vertinti pokario vakarų valstybių pažadus greit, greit  mus išvaduoti ......

Lygiai taip pat tos pačios valstybės dabar mus žada apginti ....

Ir apgins, neabejokime, ...lygiai taip pat ....

Apgins taip, kaip  buvo „apginti“ nuo žudikų serbų  ~ 6.000 musulmonų vyrų ir jaunuolių  JTO paskelbtoje saugumo zonoje Serebrianicoje  ....

Ne bet kur, o JTO paskelbtoje „saugumo zonoje“ ..... į kurią subėgo aplinkinių kaimų musulmonai, tikėdami JTO pažadais.

Sumoje, vadovaujantis sveiko proto logika, mus apginti gali tik išmintinga užsienio politika, nes tik dvi kaimynės mus gali apsaugoti,  kad  Vilniaus krašte nepasirodytų  „ginkluoti iki dantų žali žmogeliukai“ ...........

Todėl pastangas užmegzti normalius santykius su Baltarusija reikia tik sveikinti, juo labiau dėl tenai gyvenančių lietuvių.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą