2014 m. liepos 31 d., ketvirtadienis

Apie daugiabučių namų renovacijos modelį, kuris plačiai taikomas vakaruose, o pas mus ignoruojamas.PASTATŲ MODERNIZAVIMO GALIMYBIŲ  PLĖTIMAS, PRITAIKANT ATSISKAITYMĄ 
PAGAL DABARTINĮ ŠILUMOS SUVARTOJIMĄ 
                      Prof. V. Stankevičius, dr. J. Karbauskaitė, lekt. R. Morkvėnas ,

*Kauno technologijos universitetas

Paskutiniame žurnalo "ŠILUMINĖ TECHNIKA"  numeryje rašoma apie daugiabučių namų renovacijos modelį, kuris plačiai taikomas vakaruose, o pas mus jis yra  ignoruojamas.

Ne tik kad  ignoruojamas, bet dar  ir persekiojamas ......

Štai kaip ESCO  modeliu  "smaginasi"  FNTT:


Vilniaus m. savivaldybės švietimo įstaigų šildymas krovė milijonus „Icor“ įmonių grupės savininkams

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atliekamame ikiteisminiame tyrime, kontroliuojamame Generalinės prokuratūros, dėl UAB „Vilniaus energijos“ ir įmonių grupės „Icor“ galimai nusikalstamos veiklos, atliktas ūkinės finansinės veiklos tyrimas dėl Vilniaus miesto švietimo įstaigų šildymo išlaidų pagrįstumo. Specialistų išvadoje konstatuojama, kad Vilniaus miesto savivaldybė sostinės biudžetui padarė 71 mln. litų nuostolių pirkdama paslaugas iš UAB „City service“ už šilumos energiją.
Atlikdami ūkinės finansinės veiklos tyrimą už 2002-2012 metų laikotarpį, FNTT specialistai nustatė, kad AB „City service“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sudarytos sutartys ir atsiskaitymo būdas sudarė prielaidas švaistyti Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšas, o AB „City service“ – nepagrįstai gauti pelną, susidarantį iš kainų skirtumo, perkant šilumos energiją iš UAB „Vilniaus energija“ ir perparduodant Vilniaus m. savivaldybei. 
Nuo 2002 metų švietimo įstaigų (lopšelių, darželių, mokyklų, gimnazijų, ir kt.), kurių steigėja yra Vilniaus miesto savivaldybė, šilumos ūkio priežiūros ir eksploatacijos darbus vykdo AB „City service“, pagal sutartis, pasirašytas su Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Vilniaus miesto savivaldybė atsiskaitymus už AB „City service“ suteiktas paslaugas vykdo pagal sutartyse numatytą formulę, į kurios dedamąsias yra įtraukiamos ir šilumos tiekimo, taip pat karšto vandens paruošimo paslaugos. Tuo tarpu AB „City service“ šilumos energiją, naudojamą švietimo įstaigų šildymui ir karšto vandens paruošimui, įsigyja iš centralizuotai šilumos energiją tiekiančios UAB „Vilniaus energija“. Tačiau AB „City service“, skirtingai nei Vilniaus miesto savivaldybė, atsikaitymus už šilumos energiją vykdo remdamasi šilumos pirkimo – pardavimo vietoje įrengtų šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis, o ne pagal formulę, naudojamą atsiskaitymams su Vilniaus m. savivaldybe. 
..
..

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą