2014 m. liepos 18 d., penktadienis

Kaip užsienio reikalų ministras vertina ambasadoriaus Vaitiekūno elgesį ..
Š m. liepos 18 dienos 18 val.  Lietuvos rytas TV televizijos laidoje „Reporteris“ Lietuvos  ambasadorius Ukrainoje P. Vaitiekūnas pareiškė:

„Rusija kariauja nepaskelbtą hibridinį karą Ukrainos Rytuose...“

„Rusija atsisako kontroliuoti iš savo pusės Rusijos - Ukrainos sieną ...“

„Rusijoje veikia mobilizaciniai centrai, kuriuose mobilizuojami teroristai, kurie po to vyksta Donbasą, į Rytinius  regionus, ir ten žudo žmones ....“

„Taip pat iš Rusijos eina pinigų srautai, technikos srautai, ginklų srautai, ....... iš Rusijos į Ukrainą per sieną, per nekontroliuojamas jos zonas.“

„Nežiūrint visų kitų aplinkybių Rusija turi prisiimti visą šią tragediją, kuri dabar įvyko su numuštu lėktuvu ir nužudytais trim šimtais to lėktuvo keleivių.“

„Rusija jau dabar imasi priemonių sunaikinti įrodymus ir dabar jau teroristai atsisakė įleisti ekspertų komandą į lėktuvo kritimo vietą ... negali ekspertai ten patekti.“

„Taip  pat į Rusiją pergabenta „Buk“ sistema, kuri paleido „žemė – oras“ raketą, ir tenai ji bus sunaikinta.“

„Taip pat mus pasiekė žinios, kad Rusijos specialiosios tarnybos, FSB konkrečiai, perims ir „juodųjų dėžių“ ... pačias „juodąsias dėžes“.....

„Taigi ir tie įrodymai arba bus arba pakeisti, arba sunaikinti, ar dar kaip nors  kitaip  pakeisti....“

„...... pats nusikaltimas nekelia abejonės, ir nekelia abejonės faktas, kas už tą nusikaltimą yra atsakingas.“

„Konkrečiai karą pradėjusi, agresiją Ukrainoje vykdanti valstybė, būtent Rusija“.“

 „..... Rusija turi prisiimti šią atsakomybę.“

„Tai ne Rusijos –Ukrainos konfliktas, dabar yra įpainiotos ir tos šalys...nukentėjo šalys, kurios, atrodė, tiesiogiai nedalyvavo ......“

„Aš manau, kad pasaulis neliks aklas ir kurčias, ir gėdingas ir pavojingas vakarų neveiklumas užsibaigs.


   Ryšium su tuo, Visuomenės informavimo įstatymo   visuomenės informavimo priemonėms nustatytais terminais, užsienio reikalų ministras prašomas pateikti sekančią informaciją:

  • Ar užsienio reikalų ministras, kaip valstybės politikas,  visiškai atsakingai, VIEŠAI, pritaria šiai ambasadorius paviešintai informacijai;

  • Ar ambasadorius paviešinta informacija atitinka ministerijos nuostatas     formuojant valstybės užsienio politiką;

  • Ar ambasadorius savo dalyvavimą laidoje  derino su ministru;

  • Ar ministras pritaria diplomatų dalyvavimui  tokiose laidose ir tokios informacijos skleidimui  iš jų lūpų;
  •  
  •  Ar toks ambasadoriau elgesys  nepažeidžia jam nustatytų elgesio taisyklių, pareigybės aprašymo, diplomatinės etikos taisyklių ir pan.

  • Ambasadoriaus P. Vaitiekūno pareigybės aprašymo kopijos.
.
.
.

.
.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą