2018 m. birželio 28 d., ketvirtadienis

Nori susitikti su Premjeru – krisk po jo karietos ratais .....


Vyriausybės įstatymas nustato:
Ministrai Vyriausybės nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie savo veiklą ministerijos interneto tinklalapyje, o esant galimybei, – ir per kitas visuomenės informavimo priemones arba susitikimuose su gyventojais.

    Todėl jeigu visuomenės narys pageidauja, jis iš anksto užsiregistruoja priėmimui  ir paskirtu laiku jį ministras priima.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariai Lietuvos Respublikos piliečius ir kitus asmenis Vyriausybės rūmuose priima vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių vykdomo Lietuvos Respublikos piliečių ir kitų asmenų priėmimo Vyriausybės rūmuose tvarkos aprašu, patvirtintu  Vyriausybės kanclerio 2014 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. V-68.
Pastaba. Vyriausybės nario priėmime galėsite dalyvauti tik gavę Vyriausybės kanceliarijos Komunikacijos departamento Asmenų aptarnavimo skyriaus darbuotojų patvirtinimą, kad esate užregistruotas.
Užsiregistruoti į priėmimą taip pat galima tel. 8 706 63 711, pateikus prašymą raštu ar atvykus į Vyriausybės priimamąjį (Gedimino pr.11, Vilnius).

  O jeigu visuomenės narys pageidauja susitikti su ministru pirmininku   -  kaip tada ???

  Tada jam tai padaryti nepavyks – nėra teisės akto, kuris nustatytų jo  tiesioginio bendravimo  su visuomene tvarką ...

  Betgi Premjeras yra ir  Seimo narys, o  Seimo statutas nustato, kad Seimo narys turi nuolat susitikinėti su rinkėjais ir juos informuoti apie savo veiklą.

   Mes neturime informacijos apie tai ar  Premjeras nuolat susitikinėja su rinkėjais, tačiau jo padėjėja Seime kategoriškai pareiškė, kad Premjeras bendrauja tik  su visuomenės nariais, kurie gyvena  Karoliniškių (Nr. 8)   rinkiminėje apygardoje,  kur jis buvo išrinktas į Seimą.

   Jo padėjėja dar pridūrė, kad kruopščiai tikrinama, ar visuomenės narys tikrai gyvena šioje apygardoje ....

   Tokiu būdu išeina, kad Karoliniškių rinkiminėje apygardoje negyvenantis visuomenės narys  susitikti su Premjeru gali tik  pvz. krisdamas  po jo karietos ratais ...

   Ir visiškai nesvarbu, koks bebūtų visuomenės nario susitikimo su Premjeru tikslas..

2018 m. birželio 27 d., trečiadienis

Kaip premjeras gelbės Achemą ...


 
    Koncerno „Achemos grupė“ generalinis direktorius Linas Sabaliauskas susitikime su premjeru sakė, jog Klaipėdos SGD terminalas teisėtai įvardijamas kaip strateginis objektas, užtikrinantis valstybės strategines galimybes apsirūpinti dujomis, elektra ir šiluma.

   Tačiau dabar už šį strateginį objektą moka tik dujų vartotojai.

   Jeigu pripažįstame, kad tai strateginis objektas, jo pirkimo ir išlaikymo sąnaudos turėtų būti padalytos visiems, taip pat ir tiems, kurie vartoja produktus, pagamintus naudojant dujas, pavyzdžiui, elektros energiją.

  Teisingesnis sprendimas būtų inventorizuoti visus naudos gavėjus ir jiems padalyti terminalo išlaikymo sąnaudas“, – sakė jis. 

  L. Sabaliauskas atkreipė dėmesį, kad didelis SGD mokestis žlugdo Achemą, nes dujos sudaro 70 proc. „Achemos“ produkcijos žaliavos, o dėl mokesčių dujų kaina žymiai šauga.

  Pagal dabartinį SGD terminalo išlaikymo modelį „Achema“ turėtų SGD mokestį mokėti net tuo atveju, jeigu sustabdytų trąšų gamybą .................

  O „Achemos“ generalinis direktorius Ramūnas Miliauskas pastebėjo, kad „prieisime iki to, kad Lietuvoje bus vartojama tiek mažai dujų, jog mokesčio mokėtojai nesugebės užtikrinti šio įrenginio veiklos“ ............

  Premjeras S. Skvernelis teigė suprantantis sudėtingą įmonės situaciją ir žadėjo sudaryti darbo grupę, kuri ieškotų priimtinų sprendimų.

 Kas taip, tai taip.

 Tačiau kas yra kaltas, kad buvo įrengtas dvigubo, negu šaliai reikalinga,  pajėgumo  esamas SGD terminalas, ir tuo pačiu neleista Achemai pastatyti šalies poreikius tenkinantį jos  SGD terminalą.

 Jeigu įvyktų stebuklas, ir  kas kaltas būtų bandoma nustatyti, tai pėdsakai, kas panigs, vestų tiesiai  į Jos Kilnybės dvarą, o toliau per Karaliaučiau sritį į Kremlių ....

 Tačiau stebuklo tikrai nebus ir Karaliaučiaus sritis, kurios dujų tiekimo saugumą užtikrina esamas mūsų SGD terminalas, jokių jo išlaikymo išlaidų tikrai nepadengs ...

 Tokiu būdu Karaliaučiaus srities dujų tiekimo saugumą teks užtikrinti Lietuvai, jos žmonėms.

 Kaip tai bus atlikta gelbstint Achemą,   viešai ir klausiamas  premjeras S. Skvernelis.


.

2018 m. birželio 26 d., antradienis

Keršto akys yra aklos ....


     2018-06-21, ketvirtadienį Seimas priėmė svarstyti Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos   nario Zbignevo Jedinskij pateiktą Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo    pataisą, kuriame siūloma nuo kitų metų išslaptinti valstybei prisipažinusių KGB bendradarbių duomenis- taip rašo žiniasklaida.

   Už tai ketvirtadienį balsavo 55 parlamentarai, prieš buvo 34, 9 susilaikė.

   Tokiu būdu LIETUVOS RESPUBLIKOS  ASMENŲ, SLAPTA BENDRADARBIAVUSIŲ SU BUVUSIOS SSRS SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS, REGISTRACIJOS, PRISIPAŽINIMO, ĮSKAITOS IR PRISIPAŽINUSIŲJŲ APSAUGOS
Į S T A T Y M A S
nustato:

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
1. Asmuo, slapta bendradarbiavęs su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis – Lietuvos Respublikos pilietis, asmuo be pilietybės arba užsienio šalies pilietis, nuolat gyvenantis Lietuvoje, faktiškai ir sąmoningai veikęs vykdant buvusios SSRS specialiųjų tarnybų užduotis ir pavedimus pagal rašytinį arba nerašytinį įsipareigojimą slapta bendradarbiauti, kai veikla nereglamentuota tarnybos statutais ar darbo įstatymais (agentas, rezidentas, patikimas asmuo, konspiracinių patalpų laikytojas, susitikimų buto laikytojas, neetatinis operatyvinis darbuotojas ar kitas asmuo, slapta bendradarbiavęs su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis).
2. Agentas – asmuo, slapta (neviešai) bendradarbiavęs su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis ir vykdęs jų užduotis bei pavedimus.
3. Rezidentas – asmuo, slapta bendradarbiavęs su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis ir organizavęs darbą su jam patikėtais agentais bei patikimais asmenimis.
4. Patikimas asmuo – asmuo, slapta bendradarbiavęs su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis ir savanoriškai teikęs informaciją apie asmenis ir faktus, dominančius šias tarnybas, taip pat vykdęs jų pavedimus.
5. Konspiracinių patalpų laikytojas – asmuo, slapta bendradarbiavęs su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis ir išsinuomojęs patalpas, esančias šių tarnybų žinioje, užtikrindamas sąlygas agentūriniam ir kitam operatyviniam darbui.
6. Susitikimų buto laikytojas – asmuo, slapta bendradarbiavęs su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis ir suteikęs gyvenamąsias patalpas šių tarnybų darbui su agentais ir rezidentais bei užtikrinęs tokiam darbui reikalingas konspiracijos sąlygas.
7. Neetatinis operatyvinis darbuotojas – asmuo, slapta bendradarbiavęs su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis ir visuomeniniais pagrindais padėjęs specialiųjų tarnybų kontržvalgybinei veiklai bei dirbęs su jam patikėtais agentais, parinkęs patikimus asmenis, taip pat vykdęs kitas užduotis ir pavedimus.
8. Kitas asmuo, slapta bendradarbiavęs su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis – agento, rezidento, patikimo asmens, konspiracinių patalpų laikytojo, susitikimų buto laikytojo, neetatinio operatyvinio darbuotojo ir kitas funkcijas specialiųjų tarnybų pavedimu atlikęs asmuo, slapta bendradarbiavęs su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis.
9. Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registravimas – asmenų, kurie slapta bendradarbiavo su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, bei duomenų apie šiuos asmenis ir specialiąsias tarnybas apskaita, sudaroma Valstybės saugumo departamento.


Taigi siūloma išslaptinti tik aukščiau išvardintų su  KGB bendravusių duomenis.

O kaip gi su
KGB agentais ypatingam laikotarpiui.
Archyviniais KGB agentais.
KGB rezervu   ????
  
   Betgi, vadovaujantis sveiko proto logika, kaip tik jie ir yra didžiausias pavojus Lietuvos valstybei.

Neveltui visų KGB agentų ypatingam laikotarpiui ir  archyvinių KGB agentų bylos atsidūrė Maskvoje, o iš KGB rezervo liko tik keletas bylų, tame tarpe buvusio VSD direktoriaus Arvydo Pociaus ir buvusio užsienio reikalų ministro Antano Valionio ..............
     Kiek  KGB rezervistų, archyvinių agentų, agentų ypatingam laikotarpiui  dirba Rusijos agentais, kaip galima suprasti, Seimą, Vyriausybę,  prezidentus, spectarnybas nei domino, nei domina..... 

   Todėl, vadovaujantis sveiko proto logika seka, kad nuo tada, kada KGB suformavo Sąjūdžio vadovybę,   šalis yra valdoma Rusijos  per jos įtakos agentus ( buvusius KGB agentus ypatingam laikotarpiui ir archyvinius agentus, bei  jų užverbuotus).

      Ir, anokia čia paslaptis, kad geriausia, efektyviausia jų maskuotė yra rusofobija ir superpatriotiniai pareiškimai.
    Todėl, vadovaujantis sveiko proto logika, labai ir labai atsakingai ir atsargiai reikia vertinti  rusofobiją, superpatriotinius  pareiškimus, 

 idant eilinį kartą neužlipti ant to pačio grėblio .......

       Ypatingai pažymėtina, kad KGB rezervistą A. Pocių į darbą VSD priėmė tuometinis VSD direktorius, dabar aktyvus ne kurios žiniasklaidos ruporas,  Mečys Laurinkus, kuris ir rekomendavo jį paskirti VSD direktoriumi....

  (Beje savo laiku VSD dirbo visa eilė buvusių KGB darbuotojų.)

   Taigi yra, kaip yra ... o  situacija šalyje turi  pradėti keistis, išsirinkus   šaliai ir jos žmonėms naudos siekiantį šalies prezidentą,   vykdantį sveiko proto logiką ir šalies interesus atitinkančią  užsienio   politiką, visų pirma su kaimynais - Rusija ir Baltarusija.

  O , vadovaujantis sveiko proto logika,  tiek  nausėdos, tiek  juozaičiai, tiek  radžvilai, tiek maldeikienės   tik geriausiu atveju, kaip sakoma ir kas tai paneigs, yra liaudis, ar "naudingi idiotai" ....

   Deja, kaip bebūtų, yra labai liūdna, kada buvę tremtiniai, politiniai kaliniai, partizanai palaiko rusofobus, superpatriotus ir Ko, nuoširdžiai tikėdami, kad taip jie tarnauja Lietuvai, ir  visiškai nesuvokia, kad tokiu būdu  jie yra tapę aklu Rusijos spectarnybų įrankiu...


     Nes neveltui yra sakoma – Keršto akys yra aklos ....

.

2018 m. birželio 25 d., pirmadienis

Iš čia ir klausimas teisingumo ministerijos bosams ...


"Taip pat atskirai buvo paminėtos vartotojų problemos energetikos sektoriuje (dėl galimai netinkamo teisinio reguliavimo šilumos ūkio sektoriuje nukenčia vartotojų interesai), komunalinių paslaugų, finansinių paslaugų srityse. "


 Iš čia ir klausimas teisingumo ministerijos bosams 


 - Koks "galimai netinkamas teisinis reguliavimas" pateisina "Valstybinį reketą" .....
********************************************

SUSITIKIMO SU VARTOTOJŲ ASOCIACIJŲ ATSTOVAIS ATMINTINĖ

2018 m. birželio 15 d. Nr.
Vilnius


DALYVAVO:Elvinas Jankevičius – Teisingumo ministras;
Irma Gudžiūnaitė – Teisingumo viceministr
ė;

Algis Baležentis – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisinių institucijų departamento patarėjas;
Aurelija Giedraitytė – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisinių institucijų departamento Teisinės pagalbos skyriaus vedėja;
Ieva Kližentytė – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisinių institucijų departamento Teisinės pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė;
Eglė Kybartienė – Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso prezidentė;
Alvita Armanavičienė – Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos prezidentė;
Rimantas Zabarauskas – Lietuvos vartotojų federacijos atstovas (energetikos ekspertas);
Juozas Antanaitis – Lietuvos ir Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijų prezidentas;
Rolandas Klimavičius – Lietuvos respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų teisininkas, atstovaujantis Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijai ir Lietuvos respublikiniams būsto valdymo ir priežiūros rūmams;
Zita Čeponytė – Lietuvos vartotojų instituto prezidentė;
Rytis Jokubauskas – Vartotojų teisių instituto atstovas;
Kęstutis Kupšys – Asociacijos "Už sąžiningą bankininkystę" vykdantysis direktorius, Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso Tarybos narys;
Rūtenis Paukštė – Lietuvos bankų klientų asociacijos generalinis direktorius.

SUSITIKIMO TIKSLAI IR APTARTI KLAUSIMAI:

Teisingumo ministro ir kitų Teisingumo ministerijos atstovų susitikimo su vartotojų asociacijų nariais tikslas buvo aptarti svarbiausias problemas, su kuriomis susiduria vartotojų asociacijos savo veikloje, ir išklausyti vartotojų asociacijų atstovų lūkesčius bei siūlymus dėl bendradarbiavimo stiprinimo.

Pagrindinės vartotojų asociacijų atstovų paminėtos problemos: vartojimo produktų ir paslaugų kainų skirtumai Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir nepakankamas Lietuvos vartotojų interesų gynimas šioje srityje, būtinybė plėsti vartotojų švietimą, nepakankamas vartotojų asociacijų finansavimas (įskaitant poreikį turėti institucinį finansavimą), Vartotojų teisių apsaugos tarybos veiklos stiprinimas, bendradarbiavimo poreikis su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vartotojų apsaugos „išskaidymas“ (daug skirtingų institucijų, nagrinėjančių vartotojų skundus, vartotojai nežino kur kreiptis), nesistemingas vartotojų teisių reglamentavimas (dalis vartotojų teisių apibrėžta Vartotojų teisių apsaugos įstatyme, dalis – Civiliniame kodekse ir pan.), silpnas nevyriausybinių organizacijų vaidmuo viešajame sektoriuje (nevyriausybinės organizacijos neįtraukiamos arba neturi galimybės įsitraukti į valstybės finansuojamus projektus), vartotojų organizacijų susiskaidymas, poreikis perduoti vartotojų asociacijoms tam tikrų viešųjų paslaugų teikimą (pavyzdžiui, perduoti Europos vartotojų centro funkcijų vykdymą, kai kuriose šalyse vartotojų asociacijos vykdo AGS subjektų funkcijas).

 Išsiskyrė vartotojų asociacijų požiūris dėl skėtinių organizacijų poreikio: vienų nuomone, neturėtų būti dirbtinai kuriamos skėtines organizacijos, kitų nuomone – skėtinių organizacijų poreikis yra neginčytinas. Taip pat atskirai buvo paminėtos vartotojų problemos energetikos sektoriuje (dėl galimai netinkamo teisinio reguliavimo šilumos ūkio sektoriuje nukenčia vartotojų interesai), komunalinių paslaugų, finansinių paslaugų srityse.
IŠVADOS:

Teisingumo ministerija sieks stiprinti bendradarbiavimą su vartotojų asociacijomis, labiau įtraukiant asociacijas į bendrą veiklą, darbo grupes, teisėkūros procesus ir pan.;
dėmesys bus skiriamas nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimui (pavyzdžiui, tuo aspektu bus peržiūrimas grupės ieškinio institutas ir ieškoma kitų įrankių, kurių pagalba nevyriausybinės organizacijos galėtų labiau įsitraukti į vartotojų teisių gynimą);
bus siekiama užtikrinti Vartotojų teisių apsaugos tarybos reguliarų ir efektyvų funkcionavimą (bus sprendžiama dėl šios tarybos sudėties keitimo, įtraukiant į tarybos sudėtį daugiau vartotojų asociacijų ir kitų suinteresuotų institucijų atstovų), artimiausiu metu bus kviečiamas šios tarybos posėdis.
-----------------------------------------------

Valstybinio kainų reguliavimo fronte nieko naujo ....    Kadangi  šilumos tiekėjų interneto svetainėse niekaip nepavyko  surasti šilumos tiekimo veiklos sąnaudų audito ataskaitų,  Kainų komisija buvo paprašyta   pateikti porą internetinių nuorodų šių auditų, arba atsiųsti jų elektronines kopijas.

Į tai buvo gauta:

                      „Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, atsižvelgdama į Buitinių vartotojų sąjungos prašymą, pateiktą 2018 m. birželio 15 d. raštu Nr. 23, teikia nuorodas į šilumos tiekėjų tinklalapius:
·       AB „Kauno energy“ –
·       AB „Klaipėdos energija“ –
·       AB „Paneežio energija“ –
·       UAB „Utenos šilumos tinklai“ –
·       UAB „Kretingos šilumos tinklai“ –


Komisijos  pirmininkė                                                                                                                                                                                              Inga Žilienė“
---------------------------------------------------

      Deja visos pateiktos internetinės nuorodos yra  bendrovių finansinių ataskaitų audito rezultatai, o ne
per 4 mėnesius nuo metų pabaigos atliktas nepriklausomas  licencijuojamos veiklos sąnaudų auditas, kurio   rezultatus būtina pranešti licenciją išdavusiai institucijai“,
 kaip tai nustato Vyriausybės patvirtintos ŠILUMOS TIEKIMO LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS parengtos vykdant Šilumos ūkio įstatymo nuostatą: 
  13. Licencijos turėtojas privalo vykdyti šias licencijuojamos veiklos sąlygas:
 4) tvarkyti atskirą nuo kitų rūšių veiklos šilumos tiekimo sąnaudų apskaitą, atlikti licencijuojamos veiklos sąnaudų auditą ir viešai skelbti duomenis apie šilumos gamybos ir šilumos perdavimo sąnaudas;“

O šilumos tiekėjų įmonių finansinių ataskaitų auditas atliekamas vykdant Energetikos įstatymo nuostatą: 
8. Energetikos įmonės, veikiančios elektros energetikos, šilumos ir (ar) gamtinių dujų sektoriuose, užtikrina, kad pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams per keturis mėnesius būtų atlikta energetikos įmonės licencijuojamos veiklos sąnaudų peržiūra ir įmonės finansinių ataskaitų auditas ir jo išvados pateiktos Komisijai.“

  Ryšium su tuo  Kainų komisija pakartotinai buvo paprašyta  informacijos:

Ø  įrodančios, kad šilumos tiekėjai atlieka   licencijuojamos veiklos sąnaudų auditą ir jo rezultatai  yra pranešami Kainų komisijai,
Ø  arba patvirtinti kad šis auditas neatliekamas.

-----------------------------
Vyriausybės patvirtintos ŠILUMOS TIEKIMO LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS nustato, kad   licenciją išduodanti institucija  kontroliuoja, kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų“.

   Vienas iš pagrindinių įrodymų, ar šilumos tiekėjas laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų, ar ne,  yra jų sąskaitos buitiniams vartotojams už šilumą.

    Tikintis, kad Kainų komisija jau patikrino, kaip naujas Vilniaus šilumos tiekėjas AB Vilniaus šilumos tinklai   laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų, buvo paprašyta realios nuasmenintos AB Vilniaus šilumos tinklai sąskaitos už šilumą daugiabučio namo šilumos vartotojui, kur šilumos punktas yra pastato bendrojo naudojimo objektas – dalinė pastato savininkų nuosavybė, kopijos.

  Į tai buvo gautas atsakymas, kad Kainų komisija nėra gavusi ir neturi objektyvių duomenų apie AB Vilniaus šilumos tinklai vykdomos licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus.

   Kainų komisija  taip pat pažymėjo, jog „ji neteikia vartotojams sąskaitų už patiektą karštą vandenį, todėl nerenka informacijos, reikalingos mokėjimams už karštą vandenį apskaičiuoti, įskaitant ir informaciją apie tai, kurie šilumos punktai yra pastato savininkų nuosavybė, ir šia informacija nedisponuoja:.

.
         Tačiau iš tokio  atsakymo galima  spręsti, kad Kainų komisija nekontroliuoja, kaip AB Vilniaus šilumos tinklai vykdo Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių reikalavimus,  nes   vienas iš   esminių  įrodymų,  ar  jie yra vykdomi (ar nevykdomi),   yra sąskaitos už šilumą.

  Todėl  tikslu nustatyti realią  situaciją, Kainų komisija  buvo paprašyta informacijos:

Ø  Ar Kainų komisija kontroliuoja, kaip  AB Vilniaus šilumos tinklai vykdo  licencijuojamą šilumos tiekimo veiklą, ar jie vykdo Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių reikalavimus.

Ø  Jeigu TAIP, tai kokiu konkrečiu būdu(ais) tai atlieka.

************************* 
P.s. 
Seimo Ekonomikos komitetas patvirtino 2017  metų Kainų komisijos ataskaitą ....
.