2018 m. birželio 28 d., ketvirtadienis

Nori susitikti su Premjeru – krisk po jo karietos ratais .....


Vyriausybės įstatymas nustato:
Ministrai Vyriausybės nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie savo veiklą ministerijos interneto tinklalapyje, o esant galimybei, – ir per kitas visuomenės informavimo priemones arba susitikimuose su gyventojais.

    Todėl jeigu visuomenės narys pageidauja, jis iš anksto užsiregistruoja priėmimui  ir paskirtu laiku jį ministras priima.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariai Lietuvos Respublikos piliečius ir kitus asmenis Vyriausybės rūmuose priima vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių vykdomo Lietuvos Respublikos piliečių ir kitų asmenų priėmimo Vyriausybės rūmuose tvarkos aprašu, patvirtintu  Vyriausybės kanclerio 2014 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. V-68.
Pastaba. Vyriausybės nario priėmime galėsite dalyvauti tik gavę Vyriausybės kanceliarijos Komunikacijos departamento Asmenų aptarnavimo skyriaus darbuotojų patvirtinimą, kad esate užregistruotas.
Užsiregistruoti į priėmimą taip pat galima tel. 8 706 63 711, pateikus prašymą raštu ar atvykus į Vyriausybės priimamąjį (Gedimino pr.11, Vilnius).

  O jeigu visuomenės narys pageidauja susitikti su ministru pirmininku   -  kaip tada ???

  Tada jam tai padaryti nepavyks – nėra teisės akto, kuris nustatytų jo  tiesioginio bendravimo  su visuomene tvarką ...

  Betgi Premjeras yra ir  Seimo narys, o  Seimo statutas nustato, kad Seimo narys turi nuolat susitikinėti su rinkėjais ir juos informuoti apie savo veiklą.

   Mes neturime informacijos apie tai ar  Premjeras nuolat susitikinėja su rinkėjais, tačiau jo padėjėja Seime kategoriškai pareiškė, kad Premjeras bendrauja tik  su visuomenės nariais, kurie gyvena  Karoliniškių (Nr. 8)   rinkiminėje apygardoje,  kur jis buvo išrinktas į Seimą.

   Jo padėjėja dar pridūrė, kad kruopščiai tikrinama, ar visuomenės narys tikrai gyvena šioje apygardoje ....

   Tokiu būdu išeina, kad Karoliniškių rinkiminėje apygardoje negyvenantis visuomenės narys  susitikti su Premjeru gali tik  pvz. krisdamas  po jo karietos ratais ...

   Ir visiškai nesvarbu, koks bebūtų visuomenės nario susitikimo su Premjeru tikslas..

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą