2018 m. birželio 13 d., trečiadienis

Apparet id etiam caeco – Livijus.LR  KONSTITUCIJA nustato:
84 straipsnis
Respublikos Prezidentas:
1) sprendžia pagrindinius užsienio politikos klausimus ir kartu su Vyriausybe vykdo užsienio politiką;
.........
.....................
18) daro Seime metinius pranešimus apie padėtį Lietuvoje, Lietuvos Respublikos vidaus ir užsienio politiką
;

   Tokiu būdu vakar, 2018 metų  birželio 12 dieną Respublikos Prezidentė Seime padarė pranešimą.
  Turėjo būti šalies vadovės pranešimas apie padėtį Lietuvoje, jos vidaus ir užsienio politiką, o išėjo Jos Kilnybės pamokymas Seimui ir partijoms ....., 

   O apie šalies užsienio politiką iš esmės NIEKO ....

   Stebint pranešimo eigą  buvo akivaizdu, kad Seimo nariai  jo klausė, kaip sakoma,  sukandę dantis.
O kai kurie dirbo su kompiuteriais ....

 Vadovaujantis sveiko proto logika iš tokio pranešimo naudos ne daugiau, kaip iš nukaršusio žilo ožio pieno, nes po pranešimo nevyko diskusijos.

   Iš tikro, o  kas gi draudžia diskusijas po pranešimo, nes   LR Konstitucija nustato:
5 straipsnis   
Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo
Seimas,
Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė,
Teismas.
Valdžios galias riboja Konstitucija
  
 Taigi Seimas yra aukščiau Prezidento, o ne atvirkščiai, juo labiau, kad LR Konstitucinis teismas berods du kartus išaiškino, kad Lietuva yra parlamentinė respublika.

Taigi Seimo valioje ir galioje nustatyti tokią tvarką, kad po Prezidento pranešimo vyktų diskusijos.

Tačiau yra, kaip yra  ...

 Jau Prezidentės Seime  pristatymas, kaip Jos Ekscelencija – kas lietuviškai bus Jos Kilnybė .... rodo, kad iki parlamentinės respublikos mums dar gana tolokai.
   
O sumoje su Prezidentės uzurpuotomis Vyriausybės galiomis ir Seimo, bei partijų  niekinimu,  šalies valdymo forma primena viduramžių Angliją .... ir tai tik geriausiu atveju ....
  
O pabaigai tenka priminti, kad nors ir  LR Konstitucija nustato:
137 straipsnis
Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių.

Prezidentės teikimu Seimas ypatingos skubos tvarka ratifikavo JAV karinių bazių steigimo mūsų šalyje sutartį, kurią JAV irgi ratifikavo.

Tačiau tuo atrodo viskas ir pasibaigė ................... Toliau iš abiejų pusių tik mirtina tyla ...
    
Tokiu būdu savo priesaiką sulaužiusi Prezidentė darė pranešimą Seimo nariams taip pat sulaužiusiems savo priesaiką .....

   Pažymėtina, kad Prezidentė yra informuota apie „Valstybinį reketą“, apie tai, kad šilumos kainos yra nustatytos neteisingai – jos yra sumažintos dalį šilumos gamybos sąnaudų perkeliant į nevykdomos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo  veiklos sąnaudas.
    
Tokiu būdu verslas naudojasi mažesnėmis šilumos kainomis buitinių vartotojų sąskaita, o šilumos tiekėjai kurpia pelnus iš NIEKO ....

Kadangi Prezidentė apie tai nieko neužsiminė, vadovaujantis sveiko proto logika kas paneigs, kad ji yra verslo valdoma .. ir dar kaip .....
----------------------------------.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą