2019 m. rugsėjo 19 d., ketvirtadienis

Kurmiai .....


 Povilas Gylys. Paskaičiuokime
Tiesos.lt redakcija   2019 m. rugsėjo 19 d. 17:57


   200 milijonų padovanojom privatiems pensijų fondams.

 20 milijonų davėm pensijoms padidinti. 

30 milijonų skolinsimės didindami išlaidas krašto apsaugai. 

Ponai kurmiai, paskaičiuokime, ką galima būtų daryti kitaip. 

Tik trys skaičiai.
--------------------------------------------
P.S. Vilniaus Žirmūnų rinkiminėje apygardoje Povilas Gylys nepateko į antrą rinkimų turą.

Ką padarysi –tokia jau kurmių valia – į Seimą pateks arba penktos, arba kitos kolonos atstovas ......

Kaip jau nuspręs kurmiai.

O Seime verkiant trūksta gerų ekonomistų .....

Tiktai kurmiai yra kurmiai .......... trys skaičiai jiems per daug ......

Jie laukia „Gerovės valstybės“ ................... 
................
.

Nuo ko reikia pradėti „Gerovės valstybės“ kūrimą ....


   Štai   rugsėjo 18 d.   Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, susitikęs su Vyriausybės nariais, aptarė aktualiausius politinės darbotvarkės klausimus, tarp jų ir pirmųjų žingsnių „Gerovės valstybės „ link   įgyvendinimą.


 Per susitikimą  buvo pasiektas principinis sutarimas, kad skurdo būklė tarp pensininkų yra viena didžiausių šalies socialinių problemų, kurią būtina neatidėliojant spręsti. 


  Dėl to bus įgyvendinama Prezidento iniciatyva užtikrinti, kad senatvės pensijos augtų sparčiau nei vidutinis darbo užmokestis.


 Šia proga tenka pastebėti, kad esamas Prezidentas yra  kompetentingas ekonomistas ( kas jį iš esmės išskiria iki lig šiol buvusių), ir jam   gerai žinoma „Gerovės valstybės“ samprata, ko tikrai  nepasakysi apie mūsų plačiąja visuomenę.


Savaime suprantama, kad „Gerovės valstybės“ samprata yra žymiai platesnė nei padorių senatvės pensijų užtikrinimas.


Štai kaip apibrėžia „Gerovės valstybę“ Vikipedija:


Gerovės valstybė – socialinių institutų visuma, leidžianti valstybei reguliuoti ekonomiką, prekybą, socialinę sferą, dirbančiųjų ir darbdavių santykius, kainodarą, socialinį ir materialinį aprūpinimą, gyvenamąją statybą, darbo, sveikatos ir socialinę apsaugą ir draudimą, užimtumą, netgi kultūrą ir mokslinius tyrimus. 

Gerovės valstybės teorija per pastarąjį pusamžį buvo labiausia išvystyta klasikiniais tapusiuose G.Espig-Andersen, R.Titmus darbuose. Pagrindiniai gerovės valstybės požymiai - visų jos gyventojų socialinis apgintumas ir atsparumas kriziniams išbandymams. 

Mokslinėje teorijoje yra apibrėžiami ir įvertinami tipiškiausi gerovės valstybės modeliai:
 1) Institucinis-perskirstomasis-socialdemokratinis, kurio daugiausia bruožų yra Šiaurės Europos valstybėse, 
2) Bismarkinis – korporatyvinis modelis, kurio daugiausia savybių yra kontinentinės Vakarų Europos šalyse,
 3) Marginalinis – liberalus modelis, kurio daugiausia bruožų Europoje turi D. Britanija, Airija ir Šveicarija, 
4) Korporatyvinis – klientelistinis modelis, kurio daugiausia savybių yra Pietų Europos šalyse, 
 5) Marginalinis-liberalus modelis Šiaurės Amerikoje, 
6) Rytų Azijos ir Okeanijos šalių marginalinis-liberalus modelis ir 
7) Rytų Europos korporatyvinis – liberalus- klientelistinis modelis. 

Gerovės valstybei pasak socialdemokratinės ideologijos yra būdinga aukštas BVP, žemas socialinę nelygybę atspindintis Gini koeficientas, aukštas užimtumas, žemas nusikalstamumas, normali gamtinė, urbanistinė ir informacinė aplinka, sveikatingumas ir ilgaamžiškumas, socialinis apgintumas ir žmogaus teisės, pilnatvė ir pasiturėjimas šeimoje bei giminėje, kaimynystėje ir bendruomenėje, organizacijose bei valstybėje, pagarba ir atsakingumas darbe bei laisvalaikyje. 

Radikalesni kairieji teigia, kad tik kai yra sukurta pastovi sistema, galima leisti kai kurias sferas perduoti privačios iniciatyvos valdymui, nes pasak liberalios ideologijos ji geriau sugeba tvarkytis su biurokratija, be kurios valstybinis reguliavimas yra neįmanomas. 

Tačiau šios sferos vis tiek palieka valstybės kontrolėje, kad būtų išlaikyti gerovės valstybės standartai. 
Socialdemokratai gerovės valstybę laiko tarpine stadija kelyje į demokratinio socializmo visuomenę.Geriau susipažinti su „Gerovės valstybės“  samprata galima  perskaičius  Lietuvos socialinių tyrimų centro Sociologijos instituto  knygą   „Gerovės valstybės kūrimas  Lietuvoje: mitas ar realybė?

  
Plačiąja prasme leidinio paskirtis – sugeneruoti moksliškai patikimas žinias apie specifinį,

Lietuvoje mažai tyrinėtą reiškinį – gerovės valstybės raidą.Knyga taip pat siekia prisidėti prie tarptautinių ir nacionalinių mokslinių debatų apie gerovės valstybės vaidmenį ir reikšmę šiuolaikėje visuomenėje.Knygoje Lietuvos gerovės valstybės raida analizuojama kitų ES šalių kontekste.Tačiau šia proga tenka su dideliu apgailestavimu pažymėti, kad deja deja yra, kaip yra --- Lietuva tarp ES šalių išsiskiria tuo, kad joje labai jau silpna pilietinė visuomenė, kad ji iš esmės nėra teisinė valstybė.Viso to vienas iš akivaizdžių  ir nepaneigiamų įrodymų – jau kone 10 metų klestintis „Valstybinis reketas“ (Neteikiamos centralizuotai paruošto  karšto vandens tiekimo paslaugos kainų prievartinis taikymas.), kuris vien Vilniaus šilumos vartotojams kasmet atsieina ~ 3 milijonus eurų.


Ir kuriam iš esmės pritaria Seimas, su jo esamu pirmininku priešakyje, Premjeras, STT. Prokuratūra, Valstybės kontrolė, kitos spectarnybos.


Todėl blaiviai mąstant,  pritariant „Gerovės valstybės“ įdėjai, tenka pažymėti, kad visų pirma reikia pradėti nuo „Valstybinis reketo“ likvidavimo ir nuo jo patirtos žalos atlyginimo.


Kadangi Prezidentūroje kol kas tvarka tokia pati, kaip prie buvusios Prezidentės, tikėtina, kad esamas Prezidentas informacijos apie ~ 10 metų klestintį – bujojantį „Valstybinį reketą“   neturi.


Todėl tikėkimės, kad apie jį sužinojęs veiks pagal savo kompetenciją ir pažadus kurti „Gerovės valstybę“.  


Juo labiau, kad per visą "Valstybinis reketo“ klestėjimo laiką visos šalies  šilumos vartotojų patirta žala yra geros dešimtys milijonų eurų.


Šia proga tenka pažymėti, kad buvusios  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (esamos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos) veikla   taipogi yra akivaizdus ir nepaneigiamas neteisinės valstybės įrodymas.


 Todėl, blaiviai mąstant, Prezidentas turėtų pavesti Valstybės kontrolei, kuri yra informuota apie  neteisinę  buvusios     Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos veiklą,  tačiau tai ignoruoja, atlikti jos veiklos atsakingą auditą, kuris nė karto nebuvo atliktas nuo  1997 metų .....

 Sumoje. blaiviai mąstant, jei bent  tai nebus padaryta, greičiau su „Gerovės valstybe“  bus taip, kaip ir buvo ............... 

.


.

2019 m. rugsėjo 17 d., antradienis

Kaip Prezientas vykdo savo pažadą ......

  
              
              ----------------------------------------------------------------------------

                               BUITINIŲ    VARTOTOJŲ    SĄJUNGA
                                              Nepriklausoma  visuomeninė organizacija
            
Kodas 300572367;  Žirmūnų g. Nr. 104-106 , Vilnius, 09121                                                         8-686-65887,8-5-2764865,antanas1940@gmail.com ,     http://krantai.blogspot.com

 
                         ******************************************************

  LR  Prezidento kanceliarijai                        2019 09 17     Nr. 3
  
                         
DĖL   LAIŠKŲ PREZIDENTUI

  Į laišką  Prezidentui, kuriame pateikiama akivaizdi ir nepaneigiama informacija, įrodanti, kad energetikos ministras Žymantas Vaičiūnas sulaužė savo duotą priesaiką „gerbti ir vykdyti LR Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai tarnauti Lietuvos žmonių gerovei“, gavome sekančio turinio laišką:

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO KANCELIARIJOS
ASMENŲ APTARNAVIMO SKYRIUS

Buitinių vartotojų sąjungos
prezidentui Antanui Miškiniui
antanas1940@gmail.com
                                                                                                                 2019-08-  Nr. (1D-2566)- 2D-                       
                                                                                                    Į 2019-08-07 Nr. 2
                                                                                                                                

DĖL JŪSŲ KREIPIMOSI

Su Jūsų kreipimusi „Dėl energetikos ministro Žymanto Vaičiūno priesaikos sulaužymo“,
adresuotu Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai, susipažinta.

Atsižvelgdami į Jūsų keliamus klausimus,

Jūsų kreipimąsi perdavėme Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Apie priimtą sprendimą būsite informuotas.

Skyriaus vedėja Asta Bogušienė


V. Paltanavičienė, tel. 8 706 64 193, el. p. vaida.paltanaviciene@prezidentas.lt


  
buvome nustebinti, kad tokia ypatingai svarbi Prezidentui informacija jo nepasiekė.

    Ryšium su tuo prašome pateikti Prezidento patvirtintos tvarkos, nusakančios jam skirtų laiškų nagrinėjimo tvarką, elektroninę kopiją, arba internetinę nuorodą.

             Prezidentas                   Antanas Miškinis

.