2024 m. vasario 29 d., ketvirtadienis

Ir visiškai atviras klausimas- ..... kuri valdžios institucija ...

 

Nežinau ar taip dažnai nutinka, bet Vilniuje jau taip nutiko.

Savivaldybės paskirtas administratorius  „Mano Būstas“ atsisakė administruoti daugiabutį namą Povilaičio g. Nr. 14.

 

Ir kodėl gi ?

O todėl, kad vienas to namo buto savininkas nusprendė pasinaudoti LR Teisės aktais  ir, kaip jau yra ES ,pats  pasiimti savo teises.

Taigi pvz. visus mokėjimus „Mano Būstas“ apskaičiuoja 1 k.v.m. buto ploto.

Betgi Civilinis kodeksas tai nustato: 

4.73 straipsnis. Bendrosios nuosavybės teisės rūšys

1. Bendrosios dalinės nuosavybės teisė yra, kai bendrosios nuosavybės teisėje nustatytos kiekvieno savininko nuosavybės teisės dalys, o bendroji jungtinė nuosavybės teisė – kai nuosavybės teisės dalys nėra nustatytos.

2. Bendrosios nuosavybės teisė laikoma daline, jeigu įstatymai nenustato ko kita.

3. Jeigu bendrosios dalinės nuosavybės teisės konkretus kiekvieno bendraturčio dalių dydis nenustatytas, tai preziumuojama, kad jų dalys yra lygios.

 

4.82 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė

1. Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga.

 3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas  išmokas.

 

Taigi ,   butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas  išmokas.

O jeigu  bendrosios dalinės nuosavybės teisės konkretus kiekvieno bendraturčio dalių dydis nenustatytas, tai preziumuojama, kad jų dalys yra lygios.

 

Betgi jau taip yra, kad Registrų centras išduoda  tiktai butų nuosavybės pažymėjimus.

O išduoti pažymėjimus, kas dar daugiabučiame name priklauso butų savininkams, atsisako.

Ką reikia suprasti, kad daugiau  daugiabučiame name  butų savininkams niekas nepriklauso.

Registrų centras butų savininkams atsisako išduoti ir daugiabučių namų butų savininkų sąrašus.

Taigi sumoje iš čia ir esminis klausimas- kam gi priklauso daugiabučio namo  bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga?

  Ir taip jau išeina, kad išmokos daugiabučiame name turi būti paskirstytos butų savininkams po lygiai, kaip ir kiekvieno buto savininkas turi vieną balsą nepriklausomai nuo buto ploto.

 Pasikartojant – argi daugiabučio namo butų savininkų sąrašo nepateikimas butų savininkams remiantis Duomenų apsaugos įstatymu neįrodo, kad daugiabučio namo butų savininkai nėra pastato savininkai.

Kam beje  iš esmės pritaria ir Duomenų apsaugos inspekcija  teisindama Registrų centro atsisakymą  pateikti  butų savininkų sąrašą

Taigi ir lieka klausimas  – kas  gi yra daugiabučių namų bendro naudojimo patalpų, pagrindinių namo konstrukcijų, bendrojo naudojimo mechaninės, elektros, sanitarinės–techninės ir kitokios įrangos savininkai ?

 

Kad ne daugiabučių namų butų savininkai,  rodo  kad ir šie dokumentai:

   Ir visiškai atviras klausimas- kas gi, kuri valdžios institucija privalo šią problemą tinkamai išspręsti ?

 

. 

 

 

 


2024 m. vasario 28 d., trečiadienis

Policijos „bebrų“ tarnaitės ....

 

Tai buvo prieš porą metų, kada dar vairavau automobilį.

Išvažiuoju iš Užpalių mietelio Utenos rajone, ir pro veidrodėlį matau atlekiant policijos automobilį su įjungtais švyturėliais.

Sustoju kelio pakraštyje jį praleisti. Policijos automobilis sustoja priekyje.

Iš jo išlipa jauna graži  pareigūnė, prieina ir paprašo vairuotojo pažymėjimo. Paduodu.

 Paprašo automobilio techninio paso ir draudimo poliso.

Paaiškinu, kad jų nesivežioju , o jų gali pasižiūrėti savo kompiuteryje. Apsieinama ir be to.

Tada pareigūnė ištiesia alkotesterį ir paprašo   į jį papūsti.

Paklausiu kodėl ?

Paaiškina, kad taip prisakė  jos vadovybė.

Tada klausiu ar ji žino vidaus reikalų ir sveiktos apsaugos ministrų patvirtintą blaivumo  patikrinimo tvarką.

Atsako, kad nežino.

Taigi papučiu, alkotesteris rodo nulį. Tada klausiu pareigūnę, kodėl ji viena. Atsako, kad jos porininkas nuėjo papietauti ....

Draugiškai atsisveikiname.

 

Kitas atvejis toje pačioje seniūnijoje nutiko mano draugui Juozui.

 Taigi  jį rajoniniame žvyrkelyje pasiveja  policijos automobilis ir aplenkia.

Iš jo išlipa jį vairavusi pareigūnė ir eina prie draugo automobilio.

Tai regėdamas jis išlipa jos pasitikti – iš pagarbos dailiajai lyčiai.

O tuo metu kitas pareigūnas šaukia, kad  grįžtų atgal į automobilį.

Na o toliau tradicinė  procedūra „Papūsk“.

Ir žinote ką – per TV rodė vaizdelį, kaip policininkas, nustatęs vairuotojo girtumą alkotesteriu, jį  kankino versdamas eiti linija koja už kojos ....

 Ir ką jau čia bepridėsi, jeigu žurnalistas ir abu labu nežino blaivumo patikrinimo tvarkos ....

O tai buvo  prieš geroką keletą metų Vilkaviškyje, nakties metu.

Vilkikas važiuodamas pro policijos įstabdytą  lengvąjį automobilį užkliudė šalia sustovinčią  pareigūnę ir ją vilko kokį kilometrą

. Pareigūnė žuvo.

O tuo metu jos porininkas tupėjo automobilyje skersinėje gatvėje. Ir labai tikėtina, kad snaudė.

Nes policijos automobilis privalėjo stovėti gatvėje, kur buvo  sustabdytas patikrinimui  automobilis.

 Ir pareigūne neturėjo stovėti šalia sulaikyto automobilio.

Kaip buvo  įvertintas  pareigūno elgesys žiniasklaida nepaviešino.

Tiktai aš manau, kad iš esmės liko visiškai nevertintas.

NIKENTĖJO TIKTAI VILKIKO VAIRUOTOJAS.

Ir tuo nereiktų  stebėtis, nes policija save laiko žvalgybos institucija ....

Netikite ???

Tą ji man o atvirtino raštu ......

Na o kad sumoje  policijos patrulių pareigūnės yra policijos „bebrų“ tarnaitės tai kas paneigs ...

.Ir dar tuo metu, kada vidaus reikalų ministrė yra mergina ...

Tiktai jau taip man atrodo ir nieko negaliu padaryti.

 Jos gluotnus veidas man primena nuotraukose matytą vokiečių konclagerių prižiūrėtojų veidus ......

Iš kitos pusės tai kaip vertinti migrantų suvarymą į konclagerius ir laikymą vyrų ir moterų kartu ???

To nebuvo tiek sovietų, tiek nacių konclageriuose .....

 ************************************* 


MEDICININĖS APŽIŪROS NEBLAIVUMUI AR APSVAIGIMUI NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ NUSTATYTI ATLIKIMO METODIKA

 I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Medicininės apžiūros neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti atlikimo metodika reglamentuoja transporto priemonių vairuotojų, tarp jų ir darbuotojų, vairuojančių juridinių asmenų transporto priemones, bei kitų asmenų, įtariamų neblaivumu ar apsvaigimu, patikrinimą asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

 

II SKYRIUS

MEDICININĖ APŽIŪRA ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE

 

2. Medicininę apžiūrą sudaro:

2.1. asmens būklės vertinimas (išskyrus šios metodikos 15 punkte numatytus atvejus);

.......................................

.......................................................


BENDROS ASMENS BŪKLĖS ĮVERTINIMO METODIKA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Bendros asmens būklės įvertinimo metodika nustato veiksmų, atliekamų siekiant nustatyti, ar asmenys yra blaivūs / neblaivūs, apsvaigę / neapsvaigę, eigą. 

II SKYRIUS

ASMENS BŪKLĖS VERTINIMAS 

2. Ar asmuo yra neblaivus ir (ar) apsvaigęs, vertinama pagal šiuos požymius:

2.1. iš burnos sklindantį alkoholio kvapą;

2.2. neadekvačią elgseną;

2.3. nerišlią kalbą;

2.4. nekoordinuotus judesius.

3. Esant 2 punkte nurodytiems požymiams, vertinama bendra asmens būklė (išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato kitaip arba to neįmanoma atlikti dėl asmens sveikatos būklės):

3.1. ar gali eiti tiesia linija – pėda po pėdos;

3.2. ar stovėdamas gali pirštu pataikyti į nosies galą (atsimerkęs ir užsimerkęs).

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

4. Esant pagrįstiems įtarimams, kad asmuo yra neblaivus ar apsvaigęs, jo patikrinimas tęsiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 „Dėl Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo ir leidžiamos etilo alkoholio koncentracijos darbo metu nustatymo“ ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 ---------------------------------------------------------


2024 m. vasario 27 d., antradienis

„Šiks ir tapšnos“ ..................

 

 Prezidento pareigas einantis (p.p.e.), kandidatas į prezidentus Gitanas Nausėda , kaip teigia žiniasklaida, jau savo sąskaitoje turi     daugiau kaip 47 tūkst. eurų. Maksimalia 17,9 tūkst. eurų suma G. Nausėdą parėmė verslininkas Arvydas Paukštys, 11 tūkst. pervedė Dalius Trumpa, 8,5 tūkst. – Antanas Trumpa, 5 tūkst. – Rimas Varanauskas.

 Taigi p.p.e,  eilinį kartą sulaužę duotą priesaiką, savo tarnybine padėtimi piktnaudžiavęs ir to nesigailintis Gitanas Nausėda grįžo iš vizito iš Paryžiaus.

 Ir yra ramus kaip belgas, nes  žino, kad „ “decibelai“ ir „skopcai“ jį perrinks šalies vadovu.

 Juo labiau, kad socdemų kandidatė į prezidentus pasitraukė Į Briuselį jo naudai.

Taigi, pagal Paksą, jis ir toliau gali sau ramiai „šikti ir tapšnotiant savo elektorato galvų.

 

Na o tuo tarpu bus patikrinta Specialiųjų tyrimų tarnybos potencija (ar impotencija)  ją paprašius pagal savo kompetenciją įvertinti p.p.e. nepaneigiamą ir įžūlią korupcinę veikką.

 2024 m. vasario 26 d., pirmadienis

Keli valstybinės svarbos klausimėliai krašto apsaugos ministrui ..

 

******************************************** 

   

                 

                                 Antanas Algimantas  Miškinis

                    Vilnius - 09121, Žirmūnų g. Nr. 104  bt. 106,       

Tel.8  8-686-65-887,  e-mail -  antanas1940@ gmail.com,                                  

    Krašto  apsaugos  ministrui                        2024-02-26   Nr.   124

 

DĖL   NATO PAGALBOS AGRESIJO ATVEJU

 

Prieš kurį laiką gavau    Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento viešųjų  skyriaus informaciją:                                 

Norime patvirtinti, kad ginkluotos agresijos atveju ginsime kiekvieną mūsų valstybės pilietį ir kiekvieną Lietuvos teritorijos milimetrą nuo Dieveniškių iki Kuršių nerijos.

Primename, kad kultūros vertybių apsaugą reglamentuoja UNESCO konvencijos nuostatos.

 

    Taigi ačiū už nuraminimą, kad agresijos atveju Gedimino pilis ir šalia esantys muziejai  yra UNESCO apsaugoti.

O ir tam tikras   garantijas teikia tas faktas, kad,  mūsų šalies vadovo pastangomis ir pritarimu ES sankcijoms Baltarusijai,  pastaroji buvo priversta tapti paklusnia Rusijos bendrininke.

Nes Baltarusijai Vilnius yra istorinė jos sostinė ir tikėtina kad ji  jo nesugriautų.

Ryšium su tuo ir prašau Jus informacijos:

 

Ar Jūs ministre sutinkate,

-Kad ES sankcijos, privedusios Baltarusiją prie izoliacijos nuo Vakarų, pavertė ją realia grėsme Lietuvai?

Kad iš esmės nekontroliuojamas baltarusių ir ukrainiečių antplūdis kelia grėsmę šalies saugumui, nes jų tarpe neabejotinai netrūksta Rusijos ir Baltarusijos agentų?

-Kad  institucijos, kurios išdaviniai  būtų laiku atskleisti veikas, keliančias grėsmę valstybės saugumui, jos suverenitetui, teritorijos neliečiamybei ir vientisumui, konstitucinei santvarkai, valstybės interesams, gynybinei ir ekonominei galiai, užkirsti kelią šioms veikoms atsirasti, šalinti jų atsiradimo priežastis bei sąlygas ir kovoti su jomis įstatymų nustatyta tvarka,  nebėra, nes ji   2012 m. spalio 17 d. konservatorių valdomo Seimo buvo likviduota

 

O ką tik perskaičiau straipsnį  Anušauskas įvertino generolo Hodgeso įspėjimus: „Laužti iš piršto““    kas sukėlė man keletą abejonių, kurias ir paprašysiu Jūsų jas išsklaidyti..

Taigi šiame straipsnyje rašoma, kad d   buvęs JAV sausumos pajėgų vadas Europoje B. Hodgesas įspėjo, kad Rusijos puolimo atveju Lietuva turi būti pasirengusi bent dvi savaites gintis savo jėgomis.

 Pasak generolo, NATO 5-ojo straipsnio garantijos nėra automatinės – straipsnis aktyvuojamas politine valia.

Todėl, pažymėjo jis, Lietuva turi būti pasirengusi atsilaikyti tol, kol atvyks sąjungininkų pastiprinimas

„Nežinau, ar visi supranta 5-ąjį straipsnį.

 Tai nėra automatinis dalykas.

Tai politinis sprendimas.

Gali būti, kad bus laiko tarpas – galbūt net dvi savaitės – po to, kai Rusija užpuola NATO narę.

 Gali užtrukti net dvi savaites, kol pastiprinimas atvyks į Lietuvą“, –

 sakė B. Hodgesas.

 

Straipsnyje taip pat rašoma, kad į tai Jūsų reakcija buvo sekanti:

„Būtų gerai, kad kas nors Hodgesui pasakytų, kad yra regioniniai gynybos planai su pajėgumais, kurie veikia iš karto, o ne po dviejų savaičių“, – šeštadienį Eltai sakė A. Anušauskas.

„Tai neatitinka jokių dabartinių realijų. Manau, kad toks teiginys iš piršto laužtas arba labai senų duomenų išvada. Labai senų duomenų“, – pabrėžė jis.

 

Ryšium su tuo visų pirma prašau informacijos, ar šie Jums priskirti pasisakymai atitinka tikrovę.

Jeigu Taip, tada  viešojo valstybės saugumo intereso labui būtina situaciją išsiaiškinti.

Kiek žinoma, yra NATO greitojo reagavimo pajėgos.

O jeigu jos yra, tai yra ir jų panaudojimo planai.

Tiktai esmė tame, kad jie niekaip negali veikti automatiškai.

Juo labiau kad tos pajėgos yra daugiavalstybinės.

Taigi kažkas tai turi duoti toms pajėgoms įsakymą veikti pagal tą ar kitą planą.

O ir NATO sutarties

5 straipsnis

 Šalys susitaria, kad vienos ar kelių iš jų ginkluotas užpuolimas Europoje ar Šiaurės Amerikoje bus laikomas jų visų užpuolimu, ir todėl susitarė, kad tokio ginkluoto užpuolimo atveju kiekviena iš jų, įgyvendindama individualios ar kolektyvinės savigynos teisę, pripažintą Jungtinių Tautų Chartijos 51 straipsnyje, nedelsdama suteiks pagalbą užpultai ar užpultoms Šalims, individualiai ir kartu su kitomis Šalimis, imdamasi tokių veiksmų, kokie atrodys būtini, įskaitant ginkluotos jėgos panaudojimą, Šiaurės Atlanto regiono saugumui atkurti ir palaikyti.

Apie kiekvieną tokį ginkluotą užpuolimą bei visas priemones, kurių buvo imtasi užpuolimo atveju, nedelsiant pranešama Saugumo Tarybai. Tos priemonės nutraukiamos po to, kai Saugumo Taryba imasi priemonių, būtinų atkurti ir palaikyti tarptautinę taiką ir saugumą.

 

kol kas nepakitęs.

O kadangi ir mūsų šalies kariniai daliniai yra NATO greitojo reagavimo pajėgose, tai ir prašau Jus informacijos:

-Kas turi teisę duoti NATO greitojo reagavimo pajėgoms veikti pagal tą ar kitą planą.

-Ar tokiu atveju būtinas mūsų šalies sutikimas ar įsakymas.

 

Sumoje, vertinant prašomos informacijos svarbą, tikiuosi Jūsų asmeninio atsakymo, arba atsakymo Jums pavedus.

 

    Antanas Miškinis

 

2024 m. vasario 23 d., penktadienis

Kieno vežime sėdi tam ir giesmę gieda ….

 

Kandidatas į prezidentus, buvęs KT teismo teisėjas ir pirmininkas, Vytauto Didžiojo universiteto  Teisės fakulteto dekanas, Europos Tarybos Venecijos komisijos narys Dainius Žalimas,  atstovaujantis Laisvės partijai,  vasario 20 dieną suorganizuotoje diskusijoje   pareiškė:

JAV parama ir istorinių okupacijų laikais visada buvo esminė, išlaikant Lietuvos tęstinumą. 

Taip ir dabar gynybos srityje ji, tikėtina, visą laiką bus esminė.

 

Tiktai Priedas rodo,  kad  abu , kartus  atkuriant Lietuvos valstybę, jokios JAV paramos nebuvo.

Vertinant  įspūdingą kandidato   biografiją,  darytina išvada, kad kandidatas į prezidentus sakė netiesą.

Iš kitos pusės jis  akivaizdžiai buvo priverstas tai daryti, nes daugumą elektorato sudaro „skopcai“ ......

**********************

P.S.  Patarlė  - Kieno vežime sėdi tam ir giesmę giedi …..

-----------------------------------------

 

 Priedas

Visuotinė lietuvių  enciklopedija

Jungtinių Amerikos Valstijų santykiai su Lietuva

20 a. pirma pusė

1918 02 16 Lietuvai paskelbus nepriklausomybę Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) lietuviai aktyviai siekė, kad JAV vyriausybė ją pripažintų. 1918 10 sudarytas katalikų (Lietuvių tautinė taryba) ir tautinės (Tautos taryba) krypties veikėjų Vykdomasis komitetas 1919 pradžioje siuntė delegacijas į JAV Valstybės departamentą, susitiko su užsienio šalių diplomatais, reziduojančiais JAV, dėl Lietuvos valstybės pripažinimo.

1919 10 Vykdomajam komitetui suteikta teisė išduoti Lietuvos vizas. 1919 03–08 Baltijos šalyse lankėsi JAV karinė misija (vadovas pulkininkas leitenantas W. Greene’as). Ji pateikė I pasauliniame kare nugalėjusių šalių atstovams memorandumą – pažymėjo, kad Baltijos šalių ūkiui atkurti būtina paskola.

 1922 07 28 JAV pripažino Lietuvą de jure; užmegzti diplomatiniai santykiai

. Lietuvai JAV atstovavo (rezidavo Vašingtone

 

Šalių santykiai Lietuvai atkūrus nepriklausomybę (1990)

1991 09 02 JAV de jure pripažino nepriklausomybę atkūrusią Lietuvą, 1991 09 06 atnaujinti šalių diplomatiniai santykiai. Pirmasis Lietuvos atstovas JAV po nepriklausomybės atkūrimo buvo ambasadorius S. Lozoraitis (1991–93),

 

Atkurtos Lietuvos nepriklausomos valstybės pripažinimo chronologija[2]:

Data

Šalis

1990 m. gegužės 31 d.

Moldova

1991 m. vasario 11 d.

Islandija  

1991 m. vasario 28 d.

Danija

1991 m. gegužės 16 d.

Slovėnija

1991 m. liepos 29 d.

Rusija

1991 m. rugpjūčio 3 d.

Kroatija

1991 m. rugpjūčio 23 d.

Latvija

1991 m. rugpjūčio 24 d.

Norvegija

1991 m. rugpjūčio 24 d.

Vengrija

1991 m. rugpjūčio 25 d.

Argentina

1991 m. rugpjūčio 25 d.

Prancūzija

1991 m. rugpjūčio 26 d.

Bulgarija

1991 m. rugpjūčio 26 d.

Italija

1991 m. rugpjūčio 26 d.

Kanada

1991 m. rugpjūčio 26 d.

Lenkija

1991 m. rugpjūčio 26 d.

Malta

1991 m. rugpjūčio 26 d.

Portugalija

1991 m. rugpjūčio 26 d.

Rumunija

1991 m. rugpjūčio 26 d.

San Marinas

1991 m. rugpjūčio 26 d.

Ukraina

1991 m. rugpjūčio 27 d.

Albanija

1991 m. rugpjūčio 27 d.

Australija

1991 m. rugpjūčio 27 d.

Belgija

1991 m. rugpjūčio 27 d.

Didžioji Britanija

1991 m. rugpjūčio 27 d.

Gruzija

1991 m. rugpjūčio 27 d.

Ispanija

1991 m. rugpjūčio 27 d.

Liuksemburgas

1991 m. rugpjūčio 27 d.

Švedija

1991 m. rugpjūčio 27 d.

Vokietija

1991 m. rugpjūčio 27 d.

Airija

1991 m. rugpjūčio 27 d.

Estija

1991 m. rugpjūčio 28 d.

Austrija

1991 m. rugpjūčio 28 d.

Čilė

1991 m. rugpjūčio 28 d.

Naujoji Zelandija

1991 m. rugpjūčio 28 d.

Pietų Afrikos Respublika

1991 m. rugpjūčio 28 d.

Suomija

1991 m. rugpjūčio 28 d.

Šveicarija

1991 m. rugpjūčio 28 d.

Urugvajus

1991 m. rugpjūčio 29 d.

Čekoslovakija

1991 m. rugpjūčio 29 d.

Mongolija

1991 m. rugpjūčio 30 d.

Vatikanas

1991 m. rugpjūčio 31 d.

Kirgizija

1991 m. rugsėjo 2 d.

Ekvadoras

1991 m. rugsėjo 2 d.

Nyderlandai

1991 m. rugsėjo 2 d.

    JAV

1991 m. rugsėjo 3 d.

Graikija

1991 m. rugsėjo 3 d.

Libija

1991 m. rugsėjo 3 d.

Nikaragva

1991 m. rugsėjo 3 d.

Turkija

1991 m. rugsėjo 4 d.

Brazilija

1991 m. rugsėjo 4 d.

Izraelis

1991 m. rugsėjo 4 d.

Tunisas

1991 m. rugsėjo 5 d.

Korėja

1991 m. rugsėjo 5 d.

Meksika