2014 m. kovo 31 d., pirmadienis

„Klaidos“ padarytos, tiktai bijoma pasakyti kas dėl to yra kaltas, ir kam jos naudingos ...Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija praneša:

Informuojame, kad jau pasirodė naujausias žurnalo „Šiluminė technika“ numeris, kurio elektroninę versiją rasite asociacijos interneto svetainėje www.lsta.lt, skyriuje "Aktualijos" temoje "Žurnalas „Šiluminė technika““. Tiesioginė nuoroda: http://www.lsta.lt/lt/pages/zurnalas-silumine-technika/apie-zurnala.

Jame Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Vytautas Stasiūnas straipsnyje „Buvo padaryta daug klaidų“ rašo apie, jo nuomone,  klaidas šalies energetikoje, šilumos ūkyje.

Iš straipsnio teksto galima būtų suprasti, kad dėl jų kaltas buvęs energetikos ministras.

Tačiau akivaizdu ir nepaneigiama, kad Prezidentė formavo ir praėjusią ir šią Vyriausybes, kad ir buvusiam ir esamam energetikos ministrui vadovauja Prezidentūra.

Taigi reiktų, kaip sakoma, tiesiai šviesiai ir nurodyti, kieno gi tai tos  „klaidos“........

O iš esmės, tai juk ne „klaidos“, o tikslingi, naudą nešantys tam ir tiems kam reikia, sprendimai.


Betgi yra, kaip yra, ir dargi Seimo,  taip vadinama, Skardžiaus komisija nedrįsta iš esmės ištirti buvusio energetikos ministro veiklą......................... O kas po to, nes kaimynai liks tie patys ??
http://www.15min.lt/  - „Kariuomenės vadas A.Pocius: vyksta konsultacijos dėl nuolatinės NATO bazės Lietuvoje“

 O Krašto apsaugos ministerija, kaip sakoma, nei paneigė, nei patvirtino šį faktą.

Vadovaujantis sveiko proto logika, tokios konsultacijos turėtų vykti tiktai turint patikimas garantijas, kad Konstitucija bus pakeista.

[LR Konstitucija  137 straipsnis
Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių.
]

O informaciją, kad  vyksta tokios konsultacijos, turėtų pirmas paviešinti Vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų  vadas, ar jo pavedimu krašto apsaugos ministras.

Arba tokia informacija turi būti slapta.

Bent jau taip turėtų būti vadovaujantis sveiko proto logika ir valstybės interesais.

Betgi, jeigu karinių oro pajėgų vadas gali nuspręsti nesaugoti sienos su Baltarusija, tai kodėl gi kariuomenės vadas negali savo iniciatyva pradėti tokių konsultacijų ....???

Tačiau  kas yra NATO, koks jo moralinis veidas, akivaizdžiai ir nepaneigiamai rodo  NATO sukurta  „Srebrenicos saugumo zona“ ir jos likimas.

{Serbijos – Bosnijos karo metu NATO Srebrenicos miestą paskelbė saugumo zona, kur, gelbėdamiesi nuo serbų vykdomo genocido, subėgo tūkstančiai musulmonų. Tuo pasinaudojo serbai, kurie1995 metų liepos 11 dieną, , abejingai stebint NATO kariuomenei, be jokio šūvio užėmė miestą ir išžudė ~ 6.000 musulmonų vyrų ir jaunuolių. NATO junginį sudarė Olandijos kareivos.)

Be to, vadovaujantis sveiko proto logika, NATO tikrai ne amžina struktūra.

Ir todėl klausimas – o kas po to, nes kaimynai liks tie patys ??

2014 m. kovo 30 d., sekmadienis

Stalinizmo filosofijos kritikui laikas į užtarnautą poilsį ......


    Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos  Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 35 ir 36 straipsniais ir pagal pateiktus dokumentus nustačiusi, kad Artūras Paulauskas, kurį iškėlė ir Darbo partija, atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos 78 straipsnyje ir Prezidento rinkimų įstatymo reikalavimus, nusprendė registruoti  Darbo partijos narį Artūrą PAULAUSKĄ pretendentu būti kandidatu į Respublikos Prezidentus.

  Tuo tarpu, visai nesenai, ne bet kas,  o Prezidentė Dalia Grybauskaitė, pagal LR Konstituciją:
·         Šalies vadovas,
·         Valstybės gynimo komiteto pirmininkė,
·         Vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas
pareiškė, kad Darbo partija yra Rusijos  įtakojama.
 
    Kol jos pareiškimas nepaneigtas, vertinant jos užimamas ypatingai valstybei  svarbias pareigas, juo reikia tikėti ir jį labai, ir labai  atsakingai  vertinti.
  
  Nes kas žino, LR Prezidentu gali  būti  išrinktas Kremliaus įtakojamas asmuo ???

   Ryšium su tuo Visuomenės informavimo įstatymo   visuomenės informavimo priemonėms nustatytais terminais, Vyriausioji rinkiminė komisija buvo paprašyta    informacijos, kaip į šį Prezidentės pranešimą reaguoja  Komisija.

 Vienkart, tais pačiais terminais, Vyriausioji rinkiminė komisija  buvo paprašyta  informacijos:

Ø  Ar gauta signataro Zigmo Vaišvilos informacija apie kandidatę į prezidentus Dalią Grybauskaitę.

Ø  Ir jeigu TAIP, tai ar su ja supažindinta Dalia Grybauskaitė ir ar jai  pasiūlyta pateikti  paaiškinimus.

  
   Nesulaukus atsakymo Visuomenės informavimo  įstatymo nustatytais terminais ( tą pačią dieną, jeigu informacijos nereikia kaupti) Komisijai buvo nusiųstas priminimas,  nesulaukus atsakymo pagalbos buvo kreiptasi į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją.

 Pajutusi negera Vyriausioji rinkiminė komisija skubiai sukurpė atsakymą, kuriame rašoma, kad „paklausimą Komisija gavo iš Buitinių vartotojų sąjungos prezidento, o ne iš visuomenės informavimo priemonės atstovo (Vyr. redaktoriaus, žurnalisto ir pan.), todėl Komisija mano, kad tokiam pareiškėjui neprivalo pateikti informaciją per vieną dieną.“

 Ką mano Komisija, kas žino, nes vargu ar visi Komisijos nariai skaitė Buitinių vartotojų sąjungos laišką.

Tačiau, kad Komisijos pirmininko supratimas apie visuomenės informavimo priemones atitinka sovietinį lygį, tai akivaizdu.

BUITINIŲ    VARTOTOJŲ    SĄJUNGA
Nepriklausoma  visuomeninė organizacija
Visuomenės informavimo priemonės valdytoja
Kodas 300572367;  Žirmūnų g. Nr. 104-106 , Vilnius, 09121
8-686-65887,8-5-2764865,antanas1940@gmail.com ,

http://krantai.blogspot.com


 Tokia Buitinių vartotojų sąjungos firminio blanko antraštė Komisijos pirmininkui, Aukštosios partinės mokyklos klausytojui, o po to dėstytojui,  pasirodė  NEPRIEINAMA ......

Ir kas paneigs, kad kaip liaudis sako, jis į ją žvelgė taip, kaip ožys į afišą ......

Iš tikrųjų, kas paneigs, kad  negalima iš  Stalino veikalo „Apie dialektinį ir istorinį materializmą“ kritiko  reikalauti supratimo apie šiuolaikines visuomenės informavimo priemones, kad jis žinotų, kad jos visos suregistruotos Kultūros ministerijoje, kad tarp jų ir Buitinių vartotojų sąjunga, kad  visos valdžios institucijos tai žino ...............

Betgi yra, kaip yra .......ponas Vaigauskas jau 20 metų valdo Vyriausiąja rinkinę komisiją ................

Vadovaujantis sveiko proto logika, kada galų gale valdžia pripažino, kad valstybinių įstaigų vadovų rotacija yra būtina, jisai turėtų būti iškilmingai išleistas į užtarnautą poilsį.
Beje ir sunkus, kaip šlapias maišas, Komisijos tinklapis  tam pritaria ...

O  Komisijos pirmininko atsakymas, kad Komisija Respublikos Prezidentės viešų pasisakymų nevertina, atrodo gana keistokai.

   O tai, kad signataro Z. Vaišvilos  rašte  informacija atseit „pateikta ne pagal  Prezidento rinkimų įstatymo 3 straipsnį“  ir todėl pretendentė į Prezidentus su ja nesupažindinta.   atrodo visiškai keistai .....

Nes Prezidento rinkimų įstatymas nustato:

 Išnagrinėjusi gautą informaciją, Vyriausioji rinkimų komisija privalo priimti vieną iš šių sprendimų:
1) gautą informaciją pripažinti nepagrįsta;
2) kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu nustatyti faktą, kad pretendentas būti kandidatu į Respublikos Prezidentus ar kandidatas į Respublikos Prezidentus duomenų anketoje nurodė neteisingus duomenis apie savo darbą, mokymąsi šio straipsnio 1 dalyje išvardytose tarnybose (struktūrose) ar bendradarbiavimą su jomis arba tokius duomenis nuslėpė.
  

******************************************************

Zenonas Vaigauskas

Gimė 1951 m. liepos 24 d. Kelmės rajono Svirnių kaime valstiečių šeimoje.

1966 m. įstojo ir 1970 m. baigė Vilniaus elektromechanikos technikumą. 1969 m. pradėjo dirbti Vilniaus radijo komponentų gamykloje techniku.
1970 m. įstojo ir 1975 m. baigė Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą. 1974 m. – studentų komiteto, surengusio Fizikų dieną, vadovas. Baigęs universitetą, pagal paskirstymą dirbo Fizikos fakultete.

Nuo 1973 m. – TSKP narys. 1977–1985 m. dirbo administracinį darbą: Lietuvos respublikiniame studentų statybos būrių štabe,
1978–1985 m. – LLKJS CK sekretoriate.

1985–1987 m. – Vilniaus aukštosios partinės mokyklos klausytojas, po to dėstytojas. 

1988 m. tapo Visuomenės mokslų akademijos aspirantu.

1991 m. Visuomenės mokslų akademijoje (Maskvoje) apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją. Filosofijos istorijos tematikos disertacija skirta J. Stalino veikalo „Apie dialektinį ir istorinį materializmą“ kritikai. Joje atskleidžiama, kaip panaudojant administracines priemones ir prievartą, įsiviešpatauja stalinizmo filosofija, šio proceso socialinis idėjinis kontekstas.

1991 m. dirbo Lietuvos demokratinės darbo partijos sekretoriato konsultantu.
1992 m. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu paskirtas Vyriausiosios rinkimų komisijos nariu. Po Seimo rinkimų dirbo Seimo Pirmininko sekretoriate.
1993 m. buvo Respublikos Prezidento rinkimų komisijos narys.
1993–1994 m. – Respublikos Prezidento vyresnysis referentas valstybės ir teisės klausimais.

1994 m. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu paskirtas Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininku, ir jo narystė LDDP buvo sustabdyta.

1996, 2000, 2004, 2008 ir 2012 metais Lietuvos Respublikos Seimo buvo pakartotinai skiriamas Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininku.

Nuo 1997 m. iki šiol yra Europos tarptautinės rinkimų organizatorių asociacijos Direktorių valdybos narys; 1998– 2001 m. Europos tarptautinės rinkimų organizatorių asociacijos Direktorių valdybos vadovas.

Daug kartų stebėjo rinkimus valstybėse, turinčiose šimtametes demokratinių rinkimų tradicijas, ir besikuriančios demokratijos valstybėse.

Nuolat dalyvauja įvairių tarptautinių organizacijų rengiamose tarptautinėse konferencijose rinkimų klausimais, jose skaito pranešimus.

Kartu su žmona Aukse išaugino dvi dukras – Laimą ir Justę. Auga du vaikaičiai – Liepa ir Lukas.

Moka anglų ir rusų kalbas.

Vidaus reikalų ministerija ...viduje daugiabučių namų ....


             
                   


Vidaus   reikalų   ministerijai                                            2014.03.13    
                                                         
  

"DĖL   DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMAS PIRMIAUSIA DIDINANT JŲ ENERGIJOS VARTOJIMO  EFEKTYVUMĄ“ PROJEKTŲ  FINANSAVIMO  SĄLYGŲ  APRAŠO

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2009 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 1V-209

2007–2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO
„VIETINĖ IR URBANISTINĖ PLĖTRA, KULTŪROS PAVELDO IR GAMTOS IŠSAUGOJIMAS
BEI PRITAIKYMAS TURIZMO PLĖTRAI“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS VP3-1.1-VRM-03-R
„DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMAS PIRMIAUSIA DIDINANT JŲ ENERGIJOS VARTOJIMO
EFEKTYVUMĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

nustato:

II. PRIEMONĖS TIKSLAS, REMIAMOS VEIKLOS

7. Priemonė padeda įgyvendinti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ uždavinį – mažinti pagrindinių ir kitų šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumus, ypač daug dėmesio skirti būsto sąlygų pagerinimui probleminėse vietovėse.
8. Priemonės tikslas – atnaujinti daugiabučius namus, pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą lemiančias savybes.
9. Pagal priemonę remiamos veiklos:
daugiabučių namų modernizavimas (šildymo sistemų, (išskyrus radiatorius butuose), pastatų šalto ir karšto vandens tiekimo sistemų, pastatų nuotekų šalintuvų (išskyrus sanitarinius prietaisus), elektros tiekimo sistemų pastatų viduje (išskyrus apšvietimo prietaisus butuose), priešgaisrinės signalizacijos sistemų, natūralios ventiliacijos sistemų, šiukšlių šalinimo sistemų kapitalinis remontas ar rekonstravimas, langų, lauko durų keitimas, liftų kapitalinis remontas ar keitimas, balkonų (lodžijų) įstiklinimas pagal bendrą projektą stiklinant visus pastato balkonus (lodžijas), stogų kapitalinis remontas ar rekonstravimas – papildomas šiltinimas, įskaitant naujų šiltintų šlaitinių stogų įrengimą (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą), fasadinių  sienų šiltinimas).


 Tokiu būdu lieka neremiamas butų radiatorių modernizavimas.

Tačiau butų radiatoriai yra daugiabučio namo šildymo sistemos dalis, bendrojo naudojimo objektai.

Pastato šildymo sistema yra vientisas inžinerinis įrenginys ir turi būti modernizuojama kompleksiškai.

   Kad butų radiatoriai yra bendrojo naudojimo objektai, patvirtina  DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ  Į S T A T Y M A S:

15. Pastato bendrojo naudojimo objektai:

1) bendrosios pastato konstrukcijos – pagrindinės pastato konstrukcijos (pamatai, visos laikančiosios sienos ir kolonos, išorinės sienos ir vidinės pertvaros, atskiriančios bendrojo naudojimo patalpas nuo skirtingiems savininkams priklausančių butų ir kitų patalpų, perdangos, stogas, fasado architektūros detalės, bendrojo naudojimo balkonai ir lodžijos, kitų balkonų ir lodžijų išorinės (fasado) konstrukcijos, išorės durys, laiptinių laiptų konstrukcijos, išoriniai laiptai, nuožulnos, stogeliai);

2) bendrosios pastato inžinerinės sistemos – pastato bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, dujų, šilumos, sanitarinės technikos ir kita įranga (įskaitant pastato elektros skydinę, šilumos punktą, šildymo ir karšto vandens sistemos vamzdynus ir radiatorius, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynus, rankšluosčių džiovintuvus);

 

     Ryšium su tuo prašome minėtame apraše atlikti atitinkamus pakeitimus, kad daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemos – vientisi inžineriniai įrenginiai  būtų remiamos ištisai.
 Buitinių vartotojų sąjungos  prezidentas                   Antanas Miškinis  
***************************************************************************************** 

Galima būtų dar paklausti, kas tos "daugiabučių gyvenamų namų bendros patalpos" ......

Kodėl tik jų renovavimo išlaidas VRM nutarė remti .....  gal tai bendrų  išgertuvių patalpos ....
2014 m. kovo 27 d., ketvirtadienis

Kaip gi išspręsti šį ginčą TAIKIAI ???  

Kadangi galiojantys   ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJŲ DARBO NUOSTATAI    nustatokad  Komisijos narys, rengdamas bylą posėdžiui,  .......  išsiunčia proceso dalyviams pranešimus apie posėdžio vietą ir laiką,kartu pasiūlo ginčo šalims išspręsti ginčą taikiai;

    Tačiau jeigu, pavyzdžiui,  valdžios institucija teisės aktais nustatytais terminais NEATSAKO į    raštą, kuriame prašoma pateikti informaciją,  koks gi gali būti aplamai dėl to ginčas ir kaip gi jį „SPRĘSTI TAIKIAI“.

  Juo  labiau, kad, kaip  taisyklė,   negavus atsakymo, ne iš karto kreipiamasi į atitinkamą ginčų komisiją,  o  pasitikslinama neatsakymo priežastis pas adresatą,  ir  todėl, savaime suprantama, kad  toks privalomas pasiūlymas neatitinka ir sveiko proto logikos,  ir yra pareiškėją įžeidžiantis.

  Jeigu ginčų komisija gauna skundą dėl neatsakymo į laišką, tai būtų visai logiška, kad ji  tik valdžios institucijai pasiūlytų ginčą spręsti taikiai, o   protingiausia  yra  palikti tokį pasiūlymą  ginčų komisijos nuožiūrai,   kad Komisija pasiūlymą spręsti ginčą taikiai spręstų įvertinus situaciją.

      Todėl Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas  ir  pasiūlė atlikti sekantį pakeitimą ADMINISTRACINIŲ GINČŲ  KOMISIJŲ  DARBO NUOSTATUOSE, kad  gali būti pasiūlyta ginčo šalims (šaliai)  išspręsti ginčą taikiai.

 Ir  su atitinkamu prašymu  2013 0323  kreipėsi į Vyriausybės Peticijų komisiją.
   
 Vyriausybės Peticijų komisija dėl šios peticijos priėmė  sprendimą  -  „išnagrinėjus peticiją iš esmės,  pasiūlyti Vyriausybei  netenkinti peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų“.

Visų pirma tai peticijoje jokių reikalavimų nėrayra  siūlymas pakeisti teisės aktą, yra prašymas kreipimąsi pripažinti peticija ....

Antra, Peticijų komisija peticijos iš esmės nesvarstėnesivadovavo sveiko proto logika, ką ir rodo jos posėdžio protokolas.

Kadangi ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJŲ DARBO NUOSTATAI    nepakeisti, tai ir yra ... kaip yra ....
  
Buitinių vartotojų sąjunga 2014.03.10   kreipėsi į Vyriausiąją rinkiminę komisiją su prašymu,  Visuomenės informavimo įstatymo   visuomenės informavimo priemonėms nustatytais terminais, pateikti informaciją, kaip ji vertina  Prezidentės kaltinimus kandidatui į prezidentus A. Paulauskui, bei signataro Z. Vaišvilos pateiktą  informaciją.

 Kadangi Vyriausioji rinkiminė komisija  iš esmės ignoravo ir šį prašymą, ir priminimą, buvo kreiptasi į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją.

    Nors ir skunde  pateikiama priminimo kopija,   prašoma nesiųsti pasiūlymo baigti ginčą taikiai, kadangi toks pasiūlymas, vadovaujantis sveiko proto logika, neturi prasmės, nes nėra ginčo objekto – atsakymo į laišką, Komisijos pirmininkė, vadovaudamasi Administracinių ginčų komisijų darbo nuostatų 24.3 punktu, pasiūlė spręsti ginčą taikiai .......

  Todėl sumoje viešas prašymas

Ministrui pirmininkui,
 Teisingumo ministrui,
 Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos pirmininkei,
 Vyriausybės Peticijų komisijai:


KAIP GI IŠSPRĘSTI ŠĮ GINČĄ TAIKIAI ???
 *****************************************************************************************


2014 m. kovo 26 d., trečiadienis

Kodėl Energetikos ministrui nerūpi vartotojų interesai.
                                                                                              
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija išplatino pranešimą, kuriame  prieštarauja  Energetikos ministerijos Vyriausybei pristatytiems planams pakeisti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą.
.
Pakeitimuose numatyta prievolė supirkti iš biokuro gaminamą elektros energiją,  net jei jos galia ir viršija valstybės anksčiau nustatytą per supirkimo tarifus remtiną ribą – 105 MW instaliuotos galios.
.

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidento Vytauto Stasiūno teigimu, papildomai supirkti numatytą elektrą vartotojams kainuotų daugiau nei 35 mln. Lt per metus, o per skatinamąjį laikotarpį – ateinančius 12 metų -  viršytų 420 mln. Lt.
.
O didžioji šių lėšų dalis atitektų su žinomais verslininkais siejamoms įmonėms: UAB „SSPC-Taika“, UAB „SSPC-Vilnius“, UAB „GECO-Taika“, UAB „Foksita“, UAB „Eurovistos servisas“.

.
Vytauto Stasiūno nuomone sunku suprasti, kodėl VIAP lėšomis ne konkurso tvarka nuspręsta remti privačių įmonių veiklą.
.
   Šilumos tiekėjų asociacija  yra įsitikinusi, kad tokie pasiūlymai yra neskaidrūs ir neturėtų būti priimti,  nes privačių gamintojų gaminama elektros energija būtų superkama už 33,5 ct/kWh be PVM, p biržoje šiuo metu ji kainuoja apie 15 ct/kWh be PVM ......
.


  Deja yra, kaip yra – ir anokia čia paslaptis, kad Energetikos ministras – diplomatas yra Prezidentės  tikslingai paskirtas, Prezidentūros valdomas.

.
 Anokia čia ir paslaptis, kad Prezidentės  inicijuotakonkurencija karšto vandens tiekime“ pasibaigė mokesčiais už neteikiamą paslaugą ...
.
Anokia čia ir paslaptis, kad Prezidentės  inicijuota konkurencija šilumos gamyboje iš esmės yra skirta ne šilumos vartotojų interesams ginti, o sudaryti  sąlygas lobti atitinkamoms verslo struktūroms.
  .
Sumoje anokia čia paslaptis, kad iš esmės Prezidentei vartotojų interesai nerūpi.
.
Betgi geras klausimas –  kodėl gi tie vartotojai jai turi rūpėti, jeigu jos reitingas ir taip  pakankami aukštas, kad būtų perrinkta sekančiai kadencijai .......
2014 m. kovo 25 d., antradienis

Balalaikininkų ansamblis ....

  .
Seimo narė Birutė Vėsaitė, dar pernai pasiūlė Šilumos ūkio įstatymą papildyti nuostata:

  Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) pagal faktinį šilumos energijos suvartojimą pastate skaičiuoja santykinius šilumos šildymui, cirkuliacijai ir karštam vandeniui ruošti sunaudojimo rodiklius, vadovaudamasis Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtinta skaičiavimo metodika, analizuoja gautus duomenis, teikia juos pastato savininkui arba daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui, pagal kompetenciją rengia pasiūlymus dėl šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo.
.
Jos motyvas:
Atsižvelgiant į tai, kai šilumos tiekėjas negali būti pastato šildymo ir karšto vandens prižiūrėtoju, reikalinga metodika, pagal kurią galima būtų palyginti skirtingų namų šilumos energijos suvartojimą ir tuose pačiuose namuose namų šilumos energijos suvartojimą skirtingais metais. Taip galima būtų įvertinti prižiūrėtojų darbo kokybę ir vykdomų energijos taupymo priemonių efektyvumą. Ši metodika taip pat leistų akivaizdžiai parodyti Renovacijos priemonių efektyvumą (arba ne-).
.
Seimo Ekonomikos komitetas  taip motyvavo šį pasiūlymą:
Projekto tikslas – užkirsti kelią žalos kilimui (kuri pasireiškia per gyventojų  turto blogėjimą dėl netinkamos priežiūros ir tuo pačiu tokių paslaugų kainos didėjimą dėl  sudaromų dirbtinų barjerų) kai yra nepagrįstai ribojama gyventojų teisė rinktis šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją; panaikinant nepagrįstus pasirinkimo apribojimus skatinti konkurenciją (o ne monopolijų susidarymą) šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros srityje, taip ginant  vartotojus ir sukuriant prižiūrėtojams reikalavimą pateikti kokybinę palyginamąją informaciją vartotojams apie šilumos suvartojimo kiekius jų name (pagal dienolaipsnius), teikiant siūlymus kaip galima būtų sutaupyti diegiant efektyvumo priemones;  panaikinti nepagrįstas kliūtis, kurios užkerta kelią taupyti šiluminę energiją daugiabučiuose  gyvenamuosiuose namuose ir siekti Europos Parlamento ir  Tarybos direktyvos dėl energijos vartojimo efektyvumo numatytų tikslų valstybėms.
.
Betgi, kaip sakoma, senai žinoma, kad kelias į pragarą kilniais tikslais yra  grįstas ....
.
   Todėl ir  klausimas – O KAM tas pragaras  šiuo atveju ?
.
Šiuo atveju pragaras  tam daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui, kuris dorai ir sąžiningai bandytų pateikti tą „kokybinę palyginamąja informaciją skaičiuodamas  santykinius šilumos šildymui, cirkuliacijai ir karštam vandeniui ruošti sunaudojimo rodiklius, vadovaudamasis Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtinta skaičiavimo metodika, analizuodamas  gautus duomenis, teikdamas juos pastato savininkui arba daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui, pagal kompetenciją rengtų pasiūlymus dėl šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo.“
.
Pragaras taip pat tai Vyriausybės įgaliotai institucijai, kuri turėtų patvirtinti tą „metodiką“.
.

 Mūsų nuomone, greičiau taip, negu ne, jeigu  šis Šilumos ūkio įstatymo pasiūlymas būtų priimtas, jis  baigtųsi taip, kaip ir  Premjero pristatytas ir išgirtas Šilumos ūkio įstatymo pakeitimas,nustatantis daugiabučių namų šilumos sunaudojimo normų paskaičiavimą  – eiliniu fiasko, kada  dvi ministerijos vienu raštu patvirtino, kad to įgyvendinti neįmanoma ....
.
O dar klausimas – kaip gi draudimas šilumos tiekėjui, liaudies priešui ir kenkėjui,  įžūliam monopolininkui, būti daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoju,  skatina monopolijų susidarymą .....???
.
.
Todėl sumoje  ir klausimas -  O gal Seimo nariams   yra  nežinoma,   kad   šilumos tiekėjai internete  kas mėnesį pateikia  informaciją apie daugiabučius  namus:
Adresas ; Administratorius, bendrija;  Pastato statybos metai; Laikotarpis;  Vidutinė mėnesio temperatūra;  Vidutinis vėjo greitis;  Vidutinis suvartojamos šil. energijos kiekis; Vidutinė  šildymo kaina.                  
.
 Tokiu būdu, kas tik  nori,  gali atlikti pakankamą palyginamąją analizę, kaip pastatai naudoja šilumą.
.
Tikslesnė informacija  ir nereikalinga, ir ji neturi prasmės, nes pagrindinę masę daugiabučių namų prižiūri savivaldybės paskirti administratoriai.
.
Ir jeigu jau daugiabučių namų savininkams nerūpi jų nuosavybės priežiūra, tai, vadovaujantis sveiko proto logika, kodėl ji turi labiau rūpėti savivaldybės paskirtam administratoriui, kuris iš esmės atlieka policininko vaidmenį daugiabučiame name  - kolchoze ...

   O jeigu iš tikro norima ką nors pasiekti šilumos taupyme, tai būtina  nustatyti, kad juridinis asmuo, savivaldybės paskirtas administratorius, privalomai įsigytų termovizorių ir jo pagalba kontroliuotų savo prižiūrimų pastatų šilumos nutekėjimą.
  .
 Taip pat, tokiu pat tikslu, būtina privalomai įpareigoti šiuos administratorius įsigyti daugiabučių namų šilumos punktų   nuotolinio valdymo teisę iš šios paslaugos teikėjo.
.
Ir šilumos punktą reikia valdyti ne pagal lauko temperatūrą.
.
Šilumos punktas turi būti valdomas palaikant daugiabučio namo pasirinktame bute norimą pastovią temperatūrą.
.
Tai padarius šilumos taupymo efektas tikrai būtų žymus ir atitiktų reguliavimo logikos prasmę.
.
Tai kodėl gi Seimas atitinkamai  nepaprotina energetikos ministro – diplomato parengti atitinkamus teisės aktus.
.
 Be to   informaciją  apie pastato šilumos sunaudojimą,  pasiūlymus kaip ją taupyti, daugiabučio namo valdytojui turi teikti ne samdomas technikos prižiūrėtojas, o atsakingas už pastato šilumos ūkį, vienkart atliekantis ir namo šildymo reguliavimą šilumos punkto pagalba.
.
Deja   atsakingo už pastato šilumos ūkį instituciją  valstybės pamatų griovėjas buvęs energetikos ministras  iš esmės sunaikino .....
.
Tai kodėl gi Seimas nesirūpina jos atstatymu .....????
.
   O tuo tarpu, nors ir Šilumos ūkio įstatymas nustatė, kad „teisę reguliuoti (nuotoliniu būdu ar kitaip daryti įtaką) namo šilumos punkto įrenginių darbą, laikydamasis nustatytų higienos normų, turi .........    atitinkamą kvalifikaciją turintis daugiabučio namo bendrijos atstovas ar daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų išrinktas jų įgaliotas atstovas“,    atitinkamo teisės akto, kuris nustatytų jų teises, pareigas, atsakomybę, reikalavimus išsilavinimui, santykius su šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju, šilumos tiekėju - NĖRA
.
   O kol to nėra, mažuose miestuose savo šilumos punktus prižiūrintys šilumos tiekėjai, saugodami savo nuosavybę,  iš esmės valdo atsakingus už šilumos ūkį, šilumos punktų   reguliuotojus ......
.
Galima sutikti, kad Seimas to nežino.
.
Betgi tada klausimas Seimo Peticijų komisijai (tiek ano, tiek šio Seimo) kodėl ji atmetė (neabejotinai vėl atmestų)  pasiūlymą, kad Seimo Ekonomikos komitetas turėtų teisę įpareigoti Energetikos ministeriją atlikti jam rūpimų šilumos ūkio sričių teisinę stebėseną ....
.
Pažymėtina, kad tam pritarė  artimos nuliui kompetencijos Savivaldybių asociacijos atstovė .....  pažymėtina, kad Peticijų komisija  paklausė jos, bet neatsiklausė Ekonomikos komiteto nuomonės ...
.

 Daugiabučių namų šilumos ūkio problemoms surašyti, kaip sakoma, neužtektų  „ devynių jaučių skūrų“ ...
.
O sumoje, vadovaujantis sveiko proto logika, yra daugiau negu akivaizdu, kad problemas  reikia spręsti ne masinėmis Šilumos ūkio įstatymo pataisomis, jo darkymu, o  veikiant kompleksiškai ir iš esmės – parengiant  Šilumos ūkio koncepciją, ją pasitvirtinant, o po to jos pagrindu parengiant  Šilumos ūkio įstatymą.
.
 Beje buvęs energetikos ministras buvo pažadėjęs parengti Šilumos ūkio koncepciją, o kokia  yra  naujo energetikos ministro - diplomato nuomonė šiuo klausimu, kol kas nežinoma....
O jeigu jau tikrai norima ką nors gero  skubiai padaryti šilumos vartotojams, tai būtina  pasiūlymus  Šilumos ūkio įstatymui,   leisti  daugiabučių namų butams  atsijungti  nuo pastato šildymo sistemos,vertinti  kaip Kremliaus įtakos agentų veiklą.
 .
Na o  kaip gi paaiškinti tai, kad, kad Seimo nariai ir toleruoja, ir patys moka UŽ NETEIKIAMĄ PASLAUGĄ – karšto vandens tiekimą....???
  .
  O gal gi atsiras bent vienas Seimo narys, kuris išdrįs paviešinti iš Seimo tribūnos šią mūsų šalies – ES ir NATO narės – Gineso rekordu knygos tikrai vertą „konkurencijos karšto vandens tiekime“ apraišką ....
.
 Vargu .....
.
Tai  ko gi iš esmės sumoje vertas Seimo Ekonomikos komitetas su tokiu jo pirmininku, ko gi  sumoje verti jo nariai ???
Kokio gi pavadinimo iš esmės nusipelnė šis Komitetas, kuris, vertindamas Kainų komisijos veiklą,kaip sakoma, „užmerkė akis kaip gaidys giedodamas“ prieš jos vykdomą  mokėjimo už neteikiamą  paslaugą  „reketą“.
.
Balalaikininkų ansamblis .......ir tiek .....
************************************

Balalaika rusų liaudies  nacionalinis  trijų stygų instrumentas.

Seimo  Ekonomikos komitetas
 Vardas, pavardė
Pareigos
Komiteto pirmininkas 
Komiteto pirmininko pavaduotojas 
Komiteto narys 
Komiteto narys 
Komiteto narys 
Komiteto narys 
Komiteto narys 
Komiteto narys 
Komiteto narys 
Komiteto narys 
Komiteto narys 
Komiteto narė 
Komiteto narys 

2014 m. kovo 24 d., pirmadienis

Ponas Donatas turi termometrą ..

.TV LNK, 18:30 Žinios. Kriminalai. Sportas.  Orai.
Inteligentiškos išvaizdos vyriškis vardu Donatas   aimanuoja, kad jo butas peršildomas, mat jis turi termometrą ir juo matuoja kambario temperatūrą ...
Donatas norėtų, kad šilumos tiekėjas jau  baigtų šildymo sezoną.
Donatas nepatenkintas, kad už sausį  jo sąskaitą  už šilumą  60 kvm.  butui siekė 500 litų ......!!!!?????
.
Tikrai retas šilumos vartotojas matuoja kambario temperatūrą.
.
Tuo tarpu  praktiškai visoje šalyje daugiabučiuose namuose yra įrengti šilumos punktai su šilumokaičiais pastato šildymui ir karšto vandens ruošimui.
.
Kadangi karštas vanduo ruošiamas ištisus metus, tai techniškai jokių problemų šildyti butus kad ir vasarą.
.
Techniškai jokių problemų ir nutraukti  daugiabučio namo šildymą bet kuriuo metų laiku.

.Tokiu būdu  daugiabučių namų šildymas, ar nešildymas nuo šilumos tiekėjo nepriklauso – jis tiekia šilumą ištisus metus iki šilumos punktų, šilumnešio  temperatūrą lauko tinkluose palaikydamas pagal nustatyta tvarka patvirtintą termofikacinio vandens grafiką.
  .
Termometro savininko pono  Donato daugiabučiame name šildymą reguliuoja arba, butų savininkų, tame tarpe ir pono Donatopasirinktas,  šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas, arba namo savininkų, tame tarpe ir pono Donato,  pasirinktas šilumos punkto reguliuotojas.
.
 Vadovaujantis sveiko proto logika, daugiabučio namo šildymo tvarką turi nustatyti jo bendrojo naudojimo objektų valdytojas, pas kurį su pretenzijomis ir turėtų kreiptis ponas Donatas.
.
Deja  akivaizdu, kad jis viso to nežino.
.
O  jeigu jį dar  paklausius nuo ko priklauso šilumos tiekėjų pelnas, jis tikrai nė nemirktelėjęs atsakytų – kaip parduotuvės savininko  – nuo parduotos prekės - šilumos kiekio ............!!!!!?????
.
 Be to labai jau tikėtina, kad jis moka ir už nesuteiktą paslaugą – karšto vandens tiekimą ....
.
Taigi ....taigi ....
.
.
   O sumoje šis epizodas yra akivaizdus įrodymas, kad padėti šilumos vartotojams beveik neįmanoma, kadangi suvokti savo teises jiems yra neprieinama ...

2014 m. kovo 23 d., sekmadienis

Reikia gi padėti Premjerui atlaikyti „šilumos privatininkų spaudimą"...


 Jonas Valatka,  popierinės Lietuvos socialdemokratų sąjungos valdybos narys straipsnyje   „Ar atlaikys premjeras šilumos privatininkų spaudimą?   teigia:
  .
1.Tokiu būdu Vilniuje įsitvirtino iš esmės nekontroliuojamas privatus monopolininkas.
 .
2.Esant dabartinei teisinei bazei neįmanoma užtikrinti reikiamos priežiūros ir būtinos kontrolės privataus kapitalo administracinei susijusių įmonių ūkinei ir finansinei veiklai.
.
 .3. Kainų komisija neturi garantuotų galimybių sužinoti tikrų šilumos tiekimo sąnaudų ir dėl kitų įvairių priežasčių negali nustatyti optimalių tiekimo kainų
 . 
4.Todėl, nors valstybinis valdymas taip pat nėra be trūkumų, bet siekiant daugiau apsaugoti vartotojų interesus, siūlėme šio ūkio Vilniaus ūkio kontrolę atiduoti valstybiniam reguliavimui.
 .
 .
Valstybinis valdymas – valstybinis reguliavimas ....
 .
 .
Todėl ir kyla noras sužinoti, kas gi tas ponas Valatka, socialistas,  kuris, atsiprašome,tokius bredus rašinėja ...
.
 Internetas, kaip sakoma, visad jūs paslaugoms ...– Jonas Valatka, ekonomistas, politinis veikėjas, Seimo narys ....
.
 Toliau  Delfi praneša, kad  buvęs Seimo narys Jonas Valatka bijo į restoranus įkelti koją, kadangi tai jis priekabiauja prie padavėjų, tai triukšmauja ir priešinasi pareigūnams .....
  .
Taigi atrodo kad viešos informacijos pakaks, reikia jos klausti Kainų komisiją:

  .
Ar iš tikro „Vilniuje įsitvirtino iš esmės nekontroliuojamas privatus monopolininkas“.
 .
Ar dabartinė teisinė bazė neužtikrina šilumos teikimo įmonių ūkinės finansinės veiklos   reikiamos priežiūros ir būtinos kontrolės.
 .
Ar atitinka tikrovę teiginys, kad „ Kainų komisija  neturi garantuotų galimybių sužinoti tikrų šilumos tiekimo sąnaudų ir dėl kitų įvairių priežasčių negali nustatyti optimalių tiekimo kainų.“
 .
Ar šilumos tiekimo įmonės yra valstybinio reguliavimo sferoje.

 . .
Kaip ir buvo tikėtasi, Kainų komisija patvirtino tai, kas vadovaujantis sveiko proto logika, ir taip buvo aišku ..
 .
Na rašo tai rašo, gal restorane rašė, gal virtuvėje,  gal piktas ir alkanas, gal, kaip kadaise rašė krikščionis – demokratas, tuometinis Molėtų meras,  gal „saikingai pasivaišinęs tauriaisiais gėrimais“ ....
 .
Čia jo, kaip sakoma, ir valia, ir asmeninis reikalas.
 .
   Betgi kada tai  skelbia visuomenės informavimo priemonė, tai tada ir klausimas – kam gi reikalingas Visuomenės informavimo įstatymas, kuris nustato: .„Viešoji informacija visuomenės informavimo priemonėse turi būti pateikiama teisingai, tiksliai ir nešališkai“.
 .
  Žinoma, jeigu tai suprasti, kaip teisingą, tikslų ir nešališką perkėlimą į žiniasklaidos priemonę, tai tada kitas reikalas ....
 .
O kas  jeigu tą „Karštą komentarą“  paprašius paviešinti  Kainų komisijos atsakymą ........
 .
  Taigi „Karštas komentaras“ viešai prašomas paviešinti Kainų komisijos atsakymą į Jono Valatkos straipsnį „Ar atlaikys premjeras šilumos privatininkų spaudimą?  
  .
Reikia gi padėti Premjerui atlaikyti „šilumos privatininkų spaudimą"...
**************************************************************************************