2014 m. kovo 27 d., ketvirtadienis

Kaip gi išspręsti šį ginčą TAIKIAI ???  

Kadangi galiojantys   ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJŲ DARBO NUOSTATAI    nustatokad  Komisijos narys, rengdamas bylą posėdžiui,  .......  išsiunčia proceso dalyviams pranešimus apie posėdžio vietą ir laiką,kartu pasiūlo ginčo šalims išspręsti ginčą taikiai;

    Tačiau jeigu, pavyzdžiui,  valdžios institucija teisės aktais nustatytais terminais NEATSAKO į    raštą, kuriame prašoma pateikti informaciją,  koks gi gali būti aplamai dėl to ginčas ir kaip gi jį „SPRĘSTI TAIKIAI“.

  Juo  labiau, kad, kaip  taisyklė,   negavus atsakymo, ne iš karto kreipiamasi į atitinkamą ginčų komisiją,  o  pasitikslinama neatsakymo priežastis pas adresatą,  ir  todėl, savaime suprantama, kad  toks privalomas pasiūlymas neatitinka ir sveiko proto logikos,  ir yra pareiškėją įžeidžiantis.

  Jeigu ginčų komisija gauna skundą dėl neatsakymo į laišką, tai būtų visai logiška, kad ji  tik valdžios institucijai pasiūlytų ginčą spręsti taikiai, o   protingiausia  yra  palikti tokį pasiūlymą  ginčų komisijos nuožiūrai,   kad Komisija pasiūlymą spręsti ginčą taikiai spręstų įvertinus situaciją.

      Todėl Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas  ir  pasiūlė atlikti sekantį pakeitimą ADMINISTRACINIŲ GINČŲ  KOMISIJŲ  DARBO NUOSTATUOSE, kad  gali būti pasiūlyta ginčo šalims (šaliai)  išspręsti ginčą taikiai.

 Ir  su atitinkamu prašymu  2013 0323  kreipėsi į Vyriausybės Peticijų komisiją.
   
 Vyriausybės Peticijų komisija dėl šios peticijos priėmė  sprendimą  -  „išnagrinėjus peticiją iš esmės,  pasiūlyti Vyriausybei  netenkinti peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų“.

Visų pirma tai peticijoje jokių reikalavimų nėrayra  siūlymas pakeisti teisės aktą, yra prašymas kreipimąsi pripažinti peticija ....

Antra, Peticijų komisija peticijos iš esmės nesvarstėnesivadovavo sveiko proto logika, ką ir rodo jos posėdžio protokolas.

Kadangi ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJŲ DARBO NUOSTATAI    nepakeisti, tai ir yra ... kaip yra ....
  
Buitinių vartotojų sąjunga 2014.03.10   kreipėsi į Vyriausiąją rinkiminę komisiją su prašymu,  Visuomenės informavimo įstatymo   visuomenės informavimo priemonėms nustatytais terminais, pateikti informaciją, kaip ji vertina  Prezidentės kaltinimus kandidatui į prezidentus A. Paulauskui, bei signataro Z. Vaišvilos pateiktą  informaciją.

 Kadangi Vyriausioji rinkiminė komisija  iš esmės ignoravo ir šį prašymą, ir priminimą, buvo kreiptasi į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją.

    Nors ir skunde  pateikiama priminimo kopija,   prašoma nesiųsti pasiūlymo baigti ginčą taikiai, kadangi toks pasiūlymas, vadovaujantis sveiko proto logika, neturi prasmės, nes nėra ginčo objekto – atsakymo į laišką, Komisijos pirmininkė, vadovaudamasi Administracinių ginčų komisijų darbo nuostatų 24.3 punktu, pasiūlė spręsti ginčą taikiai .......

  Todėl sumoje viešas prašymas

Ministrui pirmininkui,
 Teisingumo ministrui,
 Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos pirmininkei,
 Vyriausybės Peticijų komisijai:


KAIP GI IŠSPRĘSTI ŠĮ GINČĄ TAIKIAI ???
 *****************************************************************************************


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą