2014 m. kovo 14 d., penktadienis

.Skuodo laikraštis paviešino Lietuvos ir Rusijos paslaptį – Lietuvoje tebeveikia DOSAAF'as ....


Atrodo jau daugiau kaip 20 metų praėjo, kaip sovietinės santvarkos nebėra, nebėra KGB, nebėra kompartijos   turto.
Viskas arba valstybės, savivaldybės, arba gražinta jų savininkams, paveldėtojams.
Betgi, jeigu tikėti Skuodo laikraščiu „Mūsų žodis“, tai taip jau gražu  nėra.
Jeigu juo tikėti, tai Lietuvoje dar yra DOSAAF'ui  priklausančio turto.
O kas gi tas  DOSAAF'as tai jaunimas tikrai nežino.
Tai iš vertus iš rusų  į lietuvių kalbą būtų Laisvanoriška draugija aviacijai armijai ir laivynui remti -  LDAALR.
Sovietų laikais ji tame tarpe ruošdavo jaunimą karo tarnybai sovietinėje armijoje.
Taigi Skuodo rajono meras kreipėsi į Premjerą  prašydamas perduoti savivaldybei motobolo aikštyne esančius ir kaip ir ankščiau  DOSAAF'ui priklausančius pastatus.
Iš Premjero nieko konkretaus neišgirdęs meras mano, kad taip, matyt, esą dėl to, kad per visą Lietuvą DOSAAF'ui priklauso gana daug turto - netgi viešbučių .....
Tokiu būdu išeitų, tas DOSAAF'as tebeveikia ir teberuošia jaunimą Rusijos armijai ....
O kodėl gi ne ???
Štai tebeveikia 1985 metais LTSR valdžios patvirtintas  Administracinių teisės pažeidimų kodeksas, ir veiks jis toliau, kadangi Teisingumo ministras nemato tame nieko blogo ......
Lygiai taip pat jis nemato nieko blogo, kad Valstybės gynimo tarybos posėdžiai nevyksta, kad taip Prezidentė pažeidžia priesaiką, gerbti ir vykdyti LR įstatymus.
 Lygiai taip vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas Prezidentė  nemato nieko blogo, kad karo aviacijos pajėgų vadas buvęs sovietinis karininkas atsisakė ginti šalies sieną su Baltarusija ir tikėtina, kad taip ir  yra ....
O kodėl gi gali neveikti tas DOSAAF'as, jeigu ne taip senai Valstybės saugumo departamentas, prokuratūra kartu su Rusijos Federaliniu žvalgybos biuru vykdė bendras operacijas prieš čečėnus Lietuvoje; Rusijos FŽB agentai tardė Lietuvos pilietę, o prokuratūra jai pritaikė Baudžiamojo kodekso straipsnį už teroro akto rengimą strateginiame objekte, kuris randasi ..... ne ,ne Rukloje, ne Vilniuje, ne Kaune, ne Plangoje  .........o  Rusijoje ....
Taigi sumoje, kas paneigs, kad labai ir labai tikėtina, kad tas DOSAAF'as iš tikro tebeveikia.
O Rusijos žiniasklaida, teigdama, kad Lietuvoje buvo ruošiami smogikai Maidanui, mstyt buvo teisi.
Nes tai DOSAAF'as Lietuvoje ruošė provokatorius Ukrainai.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą