2014 m. kovo 23 d., sekmadienis

Visuomenei reikia informacijos, o ne mitų ...  

Kremlius siūlė klastingą dovaną Lietuvai: mitai ir dokumentai“     Artūras Jančys 2014-03-22 11:29 bando gvildenti visą eilę pokario problemų surištų su Karaliaučiaus kraštu, Antanu Sniečkumi.
    Štai  straipsnyje rašoma „J.Vaišnoras rašė, kad 1944-ųjų rudenį SSRS užsienio reikalų ministras Viačeslavas Molotovas Maskvoje prisiglaudusiai Lietuvos komunistų vadovybei nurodęs pareikšti pretenzijas į Rytprūsių kraštą.“
    Betgi Lietuvos kompartijos vadas Antanas Sniečkus kartu su sovietine armija jau 1944 metų liepos 13 dieną įžengė į Vilnių nuo dabartinio Minsko plento pusės Aušros vartų link.
Labai greitai iš Rusijos  į Lietuvą persikėlė  ir visas sovietinės Lietuvos partinės ir kitos valdžios aparatas.

Toliau straipsnyje rašoma:
Dalis dabartinių Lietuvos istorikų tarsi palaiko sovietų laikais susiklosčiusį mitą apie „tautinį komunizmą“ ir prieštaringą A.Sniečkaus vaidmenį. Jis esą buvo blogas kaip komunistas ir okupantų pakalikas, bet geras ūkininkas ir savaip patriotas.“

  Tarsi palaiko mitą , esą jis buvo blogas komunistas ....  betgi akivaizdu, kad jis buvo Lukašenkos tipo Lietuvos valdovas- kolūkio, kuris vadinosi LTSR,  pirmininkas.
 Ir sovietinio rėžimo sąlygomis jo kolūkis nebuvo blogiausias.
O visuomenei reikia ne mitų, ne kokių tai „istorikų“ nuomonių, o teisingos informacijos, kurios deja nėra.

O štai kas dėjosi 1945 metų vasarą Lietuvoje.
1945 metai liepos 19 diena,  NKVD įgaliotinis Lietuvos TSR  generolas majoras   Ivanas Tkačenko rašo NKVD komisarui Lavrentijui Berijai apie tai, kaip iš Maskvos sugrįžęs A. Sniečkus skambina jam ir klausia: „Kas atsitiko mieste kol manęs nebuvo, kodėl mieste tokia panika, ką ir už ką suėmėte ?
Toliau generolas rašo, kad jis nuvyko į kompartijos [ tuo metu komunistų (bolševikų)] Centro komitetą ir apie situaciją informavo A. Sniečkų ir M. Gedvilą.
Rašo, kaip jie tylėdami išklausė jo informaciją, buvo sumišę, neuždavė  iš esmės klausimų, kad jam išvykus jie pasikvietė  i Paleckį, Preikšą, Kučinską, Niunką, Šumauską, Bielevičių, kad jie nuo 11 – tos valandos vakaro iki 4-tos valandos ryto už uždarų durų ką tai svarstė, kad niekas iš rusų – Centro komiteto sekretorių, biuro narių pakviesti nebuvo ...
Rašo, kad kitą dieną po biuro posėdžio, Sniečkus, Gedvilas, Paleckis apie ką tai ilgai tarėsi, o po kažko tai nuvyko į Kauną.
Toliau generolas rašo, kad esant tokiai situacijai reikalinga veiksminga partinių ir tarybinių organizacijų kritika ir ryžtingas netvarkos nutraukimas (решительное искоренение безобразий) .
Toliau Berija informuojamas, kad  VKP(b) biuro Lietuvos TRS pirmininko  Michailo Suslovo pranešimai Centro komiteto plenumuose  yra daugiau pamokančio pobūdžio,  kad vietiniai partiniai vadovai prie jų  priprato ir į tai nekreipia dėmesio, kad niekas Suslovo sprendimams neprieštarauja, tačiau  jų nevykdo,  kadangi jis jų nekontroliuoja.
Rašo, kad M. Suslovas mažai dirba, į apskritis mažai važinėja, dažnai darbo metu skaito grožinę literatūrą, vakarais  darbe būna retai ..
Galima būtų dar pacituoti, kaip NKVD skundžia Paleckį, kad jo duktė mokykloje  iš vakaro paskleidė žinią, kad  bus vežimas į Sibirą  ....., kad Paleckis blogai atsiliepia apie esamą tvarką ....
O galima visuomenei piršti nuomonę, kad jie buvo monstrai, o Lietuvą išgelbėjo „dėdulė“ ....,  ...

Toliau straipsnyje rašoma:
Tačiau tarptautinės teisės požiūriu Klaipėda vis tiek nebuvo tokio pat statuso kaip Karaliaučiaus regionas – Klaipėdą Lietuvai buvo pripažinusi Tautų Sąjungos ambasadorių konferencija.
Ir šis pripažinimas teisiškai galiojo, nepaisant to, kad 1939-aisiais mūsų uostamiestį hitlerinė Vokietija prisijungė labai panašiu būdu kaip dabar Rusija – Krymą.“

 Deja vien jau  dokumento  „Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Valstybės sutartis dėl Klaipėdos krašto perleidimo“   pavadinimas,  rodo kaip Klaipėdos aneksija yra panaši į Krymo aneksiją ...
Krymo aneksiją reikia  lyginti su  1939 metu Lenkijos įvykdyta Čekoslovakijos dalies teritorijos aneksija, su  Lenkijos įvykdyta Vilniaus krašto aneksija.

Beje prisijungimas - aneksija, .... o kaipgi su Lietuva ??
Ar ji buvo sovietų okupuota, ar ji buvo prisijungta - aneksuota ???

O pabaigai informacija, kad  yra toks Visuomenės informavimo įstatymas, kuris nustato: „Viešoji informacija visuomenės informavimo priemonėse turi būti pateikiama teisingai, tiksliai ir nešališkai“.
**********************************************************************************************   


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą