2014 m. kovo 25 d., antradienis

Balalaikininkų ansamblis ....

  .
Seimo narė Birutė Vėsaitė, dar pernai pasiūlė Šilumos ūkio įstatymą papildyti nuostata:

  Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) pagal faktinį šilumos energijos suvartojimą pastate skaičiuoja santykinius šilumos šildymui, cirkuliacijai ir karštam vandeniui ruošti sunaudojimo rodiklius, vadovaudamasis Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtinta skaičiavimo metodika, analizuoja gautus duomenis, teikia juos pastato savininkui arba daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui, pagal kompetenciją rengia pasiūlymus dėl šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo.
.
Jos motyvas:
Atsižvelgiant į tai, kai šilumos tiekėjas negali būti pastato šildymo ir karšto vandens prižiūrėtoju, reikalinga metodika, pagal kurią galima būtų palyginti skirtingų namų šilumos energijos suvartojimą ir tuose pačiuose namuose namų šilumos energijos suvartojimą skirtingais metais. Taip galima būtų įvertinti prižiūrėtojų darbo kokybę ir vykdomų energijos taupymo priemonių efektyvumą. Ši metodika taip pat leistų akivaizdžiai parodyti Renovacijos priemonių efektyvumą (arba ne-).
.
Seimo Ekonomikos komitetas  taip motyvavo šį pasiūlymą:
Projekto tikslas – užkirsti kelią žalos kilimui (kuri pasireiškia per gyventojų  turto blogėjimą dėl netinkamos priežiūros ir tuo pačiu tokių paslaugų kainos didėjimą dėl  sudaromų dirbtinų barjerų) kai yra nepagrįstai ribojama gyventojų teisė rinktis šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją; panaikinant nepagrįstus pasirinkimo apribojimus skatinti konkurenciją (o ne monopolijų susidarymą) šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros srityje, taip ginant  vartotojus ir sukuriant prižiūrėtojams reikalavimą pateikti kokybinę palyginamąją informaciją vartotojams apie šilumos suvartojimo kiekius jų name (pagal dienolaipsnius), teikiant siūlymus kaip galima būtų sutaupyti diegiant efektyvumo priemones;  panaikinti nepagrįstas kliūtis, kurios užkerta kelią taupyti šiluminę energiją daugiabučiuose  gyvenamuosiuose namuose ir siekti Europos Parlamento ir  Tarybos direktyvos dėl energijos vartojimo efektyvumo numatytų tikslų valstybėms.
.
Betgi, kaip sakoma, senai žinoma, kad kelias į pragarą kilniais tikslais yra  grįstas ....
.
   Todėl ir  klausimas – O KAM tas pragaras  šiuo atveju ?
.
Šiuo atveju pragaras  tam daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui, kuris dorai ir sąžiningai bandytų pateikti tą „kokybinę palyginamąja informaciją skaičiuodamas  santykinius šilumos šildymui, cirkuliacijai ir karštam vandeniui ruošti sunaudojimo rodiklius, vadovaudamasis Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtinta skaičiavimo metodika, analizuodamas  gautus duomenis, teikdamas juos pastato savininkui arba daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui, pagal kompetenciją rengtų pasiūlymus dėl šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo.“
.
Pragaras taip pat tai Vyriausybės įgaliotai institucijai, kuri turėtų patvirtinti tą „metodiką“.
.

 Mūsų nuomone, greičiau taip, negu ne, jeigu  šis Šilumos ūkio įstatymo pasiūlymas būtų priimtas, jis  baigtųsi taip, kaip ir  Premjero pristatytas ir išgirtas Šilumos ūkio įstatymo pakeitimas,nustatantis daugiabučių namų šilumos sunaudojimo normų paskaičiavimą  – eiliniu fiasko, kada  dvi ministerijos vienu raštu patvirtino, kad to įgyvendinti neįmanoma ....
.
O dar klausimas – kaip gi draudimas šilumos tiekėjui, liaudies priešui ir kenkėjui,  įžūliam monopolininkui, būti daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoju,  skatina monopolijų susidarymą .....???
.
.
Todėl sumoje  ir klausimas -  O gal Seimo nariams   yra  nežinoma,   kad   šilumos tiekėjai internete  kas mėnesį pateikia  informaciją apie daugiabučius  namus:
Adresas ; Administratorius, bendrija;  Pastato statybos metai; Laikotarpis;  Vidutinė mėnesio temperatūra;  Vidutinis vėjo greitis;  Vidutinis suvartojamos šil. energijos kiekis; Vidutinė  šildymo kaina.                  
.
 Tokiu būdu, kas tik  nori,  gali atlikti pakankamą palyginamąją analizę, kaip pastatai naudoja šilumą.
.
Tikslesnė informacija  ir nereikalinga, ir ji neturi prasmės, nes pagrindinę masę daugiabučių namų prižiūri savivaldybės paskirti administratoriai.
.
Ir jeigu jau daugiabučių namų savininkams nerūpi jų nuosavybės priežiūra, tai, vadovaujantis sveiko proto logika, kodėl ji turi labiau rūpėti savivaldybės paskirtam administratoriui, kuris iš esmės atlieka policininko vaidmenį daugiabučiame name  - kolchoze ...

   O jeigu iš tikro norima ką nors pasiekti šilumos taupyme, tai būtina  nustatyti, kad juridinis asmuo, savivaldybės paskirtas administratorius, privalomai įsigytų termovizorių ir jo pagalba kontroliuotų savo prižiūrimų pastatų šilumos nutekėjimą.
  .
 Taip pat, tokiu pat tikslu, būtina privalomai įpareigoti šiuos administratorius įsigyti daugiabučių namų šilumos punktų   nuotolinio valdymo teisę iš šios paslaugos teikėjo.
.
Ir šilumos punktą reikia valdyti ne pagal lauko temperatūrą.
.
Šilumos punktas turi būti valdomas palaikant daugiabučio namo pasirinktame bute norimą pastovią temperatūrą.
.
Tai padarius šilumos taupymo efektas tikrai būtų žymus ir atitiktų reguliavimo logikos prasmę.
.
Tai kodėl gi Seimas atitinkamai  nepaprotina energetikos ministro – diplomato parengti atitinkamus teisės aktus.
.
 Be to   informaciją  apie pastato šilumos sunaudojimą,  pasiūlymus kaip ją taupyti, daugiabučio namo valdytojui turi teikti ne samdomas technikos prižiūrėtojas, o atsakingas už pastato šilumos ūkį, vienkart atliekantis ir namo šildymo reguliavimą šilumos punkto pagalba.
.
Deja   atsakingo už pastato šilumos ūkį instituciją  valstybės pamatų griovėjas buvęs energetikos ministras  iš esmės sunaikino .....
.
Tai kodėl gi Seimas nesirūpina jos atstatymu .....????
.
   O tuo tarpu, nors ir Šilumos ūkio įstatymas nustatė, kad „teisę reguliuoti (nuotoliniu būdu ar kitaip daryti įtaką) namo šilumos punkto įrenginių darbą, laikydamasis nustatytų higienos normų, turi .........    atitinkamą kvalifikaciją turintis daugiabučio namo bendrijos atstovas ar daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų išrinktas jų įgaliotas atstovas“,    atitinkamo teisės akto, kuris nustatytų jų teises, pareigas, atsakomybę, reikalavimus išsilavinimui, santykius su šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju, šilumos tiekėju - NĖRA
.
   O kol to nėra, mažuose miestuose savo šilumos punktus prižiūrintys šilumos tiekėjai, saugodami savo nuosavybę,  iš esmės valdo atsakingus už šilumos ūkį, šilumos punktų   reguliuotojus ......
.
Galima sutikti, kad Seimas to nežino.
.
Betgi tada klausimas Seimo Peticijų komisijai (tiek ano, tiek šio Seimo) kodėl ji atmetė (neabejotinai vėl atmestų)  pasiūlymą, kad Seimo Ekonomikos komitetas turėtų teisę įpareigoti Energetikos ministeriją atlikti jam rūpimų šilumos ūkio sričių teisinę stebėseną ....
.
Pažymėtina, kad tam pritarė  artimos nuliui kompetencijos Savivaldybių asociacijos atstovė .....  pažymėtina, kad Peticijų komisija  paklausė jos, bet neatsiklausė Ekonomikos komiteto nuomonės ...
.

 Daugiabučių namų šilumos ūkio problemoms surašyti, kaip sakoma, neužtektų  „ devynių jaučių skūrų“ ...
.
O sumoje, vadovaujantis sveiko proto logika, yra daugiau negu akivaizdu, kad problemas  reikia spręsti ne masinėmis Šilumos ūkio įstatymo pataisomis, jo darkymu, o  veikiant kompleksiškai ir iš esmės – parengiant  Šilumos ūkio koncepciją, ją pasitvirtinant, o po to jos pagrindu parengiant  Šilumos ūkio įstatymą.
.
 Beje buvęs energetikos ministras buvo pažadėjęs parengti Šilumos ūkio koncepciją, o kokia  yra  naujo energetikos ministro - diplomato nuomonė šiuo klausimu, kol kas nežinoma....
O jeigu jau tikrai norima ką nors gero  skubiai padaryti šilumos vartotojams, tai būtina  pasiūlymus  Šilumos ūkio įstatymui,   leisti  daugiabučių namų butams  atsijungti  nuo pastato šildymo sistemos,vertinti  kaip Kremliaus įtakos agentų veiklą.
 .
Na o  kaip gi paaiškinti tai, kad, kad Seimo nariai ir toleruoja, ir patys moka UŽ NETEIKIAMĄ PASLAUGĄ – karšto vandens tiekimą....???
  .
  O gal gi atsiras bent vienas Seimo narys, kuris išdrįs paviešinti iš Seimo tribūnos šią mūsų šalies – ES ir NATO narės – Gineso rekordu knygos tikrai vertą „konkurencijos karšto vandens tiekime“ apraišką ....
.
 Vargu .....
.
Tai  ko gi iš esmės sumoje vertas Seimo Ekonomikos komitetas su tokiu jo pirmininku, ko gi  sumoje verti jo nariai ???
Kokio gi pavadinimo iš esmės nusipelnė šis Komitetas, kuris, vertindamas Kainų komisijos veiklą,kaip sakoma, „užmerkė akis kaip gaidys giedodamas“ prieš jos vykdomą  mokėjimo už neteikiamą  paslaugą  „reketą“.
.
Balalaikininkų ansamblis .......ir tiek .....
************************************

Balalaika rusų liaudies  nacionalinis  trijų stygų instrumentas.

Seimo  Ekonomikos komitetas
 Vardas, pavardė
Pareigos
Komiteto pirmininkas 
Komiteto pirmininko pavaduotojas 
Komiteto narys 
Komiteto narys 
Komiteto narys 
Komiteto narys 
Komiteto narys 
Komiteto narys 
Komiteto narys 
Komiteto narys 
Komiteto narys 
Komiteto narė 
Komiteto narys 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą